لنز طبی فصلی

همانطور که از اسم این لنز ها پیداست ،‌ این لنز ها جهت بر طرف کردن عیوب طبی (‌دور بینی نزدیک بینی و آستیگماتیسم )‌استفاده می شوند.

پسوند فصلی شاید کمی گیج کننده باشد ،‌ شاید بعضی ها فکر کنند که لنز های فصلی مختص فصل خاصی هستند .

لنز طبی فصلی

ولی لنز های فصلی در مقابل لنز های روزانه استفاده می شود ،‌ و به لنز هایی گفته می شود که مدتی طولانی مثلا یک ماه یا ۳ ماه قاب لاستفاده هستند.

در مقاله زیر برای شما دوستان عزیزر به طور کامل در مورد لنز طبی فصلی و بررسی آن و ویژگی های لنز طبی فصلی صحبت می کنیم.

لنز روزانه بوش اند لومب (نمرات 1.00- تا 12.00-) (Biotrue)

129/000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز جانسون طبی روزانه (نمرات 1.25- تا 5.00-) (MOIST)

132/000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز روزانه جانسون اند جانسون (نمرات 1.00- تا 5.00-) (OASYS)

152/000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی فصلی بوش اند لومب سافت59 (نمرات 0.75- تا 9.00-) (SOFT59)

قیمت اصلی 320/000 تومان بود.قیمت فعلی 245/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی (نمرات 0.75- تا 20.00-) فصلی کِریستال کلیر (CRYSTAL CLEAR)

قیمت اصلی 489/000 تومان بود.قیمت فعلی 317/900 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی (نمرات 0.75- تا 10.00-) فصلی زیروسِوِن فصلی (ZEROSEVEN)

قیمت اصلی 385/000 تومان بود.قیمت فعلی 350/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی (نمرات 0.75- تا 10.00-) فصلی مورنینگ کیو (MORNING_Q)

قیمت اصلی 380/000 تومان بود.قیمت فعلی 370/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز پیورویژن 2 بوش اندلومب (سیلیکون هایدروژل) (PUREVISION2)

قیمت اصلی 438/000 تومان بود.قیمت فعلی 379/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز پانسمان (بدون نمره و رنگ) فصلی اولترا بوش اندلومب (ULTRA)

قیمت اصلی 450/000 تومان بود.قیمت فعلی 395/000 تومان است.

لنز طبی جانسون اند جانسون (نمرات مثبت) فصلی (JOHNSON)

قیمت اصلی 410/000 تومان بود.قیمت فعلی 399/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی (نمرات 0.50- تا 10.00-) سالیانه بونو (BONO)

قیمت اصلی 480/000 تومان بود.قیمت فعلی 399/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی (نمرات 0.75- تا 6.00-) سالانه کُره ای هِرا (HERA)

قیمت اصلی 500/000 تومان بود.قیمت فعلی 419/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی جانسون فصلی (نمرات 0.75- تا 12.00-) (JOHNSON)

قیمت اصلی 490/000 تومان بود.قیمت فعلی 460/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز اولترا بوش اند لومب (نمرات 0.75- تا 12.00-) فصلی (ULTRA)

قیمت اصلی 480/000 تومان بود.قیمت فعلی 460/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی (نمرات 0.50- تا 10.00-) رینبو سالانه (Rainbow)

قیمت اصلی 685/000 تومان بود.قیمت فعلی 550/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز ایراپتیکس هیدروگلاید (نمرات 0.50- تا 10.00-) فصلی (HydraGlyde)

قیمت اصلی 650/000 تومان بود.قیمت فعلی 580/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی فصلی ایراپتیکس آکوا (نمرات 0.75- تا 10.00-) (AIROPTIX AQUA)

580/000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی (نمرات 0.50- تا 10.00-) سالیانه کلیر ویژن (CLEAR VISION)

قیمت اصلی 690/000 تومان بود.قیمت فعلی 635/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی (نمرات 0.50- تا 20.00-) سالانه فرش لیدی (FRESHLADY)

قیمت اصلی 795/000 تومان بود.قیمت فعلی 637/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی (نمره دار بی رنگ) سالیانه بونو BONO (نمرات+)

قیمت اصلی 780/000 تومان بود.قیمت فعلی 650/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی (نمرات 0.75- تا 10.00-) زیروسِوِن سالانه (ZEROSEVEN)

قیمت اصلی 785/000 تومان بود.قیمت فعلی 650/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی (نمره دار بی رنگ) سالیانه بونو BONO (نمرات بالای 10)

قیمت اصلی 730/000 تومان بود.قیمت فعلی 675/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز آستیگمات (توریک) فصلی مورنینگ (MORNING_Q)

قیمت اصلی 755/000 تومان بود.قیمت فعلی 710/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی کلیر ویژن (نمره دار بی رنگ) سالانه (نمرات 10 به بالا)

720/000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی سالانه مورنینگ کیو (نمرات 0.50- تا 20.00-) (MORNING_Q)

قیمت اصلی 800/000 تومان بود.قیمت فعلی 770/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز توریک ( آستیگمات دار ) سالانه مورنینگ (MORNING_Q)

قیمت اصلی 900/000 تومان بود.قیمت فعلی 880/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز توریک (آستیگمات دار) سالیانه کلیر ویژن (CLEAR VISION)

قیمت اصلی 1/250/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/165/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

شاید جالب باشه که چرا بعضی از لنز چشم هارو فقط می شه یک روز استفاده کرد ولی بعضی دیگه رو میشه تا یک ماه پوشید . 

اولین پیشرفتی در علم که باعث ساخت این لنز ها شد ساخت پلیمر هایی بود که می تونستند اکسیژن رو از خودشون عبور بدن .

عدسی مثل لنز دوربین می مونه . عدسی چشم تنها بافتیه که رگ خونی نداره . تصور کنین اگر روی لنز دوربینتون پر از رگهای خونی بود عکسی که می گرفتید چطور بود . 

عدسی برای دریافت اکسیژن به محیط بیرون وابستس ،‌یعنی اکسیژن از سطح چشم جذب می شه !‌ لنز های اولیه مانع عبور اکسیژن می شد . 

در نتیجه استفاده ی طولانی مدت از این لنز ها می تونست باعث از بین رفتن عدسی بشه !‌

اگر تا به حال از لنز های فصلی استفاده کردید حتما متوجه عدد نفوذپذیری به اکسیژن شدید هر قدر این عدد بالاتر باشه نشون دهنده ی اینه که مصرف طولانی مدت این لنز آسیب کمتری به چشم شما وارد می کنه و چشم شم کمتر دچار خستگی و ضعف می شه .

خاصیت دیگری که لنز طبی فصلی دارد جذب اشعه ی UVA و UVB است . این اشعه ها در نور خورشید وجود دارند ،‌ باعث پیر شدن بافت ها می شوند و در طولانی مدت می توانند به شبکیه ی شما آسیب بزنند . 

اگر لنزی با درصد جذب بالا دارید می توانید با خیال راحت عینک دودیتان را کنار بگذارید . لنز ها بی رنگ و با رنگ عرضه می شوند .

انواع لنز طبی فصلی

لنز طبی فصلی  رنگ آبی و یا سبز بسیار کمرنگی دارند که تنها برای اینکه قابل دیده باشند و پوشیدن و درآوردن آنها راحت تر باشند استفاده شده اند و روی رنگ چشم شما اثر مستقیمی ندارند . 

لنز های رنگی یا تشدید کننده هستند یا مات . لنز ها با رنگ تشدید کننده تنها رنگ چشم را تیره تر می کنند

و بیشتر برای کسانی مناسب هستند که چشم هایی با رنگ روشن دارند . 

در مقابل لنز های مات به طور کلی رنگ چشم شما را عوض می کنند . نکته ی مهمی که وجود دارد این است که لنز های رنگی مات منافذ کوچوتری دارند و عبور هوا و اکسیژن در آنها مشکل تر است .

لنز های فصلی طبی برای اصلاح عیوب انکساری چشم به کار می روند . این لنز ها مانند عدسی عینک عمل می کنند . 

لنز ها بر اساس ماده ای که در سخت آنها به کار رفته است و سختی آنها به دو گروه لنز های نرم و نز های سخت دسته بندی می شوند .

لنز طبی فصلی نرم (‌این لنز ها واقعا نرم تر هستند و بسیار شکل پذیر هستند )‌ تنها تا شماره چشم های ۸ قابل استفاده هستند و همچنین برای کسانی که آستیگماتیسم دارند قابل استفاده نیستند .

چرا که به خاطر نرم بودند نمی توانند قوس زیادی بگیرند در نتیجه توان این لنز ها پایینتر است .
ولی به علت نرم تر بودن به راحتی روی چشم قرارا می گیرند ،‌احساس خشکی و احساس جسم خارجی کمتری در چشم می دهند . 

از طرف دیگر لنز های سخت برای تمام شماره ها و برای آستیگماتیسم قابل مصرف هستند . 

ولی با مصرف این لنز ها ممکن است تا مدتی که به لنز عادت کنید احساس نسبتا نا خوشایندی داشته باشید .

موارد استفاده از لنز طبی فصلی

از طرف دیگر لنز  طبی فصلی به دو صورت مصرف شبانه روزی و مصرف منقطع عرضه می شوند . لنز های مصرف شبانه روزی را می توان بصورت مداوم بدون اینکه نیازی به درآوردن لنز باشد مصرف کرد.

ولی لنز های مصرف منقطع را باید هنگام خواب درآورد .

لنز ها بر اساس جنس پلیمری که دارند و درصد خلوص پلیمر می توانند باعث آلرژی در چشم شوند .

اگر بعد از پوشیدن لنز احساس خارض شدید و قرمزی در چشم کردید احتمالا دچار حساسیت (‌و یا با احتمال کمتر عفونت چشم )‌شده اید . 

لنز  طبی فصلی با توجه به جنس بهتر پلیمر های مصرفی آلرژی زایی کمتری دارند . با این حال چون طولانی تر مصرف می شوند با درصد بیشتری باعث عفونت چشم می شوند . 

برای جلوگیری از این مشکل حتما برای ضد عفونی کردن این لنز ها از محلول های ویژه استفاده کنید و نکات مراقبت از لنز را کاملا رعایت کنید .

لنز طبی فصلی 2

قیمت لنز طبی فصلی

قیمت یک لنز روزانه از قیمت یک لنز فصلی کمتر است . 

ولی اگر زمان مصرف را در نظر بگیریم ،‌ یعنی اگر قیمت لنز را برای ۳۰ روز مصرف محاسبه کنیم ،‌قیمت لنز های فصلی کمتر است و استفاده از آنها به صرفه تر است .

قیمت لنز های موجود در بازار مختلف است . اما در هنگام خرید مراقب لنز هایی با قیمت های بسیار پایین تر باشید ،‌بعضی از این لنز ها تقلبی هستند و یا تاریخ انقضا ی درستی ندارند . 

به همین علت توصیه می شود لنز ها را از بازار های معتبر تهیه کنید .

نکاتی در مورد استفاده از لنز طبی فصلی

۱ )‌با توجه به اینکه بر حلاف لنز های روزانه که هر روز عوض می شوند و نو می شوند لنز طبی فصلی تا ۳ ماه قابل مصرف هستند حتما باید مراقب بهداشت این لنز ها باشید . با رعایت این نکات می توانید از بروز مشکل جلوگیری کنید .

الف )‌ حتی المقدور از محلول پاک سازی با همان مارک لنز خود استفاده کنید و توضیحات محلول را کاملا مطالعه کنید .
ب )‌ محلول جدید و مانده را با هم مخلوط نکنید .
ج )‌ اگر انقضای محلول شما تمام شده است به هیچ وجه از آن استفاده نکنید .
د )‌ آب شیر ،‌ آب نمک به هیچ وجه جایگزین محلول شستشو نیستند .
ه )‌ از محلول شستشو به عنوان قطره در چشم استفاده نکنید .
و )‌ جتما قبل درآوردن و پوشیدن لنز دست های خود را کاملا بشورید و با حوله ی تمیز خشک کنید .
ز )‌ لنز را هرگز در دهان خود نگذارید . آب دهان می تواند مملو از ارگانیسم های مختلف باشد .

نکته اینکه باکتری ها و ارگانیسم های مختلفی می توانند باعث عفونت در لنز طبی فصلی یا چشم شوند . 

ولی از میان تمام این ارگانیسم ها آمیب آکانتوموبآ بسیار خطرناک است . تمام موارد این آمیب مربوط به استفاده از لنز های تماسی است . 

این آمیب پوشش بسیار سختی به دور خود ایجاد می کند که به بسیاری از مواد و شستشو مقاوم است . عفونت با این آمیب در مواردی می تواند باعث کوری دایمی و تخلیه ی چشم شود .

در صورتی که به جایی می روید که امکان آلوده شدن لنز  طبی فصلی شما هست ،‌ مثلا به اسکی می روید و یا به باغ یا کوه می روید ،‌بهتر است به جای لنز فصلی از لنز روزانه مصرف کنید . 

چرا که در صورتی که لنز فصلی شما به خاک یا برف آلوده شود بهتر است لنز خود را دور بیندازید و لنز جدیدی استفاده کنید . و قیمت لنز های فصلی از لنز های روزانه بیشتر است .

در صورتی که عازم شنا هستید ،‌ بهتر است از لنز استفاده نکنید . در صورتی که باید استفاده کنید از لنز های روزانه استفاده کنید . 

در صورتی که بعد از پوشیدن لنز احساس کردید دید شما کمتر شده است ،‌در وهله ی اول لنز را خارج کنید ،‌ و بر طبق آموزشی که به شما داده شده است لنز را شستشو دهید . بعضی لنز ها نیاز به سابیدن دارند ولی بعضی تنها با ریختن محلول تمیز شوند .

در صورتی که نیاز به سابیدن دارند تنها به صورت نواری ولی نه دایره ای لنز ها را بسابید تا خط نیفتند . حواستان به لبه ی لنز باشد . 

لبه های لنز طبی فصلی بیشتر از جاهای دیگر آلوده می شوند . سپس دوباره لنز را بپوشید .لنز ها به مرور می توانند دچار رسوب شوند . 

رسوبات منشا مختلفی دارند . از رسوبات اشک که در اثر تبخیر اشک بر روی لنز رسوب می کنند تا رسوبات و روغن های کف دست و دوده ها آلودگی های محیطی و مواد آرایشی .
در صورتی که هر علامتی داشتید حتما به پزشک معالج خود مراجعه کنید .

لنز طبی فصلی

ماهی یک بار باید ظرف نگه داری لنز طبی فصلی عوض شود . هر روز محلول داخل ظرف نکه داری لنز را باید عوض کنید . 

یکی از دلایل ایجاد حساسیت بعد از پوشیدن لنز محلول های نورد استفاده است که روی لنز باقی می مانند . 

پس در صورت بروز آلرژی ابتدا از محلول های شستشوی ویژه ی آلرژی استفاده کنید .

بعضی از محلول های شستشو می توانند به بافت لنز طبی فصلی شما آسیب وارد کنند . پس حتما از محلول لنز مناسب لنز خود و با مارک مشابه استفاده کنید .
دقت کنید در زمانی که لنز به چشم دارید نباید سیگار بکشید .

محلول های پاک کننده ی آنزیمی برای پاک کردن اثر ناشی از پروتیین های اشک بر روی لنز مناسب هستند . ولی مصرف مداوم آنها توصیه نمی شود و بهتر است بیش تر از هفته ای یک بار استفاده نشوند . 

در نهایت بهتر است محلول ها را بدون نظر پزشک خود و یا فروشنده ی معتبر لنز عوض نکنید .

چه کسانی بهتر است از لنز طبی فصلی استفاده کنند ؟‌

این سوال که از لنز طبی فصلی استفاده کنم یا لنز روزانه سوال متداولی است . بگذارید فاکتور های مختلفی را بررسی کنیم . شاید یکی از مهمترین فاکتور ها قیمت باشد . 

برای بررسی این موضوع باید مشخص کنید در طول یک دوره ی ۳ ماهه چند روز از لنز استفاده خواهید کرد . 

در صورتی که هر روز از لنز طبی فصلی استفاده می کنید بهتر است از لنز های فصلی استفاده کنید . 

در غیر این صورت هزینه ی لنز روزانه را برای دوره ی ۳ ماهه محاسبه کنید . توجه داشته باشید که هر لنز روزانه تنها برای یک روز است .

بررسی کنید که لنز طبی فصلی شما برای مصرف ۳ ماهه یا یک ماهه است . در صورتی که لنز شما دارای دوره ی مصرف یک ماهه است سه برابر قیمت را با برآورد قیمت لنز روزانه مقایسه کنید.

در صورتی که لنز شما سه ماهه است برآورد قیمت لنز روزانه را با قیمت لنز فصلی مقایسه کنید .
فاکتور دیگری که مهم است این است که به دنبال لنز رنگی هستید و یا لنز بدون رنگ ، جرا که لنز های روزانه تنوع رنگی بسیار کمتری دارند .

از طرف دیگر اگر رعایت بهداشت لنز طبی فصلی شامل شستشوی روزانه ،‌مراقبت از عدم تماس لنز با آب و خاک برای شما سخت است بهتر است اصلا سراغ لنز های فصلی نیایید . 

چرا که عدم رعایت بهداشت در لنز های فصلی می تواند عواقب شدیدی داشته باشد .

در صورتی که دچار خشکی چشم هستید استفاده از لنز طبی فصلی یا روزانه برای شما مناسب تر است . 

ولی در صورتی که می خواهید از لنز های فصلی استفاده کنید حتما به طور مرتب از محلول های مرطوب کننده و یا اشک مصنوعی استفاده کنید . 

در نظر داشته باشید که لنز ها علی الخصوص لنز طبی فصلی نرم بسیار آب دوست هستند و محتوی مقدار زیادی آب هستند . 

در صورتی که سطح چشم خشک شود این لنز ها می توانند باعث آزار مخاطی قرنیه شوند .

لنز فصلی 4 / لنز طبی فصلی 4

چه کسانی نباید از لنز طبی فصلی استفاده کنند ؟‌

در صورتی که دچار خشکی چشم شدید هستید بهتر است از لنز طبی فصلی یا سالانه استفاده نکنید . 

در صورتی که دچار التهاب لبه ی داخلی چشم و پلک هستید بهتر است از لنز استفاده نکنید . کسانی که دچار قرمزی چشم هستند و یا عفونت چشم دارند به هیچ عنوان از لنز استفاده نکنند . 

در صورتی که مبتلا به دیابت هستید ،‌یا دارو های شیمی درمانی مصرف می کنید و یا مبتلا به نقص ایمنی اکتسابی هستید بهتر است از لنز های تماسی استفاده نکنید .

سخن آخر در مورد لنز طبی فصلی

در تمام این موارد حتما با پزشک خود مشورت کنید . چرا که مصرف لنز فرآیندی درمانی است و باید زیر نظر پزشک متخصص انجام بگیرد . 

ما معتقدیم که نظرات ، انتقادات و پیشنهادات شما می تواند به ما کمک نماید تا بتوانیم برای شما دوستان و مخاطبین گرامی هر چه بهتر و با کیفیت تر به تولید محتوایی فاخر و جامع پرداخته و در راستای پیشبرد دانش گام برداریم. 

از این رو اگر در مورد موضوعات مندرج در مقاله بالا نقد و یا ابهامی وجود دارد که می تواند به بهتر شدن مقاله کمک نماید در قسمت پیشنهادات قرار دهید.

همچنین اگر در ارتباط با موضوع مقاله دانش جدیدی دارید و می توانید به تکمیل نمودن محتوای تولید شده کمک کنید ما و دیگر مخاطبین محترم را از ان آگاه گردانید.

جهت بیشتر شدن اطلاعات خود میتوانید سری به مقالات قبلی ما بزنید :

ضعیف شدن چشم و راههای پیشگیری از آن

پیر چشمی چیست؟ علایم، راه های پیشگیری و روش های درمان

عوارض لنز طبی / بهترین راهنمایی ها برای استفاده از لنز طبی

خرید لنز طبی سالانه چه نکاتی را در بر می گیرد؟

ویژگی های بهترین مارک لنز طبی چیست ؟ 

1 دیدگاه در “لنز طبی فصلی چه خصوصیات و مضراتی دارد ؟

  1. امانی گفت:

    بسیار مفید و جالب ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *