آب مروارید

آب مروارید چیست ؟ عوامل پیدایش آب مروارید

آب مروارید آب مروارید یکی از بیماری های شایع چشم می باشد.این بیماری که با نام فرانسوی کاتاراکت (Cataract) نیز شناخته می شود، لنز چشم ...

ادامه مطلب

خوابیدن با لنز

آیا خوابیدن با لنز کار درستی هست؟؟ مضرات خوابیدن با لنز

خوابیدن با لنز آیا خوابیدن با لنز برای ما مشکلی بوجود می آورد ؟ سوالی که چندین بار از همکاران ما پرسیده شده و قصد داریم در این خصوص برر...

ادامه مطلب

عوارض لنز طبی

عوارض لنز طبی / بهترین راهنمایی ها برای استفاده از لنز طبی

عوارض لنز طبی عوارض لنز طبی "  لنز در واقع پوسته ای شفاف است که روی قرنیه ی چشم را می پوشاند.برای برطرف کردن عیوب انکساری چشم، معم...

ادامه مطلب