راهنمای استفاده از لنزهای تماسی در طول COVID-19 2

راهنمای استفاده از لنزهای تماسی در طول COVID-19

استفاده از لنزهای تماسی در طول COVID-19 طبق گفته کالج بینایی‌ سنجی (انجمن حرفه ‌ایی بینایی ‌سنجی در بریتانیا)، استفاده از لنزهای تماسی به ‌طور معمول در طول همه ‌گیری COVID-19...

ادامه مطلب

محبوبیت لنزهای تماسی سیلیکون هیدروژل1

چرا محبوبیت لنزهای تماسی سیلیکون هیدروژل در حال افزایش است؟

محبوبیت لنزهای تماسی سیلیکون هیدروژل لنزهای تماسی سیلیکون هیدروژل مدتی است که در دسترس افراد هستند اما بیشتر و بیشتر، متخصصان مراقبت از چشم توصیه اکید می کنند که بیماران از...

ادامه مطلب