در حال نمایش 93 نتیجه

لنز رنگی روزانه فرشلوک (بدون نمره ) (FRESHLOOK)

قیمت اصلی 314/000 تومان بود.قیمت فعلی 280/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی روزانه زیروسون (زیبایی بدون نمره) (ZERO SEVEN)

قیمت اصلی 340/000 تومان بود.قیمت فعلی 317/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (بدون نمره ) فصلی بیوتی (BEAUTY)

320/000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه اَدور (ADORE)

قیمت اصلی 410/000 تومان بود.قیمت فعلی 330/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه دهب سری نچرال (DAHAB NATURAL)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز دهب رنگ گری روزانه سری نچرال (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ هیزل سری نچرال (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز دهب رنگ سولیتیر روزانه سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ لومیِر گِری سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ لومیِر بِراون سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ اِسکای سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ صابرین گِری گرین (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ دیاموند سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ کَت آی سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ آرگان سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ هاوایی سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ آلاسکا سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ اولیو سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ خاکی سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ پِرل سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه دهب سری پِلاتینیوم ( DAHAB PLATINUOM )

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (بدون نمره ) فصلی هِرا (HERA)

350/000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه یونیک (UNIQUE)

قیمت اصلی 410/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ پارودیا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ رُز (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ لیناریا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ لوندر (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ فلامینگو (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز رنگی (زیبایی بدون نمره) سالانه هرا کُره ای (HERA)

قیمت اصلی 440/000 تومان بود.قیمت فعلی 399/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (بدون نمره) فصلی فستیوال مورنینگ (MORNING Q)

قیمت اصلی 460/000 تومان بود.قیمت فعلی 440/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز (بدون نمره) فستیوال مورنینگ فصلی رنگ طوسی عسلی (GRAY T3)

قیمت اصلی 460/000 تومان بود.قیمت فعلی 440/000 تومان است.

لنز (بدون نمره) فستیوال مورنینگ فصلی رنگ طوسی دوردار (GRAY T2)

قیمت اصلی 460/000 تومان بود.قیمت فعلی 440/000 تومان است.

لنز (بدون نمره) فستیوال مورنینگ فصلی رنگ طوسی بدون دور (GRAY T1)

قیمت اصلی 460/000 تومان بود.قیمت فعلی 440/000 تومان است.

لنز رنگی (زیبایی بدون نمره) فصلی زیروسون (ZERO SEVEN)

قیمت اصلی 498/000 تومان بود.قیمت فعلی 448/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی فصلی ایفوریا کُره ای (EUPHORIA)

قیمت اصلی 480/000 تومان بود.قیمت فعلی 465/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی) فصلی زیروسون (ZERO SEVEN)

قیمت اصلی 675/000 تومان بود.قیمت فعلی 542/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (بدون نمره) سالانه الگانس (ELEGANCE)

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 550/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی رنگی سالانه هرا (نمره دار رنگی) کُره ای (HERA)

قیمت اصلی 615/000 تومان بود.قیمت فعلی 558/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (بدون نمره) سالانه فستیوال مورنینگ (MORNING Q)

قیمت اصلی 720/000 تومان بود.قیمت فعلی 660/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز (بدون نمره) فستیوال مورنینگ سالیانه رنگ طوسی عسلی (GRAY T3)

قیمت اصلی 720/000 تومان بود.قیمت فعلی 660/000 تومان است.

لنز (بدون نمره) فستیوال مورنینگ سالیانه رنگ طوسی دوردار (GRAY T2)

قیمت اصلی 720/000 تومان بود.قیمت فعلی 660/000 تومان است.

لنز (بدون نمره) فستیوال مورنینگ سالیانه رنگ طوسی بدون دور (GRAY T1)

قیمت اصلی 720/000 تومان بود.قیمت فعلی 660/000 تومان است.

لنز رنگی سالانه فرش لیدی ( بدون نمره ) (FRESHLADY)

قیمت اصلی 735/000 تومان بود.قیمت فعلی 690/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی فصلی فرشلوک (زیبایی بدون نمره) (FRESHLOOK)

693/000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی طبیعی فرشلیدی فصلی (بافت چشم و خاص)

قیمت اصلی 720/000 تومان بود.قیمت فعلی 697/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی فرش لیدی (بافت چشم بدون دور) ( FRESHLADY )

قیمت اصلی 725/000 تومان بود.قیمت فعلی 699/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی فصلی فرش لیدی (بافت چشم دوردار) ( FRESHLADY )

725/000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی) فصلی فستیوال مورنینگ (MORNING Q)

قیمت اصلی 770/000 تومان بود.قیمت فعلی 730/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی ) سالانه الگانس (ELEGANCE)

قیمت اصلی 875/000 تومان بود.قیمت فعلی 742/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی سالانه سلنا (Selena) (زیبایی بدون نمره)

قیمت اصلی 750/000 تومان بود.قیمت فعلی 745/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (بدون نمره) سالیانه یونیک (UNIQUE)

قیمت اصلی 760/000 تومان بود.قیمت فعلی 750/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی لارین عربی (بدون نمره) سالانه (LAREEN)

قیمت اصلی 1/050/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز لارین رنگ شکلات (بدون نمره) سالانه (CHOCOLATE)

قیمت اصلی 945/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.

لنز لارین رنگ گلدن براون (بدون نمره) سالانه (GOLDEN BROWN)

قیمت اصلی 945/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.

لنز لارین رنگ مینی دیر (بدون نمره) سالانه (MINI DEER)

قیمت اصلی 1/050/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.

لنز لارین رنگ خاکستری (بدون نمره) سالانه (MODEM GRAY)

قیمت اصلی 945/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.

لنز لارین رنگ فندقی (بدون نمره) سالانه (HAZEL)

قیمت اصلی 945/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.

لنز لارین رنگ ونیس (بدون نمره) سالانه (VENICE)

قیمت اصلی 945/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.

لنز لارین رنگ کریستال (بدون نمره) سالانه (CRYSTAL)

قیمت اصلی 945/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) فصلی ایراپتیکس (AirOptix Color)

800/000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی) سالیانه یونیک (UNIQUE)

قیمت اصلی 840/000 تومان بود.قیمت فعلی 800/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی سالانه ایفوریا کُره ای (EUPHORIA)

قیمت اصلی 900/000 تومان بود.قیمت فعلی 880/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز (رنگی بدون نمره) سالانه ایفوریا رنگِ آملیا (EUPHORIA)

قیمت اصلی 900/000 تومان بود.قیمت فعلی 880/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) سالانه ایفوریا رنگِ لاریسا (EUPHORIA)

قیمت اصلی 900/000 تومان بود.قیمت فعلی 880/000 تومان است.

لنز رنگی سالانه آیس کالر دیاموند (Ice Color)

قیمت اصلی 1/000/000 تومان بود.قیمت فعلی 990/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی فصلی لابلا سری پیکسی (بدون نمره) (La’Bella Pixie)

قیمت اصلی 1/050/000 تومان بود.قیمت فعلی 999/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی لابلا سری پرمیوم (بدون نمره) فصلی (La’Bella Premium)

999/000 تومان1/000/000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی لابلا سری چنل (بدون نمره) فصلی (La’Bella Exclusive)

قیمت اصلی 1/050/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/000/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی فصلی لابلا سری میلانو (بدون نمره) (La’Bella Milano)

قیمت اصلی 1/050/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/000/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی رنگی سالانه آیس کالر دیاموند (Ice Color)

قیمت اصلی 1/100/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/080/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی سالانه آیس کالر لاکچری (Ice Color)

قیمت اصلی 1/100/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/090/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی رنگی سالانه آیس کالر لاکچری (Ice Color)

قیمت اصلی 1/200/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/190/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (بدون نمره) سالانه سولِکو سِری کویین (Soleko Queen’s)

قیمت اصلی 1/280/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/248/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی سالانه لابلا سری پیکسی (بدون نمره) (La’Bella Pixie)

قیمت اصلی 1/350/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/299/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی سالانه لابلا سری REAL (بدون نمره) (La’Bella)

قیمت اصلی 1/350/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/299/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی سالانه لابلا سری پرمیوم (بدون نمره) (La’Bella Premium)

قیمت اصلی 1/350/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/299/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز سالانه دهب رنگ آرگان سِری پِلاتینیوم ( DAHAB PLATINUOM )

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ پِرل سِری پِلاتینیوم ( DAHAB PLATINUOM )

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ لومیر براون سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ لومیر هیزل سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ سان کیس سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز رنگی سالانه لابلا سری میلانو (بدون نمره) (La’Bella Milano)

قیمت اصلی 1/350/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی دهب نچرال (بدون نمره) سالیانه (DAHAB NATURAL)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز سالانه دهب رنگ اولیو سِری پِلاتینیوم ( DAHAB PLATINUOM )

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ خاکی سِری پِلاتینیوم ( DAHAB PLATINUOM )

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز طبی رنگی سالانه سولکو (نمره دار) سِری کویین (Soleko Queen’s)

قیمت اصلی 1/400/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/355/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی زیباییِ فصلی دِسیو ایتالیا (COFFEE)

قیمت اصلی 2/300/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/920/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی زیباییِ فصلی دِسیو ایتالیا (Sensual_Beauty)

قیمت اصلی 2/300/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/920/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز قهوه ای تیره

کسانی که لنز قهوه ای تیره دارند این افراد به مخاطبان خود حس اطمینان و اعتماد به نفس منتقل می‌کنند. به همبن دلیل به راحتی می‌توانید آن‌ها را قانع کنید و از طرف دیگر آن‌ها به راحتی به شما اطمینان می‌کنند و حتی بزرگ‌ترین رازهایشان را به شما می‌گویند. این افراد دایره بزرگ و گسترده‌ای از دوستان دارند و تقریبا نسبت به افراد دیگر دوستان بیشتری دارند و افراد بیشتری خواهان دوستی با آن‌ها هستند.

لنز قهوه ای تیره

لنز قهوه ای تیره چیست ؟

چشم هایی با لنز رنگی قهوه ای تیره روحیه‌ای سرشار از انرژی دارند که باعث می‌شود بیشتر از زندگی‌شان لذت ببرند. روانشناسان بر این باورند که این افراد هنگام بروز مشکل در زندگی یا ابتلا به بیماری به بهترین شکل با آن روبه‌رو می‌شوند. چشم‌قهوه‌ای‌ها افرادی احساسی هستند و به شدت اهل همدردی با افراد دیگر هستند و به راحتی گریه می‌کنند و اشک می‌ریزند.

آن‌ها دوست، خانواده، شریک زندگی و نزدیکان خود را به شدت دوست دارند و به آن‌ها عشق می‌ورزند و همواره حس انسان‌دوستانه‌ای را درون خود دارند. این افراد باید مراقب باشند تا از احساسات بشردوستانه آن‌ها سوء استفاده نشود. اگر همسر چشم‌قهوه‌ای دارید، می‌توانید از داشتن زوجی با بهترین خصوصیات به خود ببالید.

آرایش چشم با لنز قهوه ای تیره

اگر شما لنز قهوه ای تیره دارید شما آزادید که چشم های خود را با هر رنگی که دوست دارید آرایش کنید. از آنجایی که رنگ قهوه ای به چند دسته مختلف تقسیم میشود برای هر رنگ از آرایش متفاوتی استفاده میکنیم.

آرایش چشم با لنز قهوه ای تیره

برای چشم هایی با لنز قهوه ای تیره سایه چشم تیره را که با رنگ چشم های شما هم خوانی و هارمونی دارد را انتخاب کنید. تنها نکته ای که در مورد چشم های قهوه ای تیره وجود دارد این است که در بعضی موارد رنگ سایه چشم تیره ممکن است تند و زننده باشد. در این موارد میتوانید از ترکیب سایه روشن و تیره استفاده کنید تا در نگاه اول تو ذوق نزند.

آرایش چشم با لنز قهوه ای تیره تا متوسط:

این لنز رنگی رنگیست که به شما این فرصت را میدهد که هم از سایه روشن و هم از سایه تیره استفاده کنید. برای داشتن چشم های جذاب تر، از رنگ های بنفش،ارغوانی یا بنفش مایل به ارغوانی تیره استفاده کنید. در حالی که برای داشتن آرایشی کلاسیک تر می توانید از رنگ های برنز،مسی،طلایی یا سبز استفاده کنید.

آرایش چشم با لنز طبی رنگی  قهوه ای تیره تا روشن:

بهترین حالت برای نشان دادن زیبایی چشم های شما استفاده از رنگ سایه زرد کم رنگ است. همچنین می توانید برای اضافه کردن جلوه بیشتر به حالت چشم هایتان از رنگ تیره تر برای قسمت بیرونی چشمتان استفاده کنید. اگر قصد دارید از خط چشم استفاده کنید بهتر است به جای رنگ مشکی از رنگ قهوه ای استفاده کنید.
شما هم میتوانید از رنگ های روشن مثل بنفش روشن یا بژ استفاده کنید که با رنگ چشم و پوستتان هم خوانی بیشتری داشته باشد، هم میتوانید از رنگ تیره مثل بنفش تیره یا برنز استفاده کنید که جلوه بهتری به حالت چشم و رنگ آن میدهد.

رنگ مو مناسب با لنز قهوه ای تیره

اگر لنز قهوه ای تیره دارید، رنگ موهای زیادی را می توانید امتحان کنید. انتخاب رنگ موی مناسب بیشتر به این بستگی دارد که تون پوستتان سرد است یا گرم. رنگ موی مناسب برای چشم های قهوه ای
معمولاً افرادی که تون پوستشان سرد است، چشم های قهوه ای تیره دارند و برعکس کسانی که تون پوست گرمی دارند، چشمانشان قهوه ای روشن است.
رنگ مو مناسب با لنز قهوه ای تیره با تون پوست سرد
معمولاً افرادی که لنز قهوه ای تیره، خرمایی تیره یا شاه بلوطی دارند، رنگ مویشان باید تون سرد باشد، مثل قهوه ای تیره یا قهوه ای مایل به قرمز. ولی افرادی که تون پوستشان سرد است و چشم های قهوه ای تیره دارند، با رنگ موی قهوه ای متوسط و هایلایت بلوند خیلی زیباتر می شوند. رنگ موی قهوه ای شنی نیز سردی پوستشان را بیشتر و چشم هایشان را تیره تر می کند.

رنگ مو با لنز قهوه ای تیره

رنگ موی قهوه ای تیره با کمی سایه مشکی به افرادی که تون پوست گرم و چشم های قهوه ای تیره دارند، خیلی می آید. ترکیبی از قهوه ای تیره (قهوه ای شاه بلوطی یا خرمایی) با هایلایت های کاراملی و قهوه ای مایل به قرمز روشن، تون پوست و رنگ چشم ها را روشن تر نشان می دهد. البته رنگ موی طبیعی شما هم می تواند زمینه تیره موهایتان باشد.

رنگ مو قهوه ای طلایی با لنز قهوه ای تیره

رنگ موی قهوه ای طلایی (Golden Brown) رنگی گرم و دوستانه س که برای افرادی که پوست هلویی یا طلایی دارن و چشماشون قهوه ای گرم یا فندقیه کاملا مناسبه. اضافه کرن کمی هایلایت بلوند طلایی به موهای قهوه ای طلایی باعث بوجود اومدن ترکیب زیبایی میشه.

رنگ موی عسلی قهوه ای با لنز قهوه ای تیره

رنگ موی عسلی قهوه ای (Honey Brown)، رنگی گرم و تیره هستش که ترکیبی متعادل بین قهوه ای روشن و رنگ موی بلوند تیره س. اگر پوست سفید و چشم هایی تیره با این رنگ مو قطعا زیبا میشین، البته پوست های تیره تر (تناژ طلایی) هم با این رنگ مو قهوه ای عسلی خیلی زیبا میشن، نمونه ش جنیفر لوپز .

رنگ موی کاراملی روشن با لنز قهوه ای تیره

رنگ موی کاراملی روشن رنگی گرم و زرد مایل به قهوه ای هستش که برای افرادی با پوست طلایی و چشم های قهوه ای گرم به شدت مناسبه. اگر پوستتون سرد یا خیلی روشن یا صورتیه کلا از این رنگ اجتناب کنین. یکی از بهترین رنگ ها برای بالیاژ مو یا آمبره و هایلایت با ریشه قهوه ای شکلاتی بینظیره!

رنگ موی کاکائویی با لنز قهوه ای تیره

رنگ موی کاکائویی روشن، رنگی سرد و درواقع قهوه ای مرواریدی هستش که برای پوست های سفید با چشم های آبی روشن یا سبز بهترین انتخاب بشمار میره. این رنگ تعادل زیبایی داره که نه خیلی دودیِ و نه خیلی گرم. برای اینکه رنگ قهوه ای کاکائویی زنده و جون دار به نظر برسه بهتره که با بلوند کرمی بالیاژ و هایلایت بشه. البته اگر موهای اصلی خودتون هم قهوه ای روشن و سر باشه این مدل بالیاژ بلوند کرمی واقعا روی سرتون جذاب میشه.

رنگ موی برنز طلایی با لنز چشم قهوه ای تیره

رنگ موی برنزی طلایی یک رنگ به شدت لاکچری و غنیِ. رنگی گرم با ترکیب ملایمی از تناژ طلایی و قرمز که برای پوست های گرم بهترین انتخابن. اگر رنگ پوستتون سرد یا گلگون هست این رنگ مو رو استفاده نکنین چون روی سرتون نارنجی به نظر میاد!

رنگ موی شنی قهوه ای با لنزهای قهوه ای تیره

رنگ موی شنی قهوه ای یک رنگ سرد و بژ خنثی هستش. رنگی زیبا برای خانم هایی که رنگ پوست روشن و سرد و لنز قهوه ای تیره دارند. رنگ موی شنی قهوه ای با هایلایت بژبلوند خیلی زیبا و لاکچری میشه.

رنگ موی شکلاتی تیره با لنزهای قهوه ای تیره

رنگ موی شکلاتی تیره، رنگی غنی، تیره و سرد هستش. برای همین با پوست زیتونی و چشم های قهوه ای بسیار باشکوه و زیبا میشه و با براشینگ و مراقبت مناسب یکی از لاکچری ترین و باشکوه ترین رنگ موها بشمار میره.

رنگ موی قهوه ای دودی روشن با لنز قهوه ای تیره

رنگ موی قهوه ای دودی روشن رنگی سرد و جذابه، به خصوص اگر رنگ پوستتون سفید سرد و چشم هاتون قهوه ای تیره باشه. این رنگیه که بهتون کمک میکنه هیچ قرمزی یا طلایی رو داخل موهاتون نبینین. برای اینکه در نهایت موهاتون رنگ باشکوهی به خودش بگیره بهتره که چندتا هایلایت بلوند سرد هم بهش اضافه کنین. بهترین رنگ پایه برای داشتن رنگ موی قهوه ای دودی روشن، رنگ موی قهوه ای متوسط یا روشنه.

رنگ موی قهوه ای مسی تیره با لنز های قهوه ای تیره

رنگ قهوه ای مسی تیره، رنگی غنی، گرم و برونت سوخته هستش که بهتره با رنگ پوست سفید مهتابی یا سفید معمولی صورتی ترکیب بشه. این رنگ مو برای چشمانی با لنز قهوه ای تیره عالی میشه و اگر رنگ موی طبیعیتون قهوه ای گرم یا خنثی باشه بهترین نتیجه رو میده.

رنگ موی قهوه ای دارچینی با لنزهای قهوه ای تیره

رنگ موی قهوه ای دارچینی، رنگی قهوه ای غنی با اندکی مسی هستش که که با طیف وسیعی از رنگ پوست ها هماهنگی داره . از سفید مهتابی هلویی تا صورتی و متوسط و تیره طلایی.

رنگ موی قهوه ای خرمایی تیره با لنز قهوه ای تیره

رنگ موی خرمایی تیره، رنگی غنی و تیره س که اندکی حنایی گرم داره. این رنگ برای پوست هایی که سفید مهتابی هستن یا پوستی متوسط با آندرتون سرد و چشم های قهوه ای تیره خیلی مناسبه. همچنین پوست های زیتونی هم میتونن با این رنگ مو خیلی زیبا بشن.

رنگ موی نسکافه ای با لنز قهوه ای تیره

رنگ موی نسکافه ای رنگی قهوه ای روشن و زیباست. این رنگ مو به چشم های قهوه ای تیره و پوست های روشن سرد و متوسط گرم بسیار زیبا و زنده هستش و اگر با هایلایت های شنی قهوه ای یا شنی بلوند ترکیب بشه واقعا زیبا می شود

رنگ موی قهوه ای کاپوچینو با لنزهای قهوه ای تیره

رنگی موی کاپوچینویی خیلی شبیه به ماالشعیره. انگار که قهوه ی غلیظ قهوه ای با شیر یا کرم ترکیب بشه و رنگی طلایی رو بوجود بیاره. این رنگ تقریبا با تمام طیف رنگ پوست هماهنگی داره و بهترین نتیجه رو با چشم قهوه ای گرم یا سبز میده.

رنگ موی شابلوطی با لنزهای قهوه ای تیره

رنگ موی شابلوطی، قهوه ای قرمز غلیظ و تیره هستش که به تمام رنگ پوست ها به جز اون هایی که رنگ پوستشون زرد هست میاد و برای افراد چشم قهوه ای و چشم سبز کاملا مناسبه.

رنگ موی قهوه ای کاراملی با لنزهای قهوه ای تیره

رنگ موی کاراملی رنگی روشن با پرده های طلایی هستش. وقتی که به عنوان هایلایت برای قهوه ای های تیره استفاده میشه، حالتی خیلی زیبا و چند بعدی به خودش میگیره. این رنگ مو با رنگ پوست های زیتونی و چشم های قهوه ای تیره خیلی خوبه و افرادی که موهاشون به صورت طبیعی قهوه ای تیره هستش با رنگ کاراملی خیلی زیبا میشن.

رنگ موی قهوه ای آلویی بالنزهای قهوه ای تیره

این رنگ مو رنگی تیره و دراماتیک هستش که حاوی بنفش تیره در درونشه. اگر رنگ پوست سرد، سفید مهتابی یا متوسط دارین خیلی با احتیاط از این رنگ مو استفاده کنین. بهتره که از قهوه ای آلویی به عنوان بالیاژ یا هایلایت روی موهای برونت بزنین و کل مو رو به این رنگ در نیارین.