تاریخ انقضای لنز

آیا می توان لنز را بعد از تاریخ مصرف استفاده نمود ؟

تاریخ انقضای لنز چقدره ؟ در این مقاله قصد داریم در ارتباط با لنز های تماسی و تاریخ مصرف آن ها صحبت کنیم. در حقیقت قصد داریم به این پرسش پاسخ دهیم...

ادامه مطلب