هزینه لنز طبی

لنز طبی را می توان یکی از پیشرفت های بزرگ چشم پزشکی نام برد.

اولین بار در سال های آغازین قرن بیستم بود که ایده ی آن مطرح شد و نمونه های اولیه ساخته شد.

این نمونه ها از جنس شیشه ی معمولی بودند و کارآیی چندانی نداشتند.

در طی سالیان سال این ایده پیشرفت کرد تا به لنزهای امروزی تبدیل شد.

همین حالا هم که شما در حال خواندن این مقاله هستید.

لنز روزانه بوش اند لومب (نمرات 1.00- تا 12.00-) (Biotrue)

129/000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز جانسون طبی روزانه (نمرات 1.25- تا 5.00-) (MOIST)

132/000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز روزانه جانسون اند جانسون (نمرات 1.00- تا 5.00-) (OASYS)

152/000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی فصلی بوش اند لومب سافت59 (نمرات 0.75- تا 9.00-) (SOFT59)

قیمت اصلی 320/000 تومان بود.قیمت فعلی 245/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی (نمرات 0.75- تا 20.00-) فصلی کِریستال کلیر (CRYSTAL CLEAR)

قیمت اصلی 489/000 تومان بود.قیمت فعلی 317/900 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی (نمرات 0.75- تا 10.00-) فصلی زیروسِوِن فصلی (ZEROSEVEN)

قیمت اصلی 385/000 تومان بود.قیمت فعلی 350/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی (نمرات 0.75- تا 10.00-) فصلی مورنینگ کیو (MORNING_Q)

قیمت اصلی 380/000 تومان بود.قیمت فعلی 370/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز پیورویژن 2 بوش اندلومب (سیلیکون هایدروژل) (PUREVISION2)

قیمت اصلی 438/000 تومان بود.قیمت فعلی 379/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز پانسمان (بدون نمره و رنگ) فصلی اولترا بوش اندلومب (ULTRA)

قیمت اصلی 450/000 تومان بود.قیمت فعلی 395/000 تومان است.

لنز طبی جانسون اند جانسون (نمرات مثبت) فصلی (JOHNSON)

قیمت اصلی 410/000 تومان بود.قیمت فعلی 399/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی (نمرات 0.50- تا 10.00-) سالیانه بونو (BONO)

قیمت اصلی 480/000 تومان بود.قیمت فعلی 399/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی (نمرات 0.75- تا 6.00-) سالانه کُره ای هِرا (HERA)

قیمت اصلی 500/000 تومان بود.قیمت فعلی 419/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی جانسون فصلی (نمرات 0.75- تا 12.00-) (JOHNSON)

قیمت اصلی 490/000 تومان بود.قیمت فعلی 460/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز اولترا بوش اند لومب (نمرات 0.75- تا 12.00-) فصلی (ULTRA)

قیمت اصلی 480/000 تومان بود.قیمت فعلی 460/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی (نمرات 0.50- تا 10.00-) رینبو سالانه (Rainbow)

قیمت اصلی 685/000 تومان بود.قیمت فعلی 550/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز ایراپتیکس هیدروگلاید (نمرات 0.50- تا 10.00-) فصلی (HydraGlyde)

قیمت اصلی 650/000 تومان بود.قیمت فعلی 580/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی فصلی ایراپتیکس آکوا (نمرات 0.75- تا 10.00-) (AIROPTIX AQUA)

580/000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی (نمرات 0.50- تا 10.00-) سالیانه کلیر ویژن (CLEAR VISION)

قیمت اصلی 690/000 تومان بود.قیمت فعلی 635/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی (نمرات 0.50- تا 20.00-) سالانه فرش لیدی (FRESHLADY)

قیمت اصلی 795/000 تومان بود.قیمت فعلی 637/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی (نمرات 0.75- تا 10.00-) زیروسِوِن سالانه (ZEROSEVEN)

قیمت اصلی 785/000 تومان بود.قیمت فعلی 650/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی (نمره دار بی رنگ) سالیانه بونو BONO (نمرات+)

قیمت اصلی 780/000 تومان بود.قیمت فعلی 650/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی (نمره دار بی رنگ) سالیانه بونو BONO (نمرات بالای 10)

قیمت اصلی 730/000 تومان بود.قیمت فعلی 675/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز آستیگمات (توریک) فصلی مورنینگ (MORNING_Q)

قیمت اصلی 755/000 تومان بود.قیمت فعلی 710/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی کلیر ویژن (نمره دار بی رنگ) سالانه (نمرات 10 به بالا)

720/000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی سالانه مورنینگ کیو (نمرات 0.50- تا 20.00-) (MORNING_Q)

قیمت اصلی 800/000 تومان بود.قیمت فعلی 770/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز توریک ( آستیگمات دار ) سالانه مورنینگ (MORNING_Q)

قیمت اصلی 900/000 تومان بود.قیمت فعلی 880/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز توریک (آستیگمات دار) سالیانه کلیر ویژن (CLEAR VISION)

قیمت اصلی 1/250/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/165/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

توضیجاتی در مورد هزینه لنز طبی

پژوهشگران در آزمایشگاه های خود، در حال توسعه و ساخت لنز چشم می باشند.

در حال حاضر لنز طبی به دسته های مختلفی تقسیم می شود.

که هر یک مناسب درمان و اصلاح عارضه ی خاصی است.

هزینه لنز طبی با توجه به مدل و جنس آن متغیر است.

با این حال در این مقاله سعی شده با معرفی هر یک، شما را با رنج قیمت تقریبی این لنز آشنا کنیم.

 • هزینه لنز طبی سخت معمولی

اکثر لنزهای طبی در این دسته قرار می گیرند.

جنس این لنز از پلیمر شفاف سخت (پلاستیکPMMA) می باشد.

این نوع لنز نسبت به گاز به خصوص اکسیژن نفوذپذیر نیست.

از آن جاییکه قرنیه فاقد رگ های خونی ست.

و برای تامین اکسیژن مورد نیاز خود، به ارتباط مستقیم با اکسیژن اطراف نیاز دارد.

این مورد یکی از ایرادات مهم وارد بر لنز سخت می باشد.

مورد دیگر احتمال ابتلا به خسکی چشم می باشد.

چون با قرار دادن لنز بر روی چشم، ساختار و ترکیبات اشک چشم ممکن است تغییر کند.

برای مقابله با مشکل دوم ساختار لنز طبی سخت دچار تغییراتی شده است.

امروزه برای مقابله با این مشکل، از تکنولوژی اشک مصنوعی استفاده می شود.

در این تکنولوژی لنز شامل سه لایه می شود که لایه ی اول و سوم از جنس پلیمر سخت می باشد.

اما لایه ی دوم و میانی از جنس آیروژل که به آزاد شدن اشک کمک می کند ساخته می شود.

راه حل دوم برای رفع این مشکل کوچکتر ساختن لنز.

و ایجاد فضایی بین قرنیه و لنز برای اکسیژن گیری بیشتر بود.

اما با این کار راحتی لنز کاهش می یابد و فرد همواره احساس جسم خارجی در چشم می کند.

هم چنین در هنگام انجام برخی فعالیت ها مانند ورزش مشکلاتی برای فرد به وجود می آورد.

استفاده از لنز های طبی سخت معمولی امروزه زیاد رایج نیست.

سهم بازار این لنزها امروزه به لنز *** اختصاص یافته شده که در ادامه به ان می پردازیم.

هزینه لنز طبی سخت معمولی، تقریبا بین 1 میلیون تومان تا 2 میلیون تومان می باشد.

توجه داشته باشید که این هزینه بسته به تولید کننده و برخی از ویژگی های لنز متغیر است.

هزینه لنز طبی

 • هزینه لنز طبی سخت نفوذپذیر به گاز یا RGP (GP)

این نوع لنز همان طور که در بالا هم گفته شد.

برای برطرف کردن ایرادات وارد بر لنز سخت معمولی تولید و وارد بازار شد.

امروزه اکثر پزشکان توصیه می کنند در موارد استفاده از لنز سخت، از این نوع استفاده شود.

اغلب این لنزها از جنس سیلیکون هیدروژنی ساخته می شوند.

این ماده انعطاف پذیرتر از PMMA است و نسبت به اکسیژن نفوذپذیر تر.

از ان جایی که دیگر نگرانی از کمبود اکسیژن رسانی نیست.

پس این لنزها در سایز بزرگتر ساخته می شوند و کاملا بر روی چشم می نشینند.

از این رو راحتی بیشتری دارند و احتمال افتادن آن ها از چشم بسیار کم تر است.

لنز RGP از جنس مواد آبگریز ساخته می شود.

از این رو پروتئین و لیپید های اشک به سطح آن نمی چسبند و لنز کدر نمی شود.

در صورت مراقبت، این نوع لنز را می توان تا چندین سال استفاده کرد.

که آن را از نظر اقتصادی به صرفه تر می کند.

البته به شرطی که نمره ی چشم تغییر نکند.

این نوع لنز شاید کمی زمان ببرد تا چشم بدان عادت کند و این در مقایسه با لنز نرم است.

اما در مقابل لنز سخت معمولی این لنز راحتی چشم گیری دارد.

هزینه لنز طبی جی پی برای افرادی از قبیل :

-کسانی که خواهان دید دقیق هستند.

-افرادی که از آستیگماتیسم بالا رنج می برند.

-افرادی که به پیرچشمی مبتلا شده اند و لنر دو یا چند کانونی استفاده می کنند.

-بیمارانی که انحراف چشم خود را جراحی کرده اند.

مناسب است.

به دلیل ان که ممکن است شماره ی دو چشم یکسان نباشد، لنز GP تک تک به فروش می رسند.

هزینه لنز طبی (GP) به صورت عددی و بسته به تولید کننده اش قیمتی حدود 200 تا 500 هزارتومان داراست.

علاوه بر لنز سخت، لنز تماسی نرم نیز در بازار موجود است.

این لنز همان طور که از نامش پیداست از جنس مواد نرم و انعطاف پذیر ساخته می شود.

لنز طبی را معمولا از جنس سخت انتخاب می کنند.

زیرا اکثر عارضه های چشمی مانند آستیگماتیسم شدید.

قوزقرنیه و غیره به سبب تغییر در شکل کره ی چشم به وجود می آیند.

برای اصلاح این عیوب، لنز مانند قالبی بر چشم قرار می گیرد تا آن را شکل دهد.

به همین سبب باید جنس لنز از نوع سخت باشد.

هزینه لنز طبی

 • هزینه لنز طبی تماسی نرم

این نوع لنز همان طور که پیشتر هم گفته شد از جنس پلیمر نرم و انعطاف پذیر ساخته می شوند.

اکثر لنزهای نرم از جنس مواد هیدروفیل یا دوستدار آب هستند.

بدین معنا که آب محیط را جذب کرده و نرم می شوند.

این مواد در صورت از دست دادن آب سخت و کمی شکننده می شوند.

از این رو نگرانی هایی درباره ی جذب آب چشم توسط این لنز و ابتلا به خشکی چشم وجود دارد.

با این حال اگر طبق دستورالعمل لنز باآن برخورد شود هیچ خطری شما و بینایی تان را تهدید نمی کند.

لنز نرم چون شکل قرنیه را به خود می گیرد، راحتی زیادی به ارمغان می آورد.

با این حال به همین دلیل تنها برای اصلاح عیوبی چون نزدیک بینی، دوربینی و آستیگماتیسم خفیف کاربرد دارد.

لنز نرم چون شکل قرنیه را به خود می گیرد، احتمال افتادن آن از چشم کمتر است.

اما قرار دادن آن بر روی چشم سخت تر است.

لنز نرم برخلاف لنز سخت مدت استفاده ی کوتاه تری دارد.

مدت استفاده ی لنز جدا از تاریخ انقضای لنز می باشد.

و از روزی که بسته بندی آن گشوده می شود، شروع می شود.

لنزهای طبی به 3 دسته اصلی لنز سالانه ، لنز فصلی و لنز روزانه دارند.

گروهی از لنزهای نرم که به لنز روزانه معروف می باشند، مدت استفاده ی یک روزه دارند.

در پایان روز پس از استفاده کردن، این نوع لنز دور انداخته می شود.

از آن جایی که این لنز تنها یک بار مورد استفاده قرار می گیرد.

احتمال آلوده کردن چشم به باکتری هایی که جذب لنز شده اند کمتر است.

هزینه لنز طبی تماسی نرم معمولا بین 90 تا 300 هزارتومان می باشد.

هزینه لنز طبی روزانه نیز حدود 100 تا 150 هزارتومان است.

شاید در نگاه اول، لنز روزانه به صرفه به نظر نیاید، اما اگر هزینه ی محلول شستشو.

محلول نگهدارنده و سایر ملزومات را به لنز نرم سالانه و فصلی اضافه کنید.

شاهد خواهید بود که از نظر هزینه تقریبا برابری می کنند.

اکثر چشم پزشکان توصیه دارند که از لنز روزانه به جای لنز نرم استفاده شود.

 • هزینه لنز طبی توریک

این نوع لنز درواقع از نوع لنز تماسی نرم می باشد.

اما برای درمان آستیگماتیسم به کار می رود و با لنز نرم معمولی متفاوت است.

لنز توریک که آستیگمات نیز نامیده می شود، پاورهای متفاوتی با طول‎های مختلف (meridian) دارند.

تا تغییرات حاصل از نزدیک‌بینی و دوربینی در طول‌های مختلف که آستیگمات تلقی می‌شود، اصلاح کند.

این نوع لنز برخلاف لنز نرم معمولی قابلیت چرخش و تنظیم بر روی قرنیه را دارند.

هزینه لنز طبی توریک از 90 هزار تومان تا 500 هزارتومان می باشد.

توجه داشته باشید که برخی بسته های لنز توریک در واقع شامل 3 جفت لنز می باشند.

 • هزینه لنز طبی سی آر تی (CRT)

این نوع لنز، برخلاف سایر لنزها نه در طول روز که شب هنگام و در ساعات خواب استفاده می شود.

لنز سی آر تی، معمولا برای اصلاح نزدیک بینی به کار می رود.

در برخی موارد در درمان آستیگماتیسم نیز کاربرد دارند.

این لنز که تحت عنوان روشی به نام ارتوکوراتولوژی (Orthokeratology) به کار می رود.

در واقع قرنیه ی چشم را در طول شب شکل می دهد و سبب می شود.

فرد در طول روز دید واضح و دقیقی داشته باشد.

اثر این لنز همیشگی نیست و به همین دلیل باید هر شب از آن استفاده شود.

این لنز به خصوص برای نوجوانان و کودکان که عمل لیزیک برایشان توصیه نمی شود، مناسب است.

هم چنین برای ورزشکاران و کسانی که در نواحی پرگردوغبار زندگی می کنند.

این لنز پس از توپولوژی قرنیه توسط چشم پزشک تجویز می شود.

اما فیت شدن نهایی نیاز به ویزیت های متعدد دارد.

هزینه لنز طبی سی آر تی کمی بیشتر از سایر لنزهاست اما برای افرادی که نمی خواهند.

در طول روز از عینک و لنز استفاده کنند، گزینه ی خوبی می باشد.

هزینه لنز طبی

دسته های دیگری از لنز طبی هم وجود دارند که بسیار تخصصی تر و پیچیده تر هستند.

از این رو ما در این مقاله به آن ها نپرداختیم.

رقم هایی که در بالا ذکر شد، تنها مختص خود لنز بود.

هزینه لنز طبی شامل هزینه ای که صرف محلول نگهداری، محلول شستشو و ضدعفونی.

پنس لنز در صورت نیاز، ظرف پلاستیکی نگه داری آن و از این قبیل مسائل هم می شود.

که باید آن ها را هم در نظر داشت.

در زیر به نکاتی اشاره شده است که در صورت استفاده از لنز، باید رعایت کرد.

دست‌های‌تان را کاملا بشویید تا کثیفی و جرم‌های آلوده به چشمان‌تان وارد نشود.

از صابون‌های مرطوب‌کننده استفاده نکنید چون برای لنز شما خوب نیستند.

دست‌های‌تان را با حوله‌ای خشک کنید که پرز نداشته باشد.

ابتدا لنز یک چشم را خارج کنید و با محلول مخصوص تمیز کنید تا مواد آرایشی شسته شود.

بعضی محلول‌های ضدعفونی کننده نیاز به سائیدن لنز دارند.

ولی بعضی دیگر فقط با ریختن محلول روی لنز تمام رسوبات را پاک می‌کنند.

حالا لنزها را در جا لنزی تمیز بگذارید و آن را با محلول مناسب و محلول ضدعفونی‌کننده پر کنید.

تمام این مراحل را برای لنز چشم مقابل هم انجام دهید.

برای این‌که لنز را کاملا روی قرنیه قرار دهید باید اول از همه پلک‌های‌تان را ببندید.

و خیلی آرام روی پلک را ماساژ داده و لنز را از روی پلک به سمت جای اصلی خود هدایت کنید.

پیش از خواب، لنز را از چشمان تان در بیاورید.

لنز مانند یک لایه ی شیشه ای مانع اکسیژن رسانی به چشم می شود.

لنز را با مایعی به جز محلول های شست و شوی مخصوص تمیز نکنید.

آب یا سرم شستشو یا محلول هیدروژن پراکسید جایگزین موقتی مناسبی برای این محلول ها نمی باشند.

آب دارای میکروب هایی ست که می تواند به لنز چسبیده و وارد لنز شود.

این میکروب ها برای چشم خطرآفرین هستند.

سرم های شستشو نیز دارای هیچ خاصیت میکروب زدایی نیستند.

مصرف آن ها فقط سبب می شود رسوبات بیشتری به لنز بچسبد و دید شما کدر شود.

شستشو و نظافت جعبه ی لنز هم به اندازه ی خود لنز مهم است.

حداقل هر شب یک بار جعبه را با محلول شوینده بشویید و با دستمال کاغذی خشک کنید.

سپس اجازه دهید با جریان هوا کاملا خشک شود.

جعبه ی لنز را هر سه ماه یک بار تعویض کنید تا از تجمع باکتری ها و مواد بیماری زا جلوگیری شود.

پیش از استحمام و یا شنا در استخر، لنز را از چشم تان دربیاورید.

ممکن است گمان کنید در استخر با استفاده از عینک ضدآب مشکلی برایتان پیش نخواهد آمد اما این اشتباه است.

آب همواره می تواند به چشمان تان نفوذ کند.

اگر از روی سهل انگاری آب به چشمان تان نفوذ کرد.

ابتدا با استفاده از محلول های مرطوب کننده چشمتان را بشویید و بعد لنز را خارج کنید.

نفوذ آب به لنز چسبندگی آن را افزایش می دهد و درآوردن آن را سخت می کند.

پیش از تهیه ی هر نوع لنزی به چشم پزشک خود مراجعه فرمایید و از او راهنمایی بگیرید.

برخی افراد چشمان حساسی دارند که آن ها را برای استفاده از لنز نامناسب می کند.

همان طور که دیدید، استفاده از لنز دقت و مراقبت فراوانی را می طلبد.

پس اگر مطمئن نیستید که می توانید این نکات را رعایت کنید، بهتر است از عینک استفاده کنید.

جهت کسب اطلاعات عمومی بیشتر درمورد لنزهای داخل چشمی , خواندن مقالات زیر نیز خالی از لطف نیست :

هر آنچه در مورد لنز طبی مورنینگ باید بدانید

هر آنچه در مورد لنز رنگی یکبار مصرف باید بدانید

لنز برای آستیگمات چه تفاوتی با لنز طبی دارد ؟

چگونگی استفاده از قرص شستشوی لنز را بیاموزیم  !!

2 دیدگاه در “عوامل تاثیر گذار در قیمت لنزهای طبی را بیشتر بشناسید !

 1. نگار گفت:

  باسلام، من می‌خوام عمل لنز دائم (کاشت لنز) انجام بدم. قیمت و اینکه کجا میتونم لنز با کیفیت و کره ای تهیه کنم؟

  1. سلام دوست عزیز وقت بخیر
   از تاخیر احتمالی بابت جوابگویی عذرخواهی میکنم .
   متاسفانه ما توی این زمینه فعالیتی نداریم و طبیعتا وقتی محصولی رو موجود نداشته باشیم قیمت هم نمیدیم .
   ————————————————————————————
   شماره تماس : 65011529
   شماره واتس آپ : 09399333093

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *