تاریخ انقضای لنز

آیا می توان لنز را بعد از تاریخ مصرف استفاده نمود ؟

تاریخ انقضای لنز چقدره ؟ در این مقاله قصد داریم در ارتباط با لنز های تماسی و تاریخ مصرف آن ها صحبت کنیم. در حقیقت قصد داریم به این پرسش پاسخ دهیم...

ادامه مطلب

مدت زمان استفاده از لنز

یک لنز را حداکثر چه مدت می توان استفاده نمود؟

مدت زمان استفاده از لنز طبی و رنگی متفاوته ؟آیا می دانید " مدت زمان استفاده از لنز ها چقدره ؟" در این مقاله قصد داریم در ارتباط با مدت...

ادامه مطلب