در حال نمایش 85 نتیجه

لنز هالوین سفید مدل D56

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالوین مشکی مدل D13H

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالوین 3رنگ مدل D52

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالووین قرمز دوردار مدل D12R

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالووین ماه و ستاره مدل D625

قیمت اصلی 690/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالووین رنگین کمانی مدل D64

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالووین نارنجی G18C

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالووین نارنجی خاص G23

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالووین سفید خونی D55

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالووین قرمز نارنجی G15

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز گربه ای زرد D211Y

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز گربه ای آبی D21B

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز فانتزی رنگین کمان D58

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالووین قرمز D35R

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالوین قرمز D3R

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز فانتزی قرمز D4R

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز گربه ای آتیشی قرمز D21BR

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز گربه ای قرمز D21R

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز فانتزی قرمز ترسناک D26

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز قرمز بدون دور D576

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز قرمز مِش G28

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز تار عنکبوت سفید قرمز YS268

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز قرمز دور نارنجی YS386

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالوین مشکی قرمز D1-BR

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز بنفش بدون دور D13

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز گربه ای سفید مشکی D21WH

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز فانتزی سبز دور دار D45Q

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز فانتزی زرد ساده D131Y

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز فانتزی سبز ساده D132

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز فانتزی بنفش ساده D134

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز فانتزی صورتی ساده D137

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز فانتزی سفید قرمز خاص d12

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالووین مشکی سفید G2

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالووین مشکی سبز G4

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز فانتزی مشکی سفید G10

قیمت اصلی 690/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالووین مشکی دور قرمز G13

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالووین نارنجی دور مشکی G24

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالووین مِش صورتی G33

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالووین مِش سبز G34

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالووین مِش زرد G35

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالووین مِش قرمز G36

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالووین مِش آبی G41

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالووین عنکبوت سبز YS16

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالوین ماه و ستاره YS181

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالووین طرح برف YS21

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالووین تار عنکبوت YS265

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالووین صورتی YS4

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالووین قلب صورتی YS352

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالووین سبز ضربدری YS272

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالووین آبی ضربدری YS273

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالووین صورتی ضربدری YS277

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالووین صورتی خاص YS3

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالووین فانتزی بنفش YS1

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالووین فانتزی سبز YS5

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالووین فانتزی سفید YS17

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالووین سبز آتیشی YS10

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالووین طلایی YS251

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالووین سیبل نارنجی YS307

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالووین نارنجی حلقه ای YS321

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالووین مشکی قرمز YS347

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالووین زرد مشکی YS361

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالووین سبز مشکی YS362

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالووین آبی مشکی YS363

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالووین صورتی مشکی YS366

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالووین قرمز رگدار YS426

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالووین عروسکی کیتی YS457

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالووین آبی صورتی YS467

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالووین قهوه ای YS481

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالووین قرمز گربه ای آتیشی G3

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالووین نارنجی آتیشی G7

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالووین زرد دور مشکی G17y

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالووین آبی دور مشکی G12

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالووین بنفش دور مشکی G25

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالووین خاکستری G37

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالووین خاکستری فانتزی D615

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز فانتزی خاکستری D135

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز فانتزی فیروزه ای ساده D1332

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز فانتزی آسمان طلایی D621y

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز فانتزی صورتی عروسکی DY1-1

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز فانتزی طلایی عروسکی DY1-7

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز فانتزی طوسی عروسکی DY1-6

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز فانتزی سبزآبی عروسکی DY1-5

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز فانتزی آبی عروسکی DY1-4

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز فانتزی آتیشی عروسکی DY1-2

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز فانتزی نارنجی عروسکی DY1-3

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 540/000 تومان است.

لنز هالووین

اگر دنبال ظاهری خاص و متفاوت برای جشن هالووین هستید ادامه ی این مقاله را از دست ندهید.
در این مقاله ما در ابتدا لنز های موسوم به لنز هالووین را به شما معرفی می کنیم.

در ادامه کمی درباره ی جشن هالووین و آداب و رسوم و پیشینه این جشن صحبت خواهیم کرد. بعد نکاتی که باید در زمان استفاده از لنز هالووین بدانید را به شما آموزش خواهیم داد و سپس در پایان هم مضرات و صدمات احتمالی این نوع لنز ها به چشم را بررسی کرده و دیدگاه پزشکان متخصص در این باره را هم بیان خواهیم کرد.

پس اگر اطلاعات کامل و جامعی در مورد لنز هالووین می خواهید تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

لنز هالووین یک نوع لنز تماسی به شمار می رود که جزو لنزهای فانتزی است و به هیچ عنوان جنبه طبی و درمانی ندارد و فقط به عنوان آرایشی, تزئینی, زیبایی یا در تئاتر ها و برای مراسمات خاص استفاده می شود.

به لنز های هالووین به علت طراحی خاص و ظاهر عجیبی که دارند لنز چشم گربه ای هم گفته می شود.

لنز فانتزی

با لنز هالووین شما می توانید ظاهری خاص و عجیب و غریب از خودتان را تجربه کنید و با تغییری که در چهره و ظاهر شما ایجاد می کنند در مراسم هالووین همه را شگفت زده کنید.

همانطور که حتما می دانید جشن هالووین از مراسمات و آیین های مسیحیت غربی است که هر ساله برگزار می شود و در آن مردم با گریم های ترسناک و عجیب و غریب این روز را جشن می گیرند.

پس لنز هالووین می تواند انتخاب مناسبی برای کسانی که قصد شرکت در جشن هالووین را دارند باشد.

لنز هالووین لنزمارکت

در واقع لنز های هالووین یا چشم گربه ای حالت طبیعی و معمول ندارند و حالتی فانتزی و غیر واقعی به چشمان شما می دهند مثلاً ممکن است کل رنگ سطح لنز سبز صورتی سفید آبی مشکی یا باشد و یا به شکل های مختلف و متنوعی که می تواند شما را شبیه یک آدم خوار ،زامبی، خون آشام، گربه یا خیلی چیزهای دیگر کند.

حتی ممکن است سطح روی لنز هم طرح دار یا مشبک باشد که باعث بیشتر شدن حالت فانتزی آن می شود رنگ این نوع لنزها اکثراً شاد و غلیظ تر از رنگ لنزهای معمولی است.

لنز هالووین می تواند باعث تغییر حالت چشم های شما از بسیاری جهات شود مثلا نمی تواند حالت چشم یا فرم مردمک شما را تغییر دهد یا شما را شبیه شخصیت های کارتونی یا قهرمان های فیلم ها کند.
اما همواره باید این موضوع را در نظر داشته باشید که برای خرید و استفاده مطمئن بایستی از پزشک مشورت بگیرید چرا که شیوه استفاده نادرست از لنز هالووین و به طور کلی شیوه استفاده نادرست از تمامی لنزهای تماسی می تواند باعث آسیب به چشم های شما یا کوری و نابینایی شود.

پس از استفاده از لنز به خصوص لنت های فانتزی و لنز هالووین یا چشم گربه ای تنها در صورتی می تواند با خیال راحت صورت بگیرد که با مراجعه به پزشک توصیه های لازم را دریافت کرده و به آنها به صورت درست و کامل عمل نمایید.

هر آنچه که باید در مورد جشن هالووین بدانید:

هالووین Holloween جشن سنتی است که از آیین و آداب و رسوم مسیحیت غربی به شمار می رود و هر ساله در تاریخ ۱۳ اکتبر برگزار می شود. جشن هالووین در اولین روز برگزاری مراسمات سه روزه ی آلهالوتاید برگزار می شود. مراسمات سه روزه الهالوتاید برای نکوداشت یاد درگذشتگان است. در جشن هالووین شرکت کنندگان تلاش میکنند که با ارایش یا گریمی خاص یا لباس های عجیب و غریب ظاهر خودشات ترسناک یا شبیه قهرمان داستان ها نشان می دهند.

هرکدام از این دسته افراد که باشید لنز هالووین جذابیت ظاهر شما را چندین برابر خواهد کرد و به گریم و آرایش خاصتان یا لباسی که پوشیدید جلوه ی بیشتری خواهد داد.

از آیین های مرسوم در این جشن می توانیم به آتش بازی، جشن بالماسکه و مراسمات چراغانی اشاره کنیم. همچنین از آیین های دیگر جشن هالووین ،قاشق زنی است یعنی کودکان و نوجوانان با قاشق زنی به درب خانه ی دیگران می روند و شکلات و آجیل و کادو جمع آوری می کنند. از نماد های اصلی جشن هالووین می توان به کدو تنبل اشاره کرد که برای آماده کردن آن ابتدا محتویات داخل آن را خالی می کنند و برای آن چشم و دهان را نقاشی کرده سپس روی پوست کدو تنبل آن را حکاکی می کنند. با گذاشتن یک شمع درون آن, نور از سوراخ چشم و دهان آن بیرون زده و به آن شکلی ترسناک می دهد.

بسیاری از مردم هم در این مراسم به کلیسا می روند یا بر سر مزار مردگان خود حاضر شده و یاد آنها را گرامی می دارند و شمع روشن می کنند در برخی مناطق این جشن جنبه تجاری هم پیدا کرده و افراد زیادی از راه آن کسب درآمد می کنند.

گفته می شود که بعضی از شرکت کنندگان مراسم هالووین در سه روز جشن آلهوتاید از خوردن گوشت پرهیز می کنند و روزه گوشت می گیرند و برخی هم این ایام را شب زنده داری می کنند و تا صبح بیدار می مانند.
اصل جشن هالووین منسوب به ایرلندی ها و اسکاتلندی هاست که بعدها مهاجران آن را به آمریکا بردند و سپس در کل نقاط جهان گسترش یافت و مرسوم شد. به صورتی که امروزه افراد زیادی در سرتاسر جهان در ۱۳ اکتبر این روز را جشن می گیرند و مهمانی های بزرگی برای آن برگزار می کنند.

اخیرا در ایران هم این جشن مرسوم شده و عده ی زیادی در این روز با برگزاری مهمانی و انجام گریم های عجیب و غریب یا پوشیدن لباس های ترسناک یا لباس هایی شبیه قهرمان داستان ها جشن می گیرند.
اگر شما هم از آن دسته افرادی هستید که هالووین را جشن می گیرید و تیپ و ظاهرتان در این جشن برایتان مهم است با انتخاب یک لنز هالووین یا لنز چشم گربه ای مناسب می توانید جلوه ی گریم و لباس خود را چند برابر کرده و با ظاهری متفاوت و عجیب از خودتان همه را شگفت زده کنید.

نکاتی برای استفاده از لنز هالووین

لنز هالووین لنزمارکت

اگر برای اولین بار از این نوع لنز استفاده می کنید حتماً قبل از مهمانی یا مراسم تان چند ساعتی آن را در چشم خود قرار دهید تا مدتی در چشم تان بماند و به آن عادت کنید تا در صورت بروز حساسیت و قرمزی یا خارش و سوزش و… زودتر متوجه آن شوید.

اگر سلامت چشم هایتان برایتان اهمیت دارد اکیداً توصیه می کنیم که از تهیه و استفاده لنز هالووین ارزان قیمت که برند معلوم و مشخصی ندارد پرهیز کنید.

_در صورتی که بعد از قرار دادن لنز هالووین در چشم خود احساس ناراحتی سوزش و خارش یا حتی قرمزی کردید حتماً به سرعت نت ها را از چشمتان در بیاورید و چشم را با مقدار زیادی آب سرد شستشو دهید سپس بعد از گذشت مدتی لنزها را با محلول لنز کاملاً شستشو دهید و سپس دوباره آنها را در چشم خود قرار دهید اگر دوباره همان احساس ناراحتی خارش سوزش و قرمزی چشم به سراغتان آمد حتماً لنزها را از چشم خود خارج کرده و به چشم پزشک مراجعه کنید.

همیشه قبل از انجام آرایش لنز را درون چشم تان قرار داده و قبل از پاک کردن آن لنز را از چشم خود خارج نمایید.

توجه داشته باشید که در هنگام انتخاب و خرید لنز هالووین حتماً روش استفاده و نگهداری معتبر بودن برند لنز هالووین و زمان قابل استفاده بودن لنز و همچنین روشهای درست استفاده برای جلوگیری از عفونت چشمتان را در نظر داشته باشید و سپس لنز مناسب را تهیه و خریداری نمایید.

شما باید نکات بهداشتی استفاده از لنزهای تماسی را در مورد لنز هالووین هم رعایت کرده و قبل از قرار دادن یا خروج لنز هالووین از چشم خود دست هایتان را تمیز بشویید تا سلامت چشم و بینایی شما در امان بماند.
_اگر در جشن هالووین به همراه استفاده از لنز هالووین قصد انجام گریم یا آرایشی به خصوص و ترسناک را دارید بهتر است بیشتر از محصولات آرایشی کرمی استفاده کنید چراکه محصولات پودری این امکان را دارند که با ورود به چشمتان و در صورت وجود لنز به آن آسیب رسانده و باعث مشکلاتی از قبیل آلرژی خارش سوزش و قرمزی در چشم های شما بشوند.

این نکته را همیشه به یاد داشته باشید که قبل از استحمام حتماً باید لنز را از چشم تان خارج کنید.
هرگز به صورت مشترک با فرد دیگری از لنزهای تماسی استفاده نکنید چرا که این کار ممکن است منجر به عفونت در چشم شما و آسیب به سلامت بینایی شما شود پس همواره از این کار بپرهیزید.

اگر لنز شما پاره شده آسیب دیده یا مدت زمان استفاده از آن به پایان رسیده است دیگر از آنها استفاده نکنید و همچنین به یاد داشته باشید که هرگز نباید در هنگامی که چشم شما تحریک شده و یا زخمی آسیب دیده است از لنز هالوین تان استفاده کنید چرا که این کار بسیار خطرناک است و شاید بتواند منجر به از بین رفتن بینایی شما هم بشود.

بعد از خارج کردن لنز هالووین از پک لنز و محفظه نگهداری آن حتماً ابتدا مقداری زمان دهید که محفظه کاملا خشک شود و سپس در آن را ببندید چرا که در غیر این صورت محفظه لنز شما مستعد رشد باکتری و قارچ شده و آلوده می شود.

گفتیم که استفاده نادرست از لنزهای رنگی خاص مثل لنز های فانتزی یا لنز هالووین بدون نسخه پزشک متخصص ممکن است منجر به آسیب به چشم شما و خسارات و صدمات جبران ناپذیری به سلامت بینایی شما شود اما این ضررها چه هستند و لنز هالووین چگونه ممکن است باعث بروز آسیب به چشم شما شود؟
خسارات و صدماتی که ممکن است در صورت استفاده نادرست از لنز هالووین به وجود بیاید:
استفاده از لنز هالووینی که اندازه درستی برای چشم شما نداشته باشد ممکن است باعث ساییدگی در قرنیه, زخم شدن قرنیه یا عفونتهای باکتریایی دردناکی مثل کراتیت شود, پس حتما با مراجعه به چشم پزشک لنز هالووین را مناسب اندازه چشم خودتان تهیه کنید.

همچنین این مسئله هم قابل توجه است که لنز هالووین یا لنز چشم گربه ای به علت ساختار متفاوتی که دارند ممکن است باعث شوند اکسیژن کمتری به چشم های شما برسد و همین کمبود اکسیژن هم می تواند خود مشکلات زیادی را به همراه بیاورد.

گفتیم که رنگ لنز هالووین شارپ تر و غلیظ تر از لنز های عادی است به همین دلیل در ساخت این لنز ها رنگدانه های بیشتری نسبت به لنز عادی استفاده می شود که همین عامل باعث ضخیم تر شدن سطح لنز شده و باعث سخت شدن اکسیژن رسانی به چشم می شود و تنفس سلول های چشم شما ممکن است دچار اختلال شود.

این صدمات می توانند تا جایی پیش بروند که به سلامت بینایی شما آسیب بزنند و حتی شما مجبور به عمل پیوند قرنیه شوید البته درمان همیشه هم موثر نیست و برخی افراد حتی بینایی خود را به این دلیل از دست می دهند.

نظر متخصصان در مورد استفاده از لنز هالووین یا چشم گربه ای چیست؟

در بخش قبل آسیب هایی که ممکن است در اثر استفاده نادرست از لنز های تماسی مخصوصا لنز هالووین به وجود بیایند را بررسی کردیم.

برخی صاحب نظران بر این باورند که استفاده غیر اصولی از لنز های فانتزی مثل لنز هالووین می تواند حساس ترین قسمت بدن یعنی چشم ها را دچار مشکلات بسیاری کند.

آنها می گویند که رنگ های مورد استفاده در لنز هایی که از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند و برند مشخصی ندارند می تواند حاوی فلزات سمی سنگین مثل جیوه یا سرب باشد که این فلزات قادرند به سیستم بینایی و سیستم عصبی دستگاه پوشاننده چشم ها نشت کنند. قرنیه بافتی بسیار حساس, آسیب پذیر و شکننده دارد که به راحتی در صورت استفاده نادرست از لنز می تواند خراش پیدا کرده و آسیب ببیند. خراشیدگی قرنیه می تواند باعث نفوذ آسان باکتری ها و ویروس ها به چشم شوند.

جدای از تمامی مضراتی که برای استفاده نادرست از لنز هالووین بیان کردیم در صورت مشاوره با پزشک, استفاده صحیح و مراقب و نگهداری از لنز بطور مناسب شما میتوانید بدون نگرانی از لنز هالووین خود استفاده کنید و با نمایش چهره ای متفاوت از خود در جشن هالووین بدرخشید.

اگر قصد خرید لنز هالووین مطمئن و قابل اعتماد برای استفاده بدون نگرانی را دارید پیشنهاد ما به شما لنز های هالووین متنوع لنز مارکت هستند.