در حال نمایش 98 نتیجه

لنز رنگی روزانه فرشلوک (بدون نمره ) (FRESHLOOK)

قیمت اصلی 314/000 تومان بود.قیمت فعلی 280/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی روزانه زیروسون (زیبایی بدون نمره) (ZERO SEVEN)

قیمت اصلی 340/000 تومان بود.قیمت فعلی 317/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (بدون نمره ) فصلی بیوتی (BEAUTY)

320/000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه اَدور (ADORE)

قیمت اصلی 410/000 تومان بود.قیمت فعلی 330/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه دهب سری نچرال (DAHAB NATURAL)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز دهب رنگ گری روزانه سری نچرال (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز دهب رنگ سولیتیر روزانه سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ لومیِر گِری سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ اِسکای سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ صابرین گِری گرین (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ دیاموند سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ هاوایی سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ آلاسکا سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ راین سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ خاکی سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ پِرل سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه دهب سری پِلاتینیوم ( DAHAB PLATINUOM )

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (بدون نمره ) فصلی هِرا (HERA)

350/000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه یونیک (UNIQUE)

قیمت اصلی 410/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ آلاماندا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ آزالیا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ اریکا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ برگاموت (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ جاسپر (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ والرین (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ ولنتینو (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز رنگی (زیبایی بدون نمره) سالانه هرا کُره ای (HERA)

قیمت اصلی 440/000 تومان بود.قیمت فعلی 399/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (بدون نمره) فصلی فستیوال مورنینگ (MORNING Q)

قیمت اصلی 460/000 تومان بود.قیمت فعلی 440/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز (بدون نمره) فستیوال مورنینگ فصلی رنگ طوسی عسلی (GRAY T3)

قیمت اصلی 460/000 تومان بود.قیمت فعلی 440/000 تومان است.

لنز (بدون نمره) فستیوال مورنینگ فصلی رنگ طوسی دوردار (GRAY T2)

قیمت اصلی 460/000 تومان بود.قیمت فعلی 440/000 تومان است.

لنز (بدون نمره) فستیوال مورنینگ فصلی رنگ طوسی بدون دور (GRAY T1)

قیمت اصلی 460/000 تومان بود.قیمت فعلی 440/000 تومان است.

لنز رنگی (زیبایی بدون نمره) فصلی زیروسون (ZERO SEVEN)

قیمت اصلی 498/000 تومان بود.قیمت فعلی 448/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز روزانه دسیو تن2 ایتالیا (Attitude2tone) (جفتی)

قیمت اصلی 600/000 تومان بود.قیمت فعلی 460/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی فصلی ایفوریا کُره ای (EUPHORIA)

قیمت اصلی 480/000 تومان بود.قیمت فعلی 465/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی) فصلی زیروسون (ZERO SEVEN)

قیمت اصلی 675/000 تومان بود.قیمت فعلی 542/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (بدون نمره) سالانه الگانس (ELEGANCE)

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 550/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی) دِسیو ایتالیا (Attitude2tone)

قیمت اصلی 650/000 تومان بود.قیمت فعلی 550/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی رنگی سالانه هرا (نمره دار رنگی) کُره ای (HERA)

قیمت اصلی 615/000 تومان بود.قیمت فعلی 558/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی رنگی هِرا (کُره ای) رنگ دِریم گِری (HERA)

قیمت اصلی 615/000 تومان بود.قیمت فعلی 558/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی رنگی هِرا (کُره ای) رنگ وِگاس پِرل (HERA)

قیمت اصلی 615/000 تومان بود.قیمت فعلی 558/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (بدون نمره) سالانه فستیوال مورنینگ (MORNING Q)

قیمت اصلی 720/000 تومان بود.قیمت فعلی 660/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز (بدون نمره) فستیوال مورنینگ سالیانه رنگ طوسی عسلی (GRAY T3)

قیمت اصلی 720/000 تومان بود.قیمت فعلی 660/000 تومان است.

لنز (بدون نمره) فستیوال مورنینگ سالیانه رنگ طوسی دوردار (GRAY T2)

قیمت اصلی 720/000 تومان بود.قیمت فعلی 660/000 تومان است.

لنز (بدون نمره) فستیوال مورنینگ سالیانه رنگ طوسی بدون دور (GRAY T1)

قیمت اصلی 720/000 تومان بود.قیمت فعلی 660/000 تومان است.

لنز رنگی (زیبایی بدون نمره) سالانه پلی ویو (POLY VUE)

قیمت اصلی 730/000 تومان بود.قیمت فعلی 680/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی سالانه فرش لیدی ( بدون نمره ) (FRESHLADY)

قیمت اصلی 735/000 تومان بود.قیمت فعلی 690/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی فصلی فرشلوک (زیبایی بدون نمره) (FRESHLOOK)

693/000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی طبیعی فرشلیدی فصلی (بافت چشم و خاص)

قیمت اصلی 720/000 تومان بود.قیمت فعلی 697/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی فرش لیدی (بافت چشم بدون دور) ( FRESHLADY )

قیمت اصلی 725/000 تومان بود.قیمت فعلی 699/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی فصلی فرش لیدی (بافت چشم دوردار) ( FRESHLADY )

725/000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی) فصلی فستیوال مورنینگ (MORNING Q)

قیمت اصلی 770/000 تومان بود.قیمت فعلی 730/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی ) سالانه الگانس (ELEGANCE)

قیمت اصلی 875/000 تومان بود.قیمت فعلی 742/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی سالانه سلنا (Selena) (زیبایی بدون نمره)

قیمت اصلی 750/000 تومان بود.قیمت فعلی 745/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (بدون نمره) سالیانه یونیک (UNIQUE)

قیمت اصلی 760/000 تومان بود.قیمت فعلی 750/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی لارین عربی (بدون نمره) سالانه (LAREEN)

قیمت اصلی 1/050/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز لارین رنگ مینی دیر (بدون نمره) سالانه (MINI DEER)

قیمت اصلی 1/050/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.

لنز لارین رنگ خاکستری (بدون نمره) سالانه (MODEM GRAY)

قیمت اصلی 945/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.

لنز لارین رنگ ونیس (بدون نمره) سالانه (VENICE)

قیمت اصلی 945/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.

لنز لارین رنگ کریستال (بدون نمره) سالانه (CRYSTAL)

قیمت اصلی 945/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) فصلی ایراپتیکس (AirOptix Color)

800/000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی) سالیانه یونیک (UNIQUE)

قیمت اصلی 840/000 تومان بود.قیمت فعلی 800/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی سالانه ایفوریا کُره ای (EUPHORIA)

قیمت اصلی 900/000 تومان بود.قیمت فعلی 880/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز (رنگی بدون نمره) سالانه ایفوریا رنگِ آملیا (EUPHORIA)

قیمت اصلی 900/000 تومان بود.قیمت فعلی 880/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) سالانه ایفوریا رنگِ آیهان (EUPHORIA)

قیمت اصلی 900/000 تومان بود.قیمت فعلی 880/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) سالانه ایفوریا رنگِ کارولینا (EUPHORIA)

قیمت اصلی 900/000 تومان بود.قیمت فعلی 880/000 تومان است.

لنز رنگی سالانه آیس کالر دیاموند (Ice Color)

قیمت اصلی 1/000/000 تومان بود.قیمت فعلی 990/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی فصلی لابلا سری پیکسی (بدون نمره) (La’Bella Pixie)

قیمت اصلی 1/050/000 تومان بود.قیمت فعلی 999/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی لابلا سری پرمیوم (بدون نمره) فصلی (La’Bella Premium)

999/000 تومان1/000/000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی لابلا سری چنل (بدون نمره) فصلی (La’Bella Exclusive)

قیمت اصلی 1/050/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/000/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی فصلی لابلا سری میلانو (بدون نمره) (La’Bella Milano)

قیمت اصلی 1/050/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/000/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی رنگی سالانه آیس کالر دیاموند (Ice Color)

قیمت اصلی 1/100/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/080/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی سالانه آیس کالر لاکچری (Ice Color)

قیمت اصلی 1/100/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/090/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی رنگی سالانه آیس کالر لاکچری (Ice Color)

قیمت اصلی 1/200/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/190/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی سالانه لابلا سری پیکسی (بدون نمره) (La’Bella Pixie)

قیمت اصلی 1/350/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/299/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی سالانه لابلا سری REAL (بدون نمره) (La’Bella)

قیمت اصلی 1/350/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/299/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی سالانه لابلا سری پرمیوم (بدون نمره) (La’Bella Premium)

قیمت اصلی 1/350/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/299/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز سالانه دهب رنگ آلاسکا سِری پِلاتینیوم ( DAHAB PLATINUOM )

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ پِرل سِری پِلاتینیوم ( DAHAB PLATINUOM )

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ کارامل سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ هایند سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ لومیر گری سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ سوارفسکی سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز رنگی سالانه لابلا سری میلانو (بدون نمره) (La’Bella Milano)

قیمت اصلی 1/350/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی دهب نچرال (بدون نمره) سالیانه (DAHAB NATURAL)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی زیباییِ فصلی دِسیو ایتالیا (Attitude2tone)

قیمت اصلی 2/300/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/920/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی زیباییِ فصلی دِسیو ایتالیا (Sensual_Beauty)

قیمت اصلی 2/300/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/920/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی زیباییِ فصلی دِسیو ایتالیا (Two_Shades_Grey)

قیمت اصلی 2/300/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/920/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی خاص ماهانه دِسیو ایتالیا (SALTH&PEPPER)

قیمت اصلی 2/300/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/920/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز خاکستری

لنز خاکستری : همواره زیبایی از ارکان مهم طبیعت بوده و تلاش انسانها در ادوار مختلف به جهت زیباتر کردن پیرامون خود بوده است حال که این طرز تفکر در زیبا کردن خود انسان هم بی تاثیر نبوده است.

لنز خاکستری

با لنز خاکستری به جذابیت چهره خود بیفزایید

لنز خاکستری : همواره زیبایی از ارکان مهم طبیعت بوده و تلاش انسانها در ادوار مختلف به جهت زیباتر کردن پیرامون خود بوده است حال که این طرز تفکر در زیبا کردن خود انسان هم بی تاثیر نبوده است.

در سالهای اخیر در مورد استفاده از لنز بسیار شنیده و خوانده ایم، گاهی این اخبار برای عدم استفاده از این مواد آرایشی بوده است اما باید این را بپذیریم که این لنزها چه خوب و یا چه بد طرفداران بسیار زیادی در بین ایرانیان دارد، قطعا مواردی در زمینه نحوه استفاده از هر وسیله ای وجود دارد که نداشتن اطلاعات کافی در مورد آنها می تواند خساراتی را به شخص مصرف کننده وارد کند حال اگر این موارد در ارتباط مستقیم با بدن افراد باشد این قضیه بسیار حساس تر خواهد بود. طبق آمار بدست آمده در حدود 95 درصد از متقاضیان استفاده از لنزهای رنگی و طبی خانمهایی هستند که خواهان تغییرات عمیقی در زیبایی خود هستند. شناخت درست نوع و نحوه استفاده از لنزهای رنگی مهم‌ترین قسمت ماجراست

رنگ خاکستری، از آن رنگ های محبوبی است که اکثر افراد در استایل خود از آن استفاده می کنند، سایه و لنز چشم ، ست های ورزشی، لباس های اداری، بوت های زمستانی مواردی هستند که رنگ خاکستری آنها محبوب تر است. خاکستری ترکیبی از دو رنگ سیاه و سفید است، بدون هیچ جذابیت، درخشش و گرمایی. به همین دلیل، کاملا بدون حس و خنثی است

تحت تاثیر رنگ خاکستری افراد عاقل، جدی و باوقار، محترم، مسلط به خود و اهل عمل به نظر می رسند و شخصیت آنها تا حدی اسرار آمیز، زیرك و جذاب جلوه می کند.

استفاده بیش از حد از خاکستری در ترکیب لباس یا دکوراسیون، باعث خستگی، افسردگی، سردی، یاس و ناامیدی در افراد میشود و نباید در انتخاب آن زیاده روی کرد. تحقیقات شخصیت شناسان نشان می دهد کسانی که چشم های خاکستری رنگ دارند، افرادی بسیار حساس ورویاپرداز هستند و دوست دارند که برای ریسک ها، پیشرفت های حرفه ای و کاری و قرارهای عاشقانه شان از پیش برنامه ریزی کنند.

آرایش چشم با لنزخاکستری

کمتر خانمی پیدا می شود که آرایش چشم خاکستری و دودی را امتحان نکرده باشد یا علاقمند به آن نباشد. این نوع آرایش مناسب مهمانی های شب است و تقریبا با هر رنگ مو و لباسی هم خوانی دارد و باعث رویایی و اسرارآمیز شدن و البته درخشش شما در جمع خواهد شد. طیف خاکستری از نقره ای سبک تا رنگ عمیق و دراماتیک سیاه گسترده است و این تطبیق پذیری و قدرت انتخاب مهمترین مزیت آن است.

زمانی که از لنز خاکستری استفاده می کنید، سایه های طیف طوسی روشن تا مشکی برای ایجاد یک آرایش چشم دودی بهترین انتخاب شما خواهد بود، شدت و میزان استفاده از این رنگ ها کاملا سلیقه ای است

رنگ پوست با لنز خاکستری

اگر پوست گندمی یا تیره تری دارید، سایه های طلایی و برنز هم با ایجاد یک تن رنگی گرم، مکمل زیبایی چشم های شما خواهد بود.به طور کلی استفاده از لنز خاکستری برای افراد با پوست روشن، مناسب تر خواهد بود.

رنگ لنز مناسب پوست سرد

افرادی که تون سرد دارند، با لنزهای خاکستری بسیار زیبا خواهند بود.

اگر پوست شما تن رنگی روشن Fair Skin دارد :

لنز های تماسی با سایه خاکستری برای شما مناسب خواهد بود

در این موارد هم چنین رنگهای روشن و رنگ هایی که دارای درخشش هستند توصیه می شوند

اگر شما به دنبال تضمینی برای جلب نظر ها به سوی خود هستید ، با داشتن پوستی بین روشن و تیره  به دنبال لنزهایی با رنگ آمیزی  Honey ،Autumn یا حتی Grey باشید

– از لنزهای به رنگ روشن  دوری کنید چرا که زیبایی به چهره شما اضافه نمی کنند

لنزهای رنگی موجود در بازار به دو نحو قابل استفاده هستند یکی برای تغییر رنگ چشم و دیگری هم جنبه زیبایی داشته و هم رفع عیوب انکساری چشم مانند نزدیک‌بینی، دوربینی و آستیگماتیسم.

اگر میخواهید لنز مناسب چشمانتان را انتخاب کنید در ابتدا باید به یک چشم پزشک یا اپتومتریست جهت بررسی سلامت چشمانتان مراجعه کنید و در صورتیکه چشمان شما سالم بود و اجازه استفاده از لنزهای رنگی را از پزشکتان اخذ کردید با توجه به رنگ پوست و موارد دیگر رنگ لنز خود را انتخاب کنید.

بسیاری از خانم ها، هنگام انتخاب رنگ لنز مناسب با پوست‎شان با مشکل مواجه میشوند. بسیاری بدون توجه به رنگ پوستشان و با توجه به رنگ مورد علاقشان اقدام به انتخاب رنگ میکنند، اما نکته مهم در انتخاب رنگ لنز رنگ پوست شماست.

لنز خاکستری مناسب برای پوست سبزه رنگ   اعتقاد عموم این است که رنگهای روشن برای پوستهای تیره بسیار زیبا هستند در صورتی که با لنز خاکستری بسیار زیبا می شوند.

لنز خاکستری مناسب برای پوست متوسط یا گندمی است برای ترکیب با این لنز خاکستری  رنگ عسلی، فندقی و خاکستری و سرمه ای نیز بسیار شگفت انگیز هستند.

استفاده از لنزهایی که سه درجه از یک نوع رنگ را به صورت ترکیبی در خود دارند، برای تمام رنگ های پوست مناسب اند. با این وجود، قوانین مشخص و محدودی برای انتخاب رنگ مناسب وجود ندارد. چیزی که باید در نظر داشته باشید، این است که از انتخاب و تست رنگ های جدید هراسی نداشته باشید.

به شما پیشنهاد میکنیم برای انتخاب رنگ لنزی که جلوه بیشتری به چهره شما دهد به ترکیب رنگ پوست و موهایتان توجه بیشتری داشته باشید.اگر رنگ پوست و موی شما روشن است و لنزخاکستری رنگ دارید رنگ آبی زیبایی خاصی به چهره شما می بخشد

رنگ موی مناسب لنز خاکستری

.اگر موهایی به رنگ روشن مانند پلاتینه، بلوند زیتونی و کاهی دارید لنزهایی با تن ، خاکستری و طیفهای آن برای شما مناسب تر هستند.

اگر موهایی به رنگ آلبالویی، مسی، طلایی و یا نارنجی دارید لنزهایی با تن و طیف خاکستری برای شما مناسب تر هستند.

اگر موهایی به رنگ فندقی، شکلاتی،نسکافه ای و شرابی دارید لنزهایی با تن  خاکستری برای شما مناسب تر هستند

لنز مناسب موهای خرمایی مشکی

افرادی که موهای خرمایی یا تیره تا سیاه دارند، می‌توانند از لنزهای با رنگ روشن ‌تر مانند لنز خاکستری استفاده کنند. اگر آسیایی هستید (موهای قهوه‌ای تیره تا مشکی، چشمهای قهوه‌ای تیره تا مشکی دارید لنزهای خاکستری را انتخاب کنید. اگر می‌خواهید بیشتر به چشم بیایید، می ‌توانید لنزهای رنگی روشن ‌تر را نیز انتخاب کنید. روشنی رنگ چشمان شما با موهای تیره‌تان در تضاد کامل خواهد بود.

– توجه داشته باشید که رنگ لنز شما باید کمی متفاوت از رنگ آرایش شما باشداگر موهای خود را با رنگ های روشنی چون پلاتینه ، بلوند زیتونی ، کاهی و زیتونی رنگ می کنید از لنز های : Sterling Gray , Misty Gray , Grayاستفاده نمایید

اگر موهای خود را با تن رنگ های فندقی ، شکلاتی ، نسکافه ای و یا شرابی رنگ می کنیداز لنزهای   Gray , Misty Grayاستفاده کنید.:

رنگ سایه مناسب لنز خاکستری

برای لنزهای دارای طیف های خاکستری سایه های طیف طوسی روشن تا مشکی برای ایجاد یک آرایش چشم دودی بهترین انتخاب شما خواهد بود.

تنها راه تغییر رنگ چشم های قهوه ای یا مشکی استفاده از لنزهای رنگی است که با استفاده از روش های مناسب استفاده از خط چشم و سایه می توان بر روی این رنگ ثانویه روی چشم های شما تاکید کرد. برای استفاده از لنزهای به رنگ-خاکستری از سایه به رنگ مسی استفاده کنید. اگر می خواهید از لنز آبی-خاکستری استفاده کنید ولی رنگ آبی آن را بیشتر نشان دهید می توانید از سایه به رنگ مسی استفاده کنید تا در چشمانی که به سردی رنگ خاکستری هستند، توهم آبی بودن به وجود آورید. سایه های مسی، زردآلویی و هلویی پررنگ می توانند به چشم های شما که به سردی خاکستری درامده اند، گرما بخشیده و از طرفی رنگ آبی آن را بیشتر نشان دهند.

لنزها در هر رنگ و طرحی که تصور کنید، وجود دارند و شما برای انتخاب یک لنز مناسب، باید آن را با توجه به رنگ پوست و رنگ مویتان انتخاب کنید. لنزهای نامناسب می‌توانند مصنوعی و غیرعادی به نظر برسند. برای انتخاب لنزهای رنگی مناسب، اول باید ته رنگ پوست‌ تان را بدانید.

بسیاری از خانم ها، هنگام انتخاب رنگ لنز مناسب با پوست‎شان با مشکل مواجه میشوند.

خیلی ها رنگی از پیش مشخص شده را انتخاب می کنند، چون اعتقاد دارند که برایشان مناسب است واز رنگ پوست شان چشم پوشی می کنند؛ اما این صحیح نیست و هر پوستی با رنگ های خاصی تناسب دارد

که جذابیتش را بیشتر می کند.لنز چشم مناسب برای تمام رنگ های پوست استفاده از لنزهایی

که سه درجه از یک نوع رنگ را به صورت ترکیبی در خود دارند، برای تمام رنگ های پوست مناسب اند.. تاثیر لنز های تماسی رنگی روی افراد مختلف متفاوت است و این تفاوت تا حد زیادی به رنگ لنز مورد استفاده و ترکیب رنگ پوست و موی شما بستگی دارد

هنگام انتخاب رنگ لنز باید به این نکته توجه کنید که می‌خواهید چند وقت به چند وقت از آن استفاده کنید ، مثلا اگر می‌خواهید از لنز هرروز استفاده کنید بهتر است یک رنگ طبیعی‌تر انتخاب کنید ، اگر می‌خواهید در بعضی مناسبت‌های خاص از لنز استفاده کنید ، می‌توانید از رنگ‌های کمی فانتزی‌تر استفاده کنید که چهره‌ شما را کاملا عوض کنداگر رنگ چشم هایتان آبی یا سبز استپوست متوسط یا گندمی است استفاده از رنگهای روشن ،مانند لنز خاکستری فکر خوبی است :

رنگ سبز از رنگهایی است که برای شما بسیار زیباست ولی در این صورت سعی کنید از آرایشی که در آن ، رنگ سبز وجود دارد استفاده نکنید . چون روی ظاهرتان تاثیر می‌گذارد

– همچنین رنگ عسلی ، فندقی و خاکستری ، رنگهای شگفت انگیزی هستند

اگر شما به دنبال تضمینی برای جلب نظر ها به سوی خود هستید ، با داشتن پوستی بین روشن و تیره – به دنبال لنزهایی با رنگ های خاکستری باشید.

– اگر پوست برنزه دارید  به دنبال لنزهای به رنگ روشن یا لنزهایی که دارای درخشش هستند مانند لنز خاکستری باشید.

افراد دارای پوست برنزه معمولا از لنزهایی به رنگ خاکستری استفاده می کنند.

با این حال، با داشتن پوست برنزه بهتر است به  دنبال آبی روشن نباشید

آرایش چشم با لنز خاکستری

اگر می‌خواهید روی آرایش چشمانتان تأکید داشته باشید و کاری کنید که آن‌ها خودشان را بیشتر نشان دهند، در بقیه آرایش خود از رنگ‌های خنثی استفاده کنید بخصوص برای لب‌ها و گونه‌ها.

رنگ‌های سیاه، سرمه‌ای و نوک مدادی باعث بزرگ‌تر شدن عنبیه می‌شود و بین قسمت‌ سفید و رنگی آن تضاد زیبایی ایجاد می‌کند.

رنگ‌های سبز، آبی، خاکستری و بنفش تیره با لنز خاکستری رنگ مناسب هستند.

گاهی لازم است تا با اصول و قواعد انجام یک کار به درستی آشنا بوده و سپس بهترین و مناسب‌ترین انتخاب را برای خود داشته باشیم. یکی از مواردی که باید در انتخاب آن دقت بسیاری صورت گیرد انتخاب رنگ مناسب برای لنز آرایشی است.

این لنزها معمولا به صورت موقت و برای افزایش زیبایی استفاده می‌شوند اما اگر انتخابی درست و خوب نداشته باشید مطمینا تاثیرات برعکسی بر روی زیبایی چهره و آرایشتان خواهد داشت.

در اغلب موادر لنزهای رنگی که در فروشگاه‌ها و بازار وجود دارند معمولا داری شکل طبیعی عنبیه بوده و تنها دارای رنگ متفاوت هستند. لنز طوسی، لنز خاکستری، لنز آبی، لنز عسلی، لنز یخی، لنز سبز و لنزهایی که دارای خطوط تیره و روشن هستند بسیار زیبا هستند.

وجود رنگهای مختلف از ارکان زیبایی طبیعت می باشند. رنگ خاکستری یکی از این رنگها می باشد و افراد در طی این سالها تلاش کرده اند که توسط این رنگ جلوه زیباتری به استایل خود دهند ، بنابراین افراد به دنبال تاثیر گذارترین قسمت در صورت خود که همان رنگ چشم است رفتند وتصمیم گرفتند ازلنزهای رنگی مانند رنگ خاکستری استفاده کنند.
استفاده از لنزهای زیبایی برای ایجاد تغییرات در چهره طرفداران زیادی پیدا کرده است. عمده مصرف کنندگان لنز خاکستری فیلی و دیگر رنگها ، خانم هایی هستند که خواستار تنوع طلبی می باشند و طرفدار این هستند که هر روز با یک آرایش زیبای جدید و یک مد در مجالس و مهمانیها بدرخشند.

طبق تحقیقاتی که بدست آمده ، اکثر افرادی که از چشمان طوسی رنگ برخوردار هستند ، روحیه ای عاشقانه و حساس دارند و اغلب سعی می کنند کارهای خود را به صورت حرفه ای انجام دهند.

ایجاد جذابیت و زیبایی دو چندان با لنز خاکستری

از تولید لنزهای زیبایی مدت زمان زیادی می گذرد و اغلب در مجالس و سریال های ایرانی اکثر چهره های معروف و بازیگران از لنز های سبز ،آبی ، عسلی و لنز خاکستری استفاده می کنند.اغلب اکثر تبلیغاتی که جهت لنزهای رنگی صورت می گیرید در زمینه استفاده زیبایی آنها است.

اکثر مردم جهان به رنگ خاکستری علاقه وافری دارند و اغلب در یکی از لباسها و وسایل آنها ، این رنگ مشاهده می شود، بنابراین رنگ خاکستری از جمله رنگ های محبوب آنها به شمار می آید.

رنگ خاکستری یکی از رنگهای خنثی محسوب می شود زیرا از ترکیب دو رنگ سفید و سیاه تشکیل شده است و دارای درخشش خاصی می باشد .

این رنگ توانسته در بین رنگهای گوناگون لنز رنگی هم جایی برای خود داشته باشد. وجود لنز خاکستری ، چهره شما را باوقار و جدی نمایش می دهد و شخصیت زیبا و جذابی را جلوه می نماید. بنابراین شما می توانید در کارهای روزانه خود باهوش تر عمل کنید و کاملا مسلط تر ظاهر شوید.

با تمام این موارد همیشه افراط و تفریط در هر کاری خوب نیست و استفاده از رنگ خاکستری هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود. پس در صورتی که این رنگ زیادی به کار گرفته شود سبب خستگی و سردی می شود.

نحوه آرایش با لنز خاکستری

این روزها اغلب خانم ها در آرایش خود از رنگ خاکستری استفاده می کنند و این رنگ را خیلی دوست دارند.افراد رنگ خاکستری را بیشتر در آرایش جشن های شبانه به کار می برند و از دیگر مزایای آن این است که با هر لباس و رنگ پوستی به خوبی هماهنگ و ست می شود.

از دیگر ویژگی های این رنگ دارا بودن طیف های دیگری مانند طوسی نقره ای می باشد.
کشیدن سایه چشم سلیقه ای می باشد ولی زمانی که از سایه های دودی رنگ استفاده می کنید ، استفاده از یک لنز خاکستری آرایش شما را کاملتر و زیباتر می کند.

در صورتی که از لنز خاکستری استفاده می کنید ، برای طراحی یک سایه چشم مناسب ، توصیه می کنیم که از طیف های رنگی طوسی روشن که مورد تایید بیشتر آرایشگران می باشد ، استفاده کنید.

اگر دارای چشمانی قهوه ای رنگ هستید توصیه می کنیم به دنبال لنز رنگی باشید که با ترکیب یک سایه خوش رنگ ، تغییر دو چندانی در شما ایجاد نماید. استفاده سایه های ته مایه مسی با رنگ طلایی همراه با لنز خاکستری انتخاب خیلی خوبی می باشد.

از دیگر طیف های رنگ خاکستری ،خاکستری با ته مایه آبی است . زمانیکه این لنز در کنار یک سایه چشم هلویی ترکیب شود ، رنگ آبی خودنمایی بیشتری می کند و از سردی بودن رنگ خاکستری می کاهد.

لنز خاکستری- لنز مارکت

انتخاب لنز خاکستری با توجه به ویژگی های ظاهری شما

در هنگام انتخاب لنز خاکستری ، از ویژگی های ظاهری خود غافل نمانید. ویژگیهای ظاهری شما از جمله رنگ پوست ، رنگ مو ، رنگ چشم و نوع پوشش لباس ها هستند.

رنگ چشم و رنگ پوست در انتخاب و تعیین رنگ لنز حائز اهمیت می باشد.سبک لباس ها و رنگ مو را می توان تغییر داد به نحوی که با لنز خود ست شود. ولی امکان تغییر رنگ پوست به راحتی نیست.

رنگ پوست روشن با لنز خاکستری

افراد با رنگ پوست روشن و چشمان قهوه ای رنگ با انتخاب لنز خاکستری می توانند تغییر شگفت انگیزی در چهره خود ایجاد نمایند. برای این نوع استایل می توانید از رنگ موهای تیره و بلوندهای پلاتینی استفاده کنید.

توصیه استایل آرایشی ما برای این رنگ پوست و لنز ، آرایش های اروپایی ، هالیوودی و لایت می باشد. استفاده از سایه های رنگی مانند : صورتی ، سبز ، بنفش و غیره باعث نازیبایی وغیر طبیعی شدن چهره می شود.

لنز خاکستری برای تمامی لباس های اداری ، رسمی ، مهمانی ها و اسپرت مناسب می باشد. برای انتخاب رنگ لباس می توانید از رنگ های آبی یخی ، سفید ، زرد ، بنفش و زغالی استفاده کنید. توصیه می کنیم از رنگ های بنفش ، زرد و آبی به صورت ترکیبی با سایر رنگهایی مانند خاکستری ، سفید و زغالی استفاده کنید.

امروزه استفاده از اکسسوری ها خیلی رایج شده است و افراد برای جذاب تر شدن استایل خود ، از آن استفاده می کنند. اکسسوری هایی مانند گوشواره ، تل ، کروات ، دستبند و ساعت در مواقع انتخاب درست در طرح ها و رنگ ها می تواند باعث جذابیت دو چندان استایل شما شود.

رنگ پوست تیره با لنز خاکستری

افراد با رنگ پوست تیره و یا سبزه همراه با چشمان قهوه ای رنگ می توانند با انتخاب لنز خاکستری ، چهره ای زیبا و جدیدی برای خود خلق نمایند.

برای انتخاب رنگ مو ، رنگهای قهوه ای با هایلایت های روشن بهترین انتخاب می باشد. این را هم اضافه کنیم به هیچ وجه سراغ رنگ های بلوند نروید. برای سایه چشم از رنگ های ترکیبی دودی و نارنجی استفاده کنید. کشیدن خط چشم  یادتان نرود. برای انتخاب رنگ رژ ، رنگهای مات جلوه بیشتری دارند. اگر تمایل دارید رژ لب پر رنگی بزنید باید از میزان آرایش چشمانتان بکاهید.

در انتخاب رنگ لباس می توانید از لباس هایی با طرح چهارخونه و رنگ های ترکیبی سفید مشکی ، سفید خاکستری و لیمویی زغالی استفاده کنید. از اکسسوری ها هم می توانید در استایل خود به کار گیرید.

افرادی با چشم های روشن

تا اینجا راجع به افراد با پوست های تیره و روشن توضیح دادیم. این ویژگی های ظاهری مختص افراد خاورمیانه و ایرانی ها رایج می باشد. ولی اگر جز دسته افرادی در ایران هستید که چشمان رنگی دارید می توانید از لنز خاکستری استفاده کنید.

برای ایجاد تغییر بیشتری در چهره خود می توانید از مدل های خاکستری تیره و دوردار استفاده کنید. ولی اگر تمایل به تغییر زیادی ندارید و می خواهید چهره طبیعی داشته باشید می توانید از مدل های لنز خاکستری بدون دور و روشن استفاده کنید.

لنزخاکستری روشن

میزان مدت زمان استفاده از لنز خاکستری

از دیگر مواردی که در هنگام خرید لنز مهم می باشد و باید به آن توجه نمایید ، مدت زمان مصرفی لنز است. هیچ کدام از لنزهای رنگی به صورت دائمی نمی باشند. مدت زمان مصرف لنزها به صورت محدود می باشد.

رایج ترین زمان های مصرف لنز به صورت یکبار مصرف ، فصلی و سالیانه می باشند. پس از باز شدن پلمپ لنز ، مدت زمان مصرف محاسبه می شود. در هنگام خرید حتما راجع به مدت زمان مجاز مصرف لنز طبی رنگی بپرسید و از مدت زمان آن مطمئن شوید.

بعضی از مدل های لنز خاکستری فقط به صورت مصرف سالیانه هستند ، از جمله آن ها می توان به لنزهای خاکستری دوردار  اشاره کرد. اگر تمایل داشتید فقط یکبار این رنگ را تست کنید ، می توانید از مدل یکبار مصرف آن استفاده کنید.

حصول اطمینان از سلامتی چشم ها

از دیگر مواردی که باید پیش از خرید لنز خاکستری و همچنین در حین مصرف آن توجه نمود ، چکاپ های ماهیانه و منظم است. پیش از خرید و استفاده از لنزی ، ابتدا باید از سلامت چشم ها مطمئن شوید.

در هنگام وجود عفونت های چشمی و در صورت عدم اطلاع از آن ، مصرف لنز باعث شدت عفونت ها و همچنین بروز ناراحتی های بیشتری می شود. برخی از عوارض های آن ها شامل : ساییدگی قرنیه ، زخم قرنیه ، سوزش ، خارش و عدم تحمل لنز در چشم می باشند.

از دیگر مزایای چکاپ چشم ، مطلع شدن از سایز قرنیه و انحنای قرنیه است. می دانید که لنزها دارای قطرهای مختلفی هستند که برای افراد مختلف فرق خواهد کرد. بنابراین با آگاهی از مشخصات چشمی خود می توانید لنزی مناسب با سایز چشم خود انتخاب کنید.

برای طبیعی تر و زیباتر نشان دادن لنزها ، مطابقت داشتن سایز لنز با سایز چشم ها امری مهم می باشد. بنابراین لنزی که اندازه ی قرنیه چشم باشد به خوبی روی چشم ها قرار می گیرد و بیرون زدگی نخواهد داشت.

گرفتن چکاپ های منظم در حین استفاده از لنز امری مهم می باشد. زمانیکه در طول مدت زمان استفاده از لنز دچار عوارضی مانند : خارش ، سوزش ، پیدا کردن آلرژی یا حساسیت ، زخم قرنیه و ساییدگی قرنیه شدید ، به چشم پزشک مراجعه کنید تا مانع از پیشرفت این مشکلات شوید.

خرید لنز خاکستری از فروشگاه لنز مارکت

فروشگاه لنز مارکت با داشتن چندین سال سابقه در زمینه انواع لنزهای رنگی ، طبی ، طبی رنگی ، لنز آستیگمات ، محلول لنز ، جالنزی ، پک لنز و غیره آماده ارایه به شما می باشد.  فروشگاه ما تلاش دارد تا بهترین لنزها را با معتبرترین برندها به شما عرضه کند.

شما می توانید به صورت شبانه روزی سفارشات خود را ثبت کنید و در کمترین بازه زمانی آن را دریافت نمایید.

انواع لنز خاکستری

لنزهای رنگی فرشلوک  فرش لوک Frshlook Color Blends محصول شرکت CibaVision آمریکا از جمله پرفروش ترین و محبوب تربن  لنزهای رنگی در دنیا هستند.  لنزنگی فرشلوک(فرش لوک)  ترکیب هوشمندانه ای از سه رنگ متفاوت در یک لنز می باشند که باعث می شود

تغییر رنگ قابل توجه به وجود آمده در در جشم شما کاملا طبیعی به نظر برسد و همچنین باعث می شود لنز  هم برای چشمان روشن و هم برای چشمان تیره مناسب باشد.لنزهای رنگی فرشلوک نقره ای |Sterling Gray به رنگ خاکستری براق است  و از محبوب ترین رنگهای فرشلوک در بین آقاین و خانمها در سراسر جهان محسو.ب می شود

لنزهای رنگی ماکسیما Maxima Queen Color محصول شرکت Maxima Optics انگلستان هستند و از جمله با کیفیت ترین لنزهای موجود در بازار محسوب می شوند. سری لنزهای ماکسیما Maxima Queen Color لنزهای سالانه ماکسیما هستند وبه خاطر راحتی بسیار زیاد  در چشم معروف هستند.

  لنزهای ماکسیما سالانه  تک رنگ Monotone Color  هستند و این یکنواختی رنگ زیبایی خاصی به این لنز ها می دهد.لنزهای رنگی سالایانه  ماکسیما درهشت  رنگ به بازار عرضه شده اند رنگ خاکستری یخی پرل Pearl  لنزها ی ماکسیما به نام ماکسیما پرل پرلا Maxima Queen Pearl   که در بازار ایران به نام لنز ماکسیما آیس Maxima Ice نیز شناخته می شود از جمله محبوب ترین رنگهای   لنز ماکسیما است.

شیه‌های مختلف هستند که معمولا آن‌ها را با نام‌های لنز طوسی دور مشکی، لنز یخی دور مشکی، لنز خاکستری دور مشکی و … شناخته شده هستند

لنز رنگی مارشال خاکستری تن 1 Marshal Gray 1 Tone لنزهای رنگی مارشالMarshal محصول شرکت Marshal Intergroup Srl ایتالیا هستند. کلیه لنزها ومحلول های شستشوی این شرکت دارای گواهی کیفیت TÜV هستند.

لنزهای مارشال به دلیل داشتن درصد آب مناسب و گذر دهی بالای اکسیژن در چشم کاملا راحت بوده  و  همین ویژگی  آنها را تبدیل به انتخابی مناسب  برای استفاده طولانی می نماید

لنز رنگی فرشلوک خاکستری براق

.Rainbow – Gray – G306:

این لنز بسیار روشن می باشد و مناسب برای افرادی که می خواهند چشمشان به خاکستری روشن تغییر رنگ دهد. این رنگ بدون دور بوده و چشم درشت نمی شود

Rainbow – Gray – J211:

این رنگ لنز با دور مشکی زیاد چشم را درشت نشان می دهد. تغییر رنگ آن روی چشمانی با قهوه ای تیره نسبتا طبیعی می باشدو رنگ چشم را به خاکستری عسلی محسوسی تغیی. این رنگ لنز با دور مشکی چشم را درشت تر و برجسته تر نشان می دهد.تغیییر رنگ آن روی چشمانی با زمینه قهوه ای تیره محسوس می باشد

اگر می‌خواهید ظاهر دل انگیز و متفاوتی داشته باشید ، رنگ خاکستری نسبتا تیره را امتحان کنید تا ظاهرتان را سرد و جذاب کند

مثلا اگر چشمانی قهوه‌ای تیره دارید می‌توانید به راحتی با یک لنز ساده رنگ آن‌ها را تبدیل به رنگ خاکستری کنید.بدون این‌که مصنوعی به‌ نظر برسند ،

به همین دلیل اگر می‌خواهید کسی به راحتی متوجه نشود که در چشم‌های‌تان لنز دارید ولی در عین حال رنگ آن‌ها خاص هم به‌نظر برسد ، می‌توانید رنگ لنز را نزدیک رنگ چشم خودتان انتخاب کنید، چون این نوع رنگ‌ها جلوه خاصی به چشم‌ها می‌بخشند