در حال نمایش 48 نتیجه

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه دهب سری نچرال (DAHAB NATURAL)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ گِرِی سری نچرال (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ گرین سری نچرال (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ هیزل سری نچرال (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ هانی سری نچرال (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ کاپوچینو سری نچرال (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ سولیتِیر سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ لومیِر گِری سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ لومیِر گرین سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ لومیِر بِراون سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ اِسکای سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ صابرین گِری گرین (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ دیاموند سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ کَت آی سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ آرگان سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ هاوایی سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ آلاسکا سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ راین سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ اولیو سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ مِنتها سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ پِرل سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه دهب سری پِلاتینیوم ( DAHAB PLATINUOM )

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ آلاسکا سِری پِلاتینیوم ( DAHAB PLATINUOM )

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ آرگان سِری پِلاتینیوم ( DAHAB PLATINUOM )

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ هاوایی سِری پِلاتینیوم ( DAHAB PLATINUOM )

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ منتها سِری پِلاتینیوم ( DAHAB PLATINUOM )

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ راین سِری پِلاتینیوم ( DAHAB PLATINUOM )

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ پِرل سِری پِلاتینیوم ( DAHAB PLATINUOM )

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) سالیانه دَهَب سِری پلاتینیوم ( DAHAB PLATINUOM )

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) سالیانه دَهَب گُلد (DAHAB GOLD)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ آکوا سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ کارامل سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ کرمی سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ هایند سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ لومیر بلو سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ لومیر براون سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ لومیر گری سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ لومیر گرین سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ لومیر هیزل سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ سولیتیر سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ ماربل سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ اسکای سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ سان کیس سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ سوارفسکی سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ تیفانی بلو سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) سالیانه دَهَب سِری نَچرال (DAHAB NATURAL)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ اولیو سِری پِلاتینیوم ( DAHAB PLATINUOM )

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ خاکی سِری پِلاتینیوم ( DAHAB PLATINUOM )

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز رنگی دهب

لنز رنگی دهب

لنز رنگی دهب یکی از با کیفیت ترین لنزهای سالیانه هستند که شامل ترکیب رنگ های بسیار خاص و زیبا هستند

این لنزهای رنگی مناسب برای کسانی هستند که چشمان ریز و متوسط مناسب است زیرا خود لنز چشم باعث درشت شدن چشم ها می شود.

امروزه لنزهای رنگی در بازار موجود هستند که میتوانند به شما چهره ای جدید بدهند .  لنزهای رنگی میتوانند رنگ چشمان شما را بهبود داده یا حتی آن را به کلی تغییر دهند.این لنزها نیز میتوانند به کلی ظاهر چشمان شما را تغییر دهند. این لنزها در مناسبت های خاص مانند هالووین استفاده می شوند.اگرچه لنزهای رنگی و  جلوه های ویژه کاربرد تزیینی دارند اما باید مانند سایر تجهیزات پزشکی با مشاوره پزشک متخصص مورد استفاده قرار بگیرند.

در صورتی که دچار آلرژی یا خشکی چشم هستید استفاده از لنز های رنگی  می تواند برای شما ایجاد ناراحتی کندکه این امر برای شما در استفاده از لنزهای رنگی  محدودیت ایجاد  خواهد کرد. بنابر این در صورت داشتن این علایم حتما پیش از انجام معاینه به منظور تعیین مشخصات فنی لنز با چشم پزشک خود مشورت نمایید. لنزهای روزانه میتوانند علایم آلرژیک ناشی از استفاده از لنز را کاهش دهند . علاوه بر این انواع خاصی از لنزهای روزانه مانند لنز رنگی دهب  برای چشم های خشک موجود هستند که به مصرف کننده کمک میکنند تا لنز را راحت تر استفاده کند.

این لنزها تنها گونه ای از لنزها هستند که از دو طرف آن می توان استفاده کرد و دیگر مشکل گذاشتن لنز برای افراد وجود ندارد یک طرف ذور دار و طرف دیگر بدون دور هستند.

علت محبوبیت این لنزها در بین سایر لنزها متنوع بودن رنگهای آن و راحتی و طبیعی بودن آن در چشمان شماست.

این لنزها به تازگی وارد بازار ایران شده اند و دارای انحنا 8.80 و قطر 16.00 می باشد.

این لنزها تغییر رنگ بالایی را در چشمک ایجاد می کنند افرادی با چشمان تیره هستند.

لنز رنگی یکساله دهب که به رنگ سبز دور مشکی وجود دارد و دارای آب 38% می باشد.

می توانید هنگام ورزش کردن هم از این لنز رنگی دهب استفاده کنید اما برای جلوگیری از سوزش و خارش آن باید نکانی را رعایت کنید.

چون ورزش کردن با تعریق همراه است و عرق باعث ایجاد رسوب روی لنز می شود برای جلوگیری از ایجاد ناراحتی در چشم هنگام ورزش لنز چشمی نیاز به شستشو پیدا می کند برای همین همیشه یک جفت لنز یدک با خود همراه داشته باشید تا در صورت نیاز آنها را عوض کنید .

در هنگام ورزش لنزها هم مانند بدن نیاز به آب رسانی دارند. هر 20 تا 30 دقیقه از قطره مرطوب کننده لنز برای مرطوب کردن آن استفاده کنید تا لنز چشمی خشک نشود.

با لنز رنگی دهب شنا نکنید زیرا باکتری های موجود در آب به سطح لنز جذب می شوند و باعث ناراحتی چشمان شما می شوند برای همین هنگام ورزش کردن از لنزهای یکبار مصرف استفاده کنید.

اگر راهکارهای صحیح در استفاده و مراقبت از لنزها را همیشه رعایت کنید این موارد زیر را همیشه خواهید داشت:

وضوح دید با استفاده از لنز‌ها

احساس راحتی

امکان استفاده مداوم بدون بروز هر مشکلی

استفاده نادرست و مراقبت نامطلوب از لنز منجر به بروز مشکلات زیر خواهد شد:

احساس آزردگی در هنگام گذاشتن و برداشتن لنز‌ها

ایجاد آلودگی و آسیب در لنز

بروز عفونت و جراحت در چشم و پلک

طرز استفاده از لنز رنگی دهب :

قبل از تماس دست‌ها با لنز، دست‌های خود را به دقت شسته و بطور کامل خشک نمایید

پیش از خارج نمودن لنز‌ها از بسته لنز، اطمینان حاصل نمایید شماره لنز‌ها با چشم شما مطابقت داشته باشد

وضعیت لنز‌ها را بررسی نمایید و دقت نمایید که لنزها باید شکلی کاسه‌ای با لبه‌های رو به بالا داشته باشد

چون این لنزها دورو هستند فرقی نمیکند که کدام طرفش رو در چشم بگذارید.

بطور مستقیم به آینه یا لنز نگاه کنید و لنز را بر روی عنبیه چشم خود قرار دهید ( دایره رنگی بزرگ که در وسط چشم قرار دارد.

به آرامی پلک خود را رها کنید. در صورتی که هرگونه حبابی از هوا در زیر لنز وجود داشت، چشم خود را بسته و به آرامی آن را به اطراف بچرخانید. شیوه دیگر برای رفع این مشکل ماساژ آهسته پلک‌ها می‌باشد.

برای برداشتن لنزها:

دست‌های خود را شسته و بطور کامل خشک نمایید

پلک‌هایتان را از هم جدا نگه داشته و لنز را به سمت ناحیه سفید رنگ چشم حرکت دهید

لنز را به آهستگی از روی چشم خود بردارید..

لنز‌های یکبار مصرف روزانه لهب را هرروز باید با لنز‌های جدید جایگزین شوند.

لنز‌های مصرف دو هفته‌ای را که حداکثر تا ۳۰ روز می‌توانید برای ساعات طولانی و در برخی موارد به صورت شبانه‌روزی از آنها استفاده کنید و نیاز به شستشو و تمیز‌کردن روزانه دارند.

هرگز ار لنز‌ها بیش از زمان توصیه شده استفاده نکنید.

چنانچه لنز‌هایتان آسیب دیده یا کثیف هستند آنها را با لنز‌های جدید جایگزین نمایید.

هرگز لنز‌های را در محلول غیر استریل یا آب شیر قرار ندهید.

چنانچه در یکی از چشم‌ها مشکل وضوح دید دارید، از درست قرار دادن لنز بر روی چشم خود و سالم بودن آن اطمینان حاصل نمایید.

چنانچه در هنگام قرار دادن لنز بر روی چشم خود احساس راحتی نمی‌کنید، توسط انگشت میانی خود لنز را به سمت ناحیه سفید چشم حرکت داده و مجددا به جای خود بازگردانید. این عمل باعث می‌شود هر آنچه در زیر لنز قرار گرفته از بین برود.

در صورتی که احساس ناراحتی چشم‌ها ادامه یابد، لنز رنگی دهب را از روی چشم خود برداشته و قبل از گذاشتن مجدد آن از سالم بودن و وضعیت مطلوب آن اطمینان حاصل نمایید.

از ریختن محلول روی چشم به عنوان ماده روان‌کننده چشم خودداری نمایید.

در مورد لنز دهب لنزهای روزانه راحت ترین انتخاب ها هستند . اما معمولا از تنوع رنگی پایینی برخوردار هستند .

در مورد لنزهای رنگی به طور کلی برند لنز تعیین کننده است . در بسیار موارد برخی برندهای لنز رنگی سالانه از فصلی برندهای دیگر راحت تر هستند.

لنز رنگی دهب شامل لنزهای تماسی نرم هم می شوند که متداول ترین نوع لنزهای تماسی در درنیا بوده و برای اصلاح خطاهای بینایی مانند دوربینی ُ نزدیک بینی ُ استیگماتیسم و پیرچشمی استفاده می شود.

لنزهای تماسی نرم به فرم طبیعی چشم ساخته می شوند و به خوبی در جای خود قرار میگیرند. بنابراین  اگر در فعالیت های ورزشی شرکت می کنید یا دارای فعایت روزانه زیاد هستید لنزهای تماسی نرم لنتخاب خوبی برای شما هستند.

لنزهای رنگی روزانه دهب عموما ارزان ترین انتخاب در میان لنزها هستند. لنز های روز در طول روز استفاده  می شوند و در شب برای تمیز و ضد عفونی کردن باید از چشم خارج شوند. مدت زمانی که می توانید از یک جفت لنز روزانه استفاده کنید بسته به کارخانه سازنده لنز متفاوت است.

لنز رنگی دهب در طول شب نیز می توانند در چشم  باشند اما حداقل هفته ای یکبار برای تمیز  و ضدعفونی کردن باید از چشم خارج شوند.  لنزهای دایمی  باید با احتیاط در طول شب مورد استفاده قرار بگیرند چرا که خطر عفونت های چشمی را افزایش می دهند حتی اگر برای مصرف در طول شب مورد تایید قرار گرفته باشند.

لنزهای رنگی  یکبار مصرف دهب  گرانترین انتخاب در میان لنزها می باشند. لنزهای یکبار مصرف در طول روز استفاده میشوند و شب از چشم خارج شده و به دور انداخته می شوند. لنزهای یکبار مصرف نیازی به تمیز کردن و ضدعفونی کردن ندارند که همین ویژگی راحتی بیشتری را برای مصرف کننده فراهم می کند.

لنزهای رنگی سخت دهب به شما امکان داشتن یک دید بسیار  شفاف و خوب را می دهند. این لنزها از موادی ساخته  می شوند که همانند لنزهای نرم اجازه رسیدن هوا به سطح چشم را می دهند.  لنزهای رنگی.

لنزهای سخت عموما در مقابل هوا نفوذ پذیری بیشتری دارند که این امر  به کاهش خطر عفونت های  چشمی کمک میکند. اغلب لنزهای تماسی سخت  برای ضد عفونی و تمیز کردن باید در شب از چشم خارج شوند. ممکن هست حتی تا یک هفته طول بکشد تا به استفاده از لنزهای سخت عادت کنید

اگر نسخه شما بدون تغییر می ماند و شما  میتوانید از لنزهای رنگی سخت درست نگهداری کنید  یک جفت لنز تماسی سخت را می توانید تا دو  یا سه سال مورد استفاه قرار دهید..

اگر میخواهید به طور شبانه روزی  لنز را در چشم خود داشته باشید باید بدانید که لنزهایی با نفوذ پذیری بالا مانند لنز های رنگی دهب در برابر اکسیژن وجود دارند  که برای استفاده شبانه روزی  مورد تایید اف.دی.ای(اداره غذا و داروی امریکا) میباشند اما استفاده شبانه روزی از لنز در هر حال خالی از خطر نیست. بنابراین در صورتی که مایلید زمان استفاده خود از لنز را افزایش دهید حتما با پزشک متخصص مشورت کنید تا از آسیب های احتمالی پیشگیری شود.

منظور اجتناب از مشکلات ناشی از آلودگی چشم توسط لنز رنگی دهب همواره باید لنز خود را به وسیله محلول های شستشوی توصیه شده توسط پزشک متخصص مورد شستشو قرار دهید. با وجود اینکه لنزهای روزانه تا حد زیادی خطر عفونتهای چشمی ناشی از مصرف لنز را کاهش داده اند ُ نگهداری صحیح لنز هنوز هم  برای حفظ سلامت چشم شما در هنگام استفاده از لنز  تماسی ضروری می باشد.

اگر ترجیح می دهید از تمیز کردن و ضد عفونی کردن هر روزه لنز تماسی خود اجتناب کنید میتوانید استفاده از لنزهای روزانه دهب را مد نظر قرار دهید. پس از هر مرتبه استفاده می توانید لنزهای روزانه را دورانداخته و یک جفت لنز جدید جایگزین آن کنید.

سعی کنید ازلنزهای استاندارد مانند لنز رنگی دهب استفاده کنید در صورت استفاده از  لنزهای غیر استاندارد  مواد رنگی و شیمیایی به کار رفته در لنز و نبود تطابق  بین لنز و بافت قرنیه چشم میتواند موجب ایجاد ناراحتی  و در جشم مصرف کننده و در موارد حادتر حتی منجر به عفونت شود.

اگر می‌خواهید چشم های شما طبیعی جلوه کند  و در عین حال رنگ آن‌ها خاص  به‌نظر برسد، می‌توانید رنگ لنز را نزدیک رنگ چشم خودتان انتخاب کنید.برای مثال  اگر چشمانی قهوه‌ای تیره دارید می‌توانید به راحتی با یک لنز ساده رنگ آن‌ها را تبدیل به عسلی یا قهوه‌ای با رگه‌های سبز یا رگه‌های طلایی کنید بدون این‌که مصنوعی به‌نظر برسند.

هنگام انتخاب رنگ لنز باید به رنگ پوست و موی خود نیز توجه کنید، برای کسانی که رنگ پوست تقریبا تیره وموهای قهوه‌ای تیره و چشمانی مشکی یا قهوه‌ای دارد یک لنز رنگی آبی روشن دهب می‌تواند بسیار زیبا باشد. کسانی هم که پوست روشن با موهایی بلوند و چشم‌هایی روشن دارند می‌توانند با یک لنز عسلی یا سبز تیره بسیار زیبا شوند. البته این رنگ‌ها به کسانی پیشنهاد می‌شود میخواهند تغییر زیادی در چهره خود ایجاد کنند.