در حال نمایش 76 نتیجه

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه دهب سری نچرال (DAHAB NATURAL)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ گِرِی سری نچرال (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ هیزل سری نچرال (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ هانی سری نچرال (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ کاپوچینو سری نچرال (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ سولیتِیر سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ لومیِر گِری سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ لومیِر بِراون سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ اِسکای سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ صابرین گِری گرین (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ دیاموند سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ کَت آی سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ آرگان سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ هاوایی سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ آلاسکا سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ اولیو سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ مِنتها سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ پِرل سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه دهب سری پِلاتینیوم ( DAHAB PLATINUOM )

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه اَدور (ADORE)

قیمت اصلی 410/000 تومان بود.قیمت فعلی 350/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه یونیک (UNIQUE)

قیمت اصلی 410/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) فصلی فستیوال مورنینگ (MORNING Q)

قیمت اصلی 460/000 تومان بود.قیمت فعلی 440/000 تومان است.

لنز (بدون نمره) فستیوال مورنینگ فصلی رنگ طوسی عسلی (GRAY T3)

قیمت اصلی 460/000 تومان بود.قیمت فعلی 440/000 تومان است.

لنز (بدون نمره) فستیوال مورنینگ فصلی رنگ طوسی دوردار (GRAY T2)

قیمت اصلی 460/000 تومان بود.قیمت فعلی 440/000 تومان است.

لنز (بدون نمره) فستیوال مورنینگ فصلی رنگ طوسی بدون دور (GRAY T1)

قیمت اصلی 460/000 تومان بود.قیمت فعلی 440/000 تومان است.

لنز رنگی (زیبایی بدون نمره) فصلی زیروسون (ZERO SEVEN)

قیمت اصلی 498/000 تومان بود.قیمت فعلی 448/000 تومان است.

لنز رنگی ( بدون نمره ) سالانه فرشلیدی (FRESHLADY)

قیمت اصلی 590/000 تومان بود.قیمت فعلی 495/000 تومان است.

لنز رنگی زیباییِ روزانه دِسیو ایتالیا (Attitude3tone) (جفتی)

قیمت اصلی 600/000 تومان بود.قیمت فعلی 500/000 تومان است.

لنز رنگی زیباییِ روزانه دِسیو ایتالیا (Attitude2tone) (جفتی)

قیمت اصلی 600/000 تومان بود.قیمت فعلی 500/000 تومان است.

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی) فصلی زیروسون (ZERO SEVEN)

قیمت اصلی 675/000 تومان بود.قیمت فعلی 542/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) سالانه الگانس (ELEGANCE)

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 550/000 تومان است.

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی) دِسیو ایتالیا (Attitude2tone)

قیمت اصلی 650/000 تومان بود.قیمت فعلی 550/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) سالانه فستیوال مورنینگ (MORNING Q)

قیمت اصلی 720/000 تومان بود.قیمت فعلی 660/000 تومان است.

لنز (بدون نمره) فستیوال مورنینگ سالیانه رنگ طوسی عسلی (GRAY T3)

قیمت اصلی 720/000 تومان بود.قیمت فعلی 660/000 تومان است.

لنز (بدون نمره) فستیوال مورنینگ سالیانه رنگ طوسی دوردار (GRAY T2)

قیمت اصلی 720/000 تومان بود.قیمت فعلی 660/000 تومان است.

لنز (بدون نمره) فستیوال مورنینگ سالیانه رنگ طوسی بدون دور (GRAY T1)

قیمت اصلی 720/000 تومان بود.قیمت فعلی 660/000 تومان است.

لنز رنگی (زیبایی بدون نمره) سالانه پلی ویو (POLY VUE)

قیمت اصلی 730/000 تومان بود.قیمت فعلی 680/000 تومان است.

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی) فصلی فستیوال مورنینگ (MORNING Q)

قیمت اصلی 770/000 تومان بود.قیمت فعلی 730/000 تومان است.

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی ) سالانه الگانس (ELEGANCE)

قیمت اصلی 875/000 تومان بود.قیمت فعلی 742/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) سالیانه یونیک (UNIQUE)

قیمت اصلی 760/000 تومان بود.قیمت فعلی 750/000 تومان است.

لنز رنگی خاص عربی (بدون نمره) سالانه لارین (LAREEN)

قیمت اصلی 1/050/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی) سالیانه یونیک (UNIQUE)

قیمت اصلی 840/000 تومان بود.قیمت فعلی 800/000 تومان است.

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی) سالانه فستیوال مورنینگ (MORNING Q)

قیمت اصلی 850/000 تومان بود.قیمت فعلی 810/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) فصلی لابِلا سریِ چَنِل (La’Bella Exclusive)

قیمت اصلی 850/000 تومان بود.قیمت فعلی 830/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) فصلی لابِلا سریِ پِرِمیوم (La’Bella Premium)

قیمت اصلی 850/000 تومان بود.قیمت فعلی 830/000 تومان است.

لنز رنگی زیباییِ سالیانه کُره ای ایفوریا (EUPHORIA)

قیمت اصلی 900/000 تومان بود.قیمت فعلی 850/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) سالانه ایفوریا رنگِ آملیا (EUPHORIA)

قیمت اصلی 900/000 تومان بود.قیمت فعلی 850/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) سالانه ایفوریا رنگِ لاریسا (EUPHORIA)

قیمت اصلی 900/000 تومان بود.قیمت فعلی 850/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) سالانه لابِلا سریِ پِرِمیوم (La’Bella Premium)

قیمت اصلی 1/100/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/070/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) سالانه لابِلا سریِ رئال (La’Bella Real)

قیمت اصلی 1/100/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/080/000 تومان است.

لنز (بدون نمره) لارین سالانه رنگ شُکُلات (CHOCOLATE)

قیمت اصلی 1/245/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/180/000 تومان است.

لنز (بدون نمره) لارین سالانه رنگ گلدن براون (GOLDEN BROWN)

قیمت اصلی 1/245/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/180/000 تومان است.

لنز (بدون نمره) لارین سالانه رنگ مینی دیر (MINI DEER)

قیمت اصلی 1/245/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/180/000 تومان است.

لنز (بدون نمره) لارین سالانه رنگ خاکستری (MODEM GRAY)

قیمت اصلی 1/245/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/180/000 تومان است.

لنز (بدون نمره) لارین سالانه رنگ فندقی (HAZEL)

قیمت اصلی 1/245/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/180/000 تومان است.

لنز (بدون نمره) لارین سالانه رنگ ونیس (VENICE)

قیمت اصلی 1/245/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/180/000 تومان است.

لنز (بدون نمره) لارین سالانه رنگ کریستال (CRYSTAL)

قیمت اصلی 1/245/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/180/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ آرگان سِری پِلاتینیوم ( DAHAB PLATINUOM )

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ لومیر براون سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ سان کیس سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) سالیانه دَهَب سِری نَچرال (DAHAB NATURAL)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز رنگی زیباییِ فصلی دِسیو ایتالیا (Attitude3tone)

قیمت اصلی 2/300/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/920/000 تومان است.

لنز رنگی زیباییِ فصلی دِسیو ایتالیا (Attitude2tone)

قیمت اصلی 2/300/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/920/000 تومان است.

لنز رنگی زیباییِ فصلی دِسیو ایتالیا (COFFEE)

قیمت اصلی 2/300/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/920/000 تومان است.

لنز رنگی زیباییِ فصلی دِسیو ایتالیا (Sensual_Beauty)

قیمت اصلی 2/300/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/920/000 تومان است.

لنز چشم عسلی

لنز رنگی چشم عسلی

لنزهای چشمی به شما این امکان را می دهند که رنگ چشم خود را تغییر دهید و یک ظاهر جسورانه و ظریف را در خود ایجاد کنید که یکی از بهترین آنها لنز رنگی چشم عسلی میباشد .

لنزهای چشمی عسلی به  صورت های روزانه با اصلاح یا بدون اصلاح وجود دارند.

این لنزهای چشم عسلی به گونه ای هستند که مورد پسند همه مردان و زنان هستند.و برای همه مناسبت ها مناسب هستند.

لنزهای چشم عسلی روزانه بدون قدرت برای درمان نزدیک بینی و دور بینی استفاده می شوند.

اگر چشمهای شما از لحاظ دید مشکلی ندارد می توانید از لنز رنگی چشم عسلی از نوع پلانو آنها استفاده کنید که بدون قدرت هستند.

در هر جعبه این لنزها محلول استریل شستشو هم گداشته شده است.که هر جفت لنز در یک جعبه قرار دارد.اما اگر برای هر چشم نیاز به تصحیح متفاوت دارید باید دو جعبه را سفارش دهید.

لنزهای چشم عسلی در اندازه های متفاوت وجود دارند زیرا یک اندازه برای همه مناسب نیست و پارامترهای چشم هر کسی متفاوت از بقیه است.

لنزهای چشم به رنگ عسلی در سراسر جهان نسبت به هر رنگ دیگری رایج هستند .در ایالات متحده 41 درصد از جمعیت چشم های قهوه ای عسلی دارند .ماده ای به نام ملانین موجود در عنبیه رنگ چشمان شما را تعیین می کند چشمانی که درارای ملانین کمی هستند به رنگ عسلی در میآیند .

حال کسانی با استفاده از لنزهای چشم عسلی رنگ چشمان خود را تغییر می دهند تا خصوصیات کسانی که چشم عسلی هستند را به نوعی برای دریافت اعتماد افراد به دست آورند.

اکثر لنزهای چشمی به منظور تقلید از ظاهر طبیعی قسمت رنگی چشم طراحی شده اند و از آنجایی که این مناطق از اشکال و خطوط رنگارنگ ساخته شده اند دارای یکسری نقاط رنگی هستند تا به لنزها کمک کنند که طبیعی به نظر برسند.

انتخاب رنگ لنز مناسب:

انتخاب رنگ لنز مناسب به عوامل متعدد مانند رنگ مو و تن پوست شما دارد و در نهایت این بستگی به نوع نگاهی که می خواهید برای رسیدن به آن ظریف , طبیعی ,دراماتیک و یا جسورانه باشید بستگی دارد.

اگر چشمانی تیره دارید بهترین انتخاب برای شما لنزهای چشم عسلی است که یک تغییر طبیعی ظاهری به چشما می بخشد.

اگر میخواهید ویژگیهای صورت خود را افزایش دهید و چشمگیر باشید باید از لنزهای چشم عسلی استفاده کنید .

رنگ چشم روشن، یکی از مواردی است که نقش بسیار موثری در زیبایی چهره دارد. یکی از این رنگ‌های روشن و زیبا رنگ عسلی  است. اگر به طور طبیعی دارای این رنگ چشم زیبا هستید و یا با استفاده از لنز آرایشی، رنگ چشم خود را به رنگ عسلی تغییر داده‌اید، می‌توانید از مدل‌های آرایشی مختلف برای زیباتر نشان دادن ظاهر خود استفاده کنید.

نوع آرایش مناسب با لنز رنگی چشم عسلی :

آرایشی ملایم و شیک که تمرکز اصلی آن بر روی چشم‌هاست و استفاده از سایه‌ی چشم اسموکی و تیره، مژه‌های بلند و سایه‌‌ی براق و سفید در گوشه‌ی چشم، رنگ لنز رنگی چشم عسلی را زیباتر و جداب‌تر کرده است. همیشه در کنار آرایش کامل چشم، از رژلب کم‌رنگ و ملایم استفاده کنید.

اگر می‌خواهید رنگ لنز رنگی چشم عسلی به خوبی دیده شود، از یک سایه‌ی ملایم و براق استفاده کنید و آرایش چشم را با استفاده از خط چشم بلند و مشکی زیباتر و جذاب‌تر نشان دهید.

خط چشم گربه‌ای و سایه‌ی سفید در گوشه‌ی چشم، باعث می‌شوند تا چشم‌ها زیباتر و درشت‌تر از همیشه دیده شوند. این مدل آرایش با یک لنز عسلی و روشن زیباتر نیز خواهد شد.

آرایش چشم اسموکی یکی دیگر از مدل های بسیار شیک و منحصر به فرد است که تناسب بسیار خوبی نیز با رنگ چشم عسلی ایجاد میکنند.

اگر دارای لنزهای چشم عسلی هستید می توانید با یک آرایش شیک و ساده جذاب و زیباتر به نظر برسید و  ممکن است حتی با یک آرایش نا مناسب نیز آن زیبایی و جذابیت خود را از دست بدهید .به همین منظور انتخاب آرایش درست خیلی مهم است. و  چهره زیباتری را برایتان ایجاد خواهد کرد.

بنابراین می توان آرایشی زیبا و ملیح برای این نوع پوست و چشم در نظر گرفت به این ترتیب که مثل همه ی آرایشها ابتدا از پوست شروع کرده و پوست را آماده می کنیم و  از یک ضد آفتاب مخصوص که در مورد پوستهای سفید که بیشتر در معرض نور خورشید صدمه می بینند و حتما باید مورد استفاده قرارگیرد بر روی پوست زده و10 دقیقه صبر می کنیم تا کاملا جذب شود، سپس بسته به نوع پوست از نظر چرب یا خشک و مختلط بودن از پنکیک یا کرم پودر های مایع و یا جامد روی آن زده و با دست آرام آرام به تمام نقاط صورت ضربه می زنیم تا کرم پودر یا پنکیک بر روی پوست نماند و کاملا پوست یکدست و صاف دیده شود .

لنزهای چشم عسلی با همه ی رنگها زیبا می شوند اما آرایش همیشگی و زیبا تر آنها با خط چشمی دودی در پشت چشم و خطی ملایم به رنگ قهوه ای در زیر آن می باشد که قبل از آن بهتر است با کمی سایه ی کرم ودر کنار آن سدری بسیار روشن همراه با هاله ای خاکستری میک آپ شود و پس از آن از ریمل یا در صورت لزوم مژه ی مصنوعی استفاده شود.

گاهی هم میتوان بر حسب نوع و رنگ لباس از مداد یا سایه های براق و یا مات استفاده کرده و اطراف  لنزچشم عسلی را به شکل هشت که از رنگهای تیره تر شروع شده و تا روشن ادامه دارد، رنگی کنید.

با استفاده از سایه های دودی لنزهای چشم عسلی خود را با پوست سفیدی که دارید، جذاب و زیبا میکنید..

رژ لب و رژ گونه را با این رنگ لنز چشم عسلی بهتر است یا از رنگهای گرم قرمز و نارنجی انتخاب کنید و یا از رنگهای مات و براق صورتی و سرخابی.استفاده کنید.

رنگ پوست مناسب:

کسانی که رنگ پوست سفید دارند تقریبا هر لنز رنگی به آنها می‌آید. اما طیف لنز رنگی چشم عسلی باعث جذابیت نگاه شما می‌شود.

لنز چشم روشن مناسب مانند لنز چشم عسلی رنگ پوست سبزه است، مدل لنز عسلی به رنگ‌های عسلی قهوه‌ای، عسلی سبز و یا عسلی طوسی مناسب این رنگ پوست است. اگر لنز رنگی چشم عسلی یا قهوه‌ای را انتخاب می‌کنید، سایه‌ای به رنگ متفاوت بزنید تا چشم‌های جذابتری داشته باشید.

با رنگ پوست تیره می‌توانید از هر نوع لنز رنگی در طیف رنگ عسلی بسته به نوع تاثیری که می‌خواهید چشمانتان داشته باشد، استفاده کنید. رنگ گرم بیشترین تاثیر را در چشمانتان خواهد داشت. از لنز چشمی عسلی برای داشتن چهره‌ای خاص و جذاب استفاده کنید. لنز چشمی عسلی نیز بسیار جذاب است. اما اگر به دنبال نگاهی خیره کننده هستید لنز چشمی عسلی مایل به خاکستری و سبز را امتحان کنید. اما از مدل لنز رنگی روشن و براق مانند صورتی و بنفش دوری کنید.

رنگ مو مناسب با لنز رنگی چشم عسلی:

بیشتر طیف‌های رنگ لنزعسلی برای موهای قهوه‌ای مناسب است و چهره شما را زیبا می‌سازد.

رنگ مو بلوند و روشن خود را با طیف‌های تیره‌تر از رنگ لنز رنگی چشم عسلی مانند عسلی دور مشکی، شکلاتی و قهوه‌ای تیره ست کنید. اگر از سایه‌ی چشم استفاده می‌کنید، لنز عسلی روشن نیز گزینه‌ی خوبی است. در چنین شرایطی رنگ مو خود را با رنگ ابروی خود مطابقت دهید.

رنگ مو مشکی مخصوصا با سایه‌های سرد مانند مشکی-آبی یا خاکستری و قهوه‌ای سیر، تضاد بسیار زیبایی با لنز  چشم عسلی خواهد داشت. اگر خواهان چهره‌ی طبیعی هستید لنز چشمی عسلی را انتخاب کنید.

اگر رنگ مو بنفش و یا آبی دارید از یک لنز رنگی چشم عسلی دور مشکی یا عسلی قهوه‌ای و یا خاکستری رنگ استفاده کنید.

تاثیر لنز های چشمی روی افراد مختلف متفاوت است و این تفاوت تا حد زیادی به رنگ لنز مورد استفاده و ترکیب رنگ پوست و موی شما بستگی دارد.

هنگام انتخاب رنگ لنز باید به این نکته توجه کنید که می‌خواهید چند وقت به چند وقت از آن استفاده کنید ، مثلا اگر می‌خواهید از لنز هرروز استفاده کنید بهتر است یک رنگ طبیعی‌تر مانند لنز عسلی را انتخاب کنید . اگر رنگ چشم‌های خودتان را دوست دارید ولی دلتان می‌خواهد رنگ چشمان‌تان عمق بیشتری داشته باشد ، می‌توانید رنگ آن‌ها را با لنز رنگی چشم عسلی بهبود دهید

مثلا اگر چشمانی قهوه‌ای تیره دارید می‌توانید به راحتی با یک لنز ساده رنگ آن‌ها را تبدیل به عسلی یا قهوه‌ای با رگه‌های سبز یا رگه‌های طلایی کنید بدون این‌که مصنوعی به‌ نظر برسند ، به همین دلیل اگر می‌خواهید کسی به راحتی متوجه نشود که در چشم‌های‌تان لنز دارید ولی در عین حال رنگ آن‌ها خاص هم به‌نظر برسد ، می‌توانید رنگ لنز را نزدیک رنگ چشم خودتان انتخاب کنید، چون این نوع رنگ‌ها جلوه خاصی به چشم‌ها می‌بخشند.

اگر رنگ چشم هایتان آبی یا سبز است مناسب ترین رنگ لنزبرای چشم های شما لنزهای چشم عسلی می باشند.

اگر رنگ پوستتان سبزه است اغلب مردم اعتقاد دارند که رنگهای روشن برای پوست سبزه مناسب نیست ، در حالی که این عقیده اشتباه است رنگ عسلی یا قهوه‌ای روشن ، رنگهای خیلی عالی و جذابی هستند

اگر پوست و مویی تیره دارید و چشم‌های‌تان نیز مشکی و قهوه‌ای است ، می‌توانید با انتخاب رنگ سبز تیره یا عسلی زیبایی طبیعی خود را افزایش.دهید.

زمانی که از لنز چشم عسلی استفاده میکنید  بسته به رنگ لنزی که استفاده می کنید ، سایه هایی با رنگ های قهوه ای و سبز تیره به جذاب تر به نظر رسیدن چشم های شما کمک خواهد

چنانچه پوست شما تیره تر است و تمایل دارید با ایجاد یک ترکیب مکمل ، چشم هایتان درشت تر به نظر برسند ، تم رنگ آبی بنفش هم انتخاب  خوبی با لنز رنگی چشم عسلی خواهد بود.

چگونگی استفاده از لنزهای چشمی:

برای استفاده ایمن و موثر از لنزهای چشمی نکاتی وجود دارد که باید آنها را رعایت کرد تا آسیبی به چشمان شما وارد نشود.

لنزهای چشم عسلی سه ماهه برای استفاده شخصی هستند .اگر تمایل به استفاده از این لنزها دارید از نوع استریل آن استفاده کنید و بیشتر از زمان توصیه شده در روز در چشمان خود قرار ندهید.

در پایان دوره سه ماهه هم باید با یک جفت جدید لنز آنها را جایگزین کنید.اپر بیش از زمان توصیه شده از آنها استفاده کنید موجب عفونت چشم و خطرات جدی تر دیگری خواهید شد.

برای استفاده ایمن از لنزهای چشمی باید طرز صحیح استفاده ,تمیز کزدن , و نگهداری از آنها را بدانید .اگر لنزی خریداری کرده اید که جعبه آن شکسته شده و یا مهر و موم آن باز شده است بلافاصله باید با مرکز راهنمایی آن تماس بگیرید و راهنمایی های لازم را برای استفاده از آن دریافت کنید.

طرز قرار گیری لنز چشمی:

ابتدا لنز را از ظرف خارج کنید و اطمینان حاصل کنید که آن را به عقب نچرخانده اید و سپس آن را در نوک انگشت خود قرار دهید .قبل از گذاشتن در چشم لازم است که با محلول شستشو دهید.و سپس پلک خود را پایین بیاورید و لنز را بر روی عنبیه خود قرار دهید

به محض گداشتن لنز باید چشم انداز شما ایجاد شود و زاویه دید درستی داشته باشید اگر این طور نبود لازم است که بررسی کنید که لنز را برعکس یا اشتباه چپی و راستی در چشم نگذاشته اید.

سطح لنزهای چشمی را با ناخن هایتان پاک نکنید زیرا باعث آسیب دیدن آنها می شوید.

در صورت دیدن مشکلات زیر با پزشک خود مشورت کنید:

اگر چشمان شما قرمز,سوزش و یا حساسیت خارجی یا لرزش بیش از حد و بینایی دشوار و سایر مشکلات بینایی داشته باشید.

دیورتیک ها, آنتی هیستامین ها , ضد انعقادها,آرام بخش ها,داروهای ضد افسردگی وداروهای کنترل تولد می توانند سبب خشکی چشم شوند و در این صورت گداشتن لنزهای چشمی به صلاح نیست و در مورد آن باید با پطشک خود حتما مشورت کنید.

در صورت استفاده از لنزهای چشمی در طول ورزش با پزشک خود مشورت کنید.

هنگام استفاده از لنزهای چشمی از استخر استفاده نکنید.و قبل از گذاشتن لنز از کرم و مواد آرایش یاستفاده نکنید.

عدم رعایت این قوانین باعث آسیب جدی به چشمان شما می شود.و خطر ابتلا به کراتیت زخمی را افزایش می دهد.

اگر قبلا از لنزهای چشمی استفاده نکرده اید لازم است که برای اولین بار فقط به مدت 2 ساعت از آنها استفاده کنید و به تدریج مصرف را تا حداکثر 8 ساعت در روز افزایش دهید. و قبل از رفتن به رختخواب آنها را در بیاورید.