در حال نمایش 51 نتیجه

لنز طبی (نمرات 1.00- تا 12.00-) بوش اند لومب روزانه (biotrue)

قیمت اصلی 119/000 تومان بود.قیمت فعلی 104/000 تومان است.

لنز طبی (نمرات 1.25- تا 5.00-) جانسون اند جانسون روزانه (MOIST)

قیمت اصلی 132/000 تومان بود.قیمت فعلی 121/000 تومان است.

لنز طبی (نمرات 1.00- تا 5.00-) جانسون اند جانسون روزانه (OASYS)

قیمت اصلی 152/000 تومان بود.قیمت فعلی 141/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره ) فصلی فرشلوک (FRESHLOOK)

قیمت اصلی 314/000 تومان بود.قیمت فعلی 280/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه دهب سری نچرال (DAHAB NATURAL)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ گِرِی سری نچرال (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ گرین سری نچرال (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ هیزل سری نچرال (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ هانی سری نچرال (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ کاپوچینو سری نچرال (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ سولیتِیر سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ لومیِر گِری سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ لومیِر گرین سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ لومیِر بِراون سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ اِسکای سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ صابرین گِری گرین (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ دیاموند سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ کَت آی سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ آرگان سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ هاوایی سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ آلاسکا سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ راین سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ اولیو سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ مِنتها سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ پِرل سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه دهب سری پِلاتینیوم ( DAHAB PLATINUOM )

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه اَدور (ADORE)

قیمت اصلی 410/000 تومان بود.قیمت فعلی 350/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه یونیک (UNIQUE)

قیمت اصلی 410/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ آلاماندا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ آزالیا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ اریکا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ برگاموت (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ پارودیا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ دیانلا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ جاسپر (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ رُز (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ لیناریا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ لوتوس (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ کارنلین (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ لوندر (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ والرین (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ ولنتینو (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ ویدگرین (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ فلامینگو (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ دِیزی (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ ژربرا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ ویستریا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ مگنولیا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز رنگی زیباییِ روزانه دِسیو ایتالیا (Attitude3tone) (جفتی)

قیمت اصلی 600/000 تومان بود.قیمت فعلی 500/000 تومان است.

لنز رنگی زیباییِ روزانه دِسیو ایتالیا (Attitude2tone) (جفتی)

قیمت اصلی 600/000 تومان بود.قیمت فعلی 500/000 تومان است.

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی) دِسیو ایتالیا (Attitude2tone)

قیمت اصلی 650/000 تومان بود.قیمت فعلی 550/000 تومان است.

لتز روزانه چیست ؟

لنز روزانه _امروزه کسی نیست که نداند لنز چشم چیست و یا حتی فناوری لنز را نداند. آنقدر استفاده از لنزها برای مردم عادی شده است که می توانند از ان ها حتی برای مصارف روزانه اتفاده کنند. در مقاله زیر برای شما دوستان و مخاطبین گرامی در مورد لنز روزانه و دیگر موارد مرتبط سخن می گوییم. با ما همراه شوید.

لنز های طبی و رنگی معمولا بوسیله شرکت تولید کننده آنها بر حسب طول عمر بهداشتی یا مفید خود به چند گروه از جمله انواع لنزهای یک روزه یا لنز یکبار مصرف یا همان لنز روزانه برای استفاده در طول یک روز و نه بیشتر تقسیم می شوند. لنزهای طبی روزانه یا یکبار مصرف، لنزهای تک کاربردی هستند که در انتهای هر روز از چشم برداشته و دور انداخته می‌شوند و روز بعد یک جفت لنز تازه به‌جای آن‌ها استفاده می‌شود. لنزهای طبی یکبار مصرف در میان پزشکان و مصرف کنندگان به دلیل مزایای بهداشتی و راحتی استفاده کردنشان، محبوبیت بیشتری به دست آورده‌اند.

لنز روزانه چیست؟

اين لنزها در مقایسه با لنزهای دیگر، ارزان تر هستند. شب، هنگام خواب برداشته مي شوند و صبح روز بعد یک جفت لنز جدید در چشم گذاشته مي شوند. لنزهای روزانه از جنس سیلیکون هیدروژن تهیه می شوند. این ماده برای راحتی چشم ها و دریافت اکسیژن بسیار مناسب است. علاوه بر لنزها باید از مواد مرطوب کننده هم دارند که برای ماندگاری راحت مد نظر است. این لنزها پلاستیک نرمی ساخته شد اند که اکسیژن از آن عبور می کند و به چشم می رسد.

لنز روزانه

می توان گفت که لنز روزانه، از طرف همه چشم پزشک ها بی خطرترین و راحت ترین لنزها شناخته می شود. همچنین انسان با استفاده از آن ها می تواند مشکلات بینایی خود را بر طرف کند. پزشکان و متخصصان می گویند افرادی که دارای آلرژی می باشند هم می تواند به لنزهای تماسی روزانه استفاده کنند. اگر دیگر وسایل و لنزها سبب آلرژی می شود، لنزهای روزانه این مشکل را می تواند بر طرف کند و نیاز به مواد تمیز کننده که موجب آلرژی هستند، ندارد.

بسیاری از شرکت های تولید کننده لنز، به مشریان خود توصیه می کنند که این لنزها را تنها یک روز استفاده کنند و از استفاده مجدد آنها پرهیز نمایند. به دلیل راحتی استفاده از این لنزها روز به روز استفاده از آن ها بیشتر می شود. این لنزها برای افرادی که کار زیادی دارند و وقت تمیز کردن و نگهداری از لنزها را ندارند، مناسب می باشد. لنزهایی یک روزه همه چیزشان ساده می باشد. صبح گذاشته می شود و شب قبل خواب ار روی چشم برداشته و دور انداخته می شود.

برای افراد ورزشکار استفاده از لنز روزانه بسیار مناسب است، علاوه بر اینکه نیازی نیست از وسایل تنظیم کننده خطر ناک استفاده کنند، بعد از هر تمرین ورزشی به جای اینکه لنز خود را درست کنید، می توانید آن را برداشته و دور بیاندازید.

افرادی که دچار دوربینی، نزدیک بینی و آستیگماتیسم هستند می توانند از لنزهای روزانه استفاده کنند و همچنین برخی از بیماری های چشمی را اصلاح نمایند.

– خصوصیات و برتری لنز روزانه نسبت به لنزهای فصلی و سالانه

1- از لحاظ بهداشتی:

سطح لنزهای یک روزه برای جمع شدن باکتری ها مناسب نیست و همچنین فرصتی برای تجمع باکتری ها بر روی لنز وجود ندارد. این یکی از بهترین راه های برای پیش گیری از نارحتی و عفونت چشم می باشد.

2- از لحاظ راحتی:

لنزهای روزانه به اندازه کافی مرطوب می باشند، مانند یک جسم خارجی در چشم احساس نمی شوند. لنز روزانه برای افرادی که از خشکی چشم اذیت می شوند، بسیار مناسب است.

3- استفاده راحت:

خرید لنزهای روزانه برای افرادی که دارای سبک زندگی فعالی هستند و یک دقیقه وقت بیکاری ندارند، بسیار ایده آل می باشد. چرا که نیاز به مراقبت های ویژه و ظریف مانند سشتشو و غیره ندارد. یک جفت لنزی که استفاده می شود، تنها روز بعد یا جفت دیگری عوض می شود.

4- مناسب برای افراد مستعد آلرژی:

استفاده از لنز روزانه برای افرادی که مستعد آلرژی هستند و چشمان حساسی دارند، توصیه می شود.

5- از لحاظ اقتصادی به صرفه است:

خرید لنزهای روزانه، در مقایسه با سایر لنزها که نیاز به مواد مرطوب کننده، تمیز کننده، جا لنزی و غیره دارند، به این موارد نیازی ندارند و شما می توانید صرف جویی کنید.

– مزایا و معایب لنز روزانه برای استفاده کنندگان

– مزایای لنزهای روزانه

1- استفاده از لنزهای روزانه برای بسیار ی از افراد ایده آل می باشد.

2- بینایی بلند مدت را تامین می کند.

3- در لنز روزانه ای که امروزه تولید می شوند، این لنزها، خشکی و ناراحتی کمتری در طول روز ایجاد می کنند.

4- از آلرژی های فصلی تاثیر نمی پذیرند.

5- هر روز از لنزهای تازه و تمیز استفاده می کنید.

6- این لنزهای نیازی به مراقبت، تمیز کردن ندارند. نگاه کنید، نگه دارید و صبح ها بگذارید بر روی چشم و شب دور بیاندازید.

7- برای استریل شدن لنزها و چشم های بسیار مناسب است. احتمال آسیب دیدن چشم در اثر مراقبت های اشتباه صفر می باشد.

8- راحتی بسیار زیادی دارد. لنزهای یکبار مصرف از مواد بسیار نازک تولید می شوند و به همین دلیل در روی چشم احساس نمی شوند.

9- لنزهای روزانه یک راه بسیار بی خطر برای دیدن تمام رنگ های موجود در دنیا به همان صورتی که هستند، می باشند.

10- لنز روزانه که هر روز عوض می شوند دیگر نیازی به محلول های پاک کننده ندارند و رسوب روی لنز قرار نگرفته و ریسک عفونت را زیاد نمی کنند.

– معایب لنز روزانه

لنزهای روزانه هم مانند سایر لنزهای دارای معایب زیادی می باشند، علاوه بر معایبی که همه لنزها با هم دارند، برخی معایب خاص لنز روزانه می باشد، که از جمله آن می توان به این موارد اشاره نمود:

1- لنزهای روزانه همه مشکلات بینایی را حل نمی کنند.

2- این لنزها دیدی با درخشندگی لنز رنگی RGP ارائه نمی کند.

3- برای مراقبت منظم و همیشگی از سلامتی چشم، باید بطور منظم به مطب مراجعه کرد.

4- لنز روزانه عمر مفیدشان تنها یک روز می باشد و با پایان روز لنزها هم از بین می روند و باید به زودی جایگزین شوند.

– روش صحيح مراقبت از لنز روزانه

1- مراقبت و نگهداری از انواع لنزهای روزانه، فصلی، سالانه مانند هم هستند و باید آنها را تمیز و ضد عفونی نمود، اما لنز روزانه چون فقط برای یک روز قابل استفاده می باشند، لذا نیازی به ضد عفونی و تمیز کردن ندارند و انها را باید دور انداخت.

2- لنزهاي روزانه نبايد موقع خواب استفاده شوند. هرگز با لنز تماسي نخوابيد؛ زيرا اين کار 10 برابر شانس عفونت را افزايش مي دهد.

3- همیشه قبل از دست زدن به لنزتان، دستها را با آب و صابون ملايم و يا مايع دستشويي شستشوي کامل دهيد.

4- هميشه يک لنز را در چشمتان بگذاريد و سپس لنز ديگرتان را از جالنزي در آوريد تا با هم اشتباه نشوند.

5- قبل از گذاشتن لنز در چشمتان، هميشه کنترل کنيد که لنز پشت و رو نباشد.

6- بعد از هر بار استفاده از لنز، طبق دستور پزشک معالج آنرا تميز کرده و شستشو داده و ضدعفوني کنيد.

7- هر بار از محلول نگهدارنده تازه استفاده کنيد و هرگز از محلول مجددا استفاده نکنيد.

8- فقط از محلول لنزي که چشم پزشکتان توصيه کرده استفاده کنيد. هرگز از محلول لنز ديگران و يا محلول تاريخ گذشته استفاده نکنيد.

9 – زماني که چشمتان خيلي خشک، قرمز يا تحريک شده است، لنزها را از چشمتان درآوريد.

10-  بيش از مدت مجاز از لنز استفاده نکنيد و از دستورات زماني پزشک معالج پيروي کنيد.

11- هرگز با بزاق دهان لنزتان را مرطوب نکنيد.

– سوالی های متداول

1- لنز روزانه را چه افرادی می توانند استفاده کنند؟

لنزهای روزانه را افرادی که دچار دور بینی و نزدیک بینی هستند، می توانند استفاده کنند. لنزهایی روزانه برای افرادی که دچار آستیگماتیسم هستند، هم وجود دارد.

2- برتری و مزیت لنزهای روزانه نسبت به لنزهای فصلی و سالانه چیست، که خیلی از پزشکان آن را توصیه می کنند؟

لنز روزانه نسبت به لنزهای فصلی و سالانه دارای یکسری مزیت ها و برتری هایی می باشد، که از جمله آن می توان به این موارد اشاره کرد:

– لنزهای روزانه لنزهای تازه ای هستند و بینایی شفاف و راحتی ماندگار را برای فرد ایجاد می کنند.

– در زمان جدا کردن از چشم هیچ گونه ناراحتی ایجاد نمی کنند.

– چشم ها را از اشعه UV محافظت می کند، چون که مجهز به فیلترهای UV می باشند.

– این لنزها می توانند، سبب ایجاد سبک زندگی عادی و حتی بسیار فعال شوند.

– این لنزها را می توان در شرایط ویژه و در هنگام ورزش استفاده کرد.

3- آیا لنز روزانه همان لنزهای یکبار مصرف هستند؟

منظور از لنز روزانه در این مقاله، همان لنزهای یکبار مصرف که تنها برای یک روز استفاده می شود است، و روز دیگر باید از لنزهای جدید استفاده کرد، اما باید توجه داشت وقتی صحبت از لنزهای روزانه است، معمولاً همه لنزها را در بر می گیرد، چون لنزهای فصلی و سالانه را هم باید تنها در طول روز استفاده کرد و در هنگام خواب آنها را از روی چشم برداشت.

4- چرا لنزهای طبی یکبار مصرف را دور می‌اندازیم؟

هرچه بیشتر لنزهای طبی یکبار مصرف تان را تعویض کنید، چشم‌هایی سالم‌تر و راحت‌تری خواهید داشت. پروتئین، کلسیم، لیپید و سایر موادی که بطور طبیعی که در اشک‌های انسان یافت می‌شوند، می‌توانند در لنزهای طبی یکبار مصرف شما تاثیر بگذارند. وجود این مواد باعث می‌شود تا لنزهای طبی یکبار مصرفتان باعث ایجاد ناراحتی در چشم‌های شما شده، و همچنین چشمانتان را بیشتر در معرض عفونت قرار دهد. البته، لنزها را می توان تمیز کرد، اما تمیز کردن ۱۰۰ درصد موثر نیست. برخی از مواد همچنان باقی خواهند ماند و با گذشت زمان تجمع پیدا خواهند کرد.

5- هزینه لنزهای روزانه که در پایان روز دور انداخته می شود، چقدر است؟

این لنزها به دلیل اینکه از موارد هیدروژل سیلیکونی ساخته شده اند، به خاطر داشتن کیفیت بالا از قیمت بالایی هم بر خوردار هستند، اما هزینه‌های متغیر است و به برند و موادی که لنز با آن تولید شده بستگی دارد. اگر تمایل به خرید لنز یک‌بار مصرف روزانه دارید، باید به این نکته توجه داشته باشید که این هزینه گزاف با هزینه‌های مواد لازم برای مراقبت از لنزهای معمولی برابری می‌کند. یعنی شما با خرید لنز یک‌بار مصرف دیگر به قاب و محلول شوینده و …. نیازی ندارید. به‌نوعی می‌توان گفت مجموع هزینه‌هایتان صرف خرید یک لنز روزانه می‌شود و دیگر لازم نیست وقتی را به شست‌وشوی لنز اختصاص دهید.

6- چه کسانی می توانند از لنزهای روزانه استفاده کنم؟

تقریبا همه افراد می‌توانند از لنز روزانه استفاده کنند. فقط برای استفاده از لنزهای طبی باید حتما به چشم‌پزشکی مراجعه کنید تا نمره مناسب چشم شما را تجویز کند. برخی از لنزهای یک‌بار مصرف دورریختنی به صورت رنگی هم عرضه می‌شوند که اغلب برای تصحیح مشکلاتی همچون آستیگماتیسم و پیرچشمی به صورت چندکانونی تولید و عرضه می‌شوند.

– توصیه هایی برای خرید لنزهای روزانه

لنزهای روزانه که خوب و یا کیفیت هستند، دیدی شفاف حتی در نور کم فراهم خواهد آورد و برای چشمان شما سلامت و آرامش را به ارمغان می آورد. لنز روزانه یک بار مصرف خوب که از مواد مناسب و خوب ساخته شده مانند متریال Hilafilcon B که دارای درصد آب بالا بوده ( ۵۹%)، خوب است و موجب می شوند که فرد هر روز خود را با لنز جدید و تازه و با حداکثر راحتی و آرامش شروع کند. این لنز بدون نیاز به نگهداری های ویژه (جا لنزی و محلول و شستشوی دوره ایی) باعث آرامش خاطر انسان می گردند.

– در هنگام خرید لنز، لنزهای روزانه را بر سایر لنزها ارجحیت دهید و آنها را انتخاب کنید، منتها این لنزها را حتماً از مراکز معتبر خریداری کنید، از خرید لنزها در آرایشگاه ها و غیره خود داری کنید.

– هنگام خرید لنز روزانه توجه داشته باشید لنز طبی بر روی قرنیه چشم، به درستی فیت شود، و سبب ایجاد ناراحتی نگردد.

– لنزهای خریدار شده را حتماً از لحاظ صحت اعتبار و اطمینان چک و بررسی کنید، برای این کار می توانید به سایت تجهیزات پزشکی مراجعه نماید.

– با توجه به اینکه نحوه انتخاب جنس و نوع لنز باید توسط پزشک انجام گیرد، در نتیجه بیماران نمی‌توانند بدون نظر پزشک از هر لنزی استفاده کنند، و حتماً باید این کار تحت‌نظر پزشک متخصص انجام گیرد و بسته به اینکه چشم چه شماره‌ای دارد و آیا آستیگماتیسم هست یا نه، پزشک نوع لنز و جنس آن را انتخاب می‌کند.

ما معتقدیم که نظرات و پیشنهادات شما می تواند ما را در تولید محتوایی فاخر تر و جامع و کامل یاری رساند.  از این اگر در مورد موضوعی که در بالا در موردآن سخن گفتیم نظر و یا پیشنهادی دارید و یا حتی اگر مورد جدید و ناگفته ای در این باره می دانید در قسمت نظرات در زیر نوشته برای ما و دیگر مخاطبین محترم قرار دهید.