در حال نمایش 69 نتیجه

لنز رنگی (بدون نمره ) فصلی فرشلوک (FRESHLOOK)

قیمت اصلی 314/000 تومان بود.قیمت فعلی 280/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه دهب سری نچرال (DAHAB NATURAL)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ گِرِی سری نچرال (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ گرین سری نچرال (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ سولیتِیر سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ لومیِر گِری سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ لومیِر گرین سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ اِسکای سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ صابرین گِری گرین (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ هاوایی سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ آلاسکا سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ مِنتها سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه دهب سری پِلاتینیوم ( DAHAB PLATINUOM )

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه اَدور (ADORE)

قیمت اصلی 410/000 تومان بود.قیمت فعلی 350/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه یونیک (UNIQUE)

قیمت اصلی 410/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ آلاماندا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ آزالیا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ اریکا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ برگاموت (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ دیانلا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ لیناریا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ والرین (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ ویدگرین (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ ویستریا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز رنگی (زیبایی بدون نمره) سالانه هرا کُره ای (HERA)

قیمت اصلی 440/000 تومان بود.قیمت فعلی 399/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) فصلی فستیوال مورنینگ (MORNING Q)

قیمت اصلی 460/000 تومان بود.قیمت فعلی 440/000 تومان است.

لنز رنگی (زیبایی بدون نمره) فصلی زیروسون (ZERO SEVEN)

قیمت اصلی 498/000 تومان بود.قیمت فعلی 448/000 تومان است.

لنز رنگی ( بدون نمره ) سالانه فرشلیدی (FRESHLADY)

قیمت اصلی 590/000 تومان بود.قیمت فعلی 495/000 تومان است.

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی) فصلی زیروسون (ZERO SEVEN)

قیمت اصلی 675/000 تومان بود.قیمت فعلی 542/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) سالانه الگانس (ELEGANCE)

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 550/000 تومان است.

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی) دِسیو ایتالیا (Attitude2tone)

قیمت اصلی 650/000 تومان بود.قیمت فعلی 550/000 تومان است.

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی) سالانه هِرا کُره ای (HERA)

قیمت اصلی 615/000 تومان بود.قیمت فعلی 558/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) سالانه فستیوال مورنینگ (MORNING Q)

قیمت اصلی 720/000 تومان بود.قیمت فعلی 660/000 تومان است.

لنز رنگی (زیبایی بدون نمره) سالانه پلی ویو (POLY VUE)

قیمت اصلی 730/000 تومان بود.قیمت فعلی 680/000 تومان است.

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی) فصلی فستیوال مورنینگ (MORNING Q)

قیمت اصلی 770/000 تومان بود.قیمت فعلی 730/000 تومان است.

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی ) سالانه الگانس (ELEGANCE)

قیمت اصلی 875/000 تومان بود.قیمت فعلی 742/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) سالیانه یونیک (UNIQUE)

قیمت اصلی 760/000 تومان بود.قیمت فعلی 750/000 تومان است.

لنز رنگی خاص عربی (بدون نمره) سالانه لارین (LAREEN)

قیمت اصلی 1/050/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی) سالیانه یونیک (UNIQUE)

قیمت اصلی 840/000 تومان بود.قیمت فعلی 800/000 تومان است.

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی) سالانه فستیوال مورنینگ (MORNING Q)

قیمت اصلی 850/000 تومان بود.قیمت فعلی 810/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) فصلی لابِلا سریِ چَنِل (La’Bella Exclusive)

قیمت اصلی 850/000 تومان بود.قیمت فعلی 830/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) فصلی لابِلا سریِ پِرِمیوم (La’Bella Premium)

قیمت اصلی 850/000 تومان بود.قیمت فعلی 830/000 تومان است.

لنز رنگی زیباییِ سالیانه کُره ای ایفوریا (EUPHORIA)

قیمت اصلی 900/000 تومان بود.قیمت فعلی 850/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) سالانه ایفوریا رنگِ کارولینا (EUPHORIA)

قیمت اصلی 900/000 تومان بود.قیمت فعلی 850/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) سالانه لابِلا سریِ پِرِمیوم (La’Bella Premium)

قیمت اصلی 1/100/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/070/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) سالانه لابِلا سریِ رئال (La’Bella Real)

قیمت اصلی 1/100/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/080/000 تومان است.

لنز (بدون نمره) لارین سالانه رنگ خاکستری (MODEM GRAY)

قیمت اصلی 1/245/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/180/000 تومان است.

لنز (بدون نمره) لارین سالانه رنگ ونیس (VENICE)

قیمت اصلی 1/245/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/180/000 تومان است.

لنز (بدون نمره) لارین سالانه رنگ کریستال (CRYSTAL)

قیمت اصلی 1/245/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/180/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) سالانه سولِکو سِری کویین (Soleko Queen’s)

قیمت اصلی 1/280/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/248/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ منتها سِری پِلاتینیوم ( DAHAB PLATINUOM )

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ آکوا سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ لومیر گرین سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ ماربل سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) سالیانه دَهَب سِری نَچرال (DAHAB NATURAL)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز طبی رنگی (نمره دار) سالانه سولِکو سِری کویین (Soleko Queen’s)

قیمت اصلی 1/400/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/355/000 تومان است.

لنز رنگی زیباییِ فصلی دِسیو ایتالیا (Sensual_Beauty)

قیمت اصلی 2/300/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/920/000 تومان است.

لنز سبز تیره را با 15% تخفیف ویژه و ضمانت اصالت کالا بخرید

لنز چشم تماسی محبوبیت زیادی میان اکثر مردم دارند. افراد معمولا ترجیح می‌دهند از لنزهای تماسی به‌جای عینک استفاده کنند. لنزهای تماسی آن هم از نوع رنگی از لنز قهوه ای تا لنز سبز تیره که باشند باعث می‌شوند چهره متفاوتی داشته باشید.

لنزهای تماسی رنگی خود به دو دسته تقسیم می‌شوند: لنزهای تماسی تجویزی و غیرتجویزی. لنزهای تماسی تجویزی به منظور بهبود در بینایی تجویز می‌شوند. درحالی که لنزهای تماسی غیرتجویزی تنها به منظور زیبایی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

لنزهای رنگی که بازه وسیعی از رنگ‌ها را دربرمی‌گیرند شامل لنزهای روشن و تیره می‌شوند که بسته به خصوصیات ظاهری فرد مورد استفاده قرار می‌گیرند. یک روش برای انتخاب رنگ لنز مناسب، استفاده از برنامه‌های ویرایش عکس است.

با استفاده از این روش می‌توانید انواع مختلفی از لنزهای روشن و تیره را روی چشمان خود امتحان کنید. روشی دیگر نیز برای این کار وجود دارد که با استفاده از آن می‌توانیم به طور دقیق تر لنز مناسب را تشخیص دهیم .

لنز سبز تیره

نکات هنگام انتخاب لنز

لنزهای رنگی تزیینی، رنگی تازه به قرنیه شما می‌بخشند که این رنگ می‌تواند بسیار نزدیک به رنگ پوستتان باشد یا ممکن است کاملا متفاوت باشد.این نکته نیز قابل ذکر است که یک لنز تماسی در چشم افراد مختلف به رنگ‌های متفاوتی دیده می‌شود.
لنزهای مات کاملا رنگ چشم طبیعی شما را پوشش می‌دهند. اگر رنگ چشمان شما تیره است، بهتر است از لنزهای مات استفاده کنید تا رنگ طبیعی چشمانتان تغییر کند.

لنزهای افزایشی رنگی مانند لنز سبز تیره به این منظور ساخته شده‌اند که رنگ چشمانتان را تیره کند. اگر شما چشمانی روشن دارید این لنز می‌تواند برایتان مناسب باشد؛ زیرا که این لنزها هیچ تاثیری در چشمان تیره ندارند.
لنزهای معتدل، از آن دسته لنزهای تماسی هستند که باعث می‌شوند حلقه تیره دور عنبیه چشم دیده شود. این لنزها به گونه‌ای هستند که با دیدن آن‌ها متوجه می‌شویم که فرد کاملا تغییر کرده آن تغییر قابل تشخیص نیست.

رنگ پوست مناسب با لنز سبز تیره

باید تن رنگ پوست خود را بشناسیم تا لنزی متناسب با آن انتخاب کنیم. از اصطلاح تن “گرم” یا “سرد” برای توصیف رنگ پوست استفاده می‌شود. زمانی می‌توان گفت که تن رنگ پوستتان سرد است که در پوستتان ته‌رنگ صورتی، قرمز یا آبی دیده‌شود. همچنین افرادی که در لباس‌هایی با رنگ سفید، مشکی یا نقره‌ای بهتر دیده ‌می‌شوند، نشان می‌دهد که تن رنگ پوست سرد دارند. این افراد بهتر است از لنزهایی با آبی یخی، لنز سبز تیره و فیروزه‌ای یا فندقی استفاده کنند.
به منظور اینکه لنز خود را درست انتخاب کنیم بایدپس از توجه به تن رنگ پوست، لنزی متناسب با رنگ چشمانتان انتخاب کنید.

اگر شما چشمانی روشن دارید، لنزهای روشن مانند لنز سبز تیره یا آبی روشن می‌‌تواند برایتان مناسب باشد. اما اگر چشمانی تیره دارید، بهتر است از لنزهای تماسی مات استفاده کنید. همچنین لنزهای فندقی یا عسلی انتخابی مناسب برای افرادی است که چشمانی تیره دارند. لنزهای روشن مانند آبی، ارغوانی یا سبز باعث می‌شوند تا چهره‌تان مورد توجه قرار بگیرد.

اگر طیف پوست شما خنثی یا به اصطلاح زیتونی است، احتمال می‌رود بارقه‌هایی از رنگ طلایی در رنگ لنز سبز تیره شما حضور داشته باشد. این امر را می‌توان به فال نیک گرفت، چرا که ترکیبات رنگ‌های مختلفی برازنده موهای شما خواهد بود.

استفاده از طیف رنگ‌های طلایی تیره در رنگ مو با پوست‌های خنثی، به درخشش این گونه پوست‌ها کمک می‌کند. با این حساب، رنگ‌هایی با پایه مسی را می‌توان بهترین انتخاب برای زیبارویان چشم‌سبز دانست. قهوه‌ای تیره و شکلاتی نیز رنگ‌ مناسبی برای موی‌های افرادی است که طیف رنگ پوست آنها خنثی است.
این دسته از بانوان می‌توانند با لنز سبز تیره به رنگ قهوه‌ای مایل به قرمز نیز فکر کنند.

انتخاب رنگ موی مناسب با رنگ پوست ، بهترین کاریه که می تونین برای زیباتر شدن استایلتون بکنین. انواع مختلف رنگ پوست بین خانومای ایرانی وجود داره که برای هر کدوم، میشه رنگ مو با تناژ مختلف در نظر گرفت. این تناسب باعث بیشتر شدن زیبایی صورت و چهره میشود.

دو عامل اساسی در انتخاب رنگ مو برای افراد با لنز سبز تیره وجود دارد، اول از همه باید به طیف رنگ چشم‌های خود توجه کنید و سپس باید طیف رنگ پوست بدن را در نظر داشته باشید. اگر هم رنگ چشمان شما ته‌مایه‌ای از سبز و قهوه‌ای دارد، بهتر است در انتخاب لباس به دنبال رنگ‌هایی با طیف گرم باشید. طیف رنگ‌های سرد نیز در انتخاب لباس، مناسب چشم‌هایی است که ته‌مایه‌ای از رنگ آبی یا خاکستری در آن وجود دارد.
بانوان زیباروی که لنز سبز تیره همراه با طیف رنگ پوست سرد دارند، طیف‌های مختلفی از رنگ‌های ملایم و روشن را برای موهای خود پیش‌رو دارند، اما رنگ‌های تیره با موهای این‌دسته افراد ناهماهنگی ایجاد می‌کند. با این حساب، دست شما برای انتخاب رنگ‌ موی بلوند، قرمز و حتی قهوه‌ای، کاملا باز است.

تقریبا تمامی طیف‌های رنگ بلوند برازنده موهای این دسته از بانوان زیبا‌رو با لنز سبز تیره است، بلوندِ خاکستری، سفید، نقره‌ای، بلوند با ته‌مایه قرمز را می‌توان از طیف‌های رنگ بلوند ذکر کرد که با پوست سرد و چشمان سبز هماهنگی خوبی دارد. قرمز با ته‌مایه بنفش نیز گزینه‌ خوبی برای جلوه دادن به لنز سبز تیره است.

قهوه‌ای با ته‌رنگ خاکستری و بلوطی ملایم نیز با موهای افرادی که پوست سرد و لنز سبز تیره دارند سازگاری خوبی دارد. طیف رنگ‌هایی با پایه آبی و بنفش نیز برای این دسته از بانوان زیبا‌رو گزینه بسیار مناسبی در انتخاب رنگ مو است.

رنگ مو با لنز سبز تیره

در صورتی که رنگ موهایتان ترکیبی است به عبارت دیگر هم به رنگ روشن و هم به رنگ تیره دیده می‌شود، رنگ لنز ترکیبی انتخاب کنید. همچنین از امتحان لنزهای آبی یخی یا لنز سبز تیره نیز غافل نشوید.

به یاد داشته باشید که لنزهای تماسی، حتی از نوع تزیینی تجهیزات طبی هستند. حتی اگر لنزهایتان برای بهبود دید شما نیازی به تجویز پزشک ندارند، با این حال باید اندازه چشمان شما باشند. لازم است بدانید که لنزهای ارزان قیمت یا غیرمتناسب با اندازه چشمان باعث جراحت یا عفونت چشمان می‌شوند. همچنین فقط از فروشگاه‌های معتبر لنز موردنیاز خود را خریداری کنید.

در نهایت این نکته قابل ذکر است که پیش از استفاده از لنز خود، آن را در نورهای مختلف امتحان کنید زیرا که لنزهای تماسی رنگی براساس شدت نور دچار تغییر می‌شوند.

طیف‌های تیره‌ترِ رنگ بلوند، مانند طلایی، عسلی و ماهاگونی، برازنده پوست‌های گرم و لنز سبز تیره است. رنگ شکلاتی تیره و رنگ ملایم کاراملی نیز با پوست‌های گرم همخوانی خوبی دارد. برای پوست‌های گرم و چشمان سبز می‌توان رنگ مویی با پایه قرمز، مانند رنگ ماهاگونی انتخاب کرد.
انتخاب رنگ موی مناسب، ارتباط مستقیمی با طیف رنگ پوست و رنگ چشمان شما دارد.

افراد با لنز سبز تیره از چه رنگ‌ موهایی برحذر باشند؟

رنگ طلایی از آن دسته رنگ‌هایی است که استفاده از آن در افرادی که پوست سفید و لنز سبز تیره رنگ دارند توصیه نمی‌شود. طلایی باعث می‌شود تا رنگ سبز چشم‌ها از نظر پنهان بماند.

اگر هم پوست شما در بعضی از قسمت‌ها قرمز شده است، استفاده از رنگ مسی برای مو باعث می‌شود این قرمزی بیشتر نمایان شده و جلوه نامطلوبی داشته باشد. رنگ قهوه‌ای مایل به قرمز در رنگ‌بندی موهای شما به بیشتر جلوه دادن عارضه‌های پوستی که در حین آرایش صورت پوشش داده نشده‌اند نیز کمک می‌کند.

مهمترین طیف رنگ مویی که باید افرادی که لنز سبز تیره دارند ز آن برحذر باشند، رنگ مشکی است، رنگ پوست‌ سرد با موهای مشکی تناقض زیادی دارد. طلایی نیز انتخاب خوبی برای این دسته از بانوان نیست، رنگ‌های کاراملی و عسلی نیز توصیه نمی‌شود. در واقع باید گفت، هر رنگی که پایه نارنجی داشته باشد با طیف رنگ پوست‌های سرد سازگاری خوبی ندارد.

برای پوست‌های گرم، رنگ موی مشکی، پیشنهاد نمی‌شود. رنگ زرد مایل به خاکستری و قهوه‌ای نیز در انتخاب رنگ مو باعث می‌شود تا چهره فرد خسته و گرفته به‌نظر برسد. از طرف دیگر برای افرادی که طیف رنگ پوست آنها گرم است، رنگ‌ مو با پایه آبی و بنفش نیز انتخاب خوبی نخواهد بود.

انتخاب رنگ بلوند استخوانی، یا هر رنگ دیگری که ته‌مایه خاکستری داشته باشد، برازنده پوست خنثی نیست. رنگ‌هایی با پایه آبی، بنفش و سبز نیز برای این دسته از بانوان با لنز سبز تیره پیشنهاد نمی‌شود.

آرایش با لنز سبز تیره

از آنجایی كه رنگ چشم‌های سبز متفاوت است، برای آرایش این رنگ چشم باید بین رنگ سبز آن و سایه‌ای كه استفاده می‌شود هماهنگی زیبایی به وجود آورد. برای آرایش لنز سبز تیره می‌توانید از دو نوع آرایش با رنگ‌های هماهنگ یا رنگ‌های متضاد استفاده كنید. برای استفاده از رنگ‌های هماهنگ پس از آماده‌سازی پوست نخستین مرحله برای برقراری هارمونی بین رنگ چشم و سایه، انتخاب سایه‌ای است كه رنگش نزدیك به رنگ چشم باشد.
سعی کنید ریملی كه به چشم می‌زنید پر و به اصطلاح مخملی باشد تا رنگ مشكی مژه‌ها بین دو رنگ سبز و سیاه جذابیت بیشتری به چشم‌ها بدهد. اگر مژه‌های كم پشتی دارید می‌توانید از مژه مصنوعی هم استفاده كنید. بعد از ریمل نوبت به خط چشم می‌رسد. خط چشم مشكی ظریف و باریک پشت چشم بكشید و تا انتهای چشم‌ها امتداد دهید.

با كشیدن خطی باریك به رنگ قهوه‌ای تیره در زیر چشم‌ها به آنها جذابیت خاصی ببخشید. در اینجا شما آرایشی ملایم و هماهنگ خواهید داشت كه بسیار زیبا و جذاب است.

برای استفاده از رنگ‌های متضاد پس از اینكه با سایه ابرو به ابروها فرم و شكل زیبایی دادید از یك سایه طلایی برای سایه زیرین برای لنز سبز تیره استفاده كنید و نزدیك به دوسوم پلك از گوشه چشم تا انتها را از این رنگ سایه بزنید. وقتی كاملا این قسمت را با سایه طلایی پوشاندید با استفاده از سایه بنفش متمایل به سرمه‌ای به شكل هشت از كنار چشم و بالای سایه طلایی تا گوشه دیگر را سایه بزنید.

مژه‌ها را همان‌طور كه در مدل اول گفته شد ریمل زده یا از مژه مصنوعی استفاده كرده و خط چشم باریك و ظریفی در پشت و زیر چشم بكشید.

رنگ چشم مناسب با لنز سبز تیره
لنز سبز تیره برای چشمان روشن

اگر دوست دارید ظاهرتان را تغییر دهید ولی آن قدر هم به چشم نیاید، می توانید از لنز رنگی شفاف استفاده کنید. این لنز، دور عنبیه را بهتر مشخص می کند و رنگ طبیعی چشم خودتان را پر رنگ تر و عمیق تر نشان می دهد. همچنین اگر می خواهید تجربه رنگ دیگری را داشته باشید و همچنان طبیعی به نظر برسید، می توانید مثلاً اگر رنگ چشمتان آبی است، لنز طوسی یا لنز سبز تیره را امتحان کنید.

هیچ چیز مثل یه رنگ موی زیبا و مناسب با رنگ پوستتون، نمی تونه جذابیت چهره شما رو بیشتر کنه. به این شرط که تن رنگ پوستتون رو بشناسین و رنگ های متناسب با اونو هم بلد باشین که ما بهتون میگیم. ما به شما می‌ گوییم چه رنگی به موهای‌ تان می‌ آید.

رنگ کامل مو را به رنگ چشمها متصل کنید، روی سایه پوست و آرایش مورد استفاده دقت کنید. ترکیبی از پوست رنگ پریده با لنز سبز تیره (صرف نظر از رنگ آنها) بسیار زیبا است، برای چنین دخترانی تقریبا هر سایه ای برای رنگ آمیزی وجود دارد. ترکیب پوست با لنز سبز تیره و موهای سیاه بسیار زیبا است. ترکیبات خارق العاده به نظر غیر طبیعی، هستن اما اگر اگر بتوان آنها را انجام داد بسیار جذاب می شوند.

اگر پوست زیتونی دارید گزینه ایده آل برای شما با لنز سبز تیره خواهد بود که همراه با رنگ برنز مو قشنگ می شود.