در حال نمایش 59 نتیجه

لنز رنگی روزانه فرشلوک (بدون نمره ) (FRESHLOOK)

قیمت اصلی 314/000 تومان بود.قیمت فعلی 280/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی روزانه زیروسون (زیبایی بدون نمره) (ZERO SEVEN)

قیمت اصلی 340/000 تومان بود.قیمت فعلی 317/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (بدون نمره ) فصلی بیوتی (BEAUTY)

320/000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه اَدور (ADORE)

قیمت اصلی 410/000 تومان بود.قیمت فعلی 330/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه دهب سری نچرال (DAHAB NATURAL)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز دهب رنگ گری روزانه سری نچرال (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ گرین سری نچرال (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز دهب رنگ سولیتیر روزانه سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ لومیِر گِری سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ لومیِر گرین سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ اِسکای سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ صابرین گِری گرین (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ هاوایی سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ آلاسکا سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ مِنتها سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه دهب سری پِلاتینیوم ( DAHAB PLATINUOM )

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (بدون نمره ) فصلی هِرا (HERA)

350/000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه یونیک (UNIQUE)

قیمت اصلی 410/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ آلاماندا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ اریکا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ برگاموت (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ لیناریا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ والرین (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز رنگی (زیبایی بدون نمره) سالانه هرا کُره ای (HERA)

قیمت اصلی 440/000 تومان بود.قیمت فعلی 399/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (بدون نمره) فصلی فستیوال مورنینگ (MORNING Q)

قیمت اصلی 460/000 تومان بود.قیمت فعلی 440/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (زیبایی بدون نمره) فصلی زیروسون (ZERO SEVEN)

قیمت اصلی 498/000 تومان بود.قیمت فعلی 448/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز دسیو روزانه تن3 ایتالیا (Attitude3tone) (جفتی)

قیمت اصلی 600/000 تومان بود.قیمت فعلی 450/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز روزانه دسیو تن2 ایتالیا (Attitude2tone) (جفتی)

قیمت اصلی 600/000 تومان بود.قیمت فعلی 460/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی فصلی ایفوریا کُره ای (EUPHORIA)

قیمت اصلی 480/000 تومان بود.قیمت فعلی 465/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی) فصلی زیروسون (ZERO SEVEN)

قیمت اصلی 675/000 تومان بود.قیمت فعلی 542/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (بدون نمره) سالانه الگانس (ELEGANCE)

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 550/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی) دِسیو ایتالیا (Attitude2tone)

قیمت اصلی 650/000 تومان بود.قیمت فعلی 550/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی رنگی سالانه هرا (نمره دار رنگی) کُره ای (HERA)

قیمت اصلی 615/000 تومان بود.قیمت فعلی 558/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (بدون نمره) سالانه فستیوال مورنینگ (MORNING Q)

قیمت اصلی 720/000 تومان بود.قیمت فعلی 660/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی سالانه فرش لیدی ( بدون نمره ) (FRESHLADY)

قیمت اصلی 735/000 تومان بود.قیمت فعلی 690/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی فصلی فرشلوک (زیبایی بدون نمره) (FRESHLOOK)

693/000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی طبیعی فرشلیدی فصلی (بافت چشم و خاص)

قیمت اصلی 720/000 تومان بود.قیمت فعلی 697/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی فرش لیدی (بافت چشم بدون دور) ( FRESHLADY )

قیمت اصلی 725/000 تومان بود.قیمت فعلی 699/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی فصلی فرش لیدی (بافت چشم دوردار) ( FRESHLADY )

725/000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی) فصلی فستیوال مورنینگ (MORNING Q)

قیمت اصلی 770/000 تومان بود.قیمت فعلی 730/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی ) سالانه الگانس (ELEGANCE)

قیمت اصلی 875/000 تومان بود.قیمت فعلی 742/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی سالانه سلنا (Selena) (زیبایی بدون نمره)

قیمت اصلی 750/000 تومان بود.قیمت فعلی 745/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (بدون نمره) سالیانه یونیک (UNIQUE)

قیمت اصلی 760/000 تومان بود.قیمت فعلی 750/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی لارین عربی (بدون نمره) سالانه (LAREEN)

قیمت اصلی 1/050/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز لارین رنگ خاکستری (بدون نمره) سالانه (MODEM GRAY)

قیمت اصلی 945/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.

لنز لارین رنگ ونیس (بدون نمره) سالانه (VENICE)

قیمت اصلی 945/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.

لنز لارین رنگ کریستال (بدون نمره) سالانه (CRYSTAL)

قیمت اصلی 945/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) فصلی ایراپتیکس (AirOptix Color)

800/000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی) سالیانه یونیک (UNIQUE)

قیمت اصلی 840/000 تومان بود.قیمت فعلی 800/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی سالانه ایفوریا کُره ای (EUPHORIA)

قیمت اصلی 900/000 تومان بود.قیمت فعلی 880/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی سالانه آیس کالر دیاموند (Ice Color)

قیمت اصلی 1/000/000 تومان بود.قیمت فعلی 990/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی رنگی سالانه آیس کالر دیاموند (Ice Color)

قیمت اصلی 1/100/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/080/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی سالانه آیس کالر لاکچری (Ice Color)

قیمت اصلی 1/100/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/090/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی رنگی سالانه آیس کالر لاکچری (Ice Color)

قیمت اصلی 1/200/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/190/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی دهب نچرال (بدون نمره) سالیانه (DAHAB NATURAL)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی زیباییِ فصلی دِسیو ایتالیا (Attitude3tone)

قیمت اصلی 2/300/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/920/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی زیباییِ فصلی دِسیو ایتالیا (Attitude2tone)

قیمت اصلی 2/300/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/920/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی زیباییِ فصلی دِسیو ایتالیا (Sensual_Beauty)

قیمت اصلی 2/300/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/920/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز سبز عسلی

لنز سبز عسلی

لنز سبز عسلی امروزه طرفداران زیادی پیدا کرده است.

افرادی زیادی هستند که علاقه مند به تغییر رنگ چشم شان می باشند حتی اگر شده به طور موقت.

لنز سبز عسلی در این مورد بهترین، آسان ترین و به صرفه ترین راه می باشد.

در این میان و در کشور ما لنز طیف رنگی سبز تا عسلی محبوبیت خاصی دارد.

از آن جایی که رنگ پوست اکثر ایرانیان سبزه و گندمی می باشد، رنگ های بسیار روشنی چون آبی کمی غیرطبیعی دیده می شوند.

این در حالی ست که رنگ های سبز و عسلی به خوبی با رنگ پوست و موی ایرانیان ترکیب می شود.

همچنین از آن جایی که رنگ چشم پس از لنز گذاری، حاصل از ترکیب رنگ خود لنز و رنگ اصلی چشم فرد می باشد.

لنز های سبز و عسلی بهتر تیرگی های چشم را می پوشانند.

برای به دست آوردن رنگ چشم سبز عسلی، اگر رنگ چشم تان قهوه ای روشن است.

بهترین انتخاب لنز سبز عسلی می باشد، این رنگ با رنگ چشم طبیعی تان ترکیب شده و رنگی طبیعی به دست می دهد.

لنز رنگی در انواع طبی و آرایشی عرضه می شود

کسانی که از لنز طبی رنگی استفاده می کنند می خواهند زیبایی و کارآیی را هر دو در کنار هم داشته باشند.

لنز چشم در انواع نرم و سخت در بازار موجود هستند.

اغلب لنز آرایشی و صرفا رنگی در نوع نرم وارد بازار می شود.

علت این امر این است که لنز سخت کمی در ابتدا چشم را می آزارد و به مدت زمانی برای عادت کردن به لنز نیاز دارد.

در حالی که لنز نرم زودتر با چشم مچ شده و چندان چشم را نمی آزارد.

از آن جایی که اغلب استفاده کنندگان لنز رنگی، آن را در مراسمات و مناسبت ها استفاده می کنند و به طور روزانه از آن بهره نمی برند.

عادت کردن به لنز سخت، آسان نیست. به همین خاطر لنز رنگی را از جنس نرم می سازند.

لنز طبی رنگی ولی از آن جایی که به طور روزانه قرار است مورد استفاده قرار گیرد، بهتر است نوع سخت آن خریداری شود.

لنزهای رنگی معمولا در دو نوع دوردار و بدون دور عرضه می شوند.

نوع دور دار، دارای یک حاشیه ی تیره رنگ و معمولا به رنگ سیاه است.

این نوار به این دلیل وجود دارد تا رنگ لنز روی چشم را طبیعی تر جلوه دهد.

کسانی که رنگ چشم شان بسیار تیره است مانند قهوه ای مایل به سیاه، نیازی نیست از لنز های دوردار استفاده کنند.

دسیو

یکی از تولید کنندگان معتبر لنز که در بازار ایران هم شهرت خوبی دارد، محصولات دسیو (DESIO) می باشد.

دسیو رنگ های عسلی خود را تحت عنوان اسپرسو(Espresso)، کاپوچینو (Coppuccino) ، دلیشزهانی (Delicious Honey) و قهوه ای کاراملی  Caramel Brownعرضه می دارد.

در این میان دلیشزهانی سالانه و باقی مهلت استفاده ی فصلی دارند.

برای رنگ لنز سبز عسلی نیز دسیو رنگ های وایلدگرین (Wild Green)، دسرت دریم (Desert Dream)، فارست گرین (Forest Green)، جانگل فیور (Jungle Fever) را در مجموعه ی خود دارد.

که لنز اول سالانه و برای استفاده ی روزانه و سایر لنزها فصلی می باشند.

قطر این لنز ها از 14.2 تا 14.5 میلی متر و میران انحنای شان 8.7 میلی متر می باشد.

شرکت آمریکایی فرش لوک (FRESH LOOK) نیز دو لنز سبز عسلی و لنز سبز دریایی (SEA GREEN) و هیزل یا عسلی را در مجموعه ی خود دارد.

این شرکت همچنین لنزهای یک بار مصرف تولید می کند که رنگ سبز و عسلی (Pure Hazel) هم جزو این این سری می باشند.

ایلوژن کالر

یکی از راحت ترین لنزهای موجود در بازار ایران، لنز ایلوژن کالر (ILLUSION COLOR) ساخت کره می باشد.

این لنز ساخت شرکت DKmv به سفارش کمپانی آلمانی Aemi است.

لنز سبز عسلی تولیدی این شرکت، سالانه هستند.

این لنز ها دارای ضخامت کم و اکسیژن رسانی بالا هستند که همین راحتی آن ها را تضمین می کند.

در این سری برای رنگ دهی نه از شیار که بلکه از پیکسل های رنگی استفاده شده است.

که سبب طبیعی تر شدن رنگ لنز می شود.

لنز کاراملی (Caramel) و خاکی عسلی (Dusty Honey) برای رنگ عسلی و لنز سبز الماسی (Green Diamond) و دیریم (Dream) برای رنگ سبز از محصولات این شرکت می باشد.

قطر این سری لنز 14.2 میلی متر و انحنای 8.6 میلی متر می باشند.

درصد آب آن ها 45 درصد می باشد. می توانید برای مصارف طبی نیز از این لنز استفاده کنید.

لنز پلی ویو (POLY WAVE)

از محصولات شرکت کره ای اینتروجو می باشد که با برندهایی چون الگانس (ELEGANCE) و مورنینگ کیو (MORNING Q) در بازار ایران معرف حضور می باشد.

رنگ های عسلی این برند شامل وارم هیزل (Warm Hazel)، یلو براون (Yellow Brown)، گلدن یلو (Golden Yellow)، شکلاتی (Choco) و کاراملی (Caramel) می باشد.

رنگ های سبز هم تحت عناوین ایوری (Ivory) و گرین (Green) عرضه می شوند.

قطر لنز در این سری 14.5 میلی متر با انحنای 8.6 میلی متری می باشد.

درصد آب این لنز 43 درصد می باشد.

این سری دارای لنزهای طبی از شماره های 0.0 تا 6.0 است.

مهلت استفاده ی این سری سالانه بوده و شما می توانید به طور روزانه از آن استفاده کنید.

راحتی و رنگ دهی این برند نسبت به دو برند دیگر خواهرش، بیشتر است و در سری لنز های لوکس قرار می گیرد.

با این حال قیمت مناسبی نسبت به سایر لنز های لوکس دارد.

لنز ساخت شرکت کره ای آناستازیا (ANESTHESIA)

بسیار مناسب افراد با چشمان تیره رنگ است.

سری یو اس آ (USA) شامل رنگ های ترکیبی می باشد.

رنگ عسلی این سری شامل لا وانیلا (L.a Vanilla)، لا موکا (L.a Mocha)،  و لا سینامون (L.a Cinnamon) می باشد.

رنگ سبز نیز شامل زیتونی یا نیویورک الیوا (New York Oliva) و شیکاگو گرین (Chicago Green) می باشد.

مهلت استفاده ی این سری لنز 6 ماه می باشد.

اندازه ی قطر 14.2 میلی متر و انحنا 8.6 میلی متر می باشد.

درصد آب آن 38 درصد است.

سری ادیکت (Addict) نیز با رنگ مارون (Marron)، آماریلو (Amarillo) و آزور (Azure) برای رنگ های سبز عسلی عرضه می شوند.

سری انستتیک (Anesthetic) هم با حاشیه ی مشکی و در رنگ های گلد (Gold)، برنز (Bronze)، شدو (Shadow) و دایموند (Diamond) در حوزه ی لنز سبز عسلی عرض اندام می کند.

این دو سری برخلاف سری یو اس آ، دارای مهلت استفاده ی سه ماهه می باشند اما تمام اندازه ها شامل انحنا، قطر لنز و درصد آب همان مقدار می باشد.

شرکت ایتالیایی سولکو (SOLEKO)

نیز نامی شناخته شده در میان ایرانیان است.

این شرکت در حال حاضر سه برند مختلف لنز رنگی دارد.

اما لنز سبز عسلی لنزهایی چون سولیتر یلو (Solitarie Yellow) و سولیتر اسپایس (Solitarie Spice) از سری سولکو کویینز سولیتر (Soleko Queen’s Solitarie) و تووینز جید (Twins Jade) و تووینز یلو (Twins Yellow) از سری سولکو کویینز تووینز (Soleko Queen’s Twin) را شامل می شود.

این لنز دارای قطر 14.0 میلی متر و انحنای 8.6 میلی متری می باشند.

درصد آب این لنز 38 درصد می باشد.

مهلت استفاده ی این لنزها سالانه می باشد.

لنزهای سولکو در نمونه های طبی رنگی هم تولید می شوند و شماره چشم 0.0 تا 6.0 را دربر می گیرند.

سری تووینز از دو شید رنگی تشکیل شده است.

حلقه ی ظریف سیاه رنگی در لبه ی خارجی، رنگ دهی آن را طبیعی تر می کند.

شرکت بوش اند لومب

این شرکت هم لنزهایش را در دو نوع طبی رنگی و رنگی تولید می کند.

لنز سبز عسلی این شرکت همگی دارای حاشیه ی مشکی هستند.

وجه تمایز این شرکت این است که لنزهای بوش اند لومب (BAUSCH & LOMB) برای مردان نیز مناسب می باشند.

اندازه ی قطر لنز 14 میلی متر% انحنای آن 8.6 میلی متر و درصد آب 38 درصد می باشد.

مهلت استفاده ی این لنز سالیانه می باشد.

برای سری رنگ های لنز سبز عسلی ، شرکت بوش اند لومب لنز آکوا مارین (Aquamarine)، امرالد (Emerald) و ایندیا (India) را معرفی کرده است.

علاوه بر شرکت ها و برندهایی که در بالا معرفی شدند، تولید کنندگان دیگری نیز وجود دارند که در عرصه ی تولید لنز رنگی و سبز عسلی فعالیت می کنند.

شما با کمی پرس و جو از افراد باتجربه و جستجو می توانید با سایر تولید کنندگان نیز آشنا شوید.

تمام لنزهایی که در بالا معرفی شدند از هیدروژل سیلیکونی ساخته شده اند که راحتی بی نظیری را برای چشم به ارمغان می آورند. با این حال لنز های هیدروژلی برای نگه داری نیاز به مواد مخصوص دارند.

بهتر است در هنگام خرید مواد شستشو و نگه دارنده بهتر است به این نکته توجه کنید.

نکاتی هست که باید هنگام استفاده از لنز سبز عسلی چشم به آن ها توجه داشته باشید.

این نکات شاید برای کسانی که مدام از لنز استفاده می کنند تکراری باشند.

اما کسانی که نخستین بار است قصد استفاده از لنز را دارند، الزامی ست.

عدم رعایت این نکات می تواند آسیب های جبران ناپذیری به سلامت چشمان شما بزند.

1-پیش از خرید لنز، به خصوص لنز طبی به چشم پزشک مراجعه کنید.

از او بخواهید با توجه به شرایط خاص چشم تان، لنزهای معتبر را به شما پیشنهاد دهد.

2-برای خرید لنز سبز عسلی به فروشندگان معتبر مراجعه کنید.

لنز خود را در بسته بندی مهروموم شده تحویل بگیرید و از آکبند بودن آن اطمینان حاصل کنید.

3-همواره پیش از اقدام به قرار دادن لنز به روی چشم یا درآوردن آن، دست های تان را با آب و صابون بشویید و با حوله ی بدون پرز خشک کنید.

4-لنز سبز عسلی معمولا از نوع نرم می باشند.

لنز نرم را باید قبل از آرایش و لنز سخت را بعد از آرایش در چشم قرار داد.

در هنگام پاک کردن آرایش هم همین طور.

ابتدا آرایش را پاک کرده و سپس لنز نرم را خارج کنید.

لنز سخت را هم قبل از پاک کردن آرایش خارج کنید.

5-پیش از استحمام و یا شنا در استخر، لنز را از چشم تان دربیاورید.

ممکن است گمان کنید در استخر با استفاده از عینک ضدآب مشکلی برای تان پیش نخواهد آمد اما این اشتباه است.

آب همواره می تواند به چشمان تان نفوذ کند.

6-اگر از روی سهل انگاری آب به چشمان تان نفوذ کرد، ابتدا با استفاده از محلول های مرطوب کننده چشمتان را بشویید و بعد لنز را خارج کنید.

نفوذ آب به لنز چسبندگی آن را افزایش می دهد و درآوردن آن را سخت می کند.

7-پیش از خواب، لنز را از چشمان تان در بیاورید.

لنز مانند یک لایه ی شیشه ای مانع اکسیژن رسانی به چشم می شود.

این عمل در شب که جذب اکسیژن از هوا توسط قرنیه خود به خود کاهش می یابد، بیشتر مشکل ساز می شود.

8-برای استفاده از لنز های سخت و طبی فرد بهتر است بالای سیزده سال داشته باشد.

اما برای لنزهای رنگی چون استفاده و نگه داری و رعایت بهداشت لنزهای نرم سخت تر است.

استفاده از آن به افراد زیر هیجده سال توصیه نمی شود.

9-لنز سبز عسلی را با مایعی به جز محلول های شست و شوی مخصوص تمیز نکنید.

با اینکه برخی گمان می کنند آب یا سرم شستشو یا محلول هیدروژن پراکسید جایگزین موقتی مناسبی برای این محلول ها می باشند اما این تفکر غلط است.

آب دارای میکروب هایی ست که می تواند به لنز چسبیده و وارد لنز شود.

این میکروب ها برای چشم خطرآفرین هستند.

سرم های شستشو نیز دارای هیچ خاصیت میکروب زدایی نیستند.

مصرف آن ها فقط سبب می شود رسوبات بیشتری به لنز بچسبد و دید شما کدر شود.

محلول هیدروژن پراکسید ممکن است به ساختار لنز آسیب بزند و مواد آن را تجزیه کند.

برای مرطوب کردن لنز آن را در دهان تان قرار ندهید. از بزاق دهان تان برای این کار استفاده نکنید.

10-شستشو و نظافت جعبه ی لنز هم به اندازه ی خود لنز مهم است.

حداقل هر شب یک بار جعبه را با محلول شوینده بشویید و با دستمال کاغذی خشک کنید.

سپس اجازه دهید با جریان هوا کاملا خشک شود.

جعبه ی لنز را هر سه ماه یک بار تعویض کنید تا از تجمع باکتری ها و مواد بیماری زا جلوگیری کنید.

چشم ها عضو بسیار حساسی هستند.

مراقبت از آن ها بسیار مهم است.

نکات بالا را جدی بگیرید!