در حال نمایش 82 نتیجه

لنز رنگی روزانه فرشلوک (بدون نمره ) (FRESHLOOK)

قیمت اصلی 314/000 تومان بود.قیمت فعلی 280/000 تومان است.

لنز رنگی روزانه زیروسون (زیبایی بدون نمره) (ZERO SEVEN)

قیمت اصلی 340/000 تومان بود.قیمت فعلی 317/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه اَدور (ADORE)

قیمت اصلی 410/000 تومان بود.قیمت فعلی 330/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه دهب سری نچرال (DAHAB NATURAL)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز دهب رنگ گری روزانه سری نچرال (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ گرین سری نچرال (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز دهب رنگ سولیتیر روزانه سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ لومیِر گِری سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ لومیِر گرین سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ اِسکای سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ صابرین گِری گرین (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ هاوایی سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ آلاسکا سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ مِنتها سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه دهب سری پِلاتینیوم ( DAHAB PLATINUOM )

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه یونیک (UNIQUE)

قیمت اصلی 410/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ آلاماندا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ اریکا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ برگاموت (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ دیانلا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ لیناریا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ والرین (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ ویدگرین (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ ویستریا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز رنگی (زیبایی بدون نمره) سالانه هرا کُره ای (HERA)

قیمت اصلی 440/000 تومان بود.قیمت فعلی 399/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) فصلی فستیوال مورنینگ (MORNING Q)

قیمت اصلی 460/000 تومان بود.قیمت فعلی 440/000 تومان است.

لنز رنگی (زیبایی بدون نمره) فصلی زیروسون (ZERO SEVEN)

قیمت اصلی 498/000 تومان بود.قیمت فعلی 448/000 تومان است.

لنز دسیو روزانه تن3 ایتالیا (Attitude3tone) (جفتی)

قیمت اصلی 600/000 تومان بود.قیمت فعلی 450/000 تومان است.

لنز روزانه دسیو تن2 ایتالیا (Attitude2tone) (جفتی)

قیمت اصلی 600/000 تومان بود.قیمت فعلی 460/000 تومان است.

لنز رنگی فصلی ایفوریا کُره ای (EUPHORIA)

قیمت اصلی 480/000 تومان بود.قیمت فعلی 465/000 تومان است.

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی) فصلی زیروسون (ZERO SEVEN)

قیمت اصلی 675/000 تومان بود.قیمت فعلی 542/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) سالانه الگانس (ELEGANCE)

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 550/000 تومان است.

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی) دِسیو ایتالیا (Attitude2tone)

قیمت اصلی 650/000 تومان بود.قیمت فعلی 550/000 تومان است.

لنز طبی رنگی سالانه هرا (نمره دار رنگی) کُره ای (HERA)

قیمت اصلی 615/000 تومان بود.قیمت فعلی 558/000 تومان است.

لنز رنگی طبیعی فرشلیدی فصلی (Rococo series)

قیمت اصلی 720/000 تومان بود.قیمت فعلی 597/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) سالانه فستیوال مورنینگ (MORNING Q)

قیمت اصلی 720/000 تومان بود.قیمت فعلی 660/000 تومان است.

لنز رنگی (زیبایی بدون نمره) سالانه پلی ویو (POLY VUE)

قیمت اصلی 730/000 تومان بود.قیمت فعلی 680/000 تومان است.

لنز رنگی سالانه فرش لیدی ( بدون نمره ) (FRESHLADY)

قیمت اصلی 735/000 تومان بود.قیمت فعلی 690/000 تومان است.

لنز رنگی فرش لیدی (بافت چشم بدون دور) ( FRESHLADY )

قیمت اصلی 725/000 تومان بود.قیمت فعلی 699/000 تومان است.

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی) فصلی فستیوال مورنینگ (MORNING Q)

قیمت اصلی 770/000 تومان بود.قیمت فعلی 730/000 تومان است.

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی ) سالانه الگانس (ELEGANCE)

قیمت اصلی 875/000 تومان بود.قیمت فعلی 742/000 تومان است.

لنز رنگی سالانه سلنا (Selena) (زیبایی بدون نمره)

قیمت اصلی 750/000 تومان بود.قیمت فعلی 745/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) سالیانه یونیک (UNIQUE)

قیمت اصلی 760/000 تومان بود.قیمت فعلی 750/000 تومان است.

لنز رنگی لارین عربی (بدون نمره) سالانه (LAREEN)

قیمت اصلی 1/050/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.

لنز لارین رنگ خاکستری (بدون نمره) سالانه (MODEM GRAY)

قیمت اصلی 945/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.

لنز لارین رنگ ونیس (بدون نمره) سالانه (VENICE)

قیمت اصلی 945/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.

لنز لارین رنگ کریستال (بدون نمره) سالانه (CRYSTAL)

قیمت اصلی 945/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی) سالیانه یونیک (UNIQUE)

قیمت اصلی 840/000 تومان بود.قیمت فعلی 800/000 تومان است.

لنز رنگی سالانه ایفوریا کُره ای (EUPHORIA)

قیمت اصلی 900/000 تومان بود.قیمت فعلی 880/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) سالانه ایفوریا رنگِ کارولینا (EUPHORIA)

قیمت اصلی 900/000 تومان بود.قیمت فعلی 880/000 تومان است.

لنز رنگی سالانه آیس کالر دیاموند (Ice Color)

قیمت اصلی 1/000/000 تومان بود.قیمت فعلی 990/000 تومان است.

لنز رنگی فصلی لابلا سری پیکسی (بدون نمره) (La’Bella Pixie)

قیمت اصلی 1/050/000 تومان بود.قیمت فعلی 999/000 تومان است.

لنز رنگی لابلا سری چنل (بدون نمره) فصلی (La’Bella Exclusive)

قیمت اصلی 1/050/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/000/000 تومان است.

لنز رنگی فصلی لابلا سری میلانو (بدون نمره) (La’Bella Milano)

قیمت اصلی 1/050/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/000/000 تومان است.

لنز طبی رنگی سالانه آیس کالر دیاموند (Ice Color)

قیمت اصلی 1/100/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/080/000 تومان است.

لنز رنگی سالانه آیس کالر لاکچری (Ice Color)

قیمت اصلی 1/100/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/090/000 تومان است.

لنز طبی رنگی سالانه آیس کالر لاکچری (Ice Color)

قیمت اصلی 1/200/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/190/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) سالانه سولِکو سِری کویین (Soleko Queen’s)

قیمت اصلی 1/280/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/248/000 تومان است.

لنز رنگی سالانه لابلا سری پیکسی (بدون نمره) (La’Bella Pixie)

قیمت اصلی 1/350/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/299/000 تومان است.

لنز رنگی سالانه لابلا سری REAL (بدون نمره) (La’Bella)

قیمت اصلی 1/350/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/299/000 تومان است.

لنز رنگی سالانه لابلا سری پرمیوم (بدون نمره) (La’Bella Premium)

قیمت اصلی 1/350/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/299/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ منتها سِری پِلاتینیوم ( DAHAB PLATINUOM )

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ آکوا سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ لومیر گرین سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ ماربل سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز رنگی سالانه لابلا سری میلانو (بدون نمره) (La’Bella Milano)

قیمت اصلی 1/350/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز رنگی دهب نچرال (بدون نمره) سالیانه (DAHAB NATURAL)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز طبی رنگی سالانه سولکو (نمره دار) سِری کویین (Soleko Queen’s)

قیمت اصلی 1/400/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/355/000 تومان است.

لنز رنگی زیباییِ فصلی دِسیو ایتالیا (Attitude3tone)

قیمت اصلی 2/300/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/920/000 تومان است.

لنز رنگی زیباییِ فصلی دِسیو ایتالیا (Attitude2tone)

قیمت اصلی 2/300/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/920/000 تومان است.

لنز رنگی زیباییِ فصلی دِسیو ایتالیا (Sensual_Beauty)

قیمت اصلی 2/300/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/920/000 تومان است.

لنز سبز

یکی دیگه از رنگ‌های پرطرفدار لنز چشم ، رنگ سبز هست. لنز سبز، لنز خیلی خاصیه که اگه با آرایش چشم مناسب همراه بشه، می‌تونید حسابی باهاش بدرخشید!خیلی از خانم‌ها سعی می‌کنند لنز سبز را با لباس یا رنگ لاکشان ست کنند تا هارمونی خوبی ایجاد شود. اما مهم ترین نکته این است که آرایش صورتتان باید با رنگ چشمتان هم خوانی داشته باشد. هر چه که انتخاب می‌کنید، به یاد داشته باشید که چشمانتان دریچه به سمت روح شماست، پس حسابی از آنها مراقبت کنید.

رنگ هایی که شما را جذاب تر نشان میدهند انتخاب کنید. این موضوع سلیقه شما را به نمایش می گذارد.خط چشم یا سایه‌ مناسب: به خاطر داشته باشید هدف شما در انتخاب رنگ خط چشم این است که رنگ چشم‌های خودتان را بیشتر به نمایش بگذارید و جذابیتش را بیشتر کنید

.داشتن چشمانی با رنگ سبز، موهبتی است که باید قدرش را بدانید، زیبایی افرادی که چشم سبز دارند زمانی تکمیل می‌شود که رنگ‌بندی مناسبی را برای موهای خود با توجه به رنگ پوستی که دارند انتخاب کنند.

دغدغه بیشتر افراد انتخاب لباس مناسب بر اساس مد است و این خود اشتباه بزرگی است. لباس باید به اندام و چهره شما بیاید که این موضوع در مد فقط برای عده ای خاص در نظر گرفته میشود.

رنگ‌ها یک برگ برنده در ظاهر ما هستند به شرط آن که آنها را به درستی به کار بریم. شما به آسانی می‌توانید کمد لباس‌تان را غنی از لباس‌هایی کنید که در کنار هم، باعث جلوه و درخشش ظاهر شما شوند. وقتی شما رنگ‌هایی را بپوشید که به شما می‌آید، می‌توانید با خلاقیت، آنها را با رنگ‌های دیگر ترکیب کنید و ظاهری عالی داشته باشید

رنگی که شما انتخاب کرده و می‌پوشید، بیانگر شخصیت شماست. به خصوص در دنیای کار.

برای هماهنگی با لنز سبز از چه تیپی استفاده کنیم ؟

منظور این نیست که به صرف استفاده از لنز سبز، حتما باید از سایه چشم سبز رنگ استفاده کنید. بلکه با توجه به ترکیب ‌رنگ‌ها، می‌توانید شیک ترین آرایش را داشته باشید.

در لنز سبز-آبی برای تاکید بر رنگ سبز، از خط چشم بنفش روشن استفاده کنید. اگر می خواهید از لنز سبز-آبی استفاده کنید باید بدانید که رنگ چشم هایتان با یک تغییر کوچک در لباس می تواند متفاوت به نظر برسد.

به طور مثال برای بیشتر نشان دادن رنگ سبز چشمانتان لباس سبز و برای تاکید بیشتر روی رنگ آبی آن از لباس های سبز استفاده کنید.

قهوه‌ای، سبز، عسلی، یا آبی، هیچ رنگی چشمی خسته‌ کننده نیست. با این تکنیکها می‌توانید کاری کنید که رنگ‌ چشم‌هایتان عالی جلوه کند.

لنز سبز چه قیمته؟

لنز سبز

رنگ لباس با لنز سبز ؟

اگر رنگ چشمانتان سبز است، برای اینکه تناقض ایجاد کنید می‌توانید از رنگ‌های تیره برای لباس استفاده کنید.اگر نمی‌خواهید فقط به چند رنگ خاص برای لباس بسنده کنید، می‌توانید برای جلوه دادن بیشتر به رنگ چشمانتان از وسایل جانبی استفاده کنید. می‌توانید از شال یا دستمال گردنی که دقیقاً با رنگ چشمانتان جور باشد، یا کلاهی که رنگ چشمانتان را تقویت کند استفاده کنید.

از چه زیورآلاتی با لنز سبز استفاده کنیم؟

یک راه دیگر برای جلوه دادن به چشمانتان این است که از زیورآلاتی استفاده کنید که رنگ چشمانتان را تقویت کند. چشمان سبز بیشتر با جواهرآلات آبی فیروزه‌ای، طلا سفید و نقره جور هستند

نوع آرایش با لنز سبز ؟

.چشمان سبز با هر رنگ سایه چشمی خوب هستند. استفاده از ریمل برای تقویت رنگ چشم‌ها لازم است. برای چشمان سبز، از ریمل سیاه استفاده کنید.رنگ موهایتان هم می‌تواند جلوه بیشتری به رنگ چشمانتان دهد. از چه ترکیب رنگهایی با لنز سبز استفاده کنیم؟

برای آن که فردی مهربان، صمیمی و آرام به نظر برسید، رنگ‌های ملایم بپوشید، مانند بنفش و سبز.اگر موهایی بلوند و چشمهایی سبزآبی دارید، سبز روشن و فیروزه ای رنگ‌های مناسبی برای شماست.اگر موهایی بلوند و چشمانی سبز دارید، رنگ‌های سبز، آبی و نارنجی عالی خواهد بود.اگر موی قهوه‌ای و چشم سبز دارید، سبز، قرمز، نارنجی و زرد برای شما عالی‌ست.

اگر موهای حنایی و چشمان سبز، فندقی یا بلوطی دارید، تن‌های بنفش، سبز روشن یا تیره، سیاه یا رنگ‌های خاکی بپوشید.

اگر موهای حنایی و چشمان سبز، دارید، تن‌های بنفش، سبز روشن یا تیره، سیاه یا رنگ‌های خاکی بپوشید.

اگر چشم های شما سبز است بهترین انتخاب های شما بنفش، سبز تیره و زرد روشن است.رنگ چشم یکی از ویژگی های چهره شماست، اگر لباس خریدن شما فرآیندی یکنواخت شده است، با انتخاب ویژگی‌های متفاوت چهره‌تان مثل رنگ پوست، رنگ مو، رنگ چشم و… به این فرآیند تنوع دهیدچشمان سبز نادر و زیبا هستند. بنابراین شایسته این هستند که بخواهیم با آرایش آنها زیباتر نشان بدهیم. اما باید اصول صحیح را رعایت کنیم و از برخی رنگ ها استفاده ی بیشتر و برخی رنگ ها را کمتر مورد استفاده قرار دهیم.

آرایش با لنز سبز

برای آرایش روز از قهوه ای طبیعی استفاده کنید. از قهوه ای هایی که توناژ قرمز دارند و سایه های نقره ای رنگ دارند استفاده کنید. این آرایش برای دانشگاه و محل کار استفاده کنید. اگر می خواهید کمی تنوع ایجاد کنید می توانید بنفش نیز امتحان کنید.

رنگ های صورتی، بنفش و قرمزها برای شما خوب هستند. از رنگ های تیره تر، گرم تر و عمیق تر صورتی استفاده کنید. اگر دوست ندارید از رنگ قرمز استفاده کنید از قهوه ای های با توناژ قرمز استفاده کنید.

تا حد امکان از سایه های سبز رنگ استفاده نکنید. اگر تمایل داشتید که از آنها استفاده کنید از رنگ های تیره تر سبز استفاده کنید.

از برنز، مسی یا طلایی استفاده کنید. این رنگ ها می توانند چشم های شما را روشن تر نشان دهند.

از سایه های با توناژ آبی خودداری کنید. همه ی طیف رنگ آبی ها و بنفش های آبی دار شامل این موضوع می شود. این رنگ ها شیک بودن آرایش شما را می گیرد و صورتتان را گرفته نشان می دهد. بنفش های با توناژ صورتی و قرمز مناسب هستند.

اگر دور چشم هایتان هاله ی قرمز دارد از سایه های توناژ بنفش و قرمز خودداری کنید. این قرمزی چشم هایتان را بیشتر میکند و شما خسته تر بنظر می رسید.

از خط چشم قهوه ای تیره و اسپرسو استفاده کنید.

از رنگ سفید برای گوشه ی چشم ها استفاده کنید. در نهایت نیز با یک برس آن را با پوستتان محو کنید تا طبیعی بنظر برسد. این کار چشم هایتان را بزرگ تر نشان می دهد.

خط چشم مناسب لنز سبز

خط چشم یا سایه‌ مناسب: اگر از چرخه‌ی رنگ‌ها خبر داشته باشید احتمالا می‌دانید که رنگ تکمیل کننده‌ی سبز، قرمز است. به همین دلیل هم اگر از خط چشم‌هایی که پایه‌ی قرمز دارند استفاده کنید.

برای مثال رنگ‌هایی مثل بنفش، ارغوانی و حتی یاقوتی برای شما انتخاب‌های مناسبی خواهند بود.

اگر احساس کردید این رنگ‌ها چشم‌تان را خسته نشان می‌دهد می‌توانید بعد از کشیدن مداد چشم، با یک خط چشم مویی نازک، خط باریک روی خط رویش مژه‌ها بکشید.

اگر هیچ کدام از این رنگ‌ها را دوست نداشتید می‌توانید از قهوه‌ای متمایل به نارنجی،صورتی یا بادنجانی استفاده کنید.رنگ چشم سبز، نسبت به رنگ چشم آبی غالب است.

مهمترین موارد در انتخاب رنگ مو ؟

جالب است بدانید، مهم‌ترین چیزی که در انتخاب رنگ مو، برای زیبارویانِ چشم سبز اهمیت دارد، رنگ پوستِ آنها است. به همین دلیل در این مطلب سعی کردیم، راهنمای کاملی را برای انتخاب رنگ مناسب مو که با رنگ پوست و چشم‌های سبز سازگاری دارد را آماده کنیم.طیف‌های مختلف رنگ سبز را در افراد چشم سبز شاهد هستیم، بعضی‌ از زیبارویان چشمان کاملا سبزی دارند در صورتی که بعضی دیگر ته‌مایه‌ای از رنگ سبز، آبی یا خاکستری را در چشمان خود شاهد هستند. شناخت کامل نسبت به طیف رنگ چشم، کمک زیادی به انتخاب رنگ موی مناسب خواهد کرد. این امر باعث می شود تا بهترین رنگ را انتخاب کنید یا اینکه با انتخاب رنگ موی مناسب، ته‌رنگی از رنگ سبز چشمان شما در چهره نمایان باشد.

دو عامل اساسی در انتخاب رنگ مو برای افراد چشم سبز وجود دارد، اول از همه باید به طیف رنگ چشم‌های خود توجه کنید و سپس باید طیف رنگ پوست بدن را در نظر داشته باشید. اگر هم رنگ چشمان شما ته‌مایه‌ای از سبز و قهوه‌ای دارد، بهتر است در انتخاب لباس به دنبال رنگ‌هایی با طیف گرم باشید. طیف رنگ‌های سرد نیز در انتخاب لباس، مناسب چشم‌هایی است که ته‌مایه‌ای از رنگ آبی یا خاکستری در آن وجود دارد.

اگر به رنگ قرمز علاقه دارید، رنگ مویی با طیف زیادِ رنگ قرمز را انتخاب کنید، قهوه‌ای با هایلایت قرمز نیز گزینه مناسبی برای شما خواهد بود. رنگ قرمز آلبالویی نیز برای هایلایت موی این گونه افراد پیشنهاد می‌شود، بدون شک اگر به دنبال طیف رنگ‌های تند هستید، از این انتخاب پشیمان نخواهید شد.

در صورتی که رنگ قهوه‌ای را برای موهای خود انتخاب کرده‌اید، در انتخاب رنگ هایلایت وسواس زیادی به خرج ندهید؛ چرا که تمامی رنگ‌ها با رنگ قهوه‌ای به لحاظ زیبایی تناسب خوبی دارند. سایر رنگ‌ها نیز از طلایی مایل به قهوه‌ای گرفته تا شکلاتی و بلوند استخوانی با پوست‌ روشن و چشم سبز همخوانی دارد.

موی طلایی باعث می‌شود تا رنگ سبز چشم‌ها از نظر پنهان بماند.اگر طیف پوست شما خنثی یا به اصطلاح زیتونی است، احتمال می‌رود بارقه‌هایی از رنگ طلایی در چشمان سبز رنگ شما حضور داشته باشد. این امر را می‌توان به فال نیک گرفت، چرا که ترکیبات رنگ‌های مختلفی برازنده موهای شما خواهد بود.

طیف‌های تیره‌ترِ رنگ بلوند، مانند طلایی، عسلی و ماهاگونی، برازنده پوست‌های گرم و چشمان سبز است. رنگ شکلاتی تیره و رنگ ملایم کاراملی نیز با پوست‌های گرم همخوانی خوبی دارد. برای پوست‌های گرم و چشمان سبز می‌توان رنگ مویی با پایه قرمز، مانند رنگ ماهاگونی انتخاب کرد.رنگ سبزچشم یکی از نادرترین رنگ های چشم در جهان (بیشتر در زال موها ) است.

خصوصیات رنگ لنز سبز ؟

.سبز رنگ طبیعت است و ارتباط مستقیم با جهان را برجسته می کند.اگر از چهره‌ی کنونی خود خسته شده‌اید ، به نظرتان تکراری می‌آید و به دنبال یک تنوع هستید تا حس شادابی و زیبایی به چهره‌تان ببخشد، لنز رنگی می‌تواند بهترین انتخاب شما باشد. این لنزها تنها رنگ چشمان شما را تغییر نمی‌دهند بلکه چشمان شما را تبدیل به نقطه‌ای برجسته‌و تاثیرگذار از چهره‌تان می‌کنند.اگر ترجیح می‌دهید که ظاهر خود را به صورت نامحسوسی تغییر دهید، بهتر است که از لنزهای بهبود رنگ چشم استفاده کنید. این لنزها رنگ چشمانتان را شفاف‌تر و زیباتر از قبل نشان خواهند داد. اگر دوست دارید که رنگ های مختلف را در چشم خود امتحان کنید، رنگ‌های خاکستری و سبز انتخاب‌های خوبی برای افرادی است که ذاتا چشم هایی آبی دارند.

برندهای معروف لنز سبز

که در این بین رنگ سبز آنها بسیار پرفروش تر است

برند ایر اپتیکس برندی آمریکایی محصول کمپانی آلکان-سیباویژن امریکاست. آلکان مانند همه برندهای بین المللی در سرار جهان فعالیت داشته و در حال حاضر سری های ایر اپتیکس که در ایران واردات رسمی و قانونی دارند در لابراتوار های الکان-سیباویژن در مالزی تولید می شوند. ایر اپتیکس از بهترن برندهای موجود در ایران از نظر کیفیت ، راحتی، تکنولوژی ساخت است.

برند بایوفینیتی

بایوفینیتی محصول کوپرویژن آمریکا است. لنزهای مارک بایوفینیتی که به ایران واردات رسمی دارند ساخت انگلیس هستند. لنزهای بایوفینیتی عملکردی در حد ایر اپتیکس دارند

برند پیورویژن

لنز های پیورویژن  محصول بوش اند لام امریکاست . این برند لنز طبی از نظر داده های کاتالوگی تا حدی بهتر از ایر اپتیکس و بایو فینیتی است، اما در عمل نتوانسته محبوبیتی در حد دو برند ذکر شده پیدا کند . البته باید ذکر شود برند

برندماکسیما.

لنزهای طبی ماکسیما ساخت انگلیس هستند و از قدیمی ترین برندهای لنز طبی در ایران می باشند. این برند از تکنولوژی سیلیکون استفاده میکند و مشتریان قدیمی خاص خودش رو هم در بازار داره. قیمت این برند ،در میان همه مارک های خوب لنز طبی در بازار ایران از همه مناسب تر است.