در حال نمایش 53 نتیجه

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه اَدور (ADORE)

قیمت اصلی 410/000 تومان بود.قیمت فعلی 330/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه دهب سری نچرال (DAHAB NATURAL)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز دهب رنگ گری روزانه سری نچرال (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز دهب رنگ سولیتیر روزانه سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ لومیِر گِری سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ اِسکای سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ صابرین گِری گرین (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ هاوایی سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ آلاسکا سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ راین سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ پِرل سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه دهب سری پِلاتینیوم ( DAHAB PLATINUOM )

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه یونیک (UNIQUE)

قیمت اصلی 410/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ آلاماندا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ آزالیا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ اریکا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ برگاموت (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ جاسپر (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ والرین (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ ولنتینو (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) سالانه الگانس (ELEGANCE)

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 550/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی) دِسیو ایتالیا (Attitude2tone)

قیمت اصلی 650/000 تومان بود.قیمت فعلی 550/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (زیبایی بدون نمره) سالانه پلی ویو (POLY VUE)

قیمت اصلی 730/000 تومان بود.قیمت فعلی 680/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی سالانه فرش لیدی ( بدون نمره ) (FRESHLADY)

قیمت اصلی 735/000 تومان بود.قیمت فعلی 690/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی طبیعی فرشلیدی فصلی (بافت چشم و خاص)

قیمت اصلی 720/000 تومان بود.قیمت فعلی 697/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی فرش لیدی (بافت چشم بدون دور) ( FRESHLADY )

قیمت اصلی 725/000 تومان بود.قیمت فعلی 699/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی فصلی فرش لیدی (بافت چشم دوردار) ( FRESHLADY )

725/000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی) فصلی فستیوال مورنینگ (MORNING Q)

قیمت اصلی 770/000 تومان بود.قیمت فعلی 730/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی سالانه سلنا (Selena) (زیبایی بدون نمره)

قیمت اصلی 750/000 تومان بود.قیمت فعلی 745/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (بدون نمره) سالیانه یونیک (UNIQUE)

قیمت اصلی 760/000 تومان بود.قیمت فعلی 750/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی لارین عربی (بدون نمره) سالانه (LAREEN)

قیمت اصلی 1/050/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز لارین رنگ مینی دیر (بدون نمره) سالانه (MINI DEER)

قیمت اصلی 1/050/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.

لنز لارین رنگ خاکستری (بدون نمره) سالانه (MODEM GRAY)

قیمت اصلی 945/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.

لنز لارین رنگ ونیس (بدون نمره) سالانه (VENICE)

قیمت اصلی 945/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.

لنز لارین رنگ کریستال (بدون نمره) سالانه (CRYSTAL)

قیمت اصلی 945/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی) سالیانه یونیک (UNIQUE)

قیمت اصلی 840/000 تومان بود.قیمت فعلی 800/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز (رنگی بدون نمره) سالانه ایفوریا رنگِ آیهان (EUPHORIA)

قیمت اصلی 900/000 تومان بود.قیمت فعلی 880/000 تومان است.

لنز رنگی سالانه آیس کالر دیاموند (Ice Color)

قیمت اصلی 1/000/000 تومان بود.قیمت فعلی 990/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی فصلی لابلا سری پیکسی (بدون نمره) (La’Bella Pixie)

قیمت اصلی 1/050/000 تومان بود.قیمت فعلی 999/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی لابلا سری پرمیوم (بدون نمره) فصلی (La’Bella Premium)

999/000 تومان1/000/000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی لابلا سری چنل (بدون نمره) فصلی (La’Bella Exclusive)

قیمت اصلی 1/050/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/000/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی فصلی لابلا سری میلانو (بدون نمره) (La’Bella Milano)

قیمت اصلی 1/050/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/000/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی رنگی سالانه آیس کالر دیاموند (Ice Color)

قیمت اصلی 1/100/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/080/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی سالانه آیس کالر لاکچری (Ice Color)

قیمت اصلی 1/100/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/090/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی رنگی سالانه آیس کالر لاکچری (Ice Color)

قیمت اصلی 1/200/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/190/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی سالانه لابلا سری پیکسی (بدون نمره) (La’Bella Pixie)

قیمت اصلی 1/350/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/299/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی سالانه لابلا سری REAL (بدون نمره) (La’Bella)

قیمت اصلی 1/350/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/299/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی سالانه لابلا سری پرمیوم (بدون نمره) (La’Bella Premium)

قیمت اصلی 1/350/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/299/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز سالانه دهب رنگ هایند سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز رنگی سالانه لابلا سری میلانو (بدون نمره) (La’Bella Milano)

قیمت اصلی 1/350/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی دهب نچرال (بدون نمره) سالیانه (DAHAB NATURAL)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی زیباییِ فصلی دِسیو ایتالیا (Sensual_Beauty)

قیمت اصلی 2/300/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/920/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طوسی یخی

لنز طوسی یخی

لنز طوسی یخی برای زیبا جلوه دادن چهره های شما طراحی شده اند تا با آنها بتوانید چهره ی خود را در عین حال که زیبا می کنید طبیعی هم به نطر برسید.

لنزهای طوسی یخی در انواع مختلف یکبار مصرف , ماهانه و دو هفته ای موجود می باشند.و برای کسانی که می استفاده از لنزها برای زیبایی و تغییر رنگ چشم، بین خانم‌ها محبوبیت زیادی پیدا کرده است. لنز رنگی برای افزایش زیبایی و همچنین جذابیت و گیرایی چشم‌ها بسیار مناسب هستند.

از میان رنگ‌های مختلفی که وجود دارند، لنز طوسی یخی می‌تواند یکی از جذاب‌ترین انواع لنزهای رنگ مورد علاقه و پسند شما باشد که طرفدارهای خیلی زیادی هم دارد.خواهند با مدل و رنگ لباس خود لنز را ترکیب کنند نوع روزانه آن مناسب تر است.

اگر واقعا نمی‌خواهید رنگ چشم‌هایتان را عوض کنید و فقط می‌خواهید نگاه و چهره زیباتری را تجربه کنید، لنز طوسی می‌تواند بهترین گزینه باشد. طوسی یک رنگ عرفانی است و از این‌رو یک درخشش طبیعی به چشمان شما می‌افزاید. اگر رنگ چشمان شما زیرمجموعه‌ای از رنگ قهوایست، این رنگ لنز بهترین حالت چهره را برای شما عرضه خواهد کرد.  پس اگر چشمانی قهوه‌ای رنگ دارید، از لنز طوسی استفاده کنید.

لنز طوسی یخی با هر رنگ پوستی هماهنگ است و در ترکیب با رنگ طبیعی چشم، زیبایی چشمگیری را به چهره شما می‌افزاید. از این رو محبوبیت بیشتری در بین مردم پیدا کرده است.

لنزهای طوسی یخی باعث روشن شدن و بازتر شدن عنبیه چشم می‌شود. بنابراین چشم‌ها بزرگتر و کشیده‌تر دیده می‌شود. شما نیز می‌توانید با داشتن لنزهای طوسی یخی  در کنار یک آرایش ملایم، در زیباسازی هر چه بهتر چهره خود تلاش کنید.

آرایش مناسب با لنز طوسی یخی :

هنگام آرایش با لنز طوسی یخی از رنگ سبز و طیف‎های قرمز استفاده کنید.

در هنگام آرایش چهره از طیف رنگ سبز به همراه سایه‌های قرمز و بنفش استفاده کنید تا رنگ طوسی چشم‌ها شاخص شود. این باعث کنتراست میان رنگ‌های سبز و زرد عنبیه خواهد شد و توجه مخاطب را به این قسمت جلب می‌کند.

از سایه چشم با رنگ‌های بنفش، ، قرمز-قهوه‌ای و صورتی در هنگام گریم چهره استفاده کنید. تاریک‌ترین سایه را در گوشه بیرونی و قسمت‌هایی از چشم که دارای چروک هستند، بزنید. هر چه به سمت گوشه داخلی چشم نزدیک‌تر می‌شوید، رنگ‌ها را روشن‌تر کنید.

این سایه‌های چشم را با خط چشم به رنگ قهوه‌ای روشن کامل کنید تا رنگ‌ها زیبایی خود را به خوبی نشان دهند.

نقاط آبی موجود در چشمان طوسی را با بکارگیری طیف‌های متضاد رنگ آبی برجسته سازید. از خط چشم و سایه چشم با رنگ‌های برنز، مسی، قهوه‌ای برای جلوخ دار تر شدن چشمان استفاده کنید.

از سایه‎های آبی روشن، قهوه‌ای روشن و یا سایه‌هایی با طیف نارنجی در انتهای پلک و در گوشه داخلی چشم استفاده کنید. این باعث جلب توجه بیشتر عنبیه چشم خواهد شد و رنگ آبی موجود در چشم بیشتر جلوه خواهد کرد.

از رنگ‌هایی با طیف طوسی در آرایش چهره خود استفاده کنید تا لنز طوسی یخی موجود در چشم‌هایتان روشن‌تر از رنگ اصلی خود به نظر برسد. استفاده از سایه‌هایی با طیف طوسی باعث می‌شود که رنگ چشم‎ها کمتر جلوه کند و روشن‌تر به نظر برسد.

از رنگ‌های زغالی یا مشکی در گوشه بیرونی و قسمت‌های چروک چشم استفاده کنید و این رنگ‌ها را با طیف‌های رنگ طوسی ترکیب کنید و بر قسمت بالایی پلک چشم بزنید. رنگ نقره‌ای روشن در گوشه‌های داخلی چشم بزنید تا به مدل کلاسیک و زیبای چشم دست پیدا کنید.

همچنین می‌توانید از رنگ رژهای خنثی استفاده کنید تا از گریم چهره با پیش‎زمینه طوسی کاسته نشود.

شما همچنین می‌توانید چشم‌های طوسی خود را با سایه‌ای از طیف‌های روشن‌تر تا طیف‌های تیره از رنگ دلخواه خود آرایش کنید.

از رنگ قهوه‌ای تیره برای ایجاد کنتراست با لنزهای طوسی موجود در چشم استفاده کنید. به این ترتیب رنگ چشم‌ها بیشتر جلوه خواهد کرد.

انتخاب رنگ مو مناسی با لنز طوسی یخی :

برای انتخاب رنگ مو مناسب با لنز طوسی یخی لازم است تا ابتدا ببینید هر لنز در نور پردازی های متفاوت چگونه به نظر می رسد . به نقاطی که سایه افتاده بروید تا ببینید لنز  شما درشرایط نور محدود چکونه به نظر می رسند . همچنین ، به نقاطی که به خوبی روشن شده اند بروید تا تاثیر لنز رنگی را روی چهره خود ببینید.

بسیاری از خانم‌ها ، هنگام انتخاب رنگ لنز مناسب با پوستشان با مشکل مواجه می‌شوند . خیلی‌ها رنگی از پیش مشخص شده را انتخاب می‌کنند چون اعتقاد دارند که برایشان مناسب است و از رنگ پوستشان چشم پوشی می‌کنند.

که این صحیح نیست و هر پوستی با رنگهای خاصی تناسب دارد که جذابیتش را بیشتر می‌کند

هنگام انتخاب رنگ لنز باید به این نکته توجه کنید که می‌خواهید چند وقت به چند وقت از آن استفاده کنید  مثلا اگر می‌خواهید از لنز هرروزاستفاده کنید بهتر است یک رنگ طبیعی‌تر مانند لنز طوسی یخی را انتخاب کنید ، اگر می‌خواهید در بعضی مناسبت‌های خاص از لنز استفاده کنید ، می‌توانید از رنگ‌های کمی فانتزی‌تر استفاده کنید که چهره‌ شما را کاملا عوض کند.

اگر رنگ چشم‌های خودتان را دوست دارید ولی دلتان می‌خواهد رنگ چشمان‌تان عمق بیشتری داشته باشد ، می‌توانید رنگ آن‌ها را بهبود دهید

مثلا اگر چشمانی قهوه‌ای تیره دارید می‌توانید به راحتی با یک لنز ساده رنگ آن‌ها را تبدیل طوسی  کنید بدون این‌که مصنوعی به‌ نظر برسند ، به همین دلیل اگر می‌خواهید کسی به راحتی متوجه نشود که در چشم‌های‌تان لنز دارید ولی در عین حال رنگ آن‌ها خاص هم به‌نظر برسد ، می‌توانید رنگ لنز را نزدیک رنگ چشم خودتان انتخاب کنید، چون این نوع رنگ‌ها جلوه خاصی به چشم‌ها می‌بخشند.

رنگ پوست مناسب با لنز طوسی یخی :

به تن سرد یا گرم پوست‌تان توجه کنید اگر رنگ چشم هایتان آبی یا سبز است- مناسب ترین رنگ لنزبرای چشم های شما لنزهای طوسی یخی می باشد.

اگر پوست شما با ته رنگ سبز می باشند یعنی پوست متوسط یا گندمی دارید استفاده از رنگهای روشن ، فکر خوبی است

– برای پوستهای روشن هم لنز طوسی یخی مناسب می باشد.که همراه با آن از آرایش سایه آبی یا طوسی استفاده کنید.

اگر پوست برنزه دارید به دنبال لنزهای به رنگ روشن یا لنزهایی که دارای درخشش هستند مانند لنز طوسی یخی باشید.

با این حال، با داشتن پوست برنزه بهتر است به  دنبال آبی روشن نباشید توجه داشته باشید که رنگ لنز شما باید کمی متفاوت از رنگ آرایش شما باشد.

اگر موهای خود را با رنگ های روشنی چون پلاتینه ، بلوند زیتونی ، کاهی و زیتونی رنگ می کنید از لنز های طوسی یخی استفاده کنید.

لنز طوسی یخی با رنگ موهای  فندقی ، شکلاتی ، نسکافه ای و یا شرابی همخوانی خوببرای رنگ

سایه چشم مناسب با لنز طوسی یخی :

سایه های طیف طوسی روشن تا مشکی برای ایجاد یک آرایش چشم دودی بهترین انتخاب شما خواهد بود

شدت رنگ هایی که در آرایش چشم های طوسی استفاده می کنید کاملاً به سلیقه شخصی شما بستگی دارد البته استفاده از سایه های طلایی و برنز هم ، در صورتی که پوست گندمی یا تیره تری دارید انتخاب دیگری است که با ایجاد یک تن رنگی گرم ومکمل زیبایی چشم های شما را دوچندان می کند

لنزطوسی یخی با ‎آرایش های فشن گربه ای مناسب است.

نکات مراقبتی :

اگر لنز طوسی یخی شما چند منطوره است بهتر است به مدت 6 ساعت قبل از گذاشتن لنز درون چشمانتان یا از یک شب قبل آنها را خیس کنید

قبل از دست زدن به لنز دستان خود را با آب و صابون بشویید و سپس لنز را روی کف دست قرار دهید و شستشو دهید.

فرآیند شستشو را تکرار کنید تا اطمینان حاصل شود که تمام آثار ضدعفونی محلول روی لنز مشهود باشد.

سپس لنز را روی انگشت اشاره خود قرار داده و به آرامی پلک خود را پایین بکشید و لنز را به آرامی درون چشمان خود قرار دهید.

اگر چشم شما را ناراحت کرد آن را بیرون بیاورید و از نطر آلودگی بررسی کنید و دوباره شستشو دهید و عملیات گذاشتن را دوباره تکرار کنید.

برای برداشتن لنز از چشمانتان باز هم دستان خود را با آب و صابون بشویید و پلک خود را پایین بکشید و انگشت را طوری در چشم قرار دهید به طوری که لبه پایین لنز را لمس کنید و سپس لنز را به پایین بکشید.

لنز را بین انگشت و انگشت خود فشار دهید و آن را پاک کنید .

برای جلوگیری از مخلوط شدن لنزهایتان همیشه لنزها را در یک جهت قرار دهید .

در سال 2004، 125 میلیون نفر از مردم جهان از لنز زیبایی استفاده کردند که 35 میلیون نفر از آن‌ها آمریکایی بودند.

در سال 2010، میزان فروش جهانی لنزهای زیبایی در حدود 6.1 میلیارد دلار برآورد شده که 2 میلیار دلار آن متعلق به آمریکایی‌هاست.

میانگین سنی افرادی که از لنز استفاده می‌کنند، 31 سال است که دو سوم آن‌ها زنانند.

فروش جهانی لنز های زیبایی تاکنون به بیش از 8 میلیارد دلار در سال رسیده است. این نشان می‌دهد که افراد زیادی در دنیا به تغییر رنگ چشم‌ها و یا زیبایی بیشتر آن‌ها اهمیت می‌دهند.

لنز زیبایی باید قطر کمی داشته باشد و موقع استفاده، قدرت بینایی را کاهش ندهد.

لنز زیبایی مرغوب، باید نفوذپذیری بالایی نسبت به اکسیژن داشته باشد و چشم‌ها را در برابر اشعه UV محافظت کند.

لنزطوسی یخی مناسب افرادی با چشم های تیره ( مشکی یا قهوه ای ) که تغییر زیادی را می خواهند

لنزهای طوسی یخی برای چشم های قهوه ای روشن و خرمایی ظاهری زیبا و طبیعی را به چهره شما می بخشند.

یکی از بزرگ‌ترین دلایلی که افراد به سمت لنز چشم های رنگی ( لنز عسلی ، لنز یخی ، لنز آبی طوسی ، لنز آبی ، لنز سبز ، لنز یخی روشن ، لنز سبز طوسی ، طوسی یخی ، لنز بنفش و غیره) است ، این موضوعی که می‌توانند رنگ چشمی که دوست دارند و همیشه آرزویش را داشته‌اند را امتحان کنند. همان‌طور که می دانید بیش از 50 درصد افراد روی کره زمین دارای چشم‌های قهوه‌ای هستند، در نتیجه می‌توانید مطمئن شوید که تقریبا بیشتر لنزهای رنگی که وجود دارند برای این رنگ چشم طراحی شده‌اند که از میان آنها لنز طوسی یخی مناسب ترین گزینه می باشد.

البته نباید انتظار داشته باشید که با گذاشتن این لنزها مانند بازیگران معروف شوید چون در انتخاب لنز مناسی بسیاری نکات دخیل هستند و هر لنزی بر روی هر چهر های ظاهری متفاوت را می بخشد.

انتخاب رنگ لنز مناسب چشم تابع عوامل زیادی از جمله رنگ مو یا ظاهر پوست است. اما در نهایت بستگی دارد به سلیقه شما و این که دوست دارید ظاهری طبیعی ، دراماتیک یا دوست داشتنی تر داشته باشید. اگر مایلید رنگ چشم تان را تغییر دهید .

برای کسانی که چشما آبی دارند اما دوست دارند تغییر کوچکی در ظاهرشان به وجود آورند ، لنز طوسی یخی پیشنهاد می شود.

حتی اگر رنگ چشم خودتان تیره است ، بهترین انتخاب برای شما رنگ های مات و روشن مانند طوسی یخی است. برای اینکه در میان جمع کاملاً متمایز به نظر بیایید ، مطابق سلیقه تان از رنگ های روشن مانند طوسی یخی استفاده کنید و در نهایت این که اگر پوست تیره ای دارید ، لنزهای روشن می توانند ظاهری کاملاً متفاوت را به شما ببخشد.

امروزه مصرف کنتاکت لنزهای رنگی محبوبیت فراوانی در میان مردم پیدا کرده است پس با کمک چشم پزشک یا اپتومتریست می توانید کنتاکت لنز مناسبی را انتخاب کنید که به شخصیت و چهره شما ظاهر مناسب تری ببخشید. این لنزهای هم در صورتی که توسط چشم پزشک یا اپتومتریست تجویز شده باشند لنزهایی قابل قبول و مطمئن تری هستند.

هرگز این لنزها را از فروشگاه های آرایشی و بهداشتی و حتی بدون داشتن نسخه ای مشخص از داروخانه ها تهیه نکنید. به یاد داشته باشید اگرچه لنزهای آرایشی هرازگاهی مصرف می شوند اما باز هم باید تابع قانون های بهداشتی مصرف لنزهای طبی باشند

لنزهای رنگی و طبی رنگی برند آناستازیا از نظر اکسیژن رسانی و کیفیت در جهان مشهور می باشند

در صورتی که چشمان حساسی دارید، این برند می تواند گزینه ای مناسب برای شما به حساب آید.این لنز فصلی بوده و محصول کشور ایتالیا می باشد

این لنز به تازگی وارد ایران شده و طرفداران زیادی نیز پیدا نموده است.

علت محبوبیت لنز طوسی یخی آن راحتی و رنگهای منحصر به فرد آن می باشد.

کمپانی آیس ایتالیا با طراحی جدید و منحصر به فرد این لنزها سعی در اصلاح رنگهای موجود در بازار جهانی نموده است.

این لنز رنگی دارای چهار رنگ :

آیس پرلا 1: طوسی یخی بدون دور

آیس پرلا 2 :طوسی یخی دور مشکی

آیس وایت : طوسی یخی روشن با دور نقطه ای مشکی

آیس پلاتینیوم: طوسی متوسط  دور مشکی

هستند.