در حال نمایش 93 نتیجه

لنز رنگی روزانه زیروسون (زیبایی بدون نمره) (ZERO SEVEN)

قیمت اصلی 340/000 تومان بود.قیمت فعلی 317/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه اَدور (ADORE)

قیمت اصلی 410/000 تومان بود.قیمت فعلی 330/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه دهب سری نچرال (DAHAB NATURAL)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز دهب رنگ گری روزانه سری نچرال (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ هیزل سری نچرال (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز دهب رنگ سولیتیر روزانه سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ لومیِر گِری سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ لومیِر بِراون سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ اِسکای سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ صابرین گِری گرین (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ دیاموند سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ کَت آی سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ آرگان سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ هاوایی سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ آلاسکا سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ اولیو سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ خاکی سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ پِرل سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه دهب سری پِلاتینیوم ( DAHAB PLATINUOM )

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه یونیک (UNIQUE)

قیمت اصلی 410/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ آلاماندا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ پارودیا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ رُز (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ لیناریا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ لوندر (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ والرین (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ فلامینگو (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) فصلی فستیوال مورنینگ (MORNING Q)

قیمت اصلی 460/000 تومان بود.قیمت فعلی 440/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز (بدون نمره) فستیوال مورنینگ فصلی رنگ طوسی عسلی (GRAY T3)

قیمت اصلی 460/000 تومان بود.قیمت فعلی 440/000 تومان است.

لنز (بدون نمره) فستیوال مورنینگ فصلی رنگ طوسی دوردار (GRAY T2)

قیمت اصلی 460/000 تومان بود.قیمت فعلی 440/000 تومان است.

لنز (بدون نمره) فستیوال مورنینگ فصلی رنگ طوسی بدون دور (GRAY T1)

قیمت اصلی 460/000 تومان بود.قیمت فعلی 440/000 تومان است.

لنز رنگی (زیبایی بدون نمره) فصلی زیروسون (ZERO SEVEN)

قیمت اصلی 498/000 تومان بود.قیمت فعلی 448/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز دسیو روزانه تن3 ایتالیا (Attitude3tone) (جفتی)

قیمت اصلی 600/000 تومان بود.قیمت فعلی 450/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز روزانه دسیو تن2 ایتالیا (Attitude2tone) (جفتی)

قیمت اصلی 600/000 تومان بود.قیمت فعلی 460/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی فصلی ایفوریا کُره ای (EUPHORIA)

قیمت اصلی 480/000 تومان بود.قیمت فعلی 465/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی) فصلی زیروسون (ZERO SEVEN)

قیمت اصلی 675/000 تومان بود.قیمت فعلی 542/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (بدون نمره) سالانه الگانس (ELEGANCE)

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 550/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی) دِسیو ایتالیا (Attitude2tone)

قیمت اصلی 650/000 تومان بود.قیمت فعلی 550/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (بدون نمره) سالانه فستیوال مورنینگ (MORNING Q)

قیمت اصلی 720/000 تومان بود.قیمت فعلی 660/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز (بدون نمره) فستیوال مورنینگ سالیانه رنگ طوسی عسلی (GRAY T3)

قیمت اصلی 720/000 تومان بود.قیمت فعلی 660/000 تومان است.

لنز (بدون نمره) فستیوال مورنینگ سالیانه رنگ طوسی دوردار (GRAY T2)

قیمت اصلی 720/000 تومان بود.قیمت فعلی 660/000 تومان است.

لنز (بدون نمره) فستیوال مورنینگ سالیانه رنگ طوسی بدون دور (GRAY T1)

قیمت اصلی 720/000 تومان بود.قیمت فعلی 660/000 تومان است.

لنز رنگی (زیبایی بدون نمره) سالانه پلی ویو (POLY VUE)

قیمت اصلی 730/000 تومان بود.قیمت فعلی 680/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی سالانه فرش لیدی ( بدون نمره ) (FRESHLADY)

قیمت اصلی 735/000 تومان بود.قیمت فعلی 690/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی فصلی فرشلوک (زیبایی بدون نمره) (FRESHLOOK)

693/000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی طبیعی فرشلیدی فصلی (بافت چشم و خاص)

قیمت اصلی 720/000 تومان بود.قیمت فعلی 697/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی فرش لیدی (بافت چشم بدون دور) ( FRESHLADY )

قیمت اصلی 725/000 تومان بود.قیمت فعلی 699/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی فصلی فرش لیدی (بافت چشم دوردار) ( FRESHLADY )

725/000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی) فصلی فستیوال مورنینگ (MORNING Q)

قیمت اصلی 770/000 تومان بود.قیمت فعلی 730/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی ) سالانه الگانس (ELEGANCE)

قیمت اصلی 875/000 تومان بود.قیمت فعلی 742/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی سالانه سلنا (Selena) (زیبایی بدون نمره)

قیمت اصلی 750/000 تومان بود.قیمت فعلی 745/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (بدون نمره) سالیانه یونیک (UNIQUE)

قیمت اصلی 760/000 تومان بود.قیمت فعلی 750/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی لارین عربی (بدون نمره) سالانه (LAREEN)

قیمت اصلی 1/050/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز لارین رنگ شکلات (بدون نمره) سالانه (CHOCOLATE)

قیمت اصلی 945/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.

لنز لارین رنگ گلدن براون (بدون نمره) سالانه (GOLDEN BROWN)

قیمت اصلی 945/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.

لنز لارین رنگ خاکستری (بدون نمره) سالانه (MODEM GRAY)

قیمت اصلی 945/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.

لنز لارین رنگ فندقی (بدون نمره) سالانه (HAZEL)

قیمت اصلی 945/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.

لنز لارین رنگ ونیس (بدون نمره) سالانه (VENICE)

قیمت اصلی 945/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.

لنز لارین رنگ کریستال (بدون نمره) سالانه (CRYSTAL)

قیمت اصلی 945/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) فصلی ایراپتیکس (AirOptix Color)

800/000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی) سالیانه یونیک (UNIQUE)

قیمت اصلی 840/000 تومان بود.قیمت فعلی 800/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی سالانه ایفوریا کُره ای (EUPHORIA)

قیمت اصلی 900/000 تومان بود.قیمت فعلی 880/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز (رنگی بدون نمره) سالانه ایفوریا رنگِ آملیا (EUPHORIA)

قیمت اصلی 900/000 تومان بود.قیمت فعلی 880/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) سالانه ایفوریا رنگِ لاریسا (EUPHORIA)

قیمت اصلی 900/000 تومان بود.قیمت فعلی 880/000 تومان است.

لنز رنگی سالانه آیس کالر دیاموند (Ice Color)

قیمت اصلی 1/000/000 تومان بود.قیمت فعلی 990/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی فصلی لابلا سری پیکسی (بدون نمره) (La’Bella Pixie)

قیمت اصلی 1/050/000 تومان بود.قیمت فعلی 999/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی لابلا سری پرمیوم (بدون نمره) فصلی (La’Bella Premium)

999/000 تومان1/000/000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی لابلا سری چنل (بدون نمره) فصلی (La’Bella Exclusive)

قیمت اصلی 1/050/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/000/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی فصلی لابلا سری میلانو (بدون نمره) (La’Bella Milano)

قیمت اصلی 1/050/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/000/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی رنگی سالانه آیس کالر دیاموند (Ice Color)

قیمت اصلی 1/100/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/080/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی سالانه آیس کالر لاکچری (Ice Color)

قیمت اصلی 1/100/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/090/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی رنگی سالانه آیس کالر لاکچری (Ice Color)

قیمت اصلی 1/200/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/190/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی سالانه لابلا سری پیکسی (بدون نمره) (La’Bella Pixie)

قیمت اصلی 1/350/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/299/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی سالانه لابلا سری REAL (بدون نمره) (La’Bella)

قیمت اصلی 1/350/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/299/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی سالانه لابلا سری پرمیوم (بدون نمره) (La’Bella Premium)

قیمت اصلی 1/350/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/299/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز سالانه دهب رنگ آرگان سِری پِلاتینیوم ( DAHAB PLATINUOM )

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ کرمی سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ لومیر هیزل سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ سولیتیر سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز رنگی سالانه لابلا سری میلانو (بدون نمره) (La’Bella Milano)

قیمت اصلی 1/350/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی دهب نچرال (بدون نمره) سالیانه (DAHAB NATURAL)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی زیباییِ فصلی دِسیو ایتالیا (Attitude3tone)

قیمت اصلی 2/300/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/920/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی زیباییِ فصلی دِسیو ایتالیا (Attitude2tone)

قیمت اصلی 2/300/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/920/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی زیباییِ فصلی دِسیو ایتالیا (COFFEE)

قیمت اصلی 2/300/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/920/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی زیباییِ فصلی دِسیو ایتالیا (Sensual_Beauty)

قیمت اصلی 2/300/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/920/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی خاص ماهانه دِسیو ایتالیا (SALTH&PEPPER)

قیمت اصلی 2/300/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/920/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز عسلی

با لنز عسلی چهره ای خیره کننده داشته باشید.

لنز عسلی ، لنزی بسیار شیک و با طیف‌های مختلف است که انتخاب آگاهانه‌ی طیف مناسب این رنگ لنز، نگاه شما را خیره کننده‌تر از همیشه خواهد کرد. لنز چشم برای موقعیت‌های مختلفی استفاده می‌شود. همچنین می‌تواند کاربرهای مختلفی داشته باشد. جدا از لنزهای طبی، اگر لنز رنگی ، متناسب با چهره، آرایش، رنگ مو و… انتخاب شود، تاثیری چند برابر بر روی زیبایی چهره شما خواهد داشت.

پرفروش‌ترین لنز رنگی ، لنزعسلی است که رنگی بین سبز و قهوه‌ای دارد. این لنز رنگی چهره‌ی شما را جذاب و طبیعی جلوه می‌دهد لنز عسلی از نظر رنگ در درجه‌های مختلفی قرار می‌گیرند، که با توجه به رنگ پوست و رنگ مو یکی از این طیف‌های لنز رنگی عسلی مناسب شما است.

لنز عسلی مناسب رنگ پوست

لنز عسلی مناسب رنگ پوست سفید

کسانی که رنگ پوست سفید دارند تقریبا هر لنز رنگی به آنها می‌آید. اما در طیف لنز عسلی ، لنز رنگی قهوه‌ای باعث جذابیت نگاه شما می‌شود.لنز عسلی

لنز عسلی مناسب رنگ پوست سبزه:

لنز چشم روشن مناسب رنگ پوست سبزه است، اما مدل لنز چشم آبی روشن مانند فیروزه‌ای مناسب این افراد نیست. مدل لنز عسلی به رنگ‌های عسلی قهوه‌ای، عسلی سبز و یا عسلی طوسی مناسب این رنگ پوست است. اگر لنز چشم عسلی یا قهوه‌ای را انتخاب می‌کنید، سایه‌ای به رنگ متفاوت بزنید تا چشم‌های جذابتری داشته باشید.

لنز عسلی مناسب رنگ پوست تیره:

با این رنگ پوست می‌توانید از هر نوع لنز رنگی در طیف رنگ عسلی بسته به نوع تاثیری که می‌خواهید چشمانتان داشته باشد، استفاده کنید. رنگ گرم بیشترین تاثیر را در چشمانتان خواهد داشت. از رنگ قهوه‌ای گرم، فندقی یا دو رنگ متفاوت لنز را برای داشتن چهره‌ای خاص و جذاب استفاده کنید. لنز عسلی دودی نیز بسیار جذاب است. اما اگر به دنبال نگاهی خیره کننده هستید لنز عسلی مایل به خاکستری و سبز را امتحان کنید. اما از مدل لنز رنگی روشن و براق مانند صورتی و بنفش دوری کنید.

لنز عسلی مناسب با توجه به رنگ مو:

لنز عسلی مناسب رنگ مو قهوه‌ای

بیشتر طیف‌های لنزعسلی برای موهای قهوه‌ای مناسب است و چهره شما را زیبا می‌سازد.

لنز عسلی مناسب رنگ مو روشن و بلوند:

رنگ مو بلوند و روشن خود را با طیف‌های تیره‌تر از لنزعسلی مانند عسلی دور مشکی، شکلاتی و قهوه‌ای تیره ست کنید. اگر از سایه‌ی چشم استفاده می‌کنید، لنز عسلی روشن مانند لنزعسلی دور خاکستری نیز گزینه‌ی خوبی است. در چنین شرایطی رنگ مو خود را با رنگ ابروی خود مطابقت دهید.

لنز عسلی مناسب رنگ مو مشکی

رنگ مو مشکی مخصوصا با سایه‌های سرد مانند مشکی-آبی یا خاکستری و قهوه‌ای سیر، تضاد بسیار زیبایی با لنز رنگی عسلی خاکستری و عسلی سبز خواهد داشت. اگر خواهان چهره‌ی طبیعی هستید لنز رنگی قهوه‌ای عسلی را انتخاب کنید.

لنز عسلی مناسب رنگ مو صورتی، بنفش، آبی و دیگر رنگ‌های روشن

تضاد بین این مدل رنگ موها و رنگ لنز چشم می‌تواند بسیار زیبا باشد. برای مثال اگر رنگ مو بنفش و یا آبی دارید از یک لنز چشم عسلی دور مشکی یا عسلی قهوه‌ای و یا خاکستری رنگ استفاده کنید.

در انتخاب رنگ لنز چشم و روشنایی آن، روشنایی فضا را هم در نظر بگیرید

لنز رنگی با توجه به نور محیط رنگ متفاوتی نشان خواهد داد، پس در هنگام خرید لنز، رنگ و روشنایی محیط را هم در نظر بگیرید. لنزهای رنگی عسلی در نور کم به چشم نمی‌آیند، بنابراین 2 یا چند درجه روشن‌تر از آن چیزی را که می‌پسندید انتخاب کنید.

نوع آرایش چشم با لنز عسلی

رنگ چشم روشن، یکی از مواردی است که نقش بسیار موثری در زیبایی چهره دارد. یکی از این رنگ‌های روشن و زیبا “رنگ عسلی” است. اگر به طور طبیعی دارای این رنگ چشم زیبا هستید و یا با استفاده از لنز آرایشی، رنگ چشم خود را به رنگ عسلی تغییر داده‌اید، می‌توانید از مدل‌های آرایشی مختلف برای زیباتر نشان دادن ظاهر خود استفاده کنید.

آرایش ملایم و شیک با لنز عسلی

آرایشی ملایم و شیک که تمرکز اصلی آن بر روی چشم‌هاست و استفاده از سایه‌ی چشم اسموکی و تیره، مژه‌های بلند و سایه‌‌ی براق و سفید در گوشه‌ی چشم، رنگ عسلی چشم‌ها را زیباتر و جداب‌تر کرده است. همیشه در کنار آرایش کامل چشم، از رژلب کم‌رنگ و ملایم استفاده کنید.

آرایش دخترانه با لنز عسلی و مژه های بلند

اگر می‌خواهید لنز عسلی به خوبی دیده شود، از یک سایه‌ی ملایم و براق استفاده کنید و آرایش چشم را با استفاده از خط چشم بلند و مشکی زیباتر و جذاب‌تر نشان دهید.

آرایش چشم عسلی با سایه آبی :

آرایشی متفاوت و خاص با لنز عسلی و سایه‌ی آبی! این سبک از آرایش برای ست شدن با رنگ لباس بسیار مناسب است.

 آرایش چشم خاص با سایه اکلیلی و لنز عسلی :

اگر به آرایش‌های پر زرق‌و‌برق و متفاوت علاقه‌مند هستید، می‌توانید این مدل آرایش خیره کننده با سایه چشم اکلیلی را با لنز عسلی امتحان کنید.

آرایش چشم عسلی با خط چشم سبز و عسلی :

این سبک از آرایش برای خانم‌هایی که دوست دارند چشم‌هایشان کشیده‌تر و درشت‌تر دیده شود بسیار مناسب است. یک خط چشم بلند و مشکی در کنار لنز عسلی، چشمهایتان را جذاب‌‌تر نشان می‌دهد.

اگر می خواهید رنگ روشن و عسلی چشم هایتان به زیباترین شکل ممکن دیده شوند بهتر است آرایش ملایم و لایت برای چشم های خود داشته باشید و از این طریق زیبایی رنگ چشم خود را بهتر و جذاب تر نشان دهید

خط چشم گربه ای با لنز عسلی

خط چشم گربه‌ای و سایه‌ی سفید در گوشه‌ی چشم، باعث می‌شوند تا چشم‌ها زیباتر و درشت‌تر از همیشه دیده شوند. این مدل آرایش با یک لنز عسلی و روشن زیباتر نیز خواهد شد.

آرایش چشم اسموکی و زیبا با لنز عسلی

آرایش چشم اسموکی یکی دیگر از مدل های بسیار شیک و منحصر به فرد است که تناسب بسیار خوبی نیز با رنگ چشم عسلی داشته و چهره زیباتری را برایتان ایجاد خواهد کرد. انتخاب لنز بر اساس رنگ پوست

لنزهای چشمی به دلایل بسیاری محبوب هستند. از نظر افراد استفاده از لنزها در مقایسه با عینک خیلی راحت‌تر و همچنین خیلی شیک‌تر می­‌باشند. لنزهای چشمی، مخصوصا لنزهای رنگی، به شما کمک می‌کنند تا چهره‌تان تغییر یابد. لنزهای رنگی تأثیرات مختلفی بر روی افراد دارند و از این‌رو انتخاب رنگی مناسب و زیبا از لنز، نظیر لنز عسلی باعث افزایش میزانِ جذابیت فرد می­‌شود.

یکی از پرتقاضاترین و پرفروش‌ترین لنزهای رنگی، لنزهای عسلی رنگ هستند که رنگی ما بین سبز و قهوه‌­ای دارند. این رنگ از لنزها چهره شما را بسیار جذاب و زیبا و در عین حال طبیعی می‌­سازند. لنز عسلی که یکی از معروف‌ترین و محبوبترین انواع لنزهای آرایشی و زیبایی می‌باشد. مشتریان از تمام گوشه و کنار جهان، همیشه خواستار این رنگ از لنزها بوده‌­اند. رنگ خوشایند و جذاب لنزهای عسلی باعث می­‌شود تا با بیشتر رنگ‌های پوست، انواع مدل‌های چشم و هر رنگ مویی تناسب خاصی داشته باشد. لنزهای عسلی رنگ که یکی از مدرن ترین و شیک ترین لنز های رنگی به روز می­‌باشند، می‌توانند همخوانی فوق العاده‌­ای با نوع استایل شما ایجاد کنند.

اگر شما می‌خواهید نگاهی گیرا و جذاب به استایل خود بیفزایید، بهتر است از لنزهای عسلی رنگ استفاده کنید. این رنگ از لنزها حالت و حس خاصی به چشم‌های شما می‌­بخشند و باعث ایجاد جلوه خاصی در صورت‌تان می­‌شوند. لنزهای عسلی که در درجه هایِ­ رنگی مختلف موجود هستند، انتخاب خوبی برای تکمیل چهره طبیعی شما خواهند بود. این رنگ از لنزها تقریباً با تمامی رنگ های پوست و مو همخوانی داشته و طبیعی‌تر از سایر لنزهای رنگی جلوه می‌­دهند. استفاده از این رنگ لنز زمانی‌که به دنبال یک رنگ طبیعی و فریب­‌دهنده و کمی روشن هستید، مناسب شما خواهد بود. ما بخصوص استفاده از این رنگ لنزها را به افرادی که دارای پوست گرم و یا موهای تیره رنگ هستند، توصیه می­‌کنیم.

انواع لنز عسلی

از آنجایی‌که لنزهای عسلی، رنگ بندی های مختلفی دارند، می‌توان آن ها را با هر رنگ مو و رنگ پوستی متناسب ساخت. در صورتیکه شما خواستار استفاده از لنزهای عسلی می­‌یباشید، بهتر است به هنگام انتخاب آن به رنگ پوست و رنگ مویِ خود نیز توجه کنید.

تعداد زیادی از خانم‌ها علاقه دارند که از لنزهای رنگی برای تغییر رنگ چشم خودشان استفاده کنند و یا از این طریق کاری کنند که رنگ چشم‌ هایشان مشخص‌ تر باشد.

ست کردن لباس با لنز عسلی

-اگر چشم‌های عسلی دارید از رنگ‌های بنفش کم‌رنگ ( رنگ گل‌های لاوندر) استفاده کنید. با وجود اینکه رنگ عسلی در کنار رنگ‌های تیره بهتر دیده می‌شود، برای ساعات روز باید به سراغ رنگ‌های روشن‌تر بروید. رنگ بنفش کم‌رنگ باعث می‌شود در طول روز چشم‌های شما بهتر دیده شود.

۵-اگر بنفش به نظر شما خیلی زنانه است و مناسب نیست، می‌توانید قسمت کوچکی از ست خود را به این رنگ اختصاص دهید. برای مثال پیراهن زیر کت خود را بنفش کم‌رنگ انتخاب کنید.

برای موقعیت‌های دوستانه‌تر شلوار جین آبی هم می‌تواند انتخاب خوبی باشد.

برای موقعیت‌های رسمی‌تر به دنبال بلوز دکمه‌دار، کت، ژاکت و یا پیراهن باشید.

برای موقعیت های اداری به دنبال یک مانتو شلوار اداری یا لباس فرم اداری ساده و رسمی تر باشید.

اگر چشمانی عسلی دارید، لباس‌هایی انتخاب کنید که در آن از رنگ طلایی استفاده شده باشد. برای چشمان سبز، عسلی و قهوه‌ای از ریمل سیاه استفاده کنید.

معرفی لنز عسلی

رنگ این لنز ادغامی از دو رنگ سبز و قهوه ایست که که رنگی طبیعی بوده و مناسب کسانی است علاقه ی زیادی به تغییر محسوس ندارند

این رنگ لنز دارای طیف رنگ های بسیاری است که باید بر اساس معیارهایی مانند رنگ پوست،رنگ مو و میکاپ انتخاب شود. در ادامه ی مقاله طیف رنگی را که برای شما مناسب است را خواهید دانست

لنز عسلی به چه کسانی پیشنهاد می شود؟

این لنز مناسب کسانی است که رنگ پوستی با تناژ گرم دارند و دارای موهایی با رنگ هایی مانند قهوه ای،آجری،عسلی،زیتونی خاکی و …هستند.

برای استفاده از این رنگ لنز باید سعی کنید در آرایشتان تلفیقی از رنگ های عسلی و قهوه ای یا رنگ هایی از این طیف استفاده کنید تا به زیبایی فوق العاده ایی برسید

طیف مناسب لنز عسلی برای افراد سیاه پوست:

پیشنهاد لنز مارکت برای افراد که دارای پوستی سفید و سرد هستند استفاده از رنگ عسلی و افرادی که دارای پوستی سفید و گرم هستند استفاده از لنز قهوه ای-عسلی،عسلی خاکی،عسلی سبز و…است

لنز عسلی روزانه

لنز های روزانه یا به اصطلاح دیلی لنز،لنزهایی هستند که می توان از آن ها برای یک روز یا

24 ساعت استفاده کرد.باید دقت داشته باشید که لنز های روزانه را بیشتر از24ساعت استفاده نکنید

لنز عسلی فصلی

لنزهای فصلی لنزهایی هستند که می توان برای 3 ماه یا 90 روز استفاده کرد به دلیل طول عمر کوتاه تر این نوع از لنز های به نسبت لنزهای دائمی چشم ها را به نسبت کمتری در معرض عفونت ها قرار می دهند

لنز عسلی سالانه

لنزهای سالانه که بیشتر به عنوان لنزهای دائمی استفاده می شوند را می توان 12 ماه یا 365 روز استفاده کرد

اما لنز مارکت پیشنهاد می کند برای ایمنی بیشتر چشم ها و حفظ بیشتر سلامت چشم زودتر از یک سال برای تعویض این مدل لنز اقدام نمایید

قیمت لنز عسلی

قیمت لنز عسلی به فاکتورهایی از جمله کیفیت لنز،تکنولوژی به کار رفته در لنز،مواد به کار رفته در لنز بستگی دارد

شما مخاطبین گرامی توانید قیمت های این نوع از لنز را در وب سایت سایت لنز مارکت مشاهده فرمایید

تاثیر محیط بر انتخاب رنگ لنز عسلی

توجه داشته باشید که لنزهای عسلی در شرایط نوری مختلف دارای رنگ های متفاوتی می باشند بر این اساس به نورپردازی محیط و فضا دقت داشته باشید

دسته بندی لنزها

لنز ها به دو دسته ی لنزهای نرم و لنزهای سخت تقسیم می شوند لنزهای نرم به علت ظاهر نرم و انعطاف پذیری که دارند به این نام شناخته می شوند

در این نوع از لنزها موادی پلاستیک مانند استفاده شده که موجب عبور اکسیژن و همچنین حفظ رطوبت چشم شده

اما درمقابل لنزهای سخت با استفاده از گازهای نفوذ پذیرساخته می شوند

لنزهای رنگی با استفاده از تکنولوژی بسیار خاصی ساخته می شوند قسمت رنگی لنز با استفاده از لایه ای محافظ از چشم جدا می شود که چشم با قسمت رنگی لنز در تماس مستقیم نباشد

بهترین رنگ مو مناسب با لنز عسلی چیست؟

به علت اینکه رنگ عسلی یک رنگ گرم است بهترین رنگ مویی که می تواند با آن ست شود رنگ قهوه ای است

در ضمن رنگ موی قهوه ای نیز دارای طیف رنگ گسترده ایست که باید متناسب با رنگ پوستتان یکی را انتخاب نمایید

آرایش با لنز عسلی

برای استفاده از این لنز بهتر است آرایشی ملایم و سایه چشم اسموکی و تیره و رژ لب کمرنگ را برای صورت خود انتخاب کنید

افرادی که مایل به کشیدن خط چشم بلند و مشکی هستند لنزهایی طوسی عسلی جذابیت بسیار زیادی به چهره افراد می دهد در ضمن استفاده از خط چشم گربه ای و سایه سفید کمک می کند

که چشمان شما زیبا تر به نظر برسد

برای هماهنگی و زیبایی بهتر می توانید از کرم و پودر پنکیک متناسب با رنگ پوست و رنگ لنز خود استفاده نمایید

برندهای لنز عسلی

محصولات عرضه شده در زمینه لنز در ایران همگی وارداتی هستند و تفاوت محسوسی با یکدیگر ندارند باید دقت داشته باشید کدام یک از آنها برای شما مناسب تر است در انتخاب برند برای لنز طوسی عسلی بهتر است چند فاکتور زیر را در نظر بگیرید:

قطر لنز : قطر لنز بر اساس میلی متر اندازه گیری می شود و قطر لنز از هر سمتی را نشان می دهد،افراد با چشم های بزرگ بهتر است قطرهای بزرگ مانند14.7 میلی متر را انتخاب کنند و افرادی که چشم های کوچک تر دارند بهتر است به سراغ لنزهایی با قطرهای 14 میلی متر بروند

انحنای لنز : انحنای لنز به ما کمک می کند بدانیم لنز مورد نظر ما به چه شکلی خمیده شده است و برای کدام یک از اشکال قرنیه مناسب تر است.در حالت استاندارد در حدود8.5 است.افرادی که دارای چشم کوچیک تر با انحنای بیشتر هستند باید در این مورد اعداد کوچک تری را انتخاب نمایند

محتوای آب ساختار لنز : شرکت های سازنده لنزهای رنگی مقدار مشخصی از آب را در ساختار لنزهای خود به کار می گیرند توجه داشته باشید هرچقدر لنز محتوی آب بیشتری باشد استفاده از لنز راحت تر است

قدرت لنز : باید توجه کنید لنزی که تهیه می کنید برای چه شماره ای از چشم بهتر است و برای چشم چپ و راست چه گزینه های موجود است

آیا لنز رنگی عسلی با موی بلوند و روشن تناسب دارد؟

اگر دارای موهای بلوند و روشن هستید پیشنهاد لنز مارکت به شما به سراغ رنگ های تیره تر بروید،رنگ هایی مانند عسلی شکلاتی،عسلی فندقی،و عسلی دور مشکی است

دقت داشته باشید بهتر است رنگ موها و ابروهای شما با یکدیگر تفاوتی نداشته باشند

تناسب موی مشکی با لنز رنگ عسلی

ترکیب رنگ موی مشکی با لنز عسلی به دلیل طبیعی بودن رنگ عسلی ترکیبی بسیار شیک و جذاب را پدید می آورد

اگه دارای رنگی پوستی روشن و موهای مشکی هستید می توانید از از لنزهای عسلی که درای درجه تیره و روشن هستند استفاده کنید

اگر دارای پوست تیره و موهای تیره هستید پیشنهاد لنز مارکت به شما استفاده از درجه تیره روشن است.

در صورتی که می خواهید لنز شما طبیعی تر به نظر برسد از لنزهایی به رنگ تیره تر مانند عسلی قهوه ای استفاده کنید

تناسب رنگ موهای فانتزی با لنز رنگ عسلی

افرادی که دارای رنگ موی فانتزی مانند آبی،بنفش،صورتی و…هستند پیشنهاد می شود از لنزی استفاده کنند که دارای تناژ قهوه ای یا عسلی است

بهترین برندهای لنز عسلی کدام اند؟

برند اپرا

 • آیسی براون (عسلی خاکی روشن بدون دور)
 • سان فلاور (میکس عسلی طلایی و سبز کاملن  روشن)
 • گیبونگ (عسلی خردلی روشن)
 • ماندلای (عسلی فندقی دوردار روشن)
 • رافیا (عسلی خاکی گرم روشن بدون دور)

 

برند فرشتون

 • دیوا هیزل (قهوه ای عسلی متوسط روشن)
 • پرمیوم هیزل ( عسلی طلایی دوردار روشن)
 • آلوئه ورا (طوسی سبز عسلی روشن دوردار)
 • لنز اش گلدن هیزل (عسلی طلایی فسفری بدون دور روشن)

 

برند سوییتی

 • پیچی براون برند سوییتی ( عسلی خاکیروشن بدون دور)
 • جین براون برند سوییتی ( عسلی قهوه ای با ته رنگ سبز دور دار متوسط روشن)
 • براون برند سوییتی (عسلی سبز شامپاینی متوسط روشن دور تیله ای)

 

برند مینی آوا

 • براون (قهوه ای عسلی بدون دور بسیار طبیعی متوسط روشن)
 • الیویا براون (قهوه ای عسلی دوردار متوسط)

 

برند ترسا لاکچری

 • شکلات (عسلی قهوه ای گرم متوسط روشن)
 • گلد آی (عسلی طلایی کاملن روشن)
 • لنا هیزل (طوسی با تن عسلی طلایی روشن)
 • مجیک کارامل (عسلی طوسی روشن بدون دور)
 • مون ناوی (عسلی سبز روشن)
 • هند مید (عسلی طلای، شامپاینی، کهربایی کاملن روشن با دور خفیف مشکی)
 • هیزل نات (عسلی خاکی روشن بدون دور)

 

سایر برندها

 • تایگر برند کورال ( عسلی شامپاینی بدون دور روشن)
 • سان یلو برند رز (عسلی خاکی با ته رنگ سبز روشن)
 • اسپرسو برند لابلا (عسلی خاکی متوسط روشن با دور خفیف)
 • اسپرینگ مل برند جمستون (طوسی سبز عسلی متوسط دوردار)
 • استون گری برند استلا کالرز ( طوسی نقره ای با ته رنگ عسلی متوسط با دور تیله ای)
 • اکسکلوسیو براون برند لابلا (عسلی گرم یک دست روشن بدون دور)
 • امبر برند هیپنوس ( عسلی خاکی بدون دور متوسط روشن)
 • امبر نچرال برند سولوتیکا ( سبز عسلی دور تیله ای توسط روشن)
 • ایوری برند پلی ویو (عسلی سبز بدون دور روشن)
 • براون برند دهب ( قهوه ای عسلی زیتونی بدون دورمتوسط روشن)
 •  گری برند لورنس( طوسی عسلی متوسط روشن بدون دور)
 • گلو گری کارمل برند بلا (طوسی عسلی روشن دوردار)

 

سوالات رایج مربوط به لنز رنگ عسلی:

چه رنگ لنزی برای پوست سبزه مناسب تر است؟

لنزهای عسلی قهوه ای،عسلی سبز و یا عسلی طوسی برای پوست سبزه و یا برنزه مناسب تر است

لنز عسلی به طور دقیق چه رنگی است؟

لنز عسلی دارای رنگی ما بین قهوه ای و سبز است

برای لنز عسلی رنگ چه لباسی بیشتر ست می شود؟

پیشنهاد ما به شما استفاده از لباس هایی با رنگ روشن است

برای چشم های قهوه ای و یا مشکی می توان از لنز رنگ عسلی استفاده کرد؟

لنز عسلی مات بهترین گزینه برای افراد دارای رنگ چشم مشکی است،اگر چشمان تیره ای دارید بهتر است برای تغییری نامحسوس از لنزهای فندقی رنگ و یا قهوه ای عسلی استفاده نمایید .

معیارهای انتخاب لنز عسلی :

انتخاب رنگ لنز طبی شما بهتر است که با توجه به میزان زمان استفاده‌ی شما از این لنز انتخاب شود. اگر تصمیم دارید که این لنزها را به صورت روزانه مصرف کنید، بهتر است که از رنگ‌های طبیعی استفاده کنید. اگر این لنزها را برای مراسم خاصی می‌خواهید، می‌توانید رنگ‌های متفاوت‌تر از رنگ چشم خودتان را بسته به چهره‌ی خود انتخاب کنید، تا اینکه تفاوت‌هایتان بیشتر جلوه کند. بهتر است قبل از انتخاب هرگونه رنگ متفاوتی با افرادی که متخصص زیبایی هستند مشورت کنید، تا شما را به بهترین نحو ممکن راهنمایی کنند. رنگ لنزی که انتخاب می‌کنید بیشتر از همه چیز به این بستگی دارد که رنگ چشم طبیعی شما روشن است و یا تیره؟

۱- انواع لنز رنگی مناسب برای چشمان روشن :

اگر ترجیح می‌دهید که ظاهر خود را به صورت نامحسوسی تغییر دهید، بهتر است که از لنزهای بهبود رنگ چشم استفاده کنید. این لنزها رنگ چشمانتان را شفاف‌تر و زیباتر از قبل نشان خواهند داد. اگر دوست دارید که رنگ های مختلف را در چشم خود امتحان کنید، رنگ‌های خاکستری و سبز انتخاب‌های خوبی برای افرادی است که ذاتا چشم هایی آبی دارند. اگر دوست داشته باشید که تفاوت ظاهری‌تان محسوس‌تر باشد و خودتان رنگ چشمتان سبز و یا آبی است، می‌توانید از توناژ رنگ‌های گرم، مثل قهوه‌ای روشن استفاده کنید.

۲- انواع لنز رنگی مناسب برای چشمان تیره :

لنز عسلی مات بهترین گزینه برای افرادی چشم مشکی است. اگر چشمان تیره‌ای دارید، بهتر است برای داشتن تغییری نامحسوس از لنزهای فندقی رنگ و یا قهوه‌ای عسلی استفاده کنید. اگر دوست دارید تغییر مشخصی داشته باشید می‌توانید از رنگ‌هایی همچون آبی، بنفش و یا سبز استفاده کنید.

معرفی بهترین برند لنز رنگی عسلی:

لنز رنگی سولوتیکا (Solotica) محصول کشور برزیل است که یکی از بهترین و گران قیمت ترین لنز ها در ایران می باشد.

کوارتز،کریستال، اکره و توپازیو از معروفترین رنگهای لنز رنگی سولوتیکا می‌باشد.

از ویژگی­های آن، نداشتن عوارض مانند سرخی چشم وسوزش در طول استفاده از آن می‌­باشد.

یکی از مهمترین مزیت لنز رنگی سولوتیکا نسبت به سایر لنز ها مشخص بودن آن بر روی چشمان تیره همزمان با طبیعی بودن این لنز است، به خاطر طبیعی بودن رنگ های آن به سختی می توان وجود این لنز را در چشم تشخیص داد.

برند لنز رنگی و طبی رنگی ایلوژن کالر :

این برند به سفارش آلمان در کشور کره ساخته می­‌شود.

لنزهای رنگی ایلوژن در میان لنزهای رنگی بالاترین میزان اکسیژن رسانی را دارد و مناسب برای ساعت های طولانی می باشد.

این لنز دارای ضخامت کم و درصد آب و اکسیژن رسانی بسیار خوب است.

برند لنز رنگی و طبی رنگی نئو ویژن برندی کره‌ای است.

به دو نوع لنز رنگی و لنز طبی رنگی در بازار موجود است.

برند لنزه رنگی لومینوس

لنز عسلی لومینوس به عنوان بهترین برند لنز رنگی در جهان شناخته می‌شود، محصول کشور کره جنوبی هستند.

این برند جز معدود برندهایی است که لنزهای سایز متوسط می‌­سازد.

این لنز به دلیل بافت پیکسلی و بدون رگه بودن برای چشمان تیره مناسب هستند و طبیعی تر جلوه می­‌کنند.

برند لنز رنگی دهب

برند دهب جزو با کیفیت ترین لنزهای رنگی و ساخت کره جنوبی است.

لنز رنگی و طبی رنگی دهب از جمله لنزهای رنگی سالیانه هستند که از کیفیت بالایی برخوردارند.

از دیگر ویژگی­های لنز دهب درشت جلو دادن چشم می‌­باشد که موجب شده طرفداران زیادی در این مدت کم پیدا کند

برند لنزه رنگی دسیو

لنز رنگی دسیو به عنوان بهترین برند لنز رنگی در جهان شناخته می‌شود که در ایران نیز از محبوبیت و شهرت خاضی برخوردار است، لنز رنگی و طبی رنگی دسیو، لنزی متفاوت از سایر لنز‌ها و ساخت شرکت ایتالیایی است.

لنزهای رنگی دسیو و طبی رنگی دسیو تغییر رنگی مناسب در چشم مشتریانی که چشمان تیره دارند ایجاد خواهد کرد.

برند لنز رنگی سولکو

لنز عسلی محبوب و پر فروش سولکو محصول شرکت ایتالیا و جزو با کیفیت‌ترین برندهای لنز دنیاست.

این لنز محبوب در دو سری لنز سالیانه و لنز فصلی ساخته شده است.

برند لنز رنگی اکیو ویو اویسس

لنز های اکیو ویو اویسس محصول شرکت آمریکایی است.

این لنز به دلیل رطوبت رسانی عالی که دارند برای چشم­های خشک بسیار مناسب هستند و ضخامت آن بسیار کم است.

این لنز ها چشمان شما را در تمام روز مرطوب نگه دارند حتی در شرایطی که هوا خشک است، راحتی این لنزها سبب می­‌شود شما احساس سنگینی جسم خارجی روی چشمتان نداشته باشید که در بعضی لنز ها ضخیم بودن لنز در زیر پلک ها بسیار محسوس است و در طولانی مدت موجب ناراحتی و نارضایتی مصرف کننده می شود.

برند لنز رنگی بیوترو

لنز بیوترو محصول شرکت بوش اند لومب می باشد.

برند لنز رنگی آویرا

لنز رنگی آویرا به عنوان بهترین برند لنز رنگی در جهان شناخته می‌شود، این لنزها محصول شرکت کوپرویژن انگلستان می‌باشد.

با استفاده از این محصول، شما در طول روز بسیار راحت خواهید بود.