نمایش 1–100 از 104 نتیجه

لنز رنگی روزانه زیروسون (زیبایی بدون نمره) (ZERO SEVEN)

قیمت اصلی 340/000 تومان بود.قیمت فعلی 317/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه اَدور (ADORE)

قیمت اصلی 410/000 تومان بود.قیمت فعلی 330/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه دهب سری نچرال (DAHAB NATURAL)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز دهب رنگ گری روزانه سری نچرال (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ هیزل سری نچرال (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ هانی سری نچرال (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ کاپوچینو سری نچرال (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز دهب رنگ سولیتیر روزانه سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ لومیِر گِری سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ لومیِر بِراون سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ اِسکای سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ صابرین گِری گرین (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ دیاموند سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ کَت آی سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ آرگان سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ هاوایی سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ آلاسکا سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ اولیو سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ خاکی سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ پِرل سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه دهب سری پِلاتینیوم ( DAHAB PLATINUOM )

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه یونیک (UNIQUE)

قیمت اصلی 410/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ پارودیا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ رُز (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ لیناریا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ لوندر (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ فلامینگو (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز رنگی (زیبایی بدون نمره) سالانه هرا کُره ای (HERA)

قیمت اصلی 440/000 تومان بود.قیمت فعلی 399/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) فصلی فستیوال مورنینگ (MORNING Q)

قیمت اصلی 460/000 تومان بود.قیمت فعلی 440/000 تومان است.

لنز (بدون نمره) فستیوال مورنینگ فصلی رنگ طوسی عسلی (GRAY T3)

قیمت اصلی 460/000 تومان بود.قیمت فعلی 440/000 تومان است.

لنز (بدون نمره) فستیوال مورنینگ فصلی رنگ طوسی دوردار (GRAY T2)

قیمت اصلی 460/000 تومان بود.قیمت فعلی 440/000 تومان است.

لنز (بدون نمره) فستیوال مورنینگ فصلی رنگ طوسی بدون دور (GRAY T1)

قیمت اصلی 460/000 تومان بود.قیمت فعلی 440/000 تومان است.

لنز رنگی (زیبایی بدون نمره) فصلی زیروسون (ZERO SEVEN)

قیمت اصلی 498/000 تومان بود.قیمت فعلی 448/000 تومان است.

لنز دسیو روزانه تن3 ایتالیا (Attitude3tone) (جفتی)

قیمت اصلی 600/000 تومان بود.قیمت فعلی 450/000 تومان است.

لنز روزانه دسیو تن2 ایتالیا (Attitude2tone) (جفتی)

قیمت اصلی 600/000 تومان بود.قیمت فعلی 460/000 تومان است.

لنز رنگی فصلی ایفوریا کُره ای (EUPHORIA)

قیمت اصلی 480/000 تومان بود.قیمت فعلی 465/000 تومان است.

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی) فصلی زیروسون (ZERO SEVEN)

قیمت اصلی 675/000 تومان بود.قیمت فعلی 542/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) سالانه الگانس (ELEGANCE)

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 550/000 تومان است.

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی) دِسیو ایتالیا (Attitude2tone)

قیمت اصلی 650/000 تومان بود.قیمت فعلی 550/000 تومان است.

لنز طبی رنگی سالانه هرا (نمره دار رنگی) کُره ای (HERA)

قیمت اصلی 615/000 تومان بود.قیمت فعلی 558/000 تومان است.

لنز رنگی طبیعی فرشلیدی فصلی (Rococo series)

قیمت اصلی 720/000 تومان بود.قیمت فعلی 597/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) سالانه فستیوال مورنینگ (MORNING Q)

قیمت اصلی 720/000 تومان بود.قیمت فعلی 660/000 تومان است.

لنز (بدون نمره) فستیوال مورنینگ سالیانه رنگ طوسی عسلی (GRAY T3)

قیمت اصلی 720/000 تومان بود.قیمت فعلی 660/000 تومان است.

لنز (بدون نمره) فستیوال مورنینگ سالیانه رنگ طوسی دوردار (GRAY T2)

قیمت اصلی 720/000 تومان بود.قیمت فعلی 660/000 تومان است.

لنز (بدون نمره) فستیوال مورنینگ سالیانه رنگ طوسی بدون دور (GRAY T1)

قیمت اصلی 720/000 تومان بود.قیمت فعلی 660/000 تومان است.

لنز رنگی (زیبایی بدون نمره) سالانه پلی ویو (POLY VUE)

قیمت اصلی 730/000 تومان بود.قیمت فعلی 680/000 تومان است.

لنز رنگی سالانه فرش لیدی ( بدون نمره ) (FRESHLADY)

قیمت اصلی 735/000 تومان بود.قیمت فعلی 690/000 تومان است.

لنز رنگی فرش لیدی (بافت چشم بدون دور) ( FRESHLADY )

قیمت اصلی 725/000 تومان بود.قیمت فعلی 699/000 تومان است.

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی) فصلی فستیوال مورنینگ (MORNING Q)

قیمت اصلی 770/000 تومان بود.قیمت فعلی 730/000 تومان است.

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی ) سالانه الگانس (ELEGANCE)

قیمت اصلی 875/000 تومان بود.قیمت فعلی 742/000 تومان است.

لنز رنگی سالانه سلنا (Selena) (زیبایی بدون نمره)

قیمت اصلی 750/000 تومان بود.قیمت فعلی 745/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) سالیانه یونیک (UNIQUE)

قیمت اصلی 760/000 تومان بود.قیمت فعلی 750/000 تومان است.

لنز رنگی لارین عربی (بدون نمره) سالانه (LAREEN)

قیمت اصلی 1/050/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.

لنز لارین رنگ شکلات (بدون نمره) سالانه (CHOCOLATE)

قیمت اصلی 945/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.

لنز لارین رنگ گلدن براون (بدون نمره) سالانه (GOLDEN BROWN)

قیمت اصلی 945/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.

لنز لارین رنگ مینی دیر (بدون نمره) سالانه (MINI DEER)

قیمت اصلی 1/050/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.

لنز لارین رنگ خاکستری (بدون نمره) سالانه (MODEM GRAY)

قیمت اصلی 945/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.

لنز لارین رنگ فندقی (بدون نمره) سالانه (HAZEL)

قیمت اصلی 945/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.

لنز لارین رنگ ونیس (بدون نمره) سالانه (VENICE)

قیمت اصلی 945/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.

لنز لارین رنگ کریستال (بدون نمره) سالانه (CRYSTAL)

قیمت اصلی 945/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی) سالیانه یونیک (UNIQUE)

قیمت اصلی 840/000 تومان بود.قیمت فعلی 800/000 تومان است.

لنز رنگی سالانه ایفوریا کُره ای (EUPHORIA)

قیمت اصلی 900/000 تومان بود.قیمت فعلی 880/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) سالانه ایفوریا رنگِ آملیا (EUPHORIA)

قیمت اصلی 900/000 تومان بود.قیمت فعلی 880/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) سالانه ایفوریا رنگِ لاریسا (EUPHORIA)

قیمت اصلی 900/000 تومان بود.قیمت فعلی 880/000 تومان است.

لنز رنگی سالانه آیس کالر دیاموند (Ice Color)

قیمت اصلی 1/000/000 تومان بود.قیمت فعلی 990/000 تومان است.

لنز رنگی فصلی لابلا سری پیکسی (بدون نمره) (La’Bella Pixie)

قیمت اصلی 1/050/000 تومان بود.قیمت فعلی 999/000 تومان است.

لنز رنگی لابلا سری چنل (بدون نمره) فصلی (La’Bella Exclusive)

قیمت اصلی 1/050/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/000/000 تومان است.

لنز رنگی فصلی لابلا سری میلانو (بدون نمره) (La’Bella Milano)

قیمت اصلی 1/050/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/000/000 تومان است.

لنز طبی رنگی سالانه آیس کالر دیاموند (Ice Color)

قیمت اصلی 1/100/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/080/000 تومان است.

لنز رنگی سالانه آیس کالر لاکچری (Ice Color)

قیمت اصلی 1/100/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/090/000 تومان است.

لنز طبی رنگی سالانه آیس کالر لاکچری (Ice Color)

قیمت اصلی 1/200/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/190/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) سالانه سولِکو سِری کویین (Soleko Queen’s)

قیمت اصلی 1/280/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/248/000 تومان است.

لنز رنگی سالانه لابلا سری پیکسی (بدون نمره) (La’Bella Pixie)

قیمت اصلی 1/350/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/299/000 تومان است.

لنز رنگی سالانه لابلا سری REAL (بدون نمره) (La’Bella)

قیمت اصلی 1/350/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/299/000 تومان است.

لنز رنگی سالانه لابلا سری پرمیوم (بدون نمره) (La’Bella Premium)

قیمت اصلی 1/350/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/299/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ آرگان سِری پِلاتینیوم ( DAHAB PLATINUOM )

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ پِرل سِری پِلاتینیوم ( DAHAB PLATINUOM )

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ کارامل سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ کرمی سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ لومیر براون سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ لومیر هیزل سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ سولیتیر سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ سان کیس سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز رنگی سالانه لابلا سری میلانو (بدون نمره) (La’Bella Milano)

قیمت اصلی 1/350/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز رنگی دهب نچرال (بدون نمره) سالیانه (DAHAB NATURAL)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ اولیو سِری پِلاتینیوم ( DAHAB PLATINUOM )

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ خاکی سِری پِلاتینیوم ( DAHAB PLATINUOM )

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز طبی رنگی سالانه سولکو (نمره دار) سِری کویین (Soleko Queen’s)

قیمت اصلی 1/400/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/355/000 تومان است.

لنز قهوه ای عسلی

لنز قهوه ای عسلی

لنز قهوه ای عسلی چیست ؟

لنز رنگی مانند لنز قهوه ای عسلی, همیشه طرفداران خاص خودشان را داشته‌اند، البته کسانی هم هستند که تا به حال از آن استفاده نکرده‌اند ولی همیشه وسوسه خریدن یک لنز رنگی در گوشه ذهن‌شان وجود داشته است،

اما غیر از نکات بهداشتی گاهی انتخاب رنگ لنز نیز می‌تواند مشکل باشد، این که چه رنگی بیشتر به چهره می‌آید، چه رنگ‌هایی چهره را طبیعی‌تر نشان میدهد.

هنگام انتخاب رنگ لنز حتما باید به رنگ پوست و موی خود نیز توجه کنید، مثلا برای کسی که رنگ پوست تقریبا تیره و موهای قهوه‌ای تیره و چشمانی مشکی یا قهوه‌ای دارد یک لنز رنگی ابی روشن می‌تواند زیبا باشد.

کسانی هم که پوست روشن یا موهایی بلند و چشم‌هایی روشن دارند می‌توانند با یک لنز قهوه ای عسلی بسیار زیبا شوند. البته این رنگ‌ها به کسانی پیشنهاد می‌شود که به دنبال تغییر چهره فراوانی هستند و دوست دارند چهره‌شان کاملا متحول شود.

افراد پوست تیره توجه کنند

یکی دیگر از فاکتورهای مهمی که باید هنگام خریدن لنز رنگی به آن توجه کنید توجه به تن سرد یا گرم پوست‌تان است. برای این که گرمی و سردی پوست‌تان را متوجه شوید،

باید تکنیک‌های خاصی را به کار ببرید. یک تکنیک این است که به رگ‌های روی ساعدتان نگاه کنید اگر رنگ ابی باشند رنگ پوست شما سرد است و اگر این رگ‌ها سبز باشند رنگ پوست شما گرم است، راه دیگر این است که موهای‌تان را کاملا از روی صورت‌تان جمع کنید، صورت‌تان باید کاملا تمیز باشد،

بعد یک حوله سفید را روی شانه‌ها و دور گردن بیندازید، حالا در آینه به چهره خود نگاه کنید اگر احساس کردید که در رنگ پوست‌تان کمی زردی وجود دارد یعنی پوستتان گرم است واگر احساس کردید در رنگ پوست‌تان تن‌های آبی وجود دارد یعنی رنگ پوست‌تان سرد است.

برای پوست‌های گرم بیشتر رنگ‌های روشن به خصوص در خانواده‌ی قهوه‌ای مانند لنز قهوه ای عسلی مناسب است و برای کسانی که پوست سرد دارند رنگ‌های تیره‌تر بخصوص در خاناوده آبی مناسب است.

لنز قهوه ای عسلی متناسب با رنگ چشم

اگر چشمهایتان تیره است

کسانی که رنگ چشم‌شان تیره است بهتر است لنز‌های روشن‌تر مانند لنز قهوه ای عسلی را انتخاب کرده و کسانی که رنگ چشم‌شان روشن است رنگ‌های تیره‌تر را انتخاب کنند. تا زیبایی رنگ لنز در چشم‌شان بهتر دیده شود، مثلا کسی که رنگ چشم خودش روشن است و لنز با رنگ روشن انتخاب می‌کند ممکن است زمانی که لنز را در چشمش می‌گذارد زیبایی رنگ لنز در چشمش دیده نشود و تفاوت خاصی با رنگ چشم خودش مشاهده نکند.
اگر رنگ چشم‌های خودتان را دوست دارید ولی دلتان می‌خواهد رنگ چشمان‌تان عمق بیشتری داشته باشد ،می‌توانید رنگ آن‌ها را بهبود دهید ، مثلا اگر چشمانی قهوه‌ای تیره دارید می‌توانید به راحتی با یک لنز قهوه ای عسلی رنگ آن‌ها راتبدیل به عسلی یا قهوه‌ای با رگه‌های سبز یا رگه‌های طلایی کنید بدون این‌که مصنوعی به‌ نظر برسند ، به همین دلیل اگر می‌خواهید کسی به راحتی متوجه نشود که در چشم‌های‌تان لنز دارید ولی در عین حال رنگ آن‌ها خاص هم به‌نظر برسد ، می‌توانید رنگ لنز را نزدیک رنگ چشم خودتان انتخاب کنید، چون این نوع رنگ‌ها جلوه خاصی به چشم‌ها می‌بخشند.

لنز قهوه ای عسلی متناسب با رنگ پوست

مدل لنز قهوه ای عسلی مناسب رنگ پوست سفید

کسانی که رنگ پوست سفید دارند تقریبا هر لنز رنگی به آنها می‌آید. اما در طیف لنز قهوه ای عسلی ، لنز رنگی قهوه‌ای باعث جذابیت نگاه شما می‌شود.

مدل لنز قهوه ای عسلی مناسب رنگ پوست سبزه

لنز چشم روشن مناسب رنگ پوست سبزه است، اما مدل لنز چشم آبی روشن مانند فیروزه‌ای مناسب این افراد نیست. مدل لنز عسلی به رنگ‌های عسلی قهوه‌ای، عسلی سبز و یا عسلی طوسی مناسب این رنگ پوست است. اگر لنز چشم قهوه ای عسلی را انتخاب می‌کنید، سایه‌ای به رنگ متفاوت بزنید تا چشم‌های جذابتری داشته باشید.

مدل لنز قهوه ای عسلی مناسب رنگ پوست تیره

با این رنگ پوست می‌توانید از هر نوع لنز رنگی در طیف رنگ قهوه ای عسلی, قهوه‌ای گرم، فندقی یا دو رنگ متفاوت لنز را برای داشتن چهره‌ای خاص و جذاب استفاده کنید. لنز قهوه ای عسلی نیز بسیار جذاب است. اما اگر به دنبال نگاهی خیره کننده هستید لنز رنگی عسلی مایل به خاکستری و سبز را امتحان کنید. اما از مدل لنز رنگی روشن و براق مانند صورتی و بنفش دوری کنید.

مدل لنزهای قهوه ای عسلی مناسب رنگ مو قهوه‌ای

بیشتر طیف‌های رنگ لنزقهوه ای عسلی برای موهای قهوه‌ای مناسب است و چهره شما را زیبا می‌سازد.

مدل لنز قهوه ای عسلی مناسب رنگ مو روشن و بلوند

رنگ مو بلوند و روشن خود را با طیف‌های تیره‌تر از رنگ لنزعسلی مانند عسلی دور مشکی، شکلاتی و قهوه ای عسلی ست کنید. اگر از سایه‌ی چشم استفاده می‌کنید، لنزهای قهوه ای عسلی نیز گزینه‌ی خوبی است. در چنین شرایطی رنگ مو خود را با رنگ ابروی خود مطابقت دهید.

مدل لنز قهوه ای عسلی مناسب رنگ مو مشکی

رنگ مو مشکی مخصوصا با سایه‌های سرد مانند مشکی آبی یا خاکستری و قهوه‌ای سیر، تضاد بسیار زیبایی با لنز قهوه ای عسلی خاکستری و عسلی سبز خواهد داشت. اگر خواهان چهره‌ی طبیعی هستید لنز قهوه‌ای عسلی را انتخاب کنید.

مدل لنز قهوه ای عسلی مناسب رنگ مو صورتی، بنفش، آبی و دیگر رنگ‌های روشن
تضاد بین این مدل رنگ موها و رنگ لنز چشم می‌تواند بسیار زیبا باشد. برای مثال اگر رنگ مو بنفش و یا آبی دارید از یک لنز عسلی قهوه‌ای و یا خاکستری رنگ استفاده کنید.

در انتخاب رنگ لنز چشم و روشنایی آن، روشنایی فضا را هم در نظر بگیرید
لنز رنگی با توجه به نور محیط رنگ متفاوتی نشان خواهد داد، پس در هنگام خرید لنز، رنگ و روشنایی محیط را هم در نظر بگیرید. لنزهای رنگی عسلی در نور کم به چشم نمی‌آیند، بنابراین 2 یا چند درجه روشن‌تر از آن چیزی را که می‌پسندید انتخاب کنید.

رنگ لنز قهوه ای عسلی مناسب برای پوست متوسط یا گندمی

استفاده از رنگ های روشن، فکر خوبی است. رنگ سبز از رنگ‎هایی است که برای شما بسیار زیباست ولی در این صورت سعی کنید از آرایشی که در آن، رنگ سبز وجود دارد استفاده نکنید. چون روی ظاهرتان تاثیر می گذارد. از رنگ آبی دوری کنید. همچنین رنگ عسلی، فندقی و خاکستری، و قهوه ای عسلی رنگ های شگفت انگیزی هستند.

آرایش چشم لنز قهوه ای عسلی

طبق نظر کارشناسان آرایشی و زیبایی، برای رنگ چشم قهوه‌ای باید از رنگ‌هایی که مکمل طبیعی این رنگ هستند و به آن عمق می‌دهند استفاده کنید که در زیر با آن‌ها آشنا می‌شوید.

سایه رنگ چشم با لنز قهوه‌ای عسلی, قرمز گارنت است.

سایه رنگ چشم با لنز قهوه‌ای عسلی متوسط: نارنجی و عنابی.

سایه رنگ چشم با لنز قهوه‌ای عسلی روشن: طلایی و زرد.

این رنگ‌ها آن‌هایی هستند که برای آرایش طبیعی لنزهای قهوه ای عسلی به کار می‌روند و رنگ قهوه‌ای آن را عمیق‌تر و پررنگ‌تر می‌کنند. به طوری که با انتخاب رنگ سایه‌های مکمل رنگ چشم، حتما رنگ قهوه‌ای چشمانتان زیباتر و وسیع‌تر دیده خواهد شد.

سایه چشم خاکستری – مشکی و طلایی اکلیلی با لنز قهوه ای عسلی

رنگ تیره برای کنتراست بیشتر رنگ چشم قهوه‌ای عالی است و رنگ طلایی هم آن را عمیق‌تر و جذاب‌تر می‌کند، پس دیگر چه می‌خواهید. همین ترکیب را برای یک آرایش شب زیبا انتخاب کنید و با آن بدرخشید.
با یک پرایمر شورع کنید و بعد رنگ سایه‌ای که نزدیک به تن طبیعی رنگ پوستتان است، سرتاسر پلک بالا را بکشید.
مقداری نوار چسب ببرید و آن را در زاویه 45 درجه در گوشه خارجی چشم و بین دو پلک بالا و پایین، بچسبانید تا سایه‌هایی که به پلک می‌زنید، مانند تصویر به صورت یک خط راست دربیاید.
سایه چشم مشکی متالیک را به گوشه خارجی پلک بالا بزنید و در امتداد آن، زیر پلک پایین را هم سایه بزنید.
حالا نوبت سایه چشم طلایی – اکلیلی است. این رنگ سایه را از مرکز پلک بالا و پایین بزنید و تا گوشه داخلی چشم ادامه دهید. می‌توانید برای جذابیت بیشتر، گوشه‌های داخلی را هم سایه بزنید. روی سایه طلایی بیشتر کار کنید و با برای یا انگشت، آن را با خط سایه مشکی محو کنید.

با لنز قهوه ای عسلی ریمل بزنید و یا مژه مصنوعی استفاده کنید.

سایه چشم زیبا به سبک پری دریایی با لنز قهوه ای عسلی

ترکیب آبی، سبز و بنفش که یک ترکیب اغوا کننده و جادویی است، درست مانند پری‌های دریایی. با این رنگ‌ها تمام پشت پلکتان را سایه بزنید تا نگاهی جذاب و خیره کننده داشته باشید.
اول با یک سایه چشم نارنجی ملایم، تمام پشت پلکتان را تا بالا و نزدیک ابرو سایه بزنید.
سایه چشم بنفش را بردارید و گوشه خارجی چشم را به صورت زاویه‌دار سایه بزنید و این کار را نزدیکی مرکز پلک ادامه دهید. کمی هم به پلک پایین از این رنگ سایه بزنید.
با یک براش تمیز، سایه بنفش و نارنجی را کاملا در یکدیگر محو کنید.
با یک سرمه یا خط چشم آبی، برای پلک بالا خط چشم بکشید. همچنین داخل پلک پایین را هم با این رنگ، خط چشم بکشید.
حالا با یک سایه چشم آبی متالیک، از کنار رنگ بنفش تا گوشه داخلی چشم‌ها را سایه بزنید.
با رنگ سایه سبز متالیک، مرکز پلک بالا را بکشید و با یک براش تمیز، تمام خطوط را در کنار یکدیگر در هم محو کنید.

با لنز قهوه ای عسلی ریمل بزنید.

اگر شما می‌خواهید نگاهی گیرا و جذاب به استایل خود بیفزایید، بهتر است از لنزهای قهوه ای عسلی استفاده کنید. این رنگ از لنزها حالت و حس خاصی به چشم‌های شما می‌­بخشند و باعث ایجاد جلوه خاصی در صورت‌تان می­‌شوند. لنزهای قهوه ای عسلی که در درجه هایِ رنگی مختلف موجود هستند، انتخاب خوبی برای تکمیل چهره طبیعی شما خواهند بود.

این رنگ از لنزها تقریباً با تمامی رنگ های پوست و مو همخوانی داشته و طبیعی‌تر از سایر لنزهای رنگی جلوه می‌­دهند. استفاده از این رنگ لنز زمانی‌که به دنبال یک رنگ طبیعی و فریب ‌دهنده و کمی روشن هستید، مناسب شما خواهد بود. ما بخصوص استفاده از این رنگ لنزها را به افرادی که دارای پوست گرم و یا موهای تیره رنگ هستند، توصیه می کنیم.

از آنجایی‌که لنز قهوه ای عسلی، رنگ بندی های مختلفی دارند، می‌توان آن ها را با هر رنگ مو و رنگ پوستی متناسب ساخت. در صورتیکه شما خواستار استفاده از لنزهای قهوه ای عسلی می ‌یبا شید، بهتر است به هنگام انتخاب آن به رنگ پوست و رنگ مویِ خود نیز توجه کنید.

لنزهای قهوه ای عسلی رنگ مناسب برای پوست های سفید

اگر شما پوست سفیدی داشته باشید، تقریباً هر رنگ لنزی با پوست شما سازگاری خواهد داشت. به ویژه لنزهای قهوه ای عسلی در زمینه های قهوه‌ای نگاه خیره کننده و شیکی به شما خواهند داد. پوست سفید رنگ شما با داشتن چشم‌هایی قهوه ای عسلی، بسیار جذاب خواهد بود. زمانیکه شما می­‌خواهید در یک دسته جمعی حاضر شوید، این رنگ لنز می­‌تواند انتخاب خوبی برای شما باشد.

لنزهای قهوه ای عسلی رنگ مناسب براى پوست هاى سبزه

اگر شما پوستی سبزه دارید، باید از لنزهای رنگ روشن استفاده کنید، رنگ‌­هایی که باعث می­‌شوند تا چشم‌های شما جلوه خاصی به چهره‌تان بدهند. افراد گندمی و سبزه می توانند از لنزهای قهوه ای عسلی استفاده کنند. ما لنزهای آبی روشن مانند فیروزه ای را به این افراد پیشنهاد نمی‌کنیم، چراکه این رنگ ها با پوست‌های کاراملی رنگ همخوانی خوبی ندارند. اگر لنزهایی با رنگ‌های طبیعی مثل عسلی یا قهوه ای عسلی انتخاب می­‌کنید، سعی کنید سایه‌­ی چشم خود را کمی متفاوت‌تر انتخاب کنید تا چشم‌های‌تان جذابتر شوند.

لنزهای قهوه ای عسلی رنگ مناسب پوست های تیره

اگر چهره یا پوست تیره ای داشته باشید، می‌توانید از لنزهای قهوه ای عسلی رنگ متنوعی بسته به نوع تاثیری که می‌خواهید بر روی اطرافیان خود داشته باشید، استفاده کنید. دراین مورد رنگ های گرم بیشترین تاثیر را خواهند داشت. از رنگ قهوه‌ ایِ گرم، فندفی و یا دو رنگ متفاوتِ لنز عسلی برای داشتن چهره ‌ای جذاب و دل ربا استفاده کنید. لنزهای قهوه ای عسلی نیز جذاب و خوشایند می‌باشند. اگر مایل به داشتن چهره و نگاهی متفاوت و خارق العاده هستید تا توجه همه را جلب کنید و افراد یکبار دیگر سرشان را چرخانده و دوباره نگاه‌تان کنند، از لنزهای قهوه ای مایل به عسلی و سبز استفاده کنید. از رنگ‌های روشن و براق مثل صورتی و بنفش که چهره شما را کامل و زیبا نخواند ساخت، دوری کنید.

لنزهای قهوه ای عسلی رنگ مناسبِ موهای قهوه‌ای رنگ

بیشتر ترکیب‌های لنز قهوه ای عسلی با موهای قهوه‌ای رنگ متناسب هستند. در واقع افرادی که موی قهوه‌ای رنگ دارند، از رنگ‌های مختلف لنز قهوه ای عسلی می­توانند برای جذاب کردن چهره خود استفاده کنند.

لنزهای قهوه ای عسلی رنگ مناسبِ موهای روشن و بلوند

موهای بلوند و طلایی رنگ با لنزهای قهوه ای عسلی تیره تر از جمله: لنز چشم عسلی دور مشکی، شکلاتی و قهوه‌ ای تیره همخوانی بیشتری دارند. در صورت استفاده از سایه‌ ی چشم، لنزهای قهوه ای درجه روشن، نظیر لنز قهوه ای عسلی نیز می‌توانند گزینه خوبی باشند. در چنین مواقعی از هم رنگ بودن رنگ ابرو و رنگ موی سر خود مطمئن شوید تا چهره­‌ای ناخوشایند و زننده نداشته باشید.

لنزهای قهوه ای عسلی رنگ مناسبِ موهای مشکی رنگ

موی مشکی رنگ، به ویژه با سایه‌های سرد مانند مشکی آبی یا خاکستری و قهوه‌ ای سیر، تضاد زیبایی را با لنزهای قهوه ای عسلی ایجاد می‌­کنند. اگر دنبال چهره‌ی طبیعی ‌تری هستید، لنزهای قهوه‌ ای عسلی را انتخاب کنید.

لنز قهوه ای عسلی رنگ مناسب برای موهای صورتی، بنفش، آبی و دیگر رنگ‌های روشن

شاید شما فکر کنید که این چنین رنگ‌های خاصِ مو نیاز به لنزهای هم رنگ خود داشته باشند. ولی ما دقیقا تضاد این را پیشنهاد می ‌کنیم. در واقع، نباید هردوی آن‌ها برای جلب توجه با یکدیگر رقابت کنند، چراکه ممکن است یکسان بودن رنگ موی سر و رنگ لنز زننده باشد. اگر رنگ موی متفاوت هم‌چون بنفش یا آبی دارید، ما استفاده از یک جفت لنز عسلی دور مشکی یا قهوه ای عسلی و یا حتی خاکستری رنگ را برای‌تان پیشنهاد می ‌کنیم.