در حال نمایش 59 نتیجه

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه اَدور (ADORE)

قیمت اصلی 410/000 تومان بود.قیمت فعلی 330/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه دهب سری نچرال (DAHAB NATURAL)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز دهب رنگ گری روزانه سری نچرال (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز دهب رنگ سولیتیر روزانه سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ لومیِر گِری سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ اِسکای سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ صابرین گِری گرین (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ هاوایی سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ آلاسکا سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ راین سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ خاکی سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ مِنتها سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ پِرل سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه دهب سری پِلاتینیوم ( DAHAB PLATINUOM )

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه یونیک (UNIQUE)

قیمت اصلی 410/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ دیانلا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ جاسپر (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ لوتوس (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ کارنلین (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ ولنتینو (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ ویدگرین (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ دِیزی (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ ژربرا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ ویستریا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ مگنولیا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) سالانه الگانس (ELEGANCE)

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 550/000 تومان است.

لنز رنگی طبیعی فرشلیدی فصلی (Rococo series)

قیمت اصلی 720/000 تومان بود.قیمت فعلی 597/000 تومان است.

لنز رنگی سالانه فرش لیدی ( بدون نمره ) (FRESHLADY)

قیمت اصلی 735/000 تومان بود.قیمت فعلی 690/000 تومان است.

لنز رنگی فرش لیدی (بافت چشم بدون دور) ( FRESHLADY )

قیمت اصلی 725/000 تومان بود.قیمت فعلی 699/000 تومان است.

لنز رنگی سالانه سلنا (Selena) (زیبایی بدون نمره)

قیمت اصلی 750/000 تومان بود.قیمت فعلی 745/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) سالیانه یونیک (UNIQUE)

قیمت اصلی 760/000 تومان بود.قیمت فعلی 750/000 تومان است.

لنز رنگی لارین عربی (بدون نمره) سالانه (LAREEN)

قیمت اصلی 1/050/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.

لنز لارین رنگ مینی دیر (بدون نمره) سالانه (MINI DEER)

قیمت اصلی 1/050/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.

لنز لارین رنگ خاکستری (بدون نمره) سالانه (MODEM GRAY)

قیمت اصلی 945/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.

لنز لارین رنگ ونیس (بدون نمره) سالانه (VENICE)

قیمت اصلی 945/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.

لنز لارین رنگ کریستال (بدون نمره) سالانه (CRYSTAL)

قیمت اصلی 945/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی) سالیانه یونیک (UNIQUE)

قیمت اصلی 840/000 تومان بود.قیمت فعلی 800/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) سالانه ایفوریا رنگِ آیهان (EUPHORIA)

قیمت اصلی 900/000 تومان بود.قیمت فعلی 880/000 تومان است.

لنز رنگی سالانه آیس کالر دیاموند (Ice Color)

قیمت اصلی 1/000/000 تومان بود.قیمت فعلی 990/000 تومان است.

لنز رنگی فصلی لابلا سری پیکسی (بدون نمره) (La’Bella Pixie)

قیمت اصلی 1/050/000 تومان بود.قیمت فعلی 999/000 تومان است.

لنز رنگی لابلا سری چنل (بدون نمره) فصلی (La’Bella Exclusive)

قیمت اصلی 1/050/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/000/000 تومان است.

لنز رنگی فصلی لابلا سری میلانو (بدون نمره) (La’Bella Milano)

قیمت اصلی 1/050/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/000/000 تومان است.

لنز طبی رنگی سالانه آیس کالر دیاموند (Ice Color)

قیمت اصلی 1/100/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/080/000 تومان است.

لنز رنگی سالانه آیس کالر لاکچری (Ice Color)

قیمت اصلی 1/100/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/090/000 تومان است.

لنز طبی رنگی سالانه آیس کالر لاکچری (Ice Color)

قیمت اصلی 1/200/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/190/000 تومان است.

لنز رنگی سالانه لابلا سری پیکسی (بدون نمره) (La’Bella Pixie)

قیمت اصلی 1/350/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/299/000 تومان است.

لنز رنگی سالانه لابلا سری REAL (بدون نمره) (La’Bella)

قیمت اصلی 1/350/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/299/000 تومان است.

لنز رنگی سالانه لابلا سری پرمیوم (بدون نمره) (La’Bella Premium)

قیمت اصلی 1/350/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/299/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ هایند سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز رنگی سالانه لابلا سری میلانو (بدون نمره) (La’Bella Milano)

قیمت اصلی 1/350/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز رنگی دهب نچرال (بدون نمره) سالیانه (DAHAB NATURAL)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز رنگی زیباییِ فصلی دِسیو ایتالیا (Sensual_Beauty)

قیمت اصلی 2/300/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/920/000 تومان است.

لنز یخی روشن

لنز یخی روشن

لنز یخی روشن چنده ؟

در میان تمام رنگ‌هایی که برای لنز آرایشی وجود داردف شاید لنز یخی روشن، یکی از متفاوت‌ترین آن‌ها باشد. این لنزها معمولا طیف‌های مختلفی از رنگ آبی را شامل می‌شوند…. لنز یخی روشن یک لنز چشم خاص است.

آرایش مناسب با لنز یخی روشن

لنز یخی روشن با آرایش خورشیدی

لنز آرایشی بسیار متفاوت و خاص که با رنگ آبی روشن و حالت خورشیدی‌ای که دارد، باعث می‌شود تا نگاهی خیره‌کننده و متفاوت داشته باشید. این رنگ از لنزهای آرایشی با رنگ‌های مختلف لباس هماهنگ بوده و ظاهری متفاوت را برایتان ایجاد خواهد کرد.

آرایشی آبی با حاشیه مشکی با لنز یخی روشن

با استفاده از این لنز یخی روشن، چشم‌هایی فوق‌العاده روشن خواهید داشت. حلقه‌ی مشکی رنگ در اطراف لنز، باعث می‌شوند چشم‌هایتان دراماتیک و متفاوت دیده شوند. این لنز رنگی را می‌توانید با لباس آبی ست کنید و یا در مراسم هالوین از آن‌ استفاده نمایید.

آرایشی آبی روشن و یخی با لنز یخی روشن

لنز آرایشی بسیار جذاب و جدید که به رنگ آبی روشن بوده و با رگه‌های بسیار ظریفی از رنگ سفید، حالت درخشنده و بسیار خاصی پیدا کرده است. این لنز زمانی که با رنگ طبیعی چشم ترکیب شود، رنگی بسیار فوق‌العاده را ایجاد می‌کند.

آرایشی آبی روشن با حاشیه سفید با لنز یخی روشن

این رنگ از لنز آرایشی چشم اندازی جدید و شگفت‌انگیز را برایتان ایجاد خواهد کرد و باعث می‌شود تا نگاهی پر زرق‌وبرق، درخشان و بسیار ظریف داشته باشید. این لنز به طور کامل رنگ چشم را تغییر می‌دهد و به راحتی ظاهری متفاوت را برایتان ایجاد می‌کند.

آرایشی آبی و خاکستری با لنز یخی روشن

این لنز به تنهایی ظاهری متفاوت را ایجاد می‌کند اما اگر این رنگ با کمی رنگ خاکستری ترکیب شود، مطمینا نتیجه‌ی استفاده از آن بسیار زیباتر و جذاب‌تر خواهد شد. این لنز طبی رنگی حالت طبیعی بسیار خوبی داشته و باعث می‌شود تا استایل شما بسیار متفاوت‌تر از همیشه دیده شود.

آرایشی آبی طبیعی با لنز یخی روشن

اگر دوست دارید رنگ یخی روشن و طبیعی را تجربه کنید، این لنز آرایشی با رنگ آبی تیره و طبیعی می‌تواند انتخابی مناسب برایتان باشد. این لنزها با داشتن رگه‌ی سفید، به حالت بسیار طبیعی طراحی شده‌اند و ظاهری مصنوعی را ایجاد نمی‌کنند.

آرایشی یخی روشن با لنز یخی روشن

این لنز با رنگ بسیار روشن و یخی که دارد باعث می‌شود تا ظاهر شما به طور کلی تغییر کند و جلوه‌ای بسیار روشن و ملایم را برای چهره ایجاد خواهد کرد.
لنزهای رنگی تزیینی، رنگی تازه به قرنیه شما می‌بخشند که این رنگ می‌تواند بسیار نزدیک به رنگ پوستتان باشد یا ممکن است کاملا متفاوت باشد.این نکته نیز قابل ذکر است که یک لنز تماسی در چشم افراد مختلف به رنگ‌های متفاوتی دیده می‌شود.

لنزهای مات کاملا رنگ چشم طبیعی شما را پوشش می‌دهند. اگر رنگ چشمان شما تیره است، بهتر است از لنزهای مات استفاده کنید تا رنگ طبیعی چشمانتان تغییر کند.

لنزهای افزایشی رنگی به این منظور ساخته شده‌اند که رنگ چشمانتان را تیره کند. اگر شما چشمانی روشن دارید این لنز می‌تواند برایتان مناسب باشد؛ زیرا که این لنزها هیچ تاثیری در چشمان تیره ندارند.
لنزهای معتدل، مانند لنز یخی روشن از آن دسته لنزهای تماسی هستند که باعث می‌شوند حلقه تیره دور عنبیه چشم دیده شود. این لنزها به گونه‌ای هستند که با دیدن آن‌ها متوجه می‌شویم که فرد کاملا تغییر کرده آن تغییر قابل تشخیص نیست.

حال که با انواع لنزهای رنگی تماسی آشنا شدیم، باید تن رنگ پوست خود را بشناسیم تا لنزی متناسب با آن انتخاب کنیم. از اصطلاح تن “گرم” یا “سرد” برای توصیف رنگ پوست استفاده می‌شود.

زمانی می‌توان گفت که تن رنگ پوستتان سرد است که در پوستتان ته‌رنگ صورتی، قرمز یا آبی دیده‌شود. همچنین افرادی که در لباس‌هایی با رنگ سفید، مشکی یا نقره‌ای بهتر دیده ‌می‌شوند، نشان می‌دهد که تن رنگ پوست سرد دارند. این افراد بهتر است از لنزهای یخی روشن، فیروزه‌ای یا فندقی استفاده کنید.

اما اگر چشمانی تیره دارید، بهتر است از لنزهای تماسی مات مانند لنز یخی روشن استفاده کنید. همچنین لنزهای فندقی یا عسلی انتخابی مناسب برای افرادی است که چشمانی تیره دارند. لنزهای روشن مانند لنز یخی روشن، ارغوانی یا سبز باعث می‌شوند تا چهره‌تان مورد توجه قرار بگیرد.

رنگ مو مناسب با لنز یخی روشن

اگر موهایی به رنگ قهوه‌ای دارید، شانس با شماست؛ زیراکه کمتر لنزرنگی پیدا می‌شود که با رنگ موهایتان تناسب نداشته باشد. در صورتی که موهای طلایی یا بلوند دارید، لنزهای رنگی تیره‌تر مانند سیاه، شکلاتی یا قهوه‌ای سیرمی‌تواند چهره‌تان را جذاب کند. اما اگر موهایی مشکی دارید، لنزهای آبی یا لنز یخی روشن باعث ایجاد تناقض شده و زیبایی‌تان را دوچندان می‌کند.

در صورتی که رنگ موهایتان ترکیبی است به عبارت دیگر هم به رنگ روشن و هم به رنگ تیره دیده می‌شود، رنگ لنز ترکیبی انتخاب کنید. همچنین از امتحان لنزهای یخی روشن و آبی یخی یا سبز زمردی نیز غافل نشوید.

به یاد داشته باشید که لنزهای تماسی، حتی از نوع تزیینی تجهیزات طبی هستند. حتی اگر لنزهایتان برای بهبود دید شما نیازی به تجویز پزشک ندارند، با این حال باید اندازه چشمان شما باشند. لازم است بدانید که لنزهای ارزان قیمت یا غیرمتناسب با اندازه چشمان باعث جراحت یا عفونت چشمان می‌شوند. همچنین فقط از فروشگاه‌های معتبر لنز موردنیاز خود را خریداری کنید.

در نهایت این نکته قابل ذکر است که پیش از استفاده از لنز خود، آن را در نورهای مختلف امتحان کنید زیرا که لنزهای تماسی رنگی براساس شدت نور دچار تغییر می‌شوند.

اگر موهای شما به رنگ مشکی است لنزهای به رنگ یخی روشن به شما می آید. از پزشک یا اپتومتریست خود بخواهید تا جدول تن رنکی پوست را به شما نشان بدهد تا تن رنگی پوست خود را بشناسید. علاوه بر این در امتحان کردن رنگ های مختلف لنز درنگ نکنید.

تا بهترین رنگ مناسب برای رنگ پوست و موی خود را پیدا کنید. پس از به دست آوردن اطلاعات لازم، انتخاب های خود را به دو گزینه محدود کنید. یکی از رنگها را در یک چشم خود و دیگری را در چشم دیگر خود قرار دهید.

با نگاه کردن در آینه هر دو لنز را مقایسه کنید تا ببینید کدام یک با ترکیب رنگ مو و پوست شما بهتر هماهنگ است. هنگامی که این کار را انجام می دهید یک چشم خود را ببندید چرا که این کار تصویر دقیق تری از لنز مورد مقایسه به دست می دهد.

در نهایت ببینید هر لنز در نور پردازی های متفاوت چگونه به نظر می رسد. به نقاطی که سایه افتاده بروید تا ببینید لنز شما در شرایط نور محدود چکونه به نظر می رسند. هم چنین ، به نقاطی که به خوبی روشن شده اند بروید تا تاثیر لنز رنگی را روی چهره خود ببینید.

اگر موهایی به رنگ آبی و مشکی یا جو گندمی دارید لنزهایی با تن رنگ بنفش و لنز یخی روشن برای شما مناسب تر هستند.

اگر موهایی به رنگ بلوند توت فرنگی دارید لنزهایی با تن رنگهای سرد مانند لنز یخی روشن برای شما مناسب تر هستند.

اگر موهایی به رنگ بلوند نقره ای دارید لنزهایی با تن رنگ سبز زمردی و آبی روشن مانند لنز یخی روشن برای شما مناسب تر هستند.

نکات مورد نیاز هنگام استفاده از لنز یخی روشن

اگر لنز می‌زنید، مواظب باشید درصورتی که شما از جمله افرادی هستید که لنز می‌زنید توصیه می‌کنیم کمتر از موادآرایشی مربوط به چشم استفاده کنید زیرا مواد ریز کرم‌ها و سایه‌های آرایشی به راحتی به زیر لنز نفوذ می‌کنند و موجب التهاب عدسی می‌شوند.

لنزهای تماسی چشم به دو نوع تقسیم می‌شوند: لنزهای نرم و لنزهای سخت.
لنزهای نرم را می‌توان یک شبانه‌روز (حداکثر) در چشم گذاشت و نیاز به مراقبت زیادی دارد اما آسیب کمتری به چشم وارد می‌کند.
لنز سخت را می‌توان چند روز تا حداکثر یک هفته در چشم گذاشت اما باید بدانیم که آسیب بیشتری به چشم وارد می‌کند.

هنگامی که از لنز استفاده می‌کنیم بهتر است از مواد آرایشی مخصوص چشم کمتر استفاده شود چون تماس مواد آرایشی، هم باعث آسیب لنز می‌شود و هم چشم را به عفونت‌ها حساس می‌کند.‌

بسیاری از خانم ها، هنگام انتخاب رنگ لنز مناسب با پوست‎شان با مشکل مواجه میشوند. خیلی ها رنگی از پیش مشخص شده را انتخاب می کنند، چون اعتقاد دارند که برایشان مناسب است از رنگ پوست شان چشم پوشی می کنند؛

اما این صحیح نیست و هر پوستی با رنگ های خاصی تناسب دارد که جذابیتش را بیشتر می کند.لنز چشم مناسب برای تمام رنگ های پوست استفاده از لنزهایی که سه درجه از یک نوع رنگ را به صورت ترکیبی در خود دارند، برای تمام رنگ های پوست مناسب اند.

با این وجود، قوانین مشخص و محدودی برای انتخاب رنگ مناسب وجود ندارد. چیزی که باید در نظر داشته باشید، این است که از انتخاب و تست رنگ های جدید هراسی نداشته باشید.

انواع لنز یخی روشن

لنزهای یخی در ایران طرفداران زیادی دارند.

لنز آبی خاکستری یخی
لنز سبز عسلی یخی
لنز آبی کوارتزی یخی
لنز سبز یخی
لنز آبی یخی طبیعی
لنز فندقی یخی
لنز سبز آبی یخی
لنز یخی طبیعی
لنزهای چشمی به دلایل بسیاری محبوب هستند.

از نظر افراد استفاده از لنزها در مقایسه با عینک خیلی راحت‌تر و همچنین خیلی شیک‌تر می­‌باشند. لنزهای چشمی، مخصوصا لنزهای رنگی، به شما کمک می‌کنند تا چهره‌تان تغییر یابد. لنزهای رنگی تأثیرات مختلفی بر روی افراد دارند و از این‌رو انتخاب رنگی مناسب و زیبا از لنز، نظیر لنز یخی روشن باعث افزایش میزانِ جذابیت فرد می­‌شود.

یکی از پرتقاضاترین و پرفروش‌ترین لنزهای رنگی، لنزهای یخی روشن هستند که رنگی ما بین آبی و مشکی دارند.

این رنگ از لنزها چهره شما را بسیار جذاب و زیبا و در عین حال طبیعی می‌­سازند. لنز یخی روشن که یکی از معروف‌ترین و محبوبترین انواع لنزهای آرایشی و زیبایی می‌باشد.

مشتریان از تمام گوشه و کنار جهان، همیشه خواستار این رنگ از لنزها بوده‌­اند. رنگ خوشایند و جذاب لنزهای یخی روشن باعث می­‌شود تا با بیشتر رنگ‌های پوست، انواع مدل‌های چشم و هر رنگ مویی تناسب خاصی داشته باشد.

لنزهای یخی روشن رنگ که یکی از مدرن ترین و شیک ترین لنز های رنگی به روز می­‌باشند، می‌توانند همخوانی فوق العاده‌­ای با نوع استایل شما ایجاد کنند.

اگر شما می‌خواهید نگاهی گیرا و جذاب به استایل خود بیفزایید، بهتر است از لنزهای یخی روشن رنگ استفاده کنید. این رنگ از لنزها حالت و حس خاصی به چشم‌های شما می‌­بخشند و باعث ایجاد جلوه خاصی در صورت‌تان می­‌شوند.

لنزهای یخی روشن که در درجه هایِ­ رنگی مختلف موجود هستند، انتخاب خوبی برای تکمیل چهره طبیعی شما خواهند بود.

این رنگ از لنزها تقریباً با تمامی رنگ های پوست و مو همخوانی داشته و طبیعی‌تر از سایر لنزهای رنگی جلوه می‌دهند.

استفاده از این رنگ لنز زمانی‌که به دنبال یک رنگ طبیعی و فریب دهنده و کمی روشن هستید، مناسب شما خواهد بود. ما بخصوص استفاده از این رنگ لنزها را به افرادی که دارای پوست گرم و یا موهای تیره رنگ هستند، توصیه می­‌کنیم.

اگر رنگ چشم هایتان قهوه ای است مناسب ترین رنگ های لنز برای چشم های شما لنزهای یخی روشن می باشد.

رنگ پوست مناسب با لنز یخی روشن

بسیاری از خانم ها، هنگام انتخاب رنگ لنز مناسب با پوست‎شان با مشکل مواجه میشوند. بسیاری بدون توجه به رنگ پوستشان و با توجه به رنگ مورد علاقشان اقدام به انتخاب رنگ میکنند، اما نکته مهم در انتخاب رنگ لنز رنگ پوست شماست.

لنز یخی روشن مناسب برای پوست سبزه رنگ

برخلاف اعتقاد عموم رنگهای روشن برای پوستهای تیره بسیار زیبا هستند. لنز یخی روشن و رنگ عسلی یا قهوه ای روشن، رنگ خاکستری بعضی از درجه های آبی و سبز نیز برای این رنگ پوست مناسب است.

آرایش چشم مناسب با لنز یخی روشن

سایه های با تم آبی، قهوه ای و برنز و نیز رنگهای گرم مکمل های خوبی برای لنز یخی روشن هستند.
اگر لنز یخی روشن دارید و می خواهید چشمان تان بیشتر به چشم بیاید،

باید رنگ سایه چشم را مناسب با رنگ چشم انتخاب کنید. برای آرایش لنز یخی روشن می توان از دو رنگ سبز و آبی استفاده کرد البته نه به عنوان سایه بلکه یک خط چشم باریک و زیبا زیر چشم بکشید و در پشت چشم ها سایه ای براق با تناژ طلایی بزنید،

سپس با کمی ریمل بر زیبایی چشم های آبی یخی خود بیفزایید. اگر این آرایش را دوست ندارید با یک خط چشم دودی رنگ نزدیک به سیاه لابه لای مژه ها را خط بکشید و تنها با سایه ای کمرنگ تر از رنگ چشم ها پشت چشم ها را سایه بزنید.