در حال نمایش 62 نتیجه

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه اَدور (ADORE)

قیمت اصلی 410/000 تومان بود.قیمت فعلی 330/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه دهب سری نچرال (DAHAB NATURAL)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز دهب رنگ گری روزانه سری نچرال (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز دهب رنگ سولیتیر روزانه سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ لومیِر گِری سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ اِسکای سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ صابرین گِری گرین (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ هاوایی سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ آلاسکا سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ راین سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ خاکی سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ مِنتها سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ پِرل سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه دهب سری پِلاتینیوم ( DAHAB PLATINUOM )

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه یونیک (UNIQUE)

قیمت اصلی 410/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ دیانلا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ جاسپر (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ رُز (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ لیناریا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ لوتوس (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ کارنلین (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ ولنتینو (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ ویدگرین (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ دِیزی (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ ژربرا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ ویستریا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ مگنولیا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) سالانه الگانس (ELEGANCE)

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 550/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی سالانه فرش لیدی ( بدون نمره ) (FRESHLADY)

قیمت اصلی 735/000 تومان بود.قیمت فعلی 690/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی طبیعی فرشلیدی فصلی (بافت چشم و خاص)

قیمت اصلی 720/000 تومان بود.قیمت فعلی 697/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی فرش لیدی (بافت چشم بدون دور) ( FRESHLADY )

قیمت اصلی 725/000 تومان بود.قیمت فعلی 699/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی فصلی فرش لیدی (بافت چشم دوردار) ( FRESHLADY )

725/000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی سالانه سلنا (Selena) (زیبایی بدون نمره)

قیمت اصلی 750/000 تومان بود.قیمت فعلی 745/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (بدون نمره) سالیانه یونیک (UNIQUE)

قیمت اصلی 760/000 تومان بود.قیمت فعلی 750/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی لارین عربی (بدون نمره) سالانه (LAREEN)

قیمت اصلی 1/050/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز لارین رنگ گلدن براون (بدون نمره) سالانه (GOLDEN BROWN)

قیمت اصلی 945/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.

لنز لارین رنگ مینی دیر (بدون نمره) سالانه (MINI DEER)

قیمت اصلی 1/050/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.

لنز لارین رنگ خاکستری (بدون نمره) سالانه (MODEM GRAY)

قیمت اصلی 945/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.

لنز لارین رنگ ونیس (بدون نمره) سالانه (VENICE)

قیمت اصلی 945/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.

لنز لارین رنگ کریستال (بدون نمره) سالانه (CRYSTAL)

قیمت اصلی 945/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی) سالیانه یونیک (UNIQUE)

قیمت اصلی 840/000 تومان بود.قیمت فعلی 800/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی سالانه ایفوریا کُره ای (EUPHORIA)

قیمت اصلی 900/000 تومان بود.قیمت فعلی 880/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز (رنگی بدون نمره) سالانه ایفوریا رنگِ آیهان (EUPHORIA)

قیمت اصلی 900/000 تومان بود.قیمت فعلی 880/000 تومان است.

لنز رنگی سالانه آیس کالر دیاموند (Ice Color)

قیمت اصلی 1/000/000 تومان بود.قیمت فعلی 990/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی فصلی لابلا سری پیکسی (بدون نمره) (La’Bella Pixie)

قیمت اصلی 1/050/000 تومان بود.قیمت فعلی 999/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی لابلا سری پرمیوم (بدون نمره) فصلی (La’Bella Premium)

999/000 تومان1/000/000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی لابلا سری چنل (بدون نمره) فصلی (La’Bella Exclusive)

قیمت اصلی 1/050/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/000/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی فصلی لابلا سری میلانو (بدون نمره) (La’Bella Milano)

قیمت اصلی 1/050/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/000/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی رنگی سالانه آیس کالر دیاموند (Ice Color)

قیمت اصلی 1/100/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/080/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی سالانه آیس کالر لاکچری (Ice Color)

قیمت اصلی 1/100/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/090/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی رنگی سالانه آیس کالر لاکچری (Ice Color)

قیمت اصلی 1/200/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/190/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی سالانه لابلا سری پیکسی (بدون نمره) (La’Bella Pixie)

قیمت اصلی 1/350/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/299/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی سالانه لابلا سری REAL (بدون نمره) (La’Bella)

قیمت اصلی 1/350/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/299/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی سالانه لابلا سری پرمیوم (بدون نمره) (La’Bella Premium)

قیمت اصلی 1/350/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/299/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز سالانه دهب رنگ هایند سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز رنگی سالانه لابلا سری میلانو (بدون نمره) (La’Bella Milano)

قیمت اصلی 1/350/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی دهب نچرال (بدون نمره) سالیانه (DAHAB NATURAL)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی زیباییِ فصلی دِسیو ایتالیا (Sensual_Beauty)

قیمت اصلی 2/300/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/920/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز یخی

انواع مختلف لنز یخی

لنز یخی : این روزها تغییر ظاهر به شکل دلخواه کار آسانی شده است.

تغییر رنگ چشم هم از این قاعده مستثنی نیست.

افراد به دلایل زیادی دست به تغییر رنگ چشمانشان می زنند. عده ای می خواهند چشمان روشن تری داشته باشند.

عده ای می خواهند رنگ چشم شان را با لباس شان ست کنند و دلایل دیگر.

از آن جایی که بیش از پنجاه درصد مردم کره ی زمین چشمان قهوه ای و تیره دارند، نیازی نیست در این باره نگران باشید.

برخی لنزها طوری طراحی شده اند که با رنگ اصلی چشم ترکیب شده و رنگی خاص تولید می کنند.

همچنین این لنزها طبیعی تر جلوه می کنند.

اما به هنگام خرید این لنزها باید به ترکیب های رنگی دقت داشت و با کسب راهنمایی های لازم از فروشندگان و متخصصان رنگ دلخواه را انتخاب کرد.

دسته لنزهای دیگری نیز موجودند که حساسیتی به رنگ اصلی چشم ندارند.

و همان رنگی که در بسته بندی موجود است را به چشمان تان می دهد.

لنز یخی

مدت زمان لنز یخی

لنزهای رنگی بنا به مدت استفاده شان به سه دسته ی ماهانه، فصلی و سالیانه تقسیم بندی می شوند و همان طور که انتظار می رود، لنزهای سالیانه گران تر از دو نوع دیگر می باشند.

اگر برای یک بار استفاده، یا برای گریم خاصی نیاز دارید، بهتر است لنزهای ماهانه را انتخاب کنید.

برای استفاده های روزانه استفاده های مداوم، لنزهای سالیانه مناسب تر هستند.

در سال های اخیر لنزهای رنگی با نام لنزهای یخی طرفداران زیادی در میان دوست داران مد و زیبایی پیدا کرده است.

این لنزها تونالیته ای میان رنگ های سفید و خاکستری دارند، اما این همه اش نیست.

شما می توانید لنز یخی یا به اصطلاح آیسی ( Icy ) را در رنگ های مختلفی بیابید.

هر شرکت و کشور سازنده ای بنا به انتخاب خود و با توجه به محصول شان نام های خاصی برای سری های لنز یخی خود در نظر گرفته اند که تعدادی از آن ها را در زیر مشاهده می کنید.

لنز یخی

اغلب افراد تقریبا برای یک بار هم که شده ، برای تغییر فیس خود رو به لنزهای رنگی آورده اند. بنابراین توسط لنزهای رنگی می توان زیبایی دوچندان در چهره افراد ایجاد کرد.

شما می توانید توسط لنز چشم یخی تغییر متفاوتی در چهره خود احساس کنید و بستگی به عواملی مانند رنگ پوست ، لباس و یا میکاپی که استفاده می کنید، دارد.

لنزهای رنگی حاوی طیف های مختلفی می باشند. لنز یخی همچنین یکی از رنگهایی است که شامل چندین طیف مختلف می باشد که عبارتند از : لنز آبی یخی ، لنز سبز یخی و لنز طوسی یخی می باشد.

تمامی اینها از محبوب ترین لنز چشم ها به حساب می آیند.امروزه اکثر این لنزها از جنس سیلیکون هایدروژل می باشند و توسط ماده plymacon ایجاد می شوند. اکثر مشتریان به دنبال این رنگ لنز هستند .

همچنین به دلیل زیبایی طبیعی لنزیخی اکثر آرایشگاه ها برای آرایش عروس استفاده می کنند.

لنز یخی با انواع رنگ پوست ، مدل مو و لباس ، به خوبی ست می شود و رضایت مشتریان را به دنبال دارد. لنز یخی به حدی طبیعی است که اطرافیان اصلا متوجه لنز چشم شما نمی شوند.

معروف ترین طیف رنگی

لنز یخی روشن از معروف ترین و پرطرفدارترین رنگ لنز یخی می باشد. این طیف رنگی تفاوت زیادی با توناژهای دیگر دارد. لنزیخی روشن بیشتر با ته مایه های آبی دیده می شود.

بنابراین از خاص ترین رنگ ها به حساب می آید.

انواع لنز یخی روشن

 • دور مشکی
 • همراه با حاشیه سفید
 • لنز یخی بدون دور
 • همراه با مقداری خاکستری
 • لنز یخی روشن با مقداری آبی روشن

لنز یخی دور مشکی

این لنز یخی روشن با توجه به دور مشکی آن ، رنگ چشم را به کلی تغییر می دهد و روشنایی خاصی به چشم می آفریند.این مدل لنز با هر مدل استایلی هماهنگ می شود.

لنز یخی همراه با حاشیه سفید

این مدل لنز یک جذابیت خاصی را به چشمانتان می افزاید و نگاهی آکنده از براقیت ایجاد می کند که باعث شگفتی اطرافیان می شود.

لنز یخی بدون دور

آیا تاکنون به فکر تغییر کلی ظاهر صورت خود بودید و خواستید جذاب تر شوید؟ بنابراین می توانید همراه با لباس و کفش خود از لنز یخی روشن بدون دور استفاده کنید. این طیف رنگ لنز به طور شگفت آوری خود را با رنگ های محیط اطرافش هماهنگ و ست می کند و اغلب در میان خانمها پرطرفدار می باشد.

همراه با مقداری خاکستری

شرکت های تولید کننده لنز یخی از طریق اضافه نمودن مقداری ته مایه خاکستری به لنز یخی ، یک نتیجه متفاوتی ایجاد کرده اند. همچنین آنها یک طیف رنگی زیبا و جدیدی خلق کرده اند. بنابراین اگر استایل های اروپایی نظرتان را جلب می کند ، توصیه می کنم از این نوع رنگ لنز بهره مند شوید.

لنز یخی روشن با مقداری آبی روشن

لنز یخی همراه با رنگ آبی روشن ، جذابیت این مدل از لنز را دوچندان کرده است. این مدل لنز هنر دست طراحان ایتالیایی می باشد که داخل آن از رگه های سفید و براقی به کار برده اند. اگر می خواهید چشمانتان زیبا و رنگ طبیعی باشد ، یک بار هم که شده این مدل لنز را تست کنید.

لنز یخی

طریقه انتخاب لنز یخی طبیعی

مارک های متنوعی هستند که انواع لنز از لحاظ رنگ ، سایز ، طرح و غیره ایجاد می کنند. توصیه می کنم مارکی را برگزینید که لنزهایش به صورت کامل روی چشمهایتان بنشیند.

اگر لنزی با هر بار پلک زدن جا به جا  شود ، تاثیر بدی روی ظاهر شما می گذارد. به دلیل اینکه چشمانتان دیگر فرم طبیعی نمی گیرد.

از دیگر نکات مهمی که باید توجه شود سایز قسمت رنگی لنز می باشد. سایز لنز باید متناسب با قرنیه شما باشد در غیر اینصورت یعنی در صورت تنگ یا بزرگتر بودن آن ، طبیعی به نظر نمی رسد و از حالت عادی خارج می شود.

بدین صورت قطر لنزها بین 13.5 تا 16 میلی متر باید باشند. قطرهای بالاتر از 15 میلی متر اکثرا لنزهای دورمشکی می باشند که برای درشتی چشمان به کار می روند.

لنزهای مات به طور کامل رنگ چشم را تغییر می دهند و برخلاف لنزهای نیمه رنگی هستند که تغییر اندکی در رنگ اصلی چشم ایجاد می کنند. لنزهای مات ناحیه شفافی در وسط خود دارند.

این ناحیه شفاف که در مرکز قرار دارد ، بر روی مردمک چشمتان منطبق نباشد ، لنز روی چشمتان از حالت طبیعی خارج می شود.

مدت زمان مصرف لنز چشم یخی

از لحاظ مدت زمان استفاده لنز یخی ، به سه مدل یکبار مصرف روزانه ، فصلی و سالانه تقسیم بندی می شوند. این سه مدل دارای قیمت های مختلفی هستند و بستگی به تعداد روز و برند دارند.

اگر روحیه تنوع طلبی دارید و رنگها زود تکراری می شوند ، توصیه می کنم از لنزهای فصلی استفاده کنید.

اگر از آن دسته از افرادی هستید که به جای عینک از لنز و آن هم برای زیبایی استفاده می کنید توصیه ما لنز سالانه است. اکثر لنزهای یخی توسط کشورهای اروپایی مثل ایتالیا تولید می شوند.

به دلیل اینکه ایتالیا از لحاظ مد و زیبایی از سایرین سبقت گرفته است و پیشرفتهای چشمگیری داشته است.

اکثر مردم دنیا این لنز طبی رنگی را با نام ice می شناسند. که یک رنگ مانند سفید یا خاکستری و غیره همراه با ته مایه های آبی تشکیل می شود. امکان دارد دو رنگ لنز از دو مارک متفاوت کاملا شبیه هم باشند ولی اسمشان مختلف باشد.

اکثرا هر تولید کننده ای با توجه به شرایط منطقه ، نام خاصی را بر روی هر طیف از این رنگ لنز قرار می دهند.

هماهنگی رنگ مو با لنز یخی

لنز یخی همراه با انواع رنگ موها سازگاری دارد. اکثر افراد لنز یخی را در کنار رنگ هایی مانند: بلوند طلایی ، جوگندمی و نقره ای می پسندند. بنابراین رنگ موی خود را به درستی انتخاب کنید تا زیباییتان را در کنار لنز یخی بیشتر نشان دهد.

این رنگ لنز با رنگ موی تیره و قهوه ای تناقص خوبی ایجاد می کند. برای زیبایی بیشتر به خط چشم و رنگ ابرو خود نیز زمان آرایش دقت داشته باشید.

با وجود ترکیب رنگ مویی که نه خیلی تیره و نه خیلی روشن است ، هنگامی که در شرایط نوری متفاوت قرار می گیرید سبب می شود که تناژ رنگ لنز شما زیاد خودنمایی نکند.

 لنز یخی - لنزمارکت

هماهنگی رنگ پوست با لنز چشم یخی

رنگ لنز یخی اغلب برای افرادی که دارای پوست های سفید و روشن می باشند مناسب است. افرادی که دارای پوست صورت سفید و شفاف هستند می توانند از رنگ یخی استفاده کنند تا جذاب و شیک دیده شوند.

بنابراین افراد با پوست برنزه ، سبزه و یا گندمی نباید از این لنز استفاده کنند. همچنین لنزهای فیروزه ای ، آبی روشن و آبی یخی برای پوست های تیره به هیچ عنوان مناسب نمی باشد.

ولی در صورت استفاده می توانید تضاد زیادی در صورت خود ایجاد کنید و باعث جلب توجه شگرفی شوید. افراد با رنگ پوست های کاراملی و تیره می توانند از رنگ هایی مانند عسلی ، سرمه ای ، فندقی و یا طوسی تیره استفاده کنند.

شرکت ای او اس

این شرکت لنز یخی با رنگهایی مانند : صورتی ، بنفش ، آبی ، خاکستری و سبز تولید کرده است. این کمپانی تمامی لنزها را به صورت سالانه ایجاد کرده است.

قطرهای این نوع لنزها 14.8 هستند و دارای خمیدگی 8.8 می باشند. میزان درصد آب این محصول 38 می باشد.

کمپانی برزیلی سولوتیکا

این کمپانی لنزی به نام آیس تولید کرده است. همچنین این شرکت دارای لنزکریستال می باشد که در رده لنزهای یخی هستند. محصولات این شرکت در دو رده هیدروکور ( Hidrocor ) و بدون دور و یا نچرال کالرز ( Natural Colors ) و دوردار تولید می کند.

این شرکت از بهترین تولید کنندگان لنز سالانه محسوب می شود و برای چشمان قهوه ای و تیره ی مشکی مناسب می باشد. لنزهای این برند حاوی اکسیژن رسایی بالایی می باشد که از معیارهای مهم انتخاب لنز می باشد.

قطرهای این مدل لنزها 14.3 میلی متر و دارای خمیدگی 8.7 میلی متر می باشد. همچنین دارای درصد 38 است.

شرکت های تولیدکننده لنز چشم یخی

 • کمپانی ایتالیایی سولکو
 • کمپانی آکوالنز
 • شرکت دسیو
 • برند کره ای آرین
 • برند کره ای الگانس
 • شرکت ایتالیایی آیس کالر
 • برند نئوکاسمو
 • کمپانی ماکسیما کوئین کالر

خرید زیباترین لنزهای یخی از فروشگاه لنزمارکت

یکی از دغدغه های افراد ایجاد جذابیت ظاهری و استایل شیک و یا به طور کلی در حیطه زیبایی می باشد. لنز مارکت به شما پیشنهاد می کند برای ایجاد تغییر در استایل خود برای یک بار هم که شده از لنزهای رنگی یخی استفاده کنید. بدین طریق شما می توانید همراهان خود را شگفت زده کنید.

فروشگاه لنزمارکت با عرضه متنوع ترین لنزهای چشم از جمله لنزهای چشم یخی ، آماده ارائه به شما عزیزان می باشد. شما می توانید با گرفتن مشاوره از مشاوران متخصص فروشگاه لنزمارکت ، لنز چشم مورد نیاز خود را انتخاب کرده و خرید کنید.

فروشگاه لنزمارکت یکی از معتبرترین سامانه های خرید آنلاین می باشد که دارای انواع لنزهای طبی ، رنگی ، طبی رنگی ، لنز آستیگمات ، محلول لنز ، پک لنز و جالنزی و غیره می باشد و به صورت آنلاین به شما عزیزان ارایه می کند.

لنز یخی شرکت های مختلف

لنز یخی شرکت ای او اس ( EOS )

را می توانید در رنگ هایی چون آبی، صورتی، بنفش، قهوه ای، خاکستری و سبز بیابید.

لنزهای این سازنده همگی سالیانه می باشند.

قطر این سری نیز 14.8 میلی متر می باشد با خمیدگی 8.8 میلی متری. درصد آب این محصول 38 درصد می باشد.

از شرکت آکوالنز ( Aqualens )

نیز تنها آبی یخی در دسترس است که تاریخ مصرف ماهانه دارد و قطر آن 14.3 میلی متر می باشد.

خمیدگی آن نیز 8.6 میلی متری می باشد و درصد آب آن 55 درصد است.

در هر جعبه ی این محصول یک لنز تکی قرار دارد و شما باید دو بسته برای جفت لنز بخرید.

از کمپانی دسیو ( Desio )

نیز آبی یخی و سفید پاک ( اینوسنت وایت یا Innocent White ) موجود است.

که قطری معادل 14.5 میلی متر و خمیدگی 8.7 میلی متری دارند.

لنزآبی یخی مهلت استفاده ی دو ماهه و لنز اینوسنت وایت تاریخ مصرف یه ماهه دارند. درصد آب این لنزها 38 درصد است.

این مارک از بهترین مارک های لنز رنگی می باشد و لنزهای این برند هم برای آقایان و هم برای بانوان مناسب می باشد.

شرکت ایتالیایی آیس کالر ( Ice Color )

نیز لنز یخی در انواع رنگ ها و طرح ها تحت عناوین یخی مرواریدی1 ( Ice Pearl1 )، یخی سفید ( Ice White )، یخی پلاتینومی ( Ice Platinum ) و یخی مرواریدی2 ( Ice Pearl2 ) تولید می کند.

قطر 14 میلی متر و خمیدگی 8.6 میلی متری از ویژگی های این محصول می باشند.

همچنین این لنزها محتوی 38 درصد آب می باشند. این لنزها فصلی می باشند و حداکثر مهلت استفاده شان، سه ماه است.

شرکت برزیلی سولوتیکا ( Solotica )

نیز لنزی به نام آیس ( Ice ) تولید می کند.

لنز کریستال ( Cristal ) این شرکت را نیز می توان در سری لنزهای یخی دسته بندی کرد.

این شرکت محصولاتش را در دو سری نچرال کالرز ( Natural Colors ) و دوردار و یا هیدرو کور ( Hidrocor ) و بدون دور تولید می کند.

این شرکت از بهترین تولید کنندگان لنز سالانه می باشد و برای چشمان تیره ی مشکی و قهوه ای بهترین انتخاب است.

لنزهای این شرکت دارای اکسیژن رسانی بالایی می باشند که فاکتوری مهم در انتخاب لنز برای چشم می باشد.

قطر این لنزها 14.3 میلی متر می باشد و دارای خمیدگی 8.7 میلی متر است.

درصد آب در آن 38 درصد است.

برند ایتالیایی سولکو ( Soleko )

از شرکت کویینز کالر ( Queens Color ) نیز محصولی تحت عنوان مروارید ( Pearl ) دارد که متعلق به سری های یخی می باشد.

لنزهای تولیدی این شرکت رنگ دهی بسیار بالایی دارند و برای چشمان تیره چون قهوه ای و مشکی بسیار مناسب می باشند.

این لنز برای افرادی با چشمان متوسط و ریز مناسب می باشد.

لنزهای برند سولیکو به دو دسته ی تووینز ( Twins ) و فصلی و دوردار یا سولیتر ( Solitare ) و بدون دور و سالانه تقسیم می شوند.

قطر لنزهای سری سولیتر 14 میلی متر و انحنای آن ها 8.6 می باشد.

درصد محتوای آب این مدل نیز 38 درصد می باشد.

لنزهای سری تویینز اما دارای قطری به اندازه ی 14.2 میلی متر و خمیدگی 8.6 می باشد.

درصد آب نیز در این مدل بیشتر و 43 درصد می باشد.

کمپانی کره ای آرین ( Arian )

نیز از نام های آشنا در صنعت لنزسازی می باشد.

دلیل این معروفیت اکثرا به خاطر قیمت مناسب و ارزان تر نسبت به رقبایش است.

این لنزها تنوع رنگی بسیاری دارند اما رنگ خاکستری روشن ( Light Grey ) آن می باشد که به سبب یخی بودن در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است.

این لنز ها در سه سری تک رنگ و بدون دور، دو رنگ و با دور مشکی و دو رنگ با دور و وسط عسلی به بازار عرضه می شوند.

لنزهای آرین هم برای مصرف سالانه و هم برای مصرف فصلی وجود دارند.

قطر این لنزها 14.5 میلی متر و انحنای شان 8.6 میلی متر می باشد.

این سری لنزها دارای 38 درصد آب می باشند.

شرکت نئو کاسمو ( Neo Cosmo )

نیز از رقابت عقب نمانده و سری لنز یخی خود را وارد بازار کرده است.

این سری با نام آیس ( Ice ) در سه تن رنگی مختلف که به سادگی با شماره های 1 ( 110N ) ، 2 ( N220 ) و 3 ( N330 ) نام گذاری شده اند، شناخته می شوند.

این لنزها سالانه بوده و هر سه سری دارای دور مشکی هستند.

میزان آب در این لنزها 45 درصد و اندازه ی قطر آن 14 میلی متر می باشد.

لنزهای شرکت نئو کاسمو دارای قابلیت تغییر رنگ بالایی هستند.

و برای چشمان با رنگ تیره بسیار مناسب می باشند. مهلت استفاده ی این لنزها 6 ماه می باشد.

برند ماکسیما کوئین کالر ( Maxima Queen Color )

متعلق به شرکت انگلیسی ماکسیما اپتیکز ( Maxima Optics ) می باشد.

این سری از با کیفیت ترین لنزهای موجود در بازار می باشد.

ماکسیما لنزهایش را تک رنگ ( Monotone Color ) تولید می کند و همین این لنزها را خاص می کند.

یکی از این رنگ ها خاکستری یخی ( پرل ) می باشد.

که در بین ایرانیان با نام ماکسیما آیس ( Ice ) شناخته می شود.

نام اصلی این لنز ماکسیما پرل یا پرلا ( Maxima Queen Pearl ) می باشد.

این لنز با قطر 14 میلی متر و خمیدگی 8.6 دارای میزان آبی حدود 38 درصد می باشد.

تاریخ مصرف این لنزها، سالانه می باشد.

شرکت کره ای الگانس

نیز در مجموعه ی خود، رنگی به نام لنز یخی دارد تحت عنوان الگانس آیس ( Ice ).

این شرکت لنزهایی در ده رنگ تولید می کند که هر رنگ دارای 3 تونالیته ی مختلف می باشد.

لنزهای الگانس دارای دور مشکی می باشند.

و مهلت مصرف آن ها 12 ماه ( سالانه ) می باشد.

تنوع رنگ این سری ها سبب شده است که توجه بسیاری را به خود جلب کند.

از نظر رنگ بندی می توان سری یخی این تولید کننده را می توان با سولکو پرل و ماکسیما آیس مقایسه کرد.

قطر این لنزها 14.2 میلی متر می باشد با انحنای 8.6 میلی متری.

الگانس یخی محتوی 38 درصد آب می باشد.

حالا که با انواع لنزها و سازنده های موجود در بازار ایران و جهان آشنا شدید.

لنز یخی

نحوه نگه داری لنز یخی

بهتر است کمی بیشتر درباره ی نحوه ی نگه داری و استفاده از لنزهای تماسی چه طبی و چه رنگی بدانید.

لنزهای تماسی به طور کلی به دو دسته ی طبی و رنگی تقسیم می شوند.

البته دسته ی دیگری در این میان قرار دارند که هم رنگی هستند و هم طبی.

از لنز های رنگی بیشتر برای زیبایی و یا استفاده در گریم های خاص استفاده می شود.

لنزهای رنگی طوری طراحی شده اند که قسمت رنگی آن روی عنبیه ی چشم قرار گرفته و رنگ آن را تغییر دهد.

برخی مدل های لنز رنگی در طرح خود نقطه ها و شیارهایی دارند تا طبیعی تر جلوه کنند مانند لنزهای شرکت سولوتیکا برزیل ( که نقطه ای می باشد ) و دسیو ایتالیا ( که رگه های رنگی دارد ).

پیش از انتخاب لنز یخی باید به نکات زیر توجه کنید:

ابتدا با چشم پزشک خود مشورت کنید.

و از او بخواهید با توجه به شرایط خاص چشم تان برندی را معرفی کند.

از فروشگاه های معتبر خرید کنید و از آکبند بودن بسته بندی اطمینان حاصل کنید.

از آن جایی که بیشتر ایرانیان دارای چشمان تیره هستند.

نباید انتظار داشته باشید همان رنگ روی بسته بندی را در چشمان خود مشاهده کنید.

هنگام انتخاب رنگ لنز، رنگ پوست و موی خود را در نظر بگیرید.

هیچ راه دقیقی وجود ندارد که تعیین کند چه رنگی برای تان بهتر است.

پس بهتر است آن را با دقت امتحان کنید.

هنگام خرید لنز، مصرف خود را در نظر داشته باشید.

مثلا اگر می خواهید روزانه و در نور شدید از آن استفاده کنید بهتر است لنزهای دارای UV را انتخاب کنید.

یه رنگ های انتخاب کنید که طبیعی تر به نظر برسند:

و کمتر فانتزی باشند.

در مشخصات خرید هر لنز فاکتورهایی وجود دارند که در زیر ما توضیح مختصری درباره ی هر یک برای تان آماده کرده ایم.

قطر لنز:

این اندازه به سادگی قطر خود لنز را نشان می دهد.

برای افرادی که مردمک چشم شان درشت می باشد توصیه می شود که از لنزهایی با قطر زیاد ( معمولا بیشتر از 14.1 میلی متر ) استفاده کنند.

گاهی افراد برای درشت تر نشان دادن عنبیه ی چشم هایشان نیز از لنزهای با قطر بزرگ استفاده می کنند.

انحنا یا خمیدگی لنز یخی :

میزان کرویت چشم را در واقع تعیین می کند.

معمولا این عدد در بین ایرانیان 8.6 میلی متر می باشد.

اگر انحنای لنز خریداری شده با چشم یکسان نباشد.

لنز روی چشم سر خورده و مدام جا به جا می شود.

از همین رو اگر به این مشکل دچار شدید، بهتر است به چشم پزشک یا اپتومتریست مراجعه کنید.

او می تواند با کراتومتری میزان دقیق انحنای چشم شما را تعیین کند.

لنز یخی

رطوبت یا میزان آب لنز:

برای انجام عمل دیدن، نور باید از عنبیه عبور کند و از این روست که عنبیه شفاف است.

برای شفاف بودن عنبیه، این قسمت از بدن هیچ رگ خونی در ان جریان ندارد.

و عنبیه ی چشم اکسیژن مورد نیازش را مستقیما از هوا می گیرد.

در لنز های چشمی، قسمت وسط برای دید واضح شفاف می باشد.

اما با وجود لایه ای مزاحم، عنبیه نمی تواند به طور مستقیم با هوا در ارتباط باشد.

فاکتور رطوبت اینجاست که به کار می آید. میزان رطوبت لنز هرچه کمتر باشد، بهتر است.

اگر دچار خسکی چشم هستید بهتر است از لنزهایی با رطوبت کمتر از 40 درصد یعنی 38 تا 36 درصد استفاده کنید.

در آخر همواره به یاد داشته باشید:

لنز چشم مانند مسواک یک وسیله ی شخصی ست.

نباید از لنزهایی که قبلا استفاده شده اند، استفاده کنید.

میکروب های موجود در لنز می تواند موجب بیماری های چشمی شود.

این میکروب ها حتی پس از شست و شو با محلول های شستشو، باز هم از بین نمی روند.

از امتحان کردن لنزهای غیر آکبند هنگام خرید به همین دلیل امتناع کنید.