حساسیت چشم به لنز

چگونه حساسیت های چشم به لنز تماسی رفع می شود؟

ما در این مقاله می خواهیم بدانیم که حساسیت چشم به لنز ، چگونه درمان می شود. اگر از لنزهای چشمی استفاده می کنید، می دانید که وقتی حساسیت یا عفونت،...

ادامه مطلب

لنز های طبی سافت

چه کسانی می توانند از لنز های طبی سافت (لنز طبی سافت) استفاده کنند

استفاده از لنزهای طبی سافت در میان افرادی که به دنبال جبران عیوب انکساری متوسط مانند نزدیک بینی، دوربینی و آستیگماتیسم هستند، گسترده است. لنزهای طبی سافت، آسانترین لنزها برای استفاده...

ادامه مطلب