در حال نمایش 62 نتیجه

لنز رنگی روزانه فرشلوک (بدون نمره ) (FRESHLOOK)

قیمت اصلی 314/000 تومان بود.قیمت فعلی 280/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی روزانه زیروسون (زیبایی بدون نمره) (ZERO SEVEN)

قیمت اصلی 340/000 تومان بود.قیمت فعلی 317/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (بدون نمره ) فصلی بیوتی (BEAUTY)

320/000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه اَدور (ADORE)

قیمت اصلی 410/000 تومان بود.قیمت فعلی 330/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه دهب سری نچرال (DAHAB NATURAL)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز دهب رنگ گری روزانه سری نچرال (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز دهب رنگ سولیتیر روزانه سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ لومیِر گِری سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ اِسکای سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ صابرین گِری گرین (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ هاوایی سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ آلاسکا سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ راین سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه دهب سری پِلاتینیوم ( DAHAB PLATINUOM )

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (بدون نمره ) فصلی هِرا (HERA)

350/000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه یونیک (UNIQUE)

قیمت اصلی 410/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ دیانلا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ جاسپر (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ ولنتینو (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز رنگی (زیبایی بدون نمره) سالانه هرا کُره ای (HERA)

قیمت اصلی 440/000 تومان بود.قیمت فعلی 399/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (بدون نمره) فصلی فستیوال مورنینگ (MORNING Q)

قیمت اصلی 460/000 تومان بود.قیمت فعلی 440/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (زیبایی بدون نمره) فصلی زیروسون (ZERO SEVEN)

قیمت اصلی 498/000 تومان بود.قیمت فعلی 448/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی فصلی ایفوریا کُره ای (EUPHORIA)

قیمت اصلی 480/000 تومان بود.قیمت فعلی 465/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی) فصلی زیروسون (ZERO SEVEN)

قیمت اصلی 675/000 تومان بود.قیمت فعلی 542/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (بدون نمره) سالانه الگانس (ELEGANCE)

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 550/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی رنگی سالانه هرا (نمره دار رنگی) کُره ای (HERA)

قیمت اصلی 615/000 تومان بود.قیمت فعلی 558/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (بدون نمره) سالانه فستیوال مورنینگ (MORNING Q)

قیمت اصلی 720/000 تومان بود.قیمت فعلی 660/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (زیبایی بدون نمره) سالانه پلی ویو (POLY VUE)

قیمت اصلی 730/000 تومان بود.قیمت فعلی 680/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی سالانه فرش لیدی ( بدون نمره ) (FRESHLADY)

قیمت اصلی 735/000 تومان بود.قیمت فعلی 690/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی فصلی فرشلوک (زیبایی بدون نمره) (FRESHLOOK)

693/000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی طبیعی فرشلیدی فصلی (بافت چشم و خاص)

قیمت اصلی 720/000 تومان بود.قیمت فعلی 697/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی فرش لیدی (بافت چشم بدون دور) ( FRESHLADY )

قیمت اصلی 725/000 تومان بود.قیمت فعلی 699/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی فصلی فرش لیدی (بافت چشم دوردار) ( FRESHLADY )

725/000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی) فصلی فستیوال مورنینگ (MORNING Q)

قیمت اصلی 770/000 تومان بود.قیمت فعلی 730/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی ) سالانه الگانس (ELEGANCE)

قیمت اصلی 875/000 تومان بود.قیمت فعلی 742/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی سالانه سلنا (Selena) (زیبایی بدون نمره)

قیمت اصلی 750/000 تومان بود.قیمت فعلی 745/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (بدون نمره) سالیانه یونیک (UNIQUE)

قیمت اصلی 760/000 تومان بود.قیمت فعلی 750/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی لارین عربی (بدون نمره) سالانه (LAREEN)

قیمت اصلی 1/050/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز لارین رنگ مینی دیر (بدون نمره) سالانه (MINI DEER)

قیمت اصلی 1/050/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.

لنز لارین رنگ خاکستری (بدون نمره) سالانه (MODEM GRAY)

قیمت اصلی 945/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.

لنز لارین رنگ ونیس (بدون نمره) سالانه (VENICE)

قیمت اصلی 945/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.

لنز لارین رنگ کریستال (بدون نمره) سالانه (CRYSTAL)

قیمت اصلی 945/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) فصلی ایراپتیکس (AirOptix Color)

800/000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی) سالیانه یونیک (UNIQUE)

قیمت اصلی 840/000 تومان بود.قیمت فعلی 800/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی سالانه ایفوریا کُره ای (EUPHORIA)

قیمت اصلی 900/000 تومان بود.قیمت فعلی 880/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز (رنگی بدون نمره) سالانه ایفوریا رنگِ کارولینا (EUPHORIA)

قیمت اصلی 900/000 تومان بود.قیمت فعلی 880/000 تومان است.

لنز رنگی سالانه آیس کالر دیاموند (Ice Color)

قیمت اصلی 1/000/000 تومان بود.قیمت فعلی 990/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی رنگی سالانه آیس کالر دیاموند (Ice Color)

قیمت اصلی 1/100/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/080/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی سالانه آیس کالر لاکچری (Ice Color)

قیمت اصلی 1/100/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/090/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی رنگی سالانه آیس کالر لاکچری (Ice Color)

قیمت اصلی 1/200/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/190/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی (بدون نمره) سالانه سولِکو سِری کویین (Soleko Queen’s)

قیمت اصلی 1/280/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/248/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز سالانه دهب رنگ هاوایی سِری پِلاتینیوم ( DAHAB PLATINUOM )

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ راین سِری پِلاتینیوم ( DAHAB PLATINUOM )

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ آکوا سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ لومیر بلو سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ اسکای سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز سالانه دهب رنگ تیفانی بلو سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.

لنز رنگی دهب نچرال (بدون نمره) سالیانه (DAHAB NATURAL)

قیمت اصلی 1/360/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی رنگی سالانه سولکو (نمره دار) سِری کویین (Soleko Queen’s)

قیمت اصلی 1/400/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/355/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز رنگی زیباییِ فصلی دِسیو ایتالیا (Sensual_Beauty)

قیمت اصلی 2/300/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/920/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز آبی طوسی

لنز آبی طوسی

لنز آبی طوسی چنده ؟

لنز آبی طوسی این روزها طرفداران زیادی پیدا کرده است.

چه در میان آن هایی که برای دید بهتر از آن استفاده می کنند و چه برای کسانی که صرفا به جهت زیبایی به آن روی آورده اند.

اکثر کسانی که می خواهند رنگ چشم روشن تری داشته باشند.

به رنگ های سرد و روشنی چون طوسی و آبی رو می آورند.

این رنگ ها از آنجا که روشن تر از بقیه هستند، پس از ترکیب با رنگ چشم تیره، رنگ چشم را با درجه ی بالاتری روشن می کنند.

با این حال:

همواره باید توجه داشت که هنگام انتخاب رنگ لنز، رنگ پوست، رنگ مو و حالت چشم ها تاثیر به سزایی دارند.

از این روست که رنگ های سردی مانند آبی و طوسی اکثرا مناسب رنگ پوست ایرانیان، یعنی پوست های گندمی و سبزه نیست.

البته این قاعده همیشه هم درست نیست.

و ممکن است ترکیب صورت شما جوری باشد که لنز های آبی و طوسی به خوبی بر چهره تان بنشیند و چشمانی طبیعی به شما بدهد.

لنز های سری آبی و طوسی اغلب برای رنگ های پوست روشن و سفید مناسب است.

رنگ های زیرمجموعه ی آبی مانند آبی فیروزه ای، دریایی و یاقوتی برای این افراد بسیار عالی هستند.

به خصوص زمانی که با لباس هایی به رنگ سفید ست شوند.

لنز آبی طوسی با کمی تونالیته ی تیره، برای افراد با پوست سبزه نیز مناسب است.

این لنز پس از ترکیب با رنگ تیره ی زمینه ای چشمان این افراد، تبدیل به خاکستری تیره می شود. که ظاهری سرد و مرموز اما جذاب به فرد می دهد.

لنز آبی طوسی از آن جایی که در دسته رنگ های روشن قرار می گیرند، بر روی افراد با رنگ چشم روشن بهتر به نظر می آیند. بر روی رنگ چشم روشن می توان رنگ واقعی لنز را مشاهده کرد.

در چشمان تیره، معمولا رنگ لنز تیره تر از آنچه که در کاتالوگ قرار دارد، نتیجه می دهد.

از این روست که در کالکشن های معرفی لنز، تولید کنندگان برای هر لنز دو تصویر معرفی می کنند.

یکی برای لنز روی چشمان روشن و دیگری نمود لنز بر روی چشم های تیره.

لنزهای آبی در برندهای مختلف تولید می شوند و هر تولید کننده بنا به انتخاب خود، نامی برای کالکشن لنز آبی خود انتخاب کرده است.

برای مثال سری آکوا.

سری های لنز آبی طوسی نیز همین طور.

معروف ترین نام برای این سری ها، سری لنز یخی است.

این سری که بیشتر مایل به سفید است، با طرح ها و شیارهای رنگی تفاوت عمده ای در رنگ چشم به وجود می آورد.

لنزهایی نیز وجود دارند که ترکیبی از هر دو رنگ را دارند تا طبیعی تر به نظر بیایند.

لنز آبی طوسی مانند سایر لنز های رنگی در دو دسته وارد بازار می شوند.

دسته ی اول بدون حاشیه هستند و دسته ی دوم حاشیه دار.

در بیرونی ترین قسمت لنز، یک نوار تیره رنگ و اغلب سیاه قرار دارد که سبب می شود رنگ لنز بهتر با رنگ چشم ترکیب شود و حالتی طبیعی تر به آن دهد.

لنز های رنگی از نوع نرم می باشند. یعنی راحتی بیشتری دارند.

لنزهای سخت کمی زمان می برد تا چشم به آن ها عادت کند.

و از این روست که توصیه می شود لنز روزانه از لنزهای سخت استفاده شود تا چشم به آن عادت کند.

لنز های نرم اما نیازی به این عادت کردن ندارند.

به همین خاطر است که لنز های رنگی را از نوع نرم می سازند.

چون برخی از افراد از لنز رنگی تنها در آخر هفته ها و یا برخی مناسبت های خاص استفاده می کنند.

با این حال نباید مدت زیادی از لنز دور بود.

اگر زمان زیادی از آخرین باری که لنز را استفاده کرده اید، می گذرد، با اینکه هنوز تاریخ مصرفش تمام نشده، آن را دور بیندازید.

در زمانی که از لنز استفاده نکرده اید، ممکن است تغییری در مواد و شکل لنز رخ داده باشد که برای چشم آسیب زا باشند.

لنز آبی طوسی معمولا دوره ی مصرف دارند

برای مثال لنزهای سالانه، لنز فصلی و ماهانه

این دوره ی مصرف، جدا از تاریخ انقضای روی جعبه ی لنز می باشد.

و از روزی که پلمپ جعبه باز می شود شروع می شود.

سعی نکنید بعد از گذشت این دوره، از لنز استفاده کنید.

چون مواد داخل لنز شروع به تغییر و تجزیه می کنند و می توانند به چشم تان آسیب بزنند.

یعنی لنزی که دوره ی مصرفش دوماه می باشد را هرگز بیش از دو ماه استفاده نکنید.

حتی اگر در این دو ماه به تعداد دفعات زیادی از آن استفاده نکرده باشید.

هم چنین پیش از هر بار استفاده بهتر است لنز را با استفاده از محلول های مخصوص شستشو دهید تا میکروب ها و عوامل بیماری زای آن از بین بروند.

پس از شستشوی لنز

محلول مصرف شده را دور بریزیدو سعی نکنید دوباره از آن استفاده کنید.

با این کار شما آلودگی هایی که از روی لنز پاک کرده اید را دوباره به روی آن باز می گردانید.

با این که شاید به نظرتان این کار اقتصادی به نظر بیاید اما آسیبی که این کار به چشمان تان می زند بسیار بدتر از آسیب مالی می باشد.

در هنگام خرید محلول های شستشو و نگه داری لنز دفت کافی به خرج دهید که محلول مخصوص لنز نرم را خریداری کنید.

محلول های شستشو و نگه داری بسته به سختی و نرمی لنز متفاوت هستند و استفاده ی نا به جای آن ها به لنز آسیب می زند.

پیش از اینکه لنز مورد نظرتان را خریداری کنید، نکاتی وجود دارند که بهتر است به آن ها توجه داشته باشید.

  • پیش از خرید لنز از چشم پزشک تان مشاوره بخواهید.
  • از او بخواهید تولید کننده و فروشنده ای مورد اعتماد به شما معرفی کند.

تولید کنندگان زیادی در این عرصه مشغول هستند.

از معروف ترین برندهای لنز رنگی در بازار ایران می توان به شرکت هایی چون کمپانی دسیو ( Desio )، شرکت ایتالیایی آیس کالر ( Ice Color )، شرکت برزیلی سولوتیکا ( Solotica )، برند سولکو ( Soulko ) از شرکت ایتالیایی کویینز کالر ( Queens Color )، کمپانی کره ای آرین ( Arian ) و شرکت نئو کاسمو ( Neo Cosmo ) و برند انگلیسی ماکسیما کوئین کالر ( Maxima Queen Color ) از ماکسیما اپتیکز ( Maxima Optics ) می باشد.

در بین برند های ایرانی نیز می توان از لنزهای مرغوب ندا فاضلی نام برد که در طیف ها و رنگ های گوناگون به بازار عرضه می شوند.

  • اندازه های مورد نیاز برای خرید لنز را بدانید و بسته به نیازتان خرید کنید.

در هنگام خرید، اعدادی را روی بسته بندی لنز می توان دید که ممکن است برای افراد ناآشنا سوال برانگیز باشند.

این اعداد عبارتند از:

قطر لنز آبی طوسی

این عدد به سادگی قطر خود لنز را نشان می دهد.

برای افرادی که مردمک چشم شان درشت می باشد توصیه می شود که از لنزهایی با قطر زیاد ( معمولا بیشتر از 14.1 میلی متر ) استفاده کنند.

برخی افراد برای درشت تر نشان دادن عنبیه ی چشم هایشان نیز از لنزهای با قطر بزرگ استفاده می کنند.

با این حال بهتر است از لنز اندازه ی چشم تان استفاده کنید.

انحنا یا خمیدگی لنزآبی طوسی

این عدد میزان کرویت چشم را تعیین می کند.

معمولا این عدد در بین ایرانیان 8.6 میلی متر می باشد.

اهمیت این پارامتر آن جا معلوم می شود که اگر انحنای لنز خریداری شده با چشم یکسان نباشد، لنز روی چشم سر خورده و مدام جا به جا می شود.

از همین رو بهتر است به چشم پزشک یا اپتومتریست مراجعه کنید.

او می تواند با کراتومتری میزان دقیق انحنای چشم شما را تعیین کند.

رطوبت یا میزان آب لنز آبی طوسی

همان طور که می دانید برای انجام عمل دیدن، نور باید از عنبیه عبور کند و از این روست که عنبیه شفاف است.

برای شفاف بودن عنبیه، این قسمت از بدن هیچ رگ خونی در ان جریان ندارد و عنبیه ی چشم اکسیژن مورد نیازش را مستقیما از هوا می گیرد.

در لنز های چشمی، قسمت وسط برای دید واضح شفاف می باشد اما با وجود لایه ای مزاحم، عنبیه نمی تواند به طور مستقیم با اکسیژن هوا در ارتباط باشد و آن را دریافت کند.

فاکتور رطوبت اینجاست که به کار می آید.

میزان رطوبت لنز هرچه کمتر باشد، بهتر است.

به همین دلیل بهتر است قبل از خرید لنز، به چشم پزشک مراجعه کنید.

چون او رطوبت مورد نیاز چشم تان را تعیین کرده و به شما لنزی با رطوبت مناسب معرفی می کند.

برای مثال اگر دچار خشکی چشم باشید بهتر است از لنزهایی با رطوبت کمتر از 40 درصد یعنی 38 تا 36 درصد استفاده کنید.

حساسیت به نور ماورای بنفش:

پیش از خرید لنز باید تعیین کنید که در چه ساعاتی از روز و در کجا از آن استفاده خواهید کرد.

برای مثال، اگر در ساعات آفتابی روز و در مکان های رو باز قصد استفاده از لنز را دارید، بهتر است از لنزی که محافظ نور ماورای بنفش یا همان  دارد استفاده کنید.

تاریخ مصرف لنز آبی طوسی

همانطور که در بالا هم اشاره شد، بهتر است این مدت را با توجه به نیازتان انتخاب کنید.

برای مثال اگر نخستین باری ست که از لنز استفاده می کنید، بهتر است از لنزهای ماهانه و یا یک بار مصرف استفاده کنید.

خرید لنز سالانه وقتی تنها یک یا دوبار قرار است از آن استفاده کنید، بیهوده و خطرناک است.

چون در طول سال آن ها بلااستفاده خواهند بود و همین خطر تغییر شکل لنز را زیاد می کند.

لنزهای یک بار مصرف نیازی به شستشو و حساسیت های نگه داری لنزهای دیگر را ندارند.

پس از یک بار مصرف باید آن ها را دور بیندازید.

این لنزها برای کسانی که تنها می خواهند برای یک مناسبت خاص از لنز استفاده کنند بسیار مناسب هستند.

برای استفاده از لنز، به خصوص لنزهای نرم و رنگی مواردی وجود دارد که باید در مورد آن ها محتاط باشید.

  • هرگز برای اطمینان از خرید رنگ دلخواه، لنز دیگران را امتحان نکنید.

حتی اگر فروشنده شما را تشویق به این کار کرد، امتناع کنید.

لنزی که استفاده می کنید باید پلمپ شده و داخل جعبه به شما تحویل داده شود.

از پذیرش لنز در ظروف نگه داری به شدت خودداری کنید.

  • پیش و پس از جای گذاری لنز آبی طوسی ، دستان تان را با آب و صابون بشویید.

حتی اگر دست در نگاه اول تمیز به نظر برسد، باکتری های موجود در آن برای چشم مضر هستند.

و می توانند بیماری های جدی برای چشم به بار آورند.

  • هنگام جای گذاری و درآوردن لنز دقت کافی به خرج دهید و مواظب باشید ناخن های تان بر روی مردمک چشم خش نیندازد.
  • پس از جای گذاری لنز، اقدام به آرایش به خصوص آرایش دور چشم کنید.

از ریمل و مواد آرایشی ضد آب در ناحیه ی چشم همراه با لنز استفاده نکنید.

از سایه ها و خط چشم های اکلیلی و براق نیز همین طور.

زیرا این مواد می توانند باعث تحریک چشم و ایجاد لکه بر روی لنز شوند.

خط چشم را در میان مژه ها و داخل چشم نکشید.

توصیه می شود لوازم آرایشی تان را هر سه ماه یک بار عوض کنید.

تا از تجمع باکتری و مواد خطرناک و منقضی شده در امان بمانید.

  • از تماس لنز با آب خودداری کنید.
  • اگر محلول شست و شوی تان تمام شده، هرگز از آب به عنوان جایگزین استفاده نکنید.
  • آب هم شامل میکروب هایی ست که در کنار لنز به چشم تان آسیب می رساند. از این رو توصیه می شود همواره یک بطری یدکی از محلول های شستشو و نگه داری را در خانه داشته باشید.

پیش از استخر رفتن و استحمام لنز را از چشمان تان خارج کنید.

به خصوص در هنگام شنا در استخرهای آب طبیعی و برکه ها.

حتی اگر عینک شنای ضدآب به چشم داشته باشید، باز هم ممکن است آب به چشمان تان نفوذ کند.

آب سبب می شود لنز چشم چسبندگی زیادی پیدا کند و به کره ی چشم بچسبد.

از این رو اگر از روی سهل انگاری، آب با چشمان تان تماس پیدا کرد.

ابتدا با استفاده از محلول های مرطوب کننده، لنز را مرطوب کنید و سپس اقدام به درآوردن آن کنید.