نمایش 1–100 از 130 نتیجه

لنز رنگی (بدون نمره ) فصلی فرشلوک (FRESHLOOK)

قیمت اصلی 314/000 تومان بود.قیمت فعلی 280/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه دهب سری نچرال (DAHAB NATURAL)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ گِرِی سری نچرال (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ گرین سری نچرال (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ هیزل سری نچرال (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ هانی سری نچرال (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ کاپوچینو سری نچرال (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ سولیتِیر سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ لومیِر گِری سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ لومیِر گرین سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ لومیِر بِراون سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ اِسکای سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ صابرین گِری گرین (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ دیاموند سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ کَت آی سِری گُلد (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ آرگان سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ هاوایی سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ آلاسکا سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ راین سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ اولیو سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ مِنتها سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز روزانه دهب رنگ پِرل سِری پِلاتینیوم (DAHAB)

قیمت اصلی 381/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه دهب سری پِلاتینیوم ( DAHAB PLATINUOM )

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 349/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه اَدور (ADORE)

قیمت اصلی 410/000 تومان بود.قیمت فعلی 350/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) روزانه یونیک (UNIQUE)

قیمت اصلی 410/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ آلاماندا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ آزالیا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ اریکا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ برگاموت (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ پارودیا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ دیانلا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ جاسپر (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ رُز (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ لیناریا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ لوتوس (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ کارنلین (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ لوندر (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ والرین (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ ولنتینو (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ ویدگرین (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ فلامینگو (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ دِیزی (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ ژربرا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ ویستریا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) روزانه یونیک رنگِ مگنولیا (UNIQUE)

قیمت اصلی 400/000 تومان بود.قیمت فعلی 390/000 تومان است.

لنز رنگی (زیبایی بدون نمره) سالانه هرا کُره ای (HERA)

قیمت اصلی 440/000 تومان بود.قیمت فعلی 399/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) فصلی فستیوال مورنینگ (MORNING Q)

قیمت اصلی 460/000 تومان بود.قیمت فعلی 440/000 تومان است.

لنز (بدون نمره) فستیوال مورنینگ فصلی رنگ طوسی عسلی (GRAY T3)

قیمت اصلی 460/000 تومان بود.قیمت فعلی 440/000 تومان است.

لنز (بدون نمره) فستیوال مورنینگ فصلی رنگ طوسی دوردار (GRAY T2)

قیمت اصلی 460/000 تومان بود.قیمت فعلی 440/000 تومان است.

لنز (بدون نمره) فستیوال مورنینگ فصلی رنگ طوسی بدون دور (GRAY T1)

قیمت اصلی 460/000 تومان بود.قیمت فعلی 440/000 تومان است.

لنز رنگی (زیبایی بدون نمره) فصلی زیروسون (ZERO SEVEN)

قیمت اصلی 498/000 تومان بود.قیمت فعلی 448/000 تومان است.

لنز رنگی ( بدون نمره ) سالانه فرشلیدی (FRESHLADY)

قیمت اصلی 590/000 تومان بود.قیمت فعلی 495/000 تومان است.

لنز رنگی زیباییِ روزانه دِسیو ایتالیا (Attitude3tone) (جفتی)

قیمت اصلی 600/000 تومان بود.قیمت فعلی 500/000 تومان است.

لنز رنگی زیباییِ روزانه دِسیو ایتالیا (Attitude2tone) (جفتی)

قیمت اصلی 600/000 تومان بود.قیمت فعلی 500/000 تومان است.

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی) فصلی زیروسون (ZERO SEVEN)

قیمت اصلی 675/000 تومان بود.قیمت فعلی 542/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) سالانه الگانس (ELEGANCE)

قیمت اصلی 610/000 تومان بود.قیمت فعلی 550/000 تومان است.

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی) دِسیو ایتالیا (Attitude2tone)

قیمت اصلی 650/000 تومان بود.قیمت فعلی 550/000 تومان است.

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی) سالانه هِرا کُره ای (HERA)

قیمت اصلی 615/000 تومان بود.قیمت فعلی 558/000 تومان است.

لنز طبی رنگی هِرا (کُره ای) رنگ دِریم گِری (HERA)

قیمت اصلی 615/000 تومان بود.قیمت فعلی 558/000 تومان است.

لنز طبی رنگی هِرا (کُره ای) رنگ وِگاس پِرل (HERA)

قیمت اصلی 615/000 تومان بود.قیمت فعلی 558/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) سالانه فستیوال مورنینگ (MORNING Q)

قیمت اصلی 720/000 تومان بود.قیمت فعلی 660/000 تومان است.

لنز (بدون نمره) فستیوال مورنینگ سالیانه رنگ طوسی عسلی (GRAY T3)

قیمت اصلی 720/000 تومان بود.قیمت فعلی 660/000 تومان است.

لنز (بدون نمره) فستیوال مورنینگ سالیانه رنگ طوسی دوردار (GRAY T2)

قیمت اصلی 720/000 تومان بود.قیمت فعلی 660/000 تومان است.

لنز (بدون نمره) فستیوال مورنینگ سالیانه رنگ طوسی بدون دور (GRAY T1)

قیمت اصلی 720/000 تومان بود.قیمت فعلی 660/000 تومان است.

لنز رنگی (زیبایی بدون نمره) سالانه پلی ویو (POLY VUE)

قیمت اصلی 730/000 تومان بود.قیمت فعلی 680/000 تومان است.

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی) فصلی فستیوال مورنینگ (MORNING Q)

قیمت اصلی 770/000 تومان بود.قیمت فعلی 730/000 تومان است.

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی ) سالانه الگانس (ELEGANCE)

قیمت اصلی 875/000 تومان بود.قیمت فعلی 742/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) سالیانه یونیک (UNIQUE)

قیمت اصلی 760/000 تومان بود.قیمت فعلی 750/000 تومان است.

لنز رنگی خاص عربی (بدون نمره) سالانه لارین (LAREEN)

قیمت اصلی 1/050/000 تومان بود.قیمت فعلی 760/000 تومان است.

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی) سالیانه یونیک (UNIQUE)

قیمت اصلی 840/000 تومان بود.قیمت فعلی 800/000 تومان است.

لنز طبی رنگی (نمره دار رنگی) سالانه فستیوال مورنینگ (MORNING Q)

قیمت اصلی 850/000 تومان بود.قیمت فعلی 810/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) فصلی لابِلا سریِ چَنِل (La’Bella Exclusive)

قیمت اصلی 850/000 تومان بود.قیمت فعلی 830/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) فصلی لابِلا سریِ پِرِمیوم (La’Bella Premium)

قیمت اصلی 850/000 تومان بود.قیمت فعلی 830/000 تومان است.

لنز رنگی زیباییِ سالیانه کُره ای ایفوریا (EUPHORIA)

قیمت اصلی 900/000 تومان بود.قیمت فعلی 850/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) سالانه ایفوریا رنگِ آملیا (EUPHORIA)

قیمت اصلی 900/000 تومان بود.قیمت فعلی 850/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) سالانه ایفوریا رنگِ لاریسا (EUPHORIA)

قیمت اصلی 900/000 تومان بود.قیمت فعلی 850/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) سالانه ایفوریا رنگِ آیهان (EUPHORIA)

قیمت اصلی 900/000 تومان بود.قیمت فعلی 850/000 تومان است.

لنز (رنگی بدون نمره) سالانه ایفوریا رنگِ کارولینا (EUPHORIA)

قیمت اصلی 900/000 تومان بود.قیمت فعلی 850/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) سالانه لابِلا سریِ پِرِمیوم (La’Bella Premium)

قیمت اصلی 1/100/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/070/000 تومان است.

لنز رنگی (بدون نمره) سالانه لابِلا سریِ رئال (La’Bella Real)

قیمت اصلی 1/100/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/080/000 تومان است.

لنز (بدون نمره) لارین سالانه رنگ شُکُلات (CHOCOLATE)

قیمت اصلی 1/245/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/180/000 تومان است.

لنز (بدون نمره) لارین سالانه رنگ گلدن براون (GOLDEN BROWN)

قیمت اصلی 1/245/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/180/000 تومان است.

لنز چشم رنگی خوب

لنز چشم رنگی خوب

گاهی لازم است برای انتخاب لنز چشم رنگی خوب با اصول و قواعد انجام یک کار به درستی آشنا بوده و سپس بهترین و مناسب‌ترین انتخاب را برای خود داشته باشیم. یکی از مواردی که باید در انتخاب آن دقت بسیاری صورت گیرد انتخاب رنگ مناسب برای لنز چشم آرایشی است.

این لنزها معمولا به صورت موقت و برای افزایش زیبایی استفاده می‌شوند اما اگر انتخابی درست و خوب نداشته باشید مطمعنا تاثیرات برعکسی بر روی زیبایی چهره و آرایشتان خواهد داشت.زیادی برای افزایش زیبایی چهره وجود دارد. یکی از این روش‌ها استفاده از لنز چشم رنگی خوب است.

تناسب لنز چشم رنگی خوب با تناژ پوست

به طور کلی 2 نوع لنز رنگی برای هر تن پوست وجود دارد:

یک مدل از این لنز رنگی معمولا با تجویز پزشک و برای برطرف کردن مشکل دوربینی و یا نزدیک بینی ( پیر چشمی )مورد استفاده قرار می‌گیرد و مدل دیگر انواع لنزهای رنگی هستند که برای افزایش زیبایی در رنگ‌های مختلف وجود دارند.
در اغلب موادر لنزهای رنگی که در فروشگاه‌ها و بازار وجود دارند معمولا داری شکل طبیعی عنبیه بوده و تنها دارای رنگ متفاوت هستند. لنز طوسی، لنز خاکستری، لنز آبی، لنز عسلی، لنز یخی، لنز سبز و لنزهایی که دارای خطوط و حاشیه‌های مختلف هستند که معمولا آن‌ها را با نام‌های لنز طوسی دور مشکی، لنز یخی دور مشکی، لنز خاکستری دور مشکی و … شناخته شده هستند.

چگونه یک لنز چشم رنگی خوب را انتخاب کنیم؟

برای اینکه رنگ لنز بسیار عالی و مناسبی را انتخاب کنید باید به عوامل مختلفی توجه داشته باشید. از عوامل مختلف و تاثیرگذار در انتخاب رنگ لنز می‌توان به رنگ مو و رنگ پوست اشاره کرد. علاوه‌براین شخصیت هر فرد نیز نقش بسیار موثری در انتخاب رنگ لنز دارد. ممکن است بسیاری از افراد رنگ‌های روشن و طبیعی را ترجیح دهند و از طرفی افراد دیگر رنگ‌های جسورانه و جادویی جز اولین انتخاب‌هایشان باشد.
اگر به طور طبیعی دارای رنگ چشم روشن هستید بهترین گزینه برایتان این است که از یک لنز با رنگ نافذ، ظریف و طبیعی استفاده کنید تا حالت طبیعی و بسیار زیباتری را برایتان ایجاد کند. اگر می‌خواهید رنگ چشم متفاوت و در عین حال طبیعی را تجربه کنید بهترین پیشنهاد این است که از لنز طوسی، لنز خاکستری و یا لنز سبز استفاده نمایید. این رنگ از لنزها معمولا در کنار تمام رنگ پوست‌ها مناسب بوده و حالت طبیعی و بسیار جذابی را برایتان ایجاد خواهد کرد.
خانم‌هایی که دارای رنگ پوست روشن و داری تن پوست آبی هستند و شهامت داشتن یک چهره دراماتیک و جسورانه را ندارند بهترین لنز چشم رنگی خوب این است که از لنزهای آرایشی با رنگ گرم استفاده نمایند.
خانم‌هایی که دارای رنگ چشم تیره هستند باید یک رنگ مات را برای عنبیه خود انتخاب نمایند و از این طریق یک بازتاب شیشه‌ای و خاص را برای چشم‌های خود ایجاد نمایند. لنز قهوه‌ای، لنز فندقی، لنز عسلی، لنز عسلی روشن برای یک نگاه طبیعی و رنگ‌های خاص و متفاوت مانند لنز بنفش، لنز سبز و لنز آبی می‌توانند یک نگاه جسورانه و جادویی را برایتان ایجاد کنند.

10 برند برتر لنز چشم رنگی خوب

1- معرفی بهترین برند لنز رنگی: سولوتیکا (Solotica)

لنز رنگی سولوتیکا (Solotica) محصول کشور برزیل است که یکی از بهترین و گران قیمت ترین لنز ها در ایران می باشد.

کوارتز،کریستال، اکره و توپازیو از معروفترین رنگهای لنز رنگی سولوتیکا می‌باشد.
این برند در زمره برندهای معتبر دنیا قرار دارد و به تازگی وارد بازار ایران شده است و تنوع رنگ بالایی دارد.
از ویژگی­های آن، نداشتن عوارض مانند سرخی چشم وسوزش در طول استفاده از آن می‌­باشد.
یکی از مهمترین مزیت لنز رنگی سولوتیکا نسبت به سایر لنز ها مشخص بودن آن بر روی چشمان تیره همزمان با طبیعی بودن این لنز است، به خاطر طبیعی بودن رنگ های آن به سختی می توان وجود این لنز را در چشم تشخیص داد.

2-برند لنز رنگی و طبی رنگی ایلوژن کالر (Illusion Color)

این برند به سفارش آلمان در کشور کره ساخته می‌شود. لنزهای رنگی ایلوژن در میان لنزهای رنگی بالاترین میزان اکسیژن رسانی را دارد و مناسب برای ساعت های طولانی می باشد این لنز دارای ضخامت کم و درصد آب و اکسیژن رسانی بسیار خوب است.
این برند از لنز خطوط شعاعی ندارد و از پیکسل­‌های (نقطه نقطه) تشکیل شده است. این برند در حال حاضر به دلیل کیفیت بالا و قیمت مناسب، تبدیل به برندهای پرطرفدار شده است.

3-برند لنز رنگی و طبی رنگی نئو ویژن نیو کاسمو

برندی کره‌ای است. به دو نوع لنز رنگی و لنز طبی رنگی در بازار موجود است به دلیل راحتی بسیار زیاد بین مشتریان بسیار محبوبیت دارد به دلیل ۴۵ درصد آب جز لنزهای سالانه مرغوب است.

4-برند لنز رنگی لومینوس

یکی دیگر از لنز چشم رنگی خوب لنز رنگی لومینوس به عنوان بهترین برند لنز رنگی در جهان شناخته می‌شود، محصول کشور کره جنوبی هستند. این برند به دلیل طیبعی بودن و راحتی روز به روز محبوب تر می­‌شوند.
این لنزها به دلیل سالانه بودن بسیار به صرفه هستند این برند جز معدود برندهایی است که لنزهای سایز متوسط می‌­سازد. این لنز به دلیل بافت پیکسلی و بدون رگه بودن برای چشمان تیره مناسب هستند و طبیعی تر جلوه می­‌کنند.

5-برند لنز رنگی دهب (Dahab)

برند دهب جزو با کیفیت ترین لنزهای رنگی و ساخت کره جنوبی است. لنز رنگی و طبی رنگی دهب از جمله لنزهای رنگی سالیانه هستند که از کیفیت بالایی برخوردارند کیفیت بالای این لنز ها در کنار رنگ های خاص و زیبای آن باعث محبوبت زیاد لنزهای رنگی دهب شده است از دیگر ویژگی­های لنز دهب درشت جلو دادن چشم می‌­باشد که موجب شده طرفداران زیادی در این مدت کم پیدا کند.

6-برند لنز رنگی دسیو (Desio)

لنز رنگی دسیو به عنوان بهترین مارک لنز طبی رنگی در جهان شناخته می‌شود که در ایران نیز از محبوبیت و شهرت خاضی برخوردار است، لنز رنگی و طبی رنگی دسیو، لنزی متفاوت از سایر لنز‌ها و ساخت شرکت ایتالیایی است. وجه تمایز لنزهای دسیو از سایر برندها، ظرافت طراحی ایتالیایی در کنار رنگ‌های فوق‌العاده زیباست .
دلیل محبوبیت لنز دسیو در بین مشتریان ایرانی، علاوه بر راحتی، تغییر رنگ مناسبی است که لنز دسیو در چشم ایجاد میکند. بیشتر مشتریان ایرانی به دلیل اینکه چشمانی در طیف رنگی قهوهه­ای دارند، لنز رنگی بر روی چشم­شان بخوبی دیده نمی­شود ولی در قسمت لنز های دسیو میتواند حتی تاثیر رنگ لنز بر روی رنگ چشم خود را ببینید و با چشم باز رنگ مورد نظر خود را انتخاب کنید. لنزهای رنگی دسیو و طبی رنگی دسیو تغییر رنگی مناسب در چشم مشتریانی که چشمان تیره دارند ایجاد خواهد کرد.

7-برند لنز رنگی سولکو (Soleko)

یکی دیگر از لنز چشم رنگی خوب لنز محبوب و پر فروش سولکو محصول شرکت ایتالیا و جزو با کیفیت‌ترین برندهای لنز دنیاست. این لنز محبوب در دو سری لنز سالیانه و لنز فصلی ساخته شده است .تفاوت اصلی لنز فصلی و لنز سالیانه دور دار بودن لنزهای فصلی سولکو است.
رنگ های این برند لنز محبوب محدود است، ولی پوشش رنگ و طبیعی بودن آن، این برند را از سایرین متمایز کرده است. لنز سولکو فصلی و سالیانه هر دو دارای لنز های طبی رنگی می‌باشند.

8-برند لنز رنگی اکیو ویو اویسس

لنز های اکیو ویو اویسس محصول شرکت آمریکایی است. این لنز به دلیل رطوبت رسانی عالی که دارند برای چشم­های خشک بسیار مناسب هستند و ضخامت آن بسیار کم است. این لنز ها چشمان شما را در تمام روز مرطوب نگه دارند حتی در شرایطی که هوا خشک است، راحتی این لنزها سبب می­‌شود شما احساس سنگینی جسم خارجی روی چشمتان نداشته باشید که در بعضی لنز ها ضخیم بودن لنز در زیر پلک ها بسیار محسوس است و در طولانی مدت موجب ناراحتی و نارضایتی مصرف کننده می شود.

9-رند لنز رنگی بیوترو
لنز بیوترو محصول شرکت بوش اند لومب می باشد. سلامت اولویت این شرکت می­‌باشد این لنز ها می‌توانند تا ۹۳ در صد اکسیژن را به چشمان شما انتقال دهند.
این لنز ها می‌توانند تا ۱۶ ساعت این رطوبت را برای چشمان شما حفظ کنند. دیدی واضح و به دور از تاری دید، به همین دلیل افراد مسن نیز می‌توانند از این لنزها استفاده نمایند.

10-برند لنز رنگی آویرا

لنز رنگی آویرا به عنوان بهترین برند لنز رنگی در جهان شناخته می‌شود، این لنزها محصول شرکت کوپرویژن انگلستان می‌باشد. با استفاده از این محصول، شما در طول روز بسیار راحت خواهید بود. مناسب چشم­های دوربین یا نزدیک بین
این لنزها برای استفاده در طول روز بسیار مناسب است.و رطوبت را حفظ می‌کنند این لنز به گونه ای طراحی شده است که سلامت چشمان شما حفظ شوند. تا زمانی که از آن ها استفاده می‌کنید، نیازی به استفاده از قطره چشم نیست.

ویژگی های لنز چشم رنگی خوب

آسايش و راحتي لنز در چشم، از مهم‌ترين ويژگي‌هاي يك لنز چشم رنگی خوب است. سطوح لنز بايد خيس باشد .نمناكي يا خيسي؛ ‏wetness؛ به ‌وسيله زاويه نمناكي با ريختن يك قطره آب روي ماده محاسبه مي‌شود. زاويه هرچه بزرگتر باشد ماده آب دوست‌تر خواهد بود مواد آب‌گريز زاويه نمناكي كوچكتري دارد كه اغلب لنزهاي مصرفي را از اين نوع مي‌سازد. علاوه بر اين لنز بايد قابليت جذب آب را داشته باشد چون اگر لنز دهيدراته گردد باعث شكننده شدن؛ چروك خوردن و سفت شدن قرنيه مي‌گرد.
قرنيه يكي از اجزاي بدن است كه بدون رگ است بنابراين بافت مذكور، متابوليسم و نيازهاي خود را از محيط دروني و بيرون چشم با واكنشهايي بر طرف مي‌كند.
لنز تماسي بايد توانايي عبور اكسيژن و مونوكسيد كربن را داشته باشد همچنين بايد قادر باشد گاز دي‌اكسيد كربن را دفع نمايد اگر عبور گازها كافي نباشد عارضه تورم قرنيه ‏‎(corneal swelling)‎‏ را مشاهده خواهيم كرد. همچنين سطوح لنزها بايد در برابر دفع پروتئينهاي اشكي مقاوم باشد پروتئينها مواد آلي كه در اشك چشم وجود دارد به لنزهاي تماسي اتصال مي‌يابد و باعث كدر شدن لنز مي‌شود. ليپيدها هم جزئي از اشك است كه به سطح لنزها مي‌چسبد.
دفع پروتئين باعث كاهش بينايي و تحريك چشم مي‌گردد درنهايت اينكه بايد داراي مروفولوژي عالي باشد.

رنگ های لنز چشم رنگی خوب

لنزی که طرفدار زیادی دارد، لنز رنگی است. این لنزها 5 رنگ اصلی قهوه‌ای، آبی، سبز، طوسی، بنفش دارند. اما طیف وسیعی از رنگ‌ها که بین این رنگ‌های اصلی قرار دارند هم در انواع لنزهای رنگی دیده می‌شود.
نکته مهم این است که برخی اوقات در تهیه همین لنزهای رنگی مواد شیمیایی به کار میرود که در صورت غیراستاندارد بودن می‌تواند باعث عفونت شدید چشم، آسیب به بافت آن و حتی کوری شود.
وقتی شما همراه با لنز آرایش چشم هم داشته باشید وارد شدن مواد آرایشی به چشم باعث قرار گرفتن آن روی سطح لنز شده و می‌تواند به قرنیه آسیب بزند.

یک لنز چشم رنگی خوب برای کدام چشم ها مناسب تر است؟

برای دانستن این نکته که کدام لنز برای چشم شما مناسب تر و طبیعی تر است به نکات زیر توجه نمایید:
چنانچه مردمک چشم شما ( سیاهی چشم ) بزرگ است, حتما از لنزهایی با قطربالای عدد 14.00 استفاده نمایید.
لنزهای رنگی و لنز طبی رنگی که دارای قطر 14 هستند برای این گونه از چشم ها کوچک بوده و چشم شما را پوشش نمی دهند. در نتیجه رنگ چشم شما از زیر لنز رنگی مشخص شده و چشمها حالات غیر طبیعی به خود می گیرند.
اگر چشمان خیلی تیره ای دارید مانند چشم های قهوه ای تیره و یا مشکی بهتر است. از لنزهای با رنگ روشن استفاده کنید.
چنانچه رنگ لنز کاملا روشن نباشد و یا رنگ لنز شفاف باشد نمیتواند به طور کامل چشم شما را پوشش دهد.

لنز چشم رنگی خوب را از کجا می توان تهیه کرد؟

سعی کنید که لنز خود را از مراکز و فروشگاه معتبر فروش لنز خریداری نمایید، از آنجایی که لنز با یکی از حساس ترین نقاط بدن انسان در تماس است درباره خرید آن دقت کنید، یکی از پیشنهادات لنز شهرام، خرید لنز از شرکت وارد کننده و نمایندگان آن، که در سایت وزارت محترم بهداشت ثبت شده اند و شرکتهای معتبر تجهیزات پزشکی و اپتومتریستهای گرامی و چشم پزشکان محترم می باشد.
حتی اگر لنز چشم رنگی خوب هم استفاده کنید لازم است نکاتی را در مورد آنها رعایت کنیئ. لنزها تاریخ مصرف‌های مختلفی دارند.
اگر یک لنز روزانه است باید تا آخر روز دور انداخته شود. به همین ترتیب اگر لنز هفتگی یا ماهانه است باید تا آخر هفته یا ماه دور انداخته شود. برخی از استفاده کنندگان فکر می‌کنند اگر برای مثال , از لنز ماهانه‌شان فقط چهار بار در ماه استفاده کنند می‌توانند آن را تا چند ماه دیگر نیز نگه دارند، در صورتی که این کار غلط است.