ضعیف شدن چشم

ضعیف شدن چشم نامی ست که برای عیوب انکساری چشم در بین مردم رواج دارد.

عیوب انکساری که عبارتند از دوربینی، نزدیک بینی و آستیگماتیسم.

ضعیف شدن چشم

از مدت ها پیش با تجویز عینک و لنز طبی تصحیح می شوند و مشکل چندانی به وجود نمی آورند.

دلایل اصلی این عیوب در عدسی چشم نهفته است.

همانند دوربین عکاسی، برای اینکه فرد قادر به دیدن باشد باید پرتوهای نور از جسم به شبکیه برسد.

این پرتوها پس از گذر از عدسی چشم شکسته شده و روی شبکیه متمرکز می شوند تا تصویر جسم را بسازند.

اگر این پرتوها درست متمرکز نشوند، فرد قادر نخواهد بود جسم را واضح و دقیق ببیند.

این پدیده را عیوب انکسار نور یا به اختصار عیب انکساری گویند.

مشاهده قیمت لنزهای طبی موجود

لنز روزانه بوش اند لومب (نمرات 1.00- تا 12.00-) (Biotrue)

129/000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز جانسون طبی روزانه (نمرات 1.25- تا 5.00-) (MOIST)

132/000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز روزانه جانسون اند جانسون (نمرات 1.00- تا 5.00-) (OASYS)

152/000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی فصلی بوش اند لومب سافت59 (نمرات 0.75- تا 9.00-) (SOFT59)

قیمت اصلی 320/000 تومان بود.قیمت فعلی 245/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی (نمرات 0.75- تا 20.00-) فصلی کِریستال کلیر (CRYSTAL CLEAR)

قیمت اصلی 489/000 تومان بود.قیمت فعلی 317/900 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی (نمرات 0.75- تا 10.00-) فصلی زیروسِوِن فصلی (ZEROSEVEN)

قیمت اصلی 385/000 تومان بود.قیمت فعلی 350/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی (نمرات 0.75- تا 10.00-) فصلی مورنینگ کیو (MORNING_Q)

قیمت اصلی 380/000 تومان بود.قیمت فعلی 370/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز پیورویژن 2 بوش اندلومب (سیلیکون هایدروژل) (PUREVISION2)

قیمت اصلی 438/000 تومان بود.قیمت فعلی 379/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز پانسمان (بدون نمره و رنگ) فصلی اولترا بوش اندلومب (ULTRA)

قیمت اصلی 450/000 تومان بود.قیمت فعلی 395/000 تومان است.

لنز طبی (نمرات 0.50- تا 10.00-) سالیانه بونو (BONO)

قیمت اصلی 480/000 تومان بود.قیمت فعلی 399/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی جانسون اند جانسون (نمرات مثبت) فصلی (JOHNSON)

قیمت اصلی 410/000 تومان بود.قیمت فعلی 399/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی (نمرات 0.75- تا 6.00-) سالانه کُره ای هِرا (HERA)

قیمت اصلی 500/000 تومان بود.قیمت فعلی 419/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی جانسون فصلی (نمرات 0.75- تا 12.00-) (JOHNSON)

قیمت اصلی 490/000 تومان بود.قیمت فعلی 460/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز اولترا بوش اند لومب (نمرات 0.75- تا 12.00-) فصلی (ULTRA)

قیمت اصلی 480/000 تومان بود.قیمت فعلی 460/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی (نمرات 0.50- تا 10.00-) رینبو سالانه (Rainbow)

قیمت اصلی 685/000 تومان بود.قیمت فعلی 550/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز ایراپتیکس هیدروگلاید (نمرات 0.50- تا 10.00-) فصلی (HydraGlyde)

قیمت اصلی 650/000 تومان بود.قیمت فعلی 580/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی فصلی ایراپتیکس آکوا (نمرات 0.75- تا 10.00-) (AIROPTIX AQUA)

580/000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی (نمرات 0.50- تا 10.00-) سالیانه کلیر ویژن (CLEAR VISION)

قیمت اصلی 690/000 تومان بود.قیمت فعلی 635/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی (نمرات 0.50- تا 20.00-) سالانه فرش لیدی (FRESHLADY)

قیمت اصلی 795/000 تومان بود.قیمت فعلی 637/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی (نمره دار بی رنگ) سالیانه بونو BONO (نمرات+)

قیمت اصلی 780/000 تومان بود.قیمت فعلی 650/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی (نمرات 0.75- تا 10.00-) زیروسِوِن سالانه (ZEROSEVEN)

قیمت اصلی 785/000 تومان بود.قیمت فعلی 650/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی (نمره دار بی رنگ) سالیانه بونو BONO (نمرات بالای 10)

قیمت اصلی 730/000 تومان بود.قیمت فعلی 675/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز آستیگمات (توریک) فصلی مورنینگ (MORNING_Q)

قیمت اصلی 755/000 تومان بود.قیمت فعلی 710/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی کلیر ویژن (نمره دار بی رنگ) سالانه (نمرات 10 به بالا)

720/000 تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز طبی سالانه مورنینگ کیو (نمرات 0.50- تا 20.00-) (MORNING_Q)

قیمت اصلی 800/000 تومان بود.قیمت فعلی 770/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز توریک ( آستیگمات دار ) سالانه مورنینگ (MORNING_Q)

قیمت اصلی 900/000 تومان بود.قیمت فعلی 880/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

لنز توریک (آستیگمات دار) سالیانه کلیر ویژن (CLEAR VISION)

قیمت اصلی 1/250/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/165/000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

ضعیف شدن چشم نشانه های بسیاری دارد و با پیشرفت علم ما متوجه شده ایم.

که این نشانه ها همیشه علامت ضعیف شدن چشم نیست.

و گاه به عارضه های دیگری چون آب مروارید، آب سیاه و غیره اشاره دارد.

با این حال عیوب انکساری بسیار رواج دارد.

و اولین موردی که فرد در مواقع کژبینی به آن مشکوک می شود، ضعیف شدن چشم است.

باید گفت که برخی از این عیوب زمینه ای هستند و از پدرومادر به فرد منتقل می شوند.

مانند نزدیک بینی بالا که جنبه ی ارثی دارد.

یا دوربینی، با این که هیچ ژنی برای آن شناخته نشده است.

اما سابقه ی دوربینی در خانواده، احتمال ابتلا به آن را در فرد بالا می برد.

ضعیف شدن چشم

ضعیف شدن چشم دارای نشانه هایی ست که در زیر به آن ها اشاره شده است.

1- تاری دید :

یکی از اولین نشانه ها می باشد.

هر چه این تاری بیشتر باشد، چشم ضعیف تر می باشد.

2- خستگی چشم :

معمولا افرادی که زیاد از چشمان خود کار می کشند، دچار خستگی چشم می شوند.

این عارضه در مراحل ابتدایی قابل درمان است اما در صورت بی توجهی به ضعیف شدن چشم می انجامد.

فرد مبتلا به خستگی چشم با تمرکز و مطالعه دچار سردرد، تاری دید و کلافگی می شود.

3- سردرد :

سردرد می تواند نشانه ی ضعیف شدن چشم ها باشد.

در افرادی که به دوربینی و آستیگماتیسم مبتلا هستند، معمولا هنگام انجام کارهای با دقت بالا، سردرد می گیرند.

این سردرد با سردردهای میگرنی و عصبی متفاوت می باشد و در پیشانی احساس می شود.

این دردها معمولا شدید نیستند و با کمی استراحت برطرف می شوند.

4- بروز درد هنگام خیره شدن به اجسام :

اگر هنگام خیره شدن به اجسام پیرامون تان و یا حتی بعد از آن.

دچار درد در شقیقه های تان می شوید، بهتر است برای معاینات بیشتر به چشم پزشک مراجعه کنید.

این دردها می توانند نشانه ی ضعیف شدن چشم باشند.

5- مشاهده ی لکه ای جلوی چشم :

این نشانه را جدی بگیرید.

حتی اگر گاه گاه این اتفاق برای تان می افتد، بهتر است نزد چشم پزشک معاینه شوید.

این عارضه می تواند نشانه ی عارضه ها و بیماری های جدی تری نیز باشد.

6- مشاهده ی ناگهانی حالتی شبیه رعد و برق :

اگر حالتی شبیه برق گرفتگی یا رعد و برق در دید تان احساس کردید، به چشم پزشک مراجعه کنید.

این نشانه ها را جدی بگیرید زیرا می توانند برای سلامت چشمان تان خطرناک باشند.

7- مشاهده ی تار مو یا تار عنکبوت در دید :

یکی دیگر از نشانه های ضعیف شدن چشم ها می باشد.

این حالت مشابه آن است که فرد عینکی به چشم دارد که روی شیشه اش تار مو یا تار عنکبوت قرار دارد.

8- مشاهده ی حالت مگس پران :

حالت مگس پران به حالتی اطلاق می شود که شخص در دیدش سایه های توخالی می بیند.

این سایه ها مدام بالا و پایین می روند و با پلک زدن از بین نمی روند.

ضعیف شدن چشم می تواند دلایل مختلفی داشته باشد.

گاه ضعیف شدن چشم ناشی از عادات نادرست و ناسالم ما و گاه ناشی از بیماری های چشمی می باشد.

پس بهتر است هنگام مشاهده ی علایم ضعیف شدن چشم، پیش از هرکاری به چشم پزشک مراجعه کنید.

ضعیف شدن چشم

دلایل ضعیف شدن چشم :

1- عدم استفاده از عینک آفتابی باعث ضعیف شدن چشم میشود

اشعه ی ماورای بنفش خورشید، آثار مخرب بسیاری دارد.

عدم استفاده از عینک آفتابی استاندارد، می تواند خطر ابتلا به سرطان پوست پلک را افزایش دهد.

هم چنین با تخریب شبکیه ی چشم موجب ابتلا به آب مروارید می شود.

هنگام اسکی یا حمام آفتاب، اشعه های خورشید موجب نوعی آفتاب سوختگی در قرنیه می شوند.

که فرد را دچار سردرد و چشم درد، تاری دید و آبریزش چشم می کند.

2-استفاده ی بی رویه از قطره ی چشمی

برخی قطره های چشمی که برای برطرف کردن قرمزی چشم استفاده می شوند.

پس از مدتی سبب تورم و قرمزی بیشتر می شوند.

این قطره ها پس از مدتی به خوبی عمل نمی کنند.

با انقباض رگ های خونی، قرمزی چشم را بیشتر می کنند.

که می تواند یکی از عوامل ضعیف شدن چشم باشد.

3- ضربه به ساختمان چشم باعث ضعیف شدن چشم میشود

ضربه های فیزیکی که به چشم و جمجمه وارد می شوند، می توانند سبب ضعیف شدن چشم.

و ایجاد عیوب انکساری در چشم شوند.

4- خیره شدن طولانی مدت به مانیتور باعث ضعیف شدن چشم میشود

انسان به طور معمول 12 تا 15 بار در دقیقه پلک می زند.

هنگام کار با کامپیوتر و خیره شدن به مانیتور این عدد کاهش می یابد.

با کاهش دفعات پلک زدن، آب چشم تبخیر شده و چشم خشک می شود.

همین عامل آلوده شدن چشم و سوزش و آبریزش آن می شود.

به همین جهت است که مطالعه با فونت ریز روی مانیتور های کامپیوتر یا گوشی.

فرد را دچار ضعف بینایی کرده و سبب پیدایش نزدیک بینی می شود.

5- خشکی چشم باعث ضعیف شدن چشم میشود

امروزه افراد زیادی از خشکی شدید چشم رنج می برند.

طبق آمار این رقم در بین خانم ها تقریبا دو برابر آقایان می باشد.

استفاده از قطره های چشمی یکی از راه های موثر برای درمان خشکی چشم می باشد.

قطره های روغنی که حاوی مواد نگه دارنده هستند، برای استفاده ی مداوم در این امر مناسب نیستند.

قطره های اشک مصنوعی هرچند قیمت بالاتری دارند.

اما می توان بیش از 4 وعده در روز آن ها را مصرف کرد و ارزش دارویی بیشتری دارند.

این قطره ها را باید در یخچال نگه داری کرد.

سردی این قطره حس خوبی به چشم می دهد و موجب تورم و خارش آن نمی شود.

افرادی که دچار خشکی چشم هستند باید از دستگاه های مرطوب کننده در خانه و محیط زندگی خود استفاده کنند.

6- عدم رسیدگی و بی توجهی به لنز چشمی

بی توجهی به نظافت لنز چشم ، شستشوی آن با آب و رعایت نکردن موارد احتیاطی لنز.

خشکی چشم و در نتیجه ضعیف شدن چشم را به دنبال دارد.

استفاده از لنزهای با درصد آب و اکسیژن رسانی بیشتر، بیرون آوردن لنز هنگام خواب، استحمام و شنا.

از جمله موارد احتیاطی می باشند که باید برای سلامت چشم و بینایی رعایت شوند.

برخی چشم پزشکان حتی استفاده از لنز های یک بار مصرف را توصیه می کنند تا بهداشت لنز رنگی رعایت شود.

هنگام برداشتن لنز طبی رنگی یا ر نوغ لنز دیگری نیز باید مراقب می بود تا قرنیه خراش برندارد.

7- لوازم آرایشی باعث ضعیف شدن چشم میشود

استفاده از لوازم آرایشی چشمی غیراستاندارد و تاریخ مصرف گذشته، می تواند موجب ضعیف شدن چشم شود.

پاک نکردن آرایش و خوابیدن با آن نیز می تواند چشم را با باکتری آلوده کند.

بهتر است برای اطمینان خاطر بیشتر هر سه ماه یک بار لوازم آرایشی خود را جایگزین کنید.

8- خاراندن قرنیه

قرنیه لایه ی شفاف و نازک جلوی کره ی چشم را گویند.

خراش برداشتن قرنیه بسیار جدی ست و می تواند با علایمی مانند تاری دید.

قرمزی و یا احساس وجود شی خارجی در چشم ظاهر شود.

استفاده از لنز احتمال خراش برداشتن قرنیه را افزایش می دهد.

در صورتی که احساس کردید قرنیه تان خراش برداشته به چشم پزشک مراجعه کنید.

خراش های کوچک پس از چند روز بهبود می یابند.

چشم پزشک برای بهبود سریع تر و جلوگیری از عفونت و التهاب چشم.

ممکن است قطره های آنتی بیوتیک و یا استروئیدی تجویز کند.

در مدت دوره ی نقاهت، بهتر است از لنز استفاده نکنید.

9- استفاده از برخی داروهای خاص باعث ضعیف شدن چشم میشود

داروهایی مانند آنتی هیستامین ها، داروهای فشار خون و یا ضد افسردگی می توانند سبب بروز خشکی چشم شوند.

دلیل این امر کاهش تولید اشک یا تغییر در ترکیبات اشک که موجب تبخیر سریع آن می شود، است.

ممکن است پس از مصرف این داروها تاری دید، قرمزی و اشک ریزی را تجربه کنید.

یا احساس کنید جسمی خارجی در چشم تان قرار دارد.

زنان به دلیل تغییرات هورمونی زمان بارداری، قرص های ضد بارداری و درمان های هورمونی، بیشتر در خطر ابتلا به خشکی چشم هستند.

10- عدم استفاده از عینک ایمنی

برخی افراد، از عینک ایمنی تنها زمان کار با دستگاه جوش و امثال آن استفاده می کنند.

در حالی که پزشکان توصیه می کنند.

از این عینک حتی در هنگام چمن زنی، نجاری و کارهایی از این دست استفاده کنید.

دلیل این کار، ممانعت از ورود خاک و خاشاک به چشم است.

تا جلوی عفونت و خراش برداشتن قرنیه را بگیرد.

11- سیگار کشیدن زیاد باعث ضعیف شدن چشم میشود

هر روز دلایل جدید کشف می شوند که چرا نباید سیگار بکشیم.

سیگار دارای موادی ست که توانایی بدن برای رساندن مواد غذایی و اکسیژن به بافت ها را مختل می کند.

بافت چشم هم از این قاعده مستثنی نیست و دچار کمبود مواد مغذی می شود.

سیگار کشیدن هم چنین ریسک ابتلا به آب مروارید و تخریب شبکیه ی چشم را افزایش می دهد.

12- بیماری های تیروئیدی باعث ضعیف شدن چشم میشود

این بیماری ها که با اختلالات هورمونی همراه هستند می توانند ضعیف شدن چشم را به همراه داشته باشند.
بیماری های تیروئیدی احتمال درگیر شدن چشم به عیوب انکساری به خصوص آستیگمات را افزایش می دهند.

13-دیابت باعث ضعیف شدن چشم میشود

از دیگر بیماری هایی که بر ضعیف شدن چشم اثر می گذارد، دیابت است.

اثرات دیابت در بینایی بسیار جدی هستند و می توانند فرد را دچار آب مروارید یا کوری تدریجی کنند.

بیشترین خطر به سبب تاثیری ست که دیابت بر دستگاه گردش خون گذاشته و سبب کوری می شود.

14- ناخنک

یکی از بیماری های چشمی شایع می باشد.

ناخنک در صورت کوچک بودن و عدم ایجاد سوزش و قرمزی چشم، نیاز به درمان خاصی ندارد.

اما اگر ناخنک التهاب پیدا کند، فرد دچار سوزش و قرمزی چشم می شود.

چشم پزشک در این حالت به تجویز قطره های اشک مصنوعی می پردازد.

که با استفاده ی مکرر این علایم تسکین می یابد و درد چشم از بین می رود.

اگر التهاب ناخنک شدید باشد، ممکن است دکتر تشخیص دهد که بهتر است.

بیمار یک دوره ی درمانی از قطره های استروئیدی یا سایر قطره های ضد التهاب استفاده کند.

ناخنک های بزرگ اگر دچار التهاب شوند، می تواند چشم را دچار آستیگماتیسم و تاری دید کنند.

ضعیف شدن چشم

15- ام اس

ام اس از جمله بیماری هایی ست که بر ضعیف شدن چشم تاثیر دارد.

از آن جایی که این بیماری با اعصاب در ارتباط است، بر روی عصب های بینایی اثر می گذارد.

این بیماری بیشترین تاثیر را بر روی اعصاب بینایی دارد و فرد را دچار تاری دید و کاهش قدرت بینایی می کند.

این بیماری به خصوص در افراد جوان تر به شدت بر روی اعصاب بینایی تاثیر می گذارد.

به طوری که ممکن است فرد در عرض چند هفته به سرعت قدرت بینایی خود را از دست دهد.

و چشمانش چندین شماره ضعیف شوند.

ضعیف شدن چشم در کودکان و نوزادان هم اتفاق می افتد.

اما به دلیل ناتوانی آن ها در بیان این موضوعات، به سختی می توان متوجه آن شد.

نشانه های ضعیف شدن چشم در نوزادان و کودکان عبارتند از:

ضعیف شدن چشم نوزادان

1-عدم واکنش مردمک چشم به محرک های طبیعی مانند نور، پس از 3 یا 4 ماهگی

2-وجود انحراف غیرعادی مردمک چشم

3-مشاهده ی منبع روشن یا نقطه های نورانی داخل مردمک نوزاد

ضعیف شدن چشم برای کودکان

1-ضعف چشمان در خیره شدن به اشیای پیرامون.

به طوری که کودک نمی تواند به درستی و زمان دار به جسمی خیره شود.

2-توجه به جنبه های ارثی ضعیف شدن چشم ها

3-بزرگی و کوچکی غیرعادی و عدم توازن مردمک های چشم نسبت به یکدیگر

4-مشاهده ی بازتاب های غیرطبیعی و یا لرزش مردمک در یک یا هر دو چشم کودک

در پایان باید گفت چشم عضو حساسی از بدن می باشد که باید بسیار مراقبش بود.

اگر هر کدام از نشانه های ضعیف شدن چشم را در خود مشاهده می کنید.

هر چه زودتر به چشم پزشک مراجعه کنید تا از به وجود آمدن مشکلات بیشتر جلوگیری کنید.

چشم، یکی از پرکاربردترین اندام های بدن است که نیاز به مراقبت ویژه‌ای دارد. همه انسان ها باید قدردان این نعمت بزرگ باشند و از آن مراقبت کنند تا دچار ضعیفی چشم نشوند.

چشم سالم یا همان بینایی بیست بیستم، یکی از نیازهای حیاتی برای راحت انجام دادن کارها است و اصلا نمی توان تصور کرد که دنیای بدون بینایی چگونه خواهد بود.

برای خرید لنز بوش با شماره های درج شده در وب سایت تماس بگیرید.

افراد در سنین مختلف ممکن است به دلایل خاصی دچار ضعیف شدن eye شوند این مشکل نیز مانند هر بیماری دیگری علائمی دارد. متاسفانه افراد به دلایل مختلف در معرض ضعیف شدن چشم قرار می گیرند. لنز مارکت در ادامه شما را با نشانه های ضعیف شدن چشم آشنا می کند.

ضعف بینایی چیست؟

وقتی کره چشم از حالت گرد به شکل تخم مرغی در آید، یا عدسی یا قرنیه به اندازه کافی انحنا نداشته باشند، نور نمی تواند در نقطه صحیح متمرکز شود.

این حالت منجر به عدم وضوح تصاویر در بعضی از فواصل دور و نزدیک می شود. انواع عیوب انکساری با استفاده از عینک، لنز های تماسی قابل تصحیح است.

علائم ضعیف شدن چشم چیست؟

با توجه به علائم می توانید از بروز بیماری جلوگیری کنید. ضعیف شدن eye علائم بسیار زیادی دارد که در این قسمت به بررسی چند مورد از آن ها پرداخته می شود.

حساسیت به نور

به طور طبیعی وقتی به خورشید نگاه کنید، چشمانتان را می بندید و این امری طبیعی است. اما اگر زمان هایی که نور خورشید آن قدرها هم قوی نیست، مجبور به پوشاندن چشمان خود هستید تا اذیت نشوید.

این یعنی به نور حساسیت دارید که حتما باید به پزشک مراجعه کنید زیرا ممکن است که در صورت درمان نشدن منجر به ضعیف شدن eye شود.

خستگی چشم ها بر اثر ضعیف شدن چشم

یکی دیگر از علائم ضعیف شدن بینایی خستگی چشم است. زیاد کار کشیدن از چشم‌ها، خستگی این عضو بدن را بدنبال دارد. به‌طور مثال، افرادی که دارای مشاغلی همچون خیاطی یا رانندگی هستند دائما باید از چشم‌های خود نهایت استفاده را ببرند. این زیاد کار کشیدن از چشم‌ها، به مرور زمان می‌تواند سبب ضعیف شدن آن ها شود.

برای خرید لنز بوش اند لومب با شماره های درج شده در وب سایت تماس بگیرید.

اگر برای مدت زیادی به صفحه دیجیتال یا صفحات کتاب خیره شده باشید دچار خستگی eye می شوید. وقتی افراد روی چیزی متمرکز می شوند کمتر پلک می زنند. هر بار پلک زدن اشک را به سطح چشم روانه می کند و حرکت آن را نرم و روان می کند،

علاوه بر این، اشک چشم را پاک می کند و خستگی آن را کاهش می دهد. برای پیشگیری از خستگی eye می بایست به خود یاد آور شوید که بیشتر پلک بزنید، در میانه کار خستگی در کنید و به اطراف نگاه کنید.

تاری دید بر اثر ضعیف شدن چشم

یکی از اولین نشانه‌های ضعیفی eye ، تاری دید است. این تاری با ضعیف بودن چشم‌ها ارتباط مستقیمی دارد؛ یعنی در واقع ضعیف شدن با تاری دید شروع می‌شود. هرچه میزان تاری دید بیشتر باشد چشمان فرد نیز ضعیف‌تر است.

عیوب انکساری (نزدیک بینی، دوربینی و آستیگماتیسم) یا پیرچشمی از علل اصلی تاری چشم به شمار می‌آید.

برای خرید لنز طبی جانسون با شماره های درج شده در وب سایت تماس بگیرید.

اما تاری دید گاهی علامت ابتلا به مشکلاتی جدی‌تر، مانند بیماری‌های تهدید کننده بینایی یا اختلال عصبی نیز است. حواستان باشد که تاری دید را با کدورت بینایی اشتباه نگیرید. کدورت بینایی معمولاً علامت ابتلا به عارضه‌های خاصی مانند آب مروارید است.

اما به طور کلی، تاری دید و کدورت بینایی علامت ناراحتی‌های جدی eye به‌شمار می‌آیند.

برای خرید لنز طبی مارک جانسون با شماره های درج شده در وب سایت تماس بگیرید.

در صورت بروز تغییرات ناگهانی در دید باید بلافاصله به چشم‌پزشک مراجعه کنید. eye پزشک مجرب شدت تاری دید را اندازه‌گیری می‌کند و علت تاربینی را پس از معاینه دقیق و کامل چشم، شامل حساسیت کنتراست فضایی، معاینه با دستگاه slit-lamp و استفاده از چارت استاندارد بینایی‌سنجی اسنلن تعیین می‌کند، سپس درمان مناسب را با توجه به علت تاری دید توصیه می‌کند.

سردردهای مکرر بر اثر ضعیف شدن چشم

سردردهایی که عامل ایجادکننده‌ی آن معلوم نیست می‌توانند زنگ خطری برای ضعیف شدن چشم‌ها بشمار بیایند. مخصوصا کسانی که ضعف چشم‌هایشان در نتیجه‌ی دور بینی یا آستیگماتیسم است بیشتر از بقیه ممکن است سردرد بگیرند. سردرد این افراد زمانی عود می‌کند که مشغول فعالیت ‌های چشمی هستند.

برای خرید لنز طبی مارک مورنينگ با شماره های درج شده در وب سایت تماس بگیرید.

یعنی مثلا وقتی به تلویزیون نگاه می‌کنند، یا هنگام رانندگی، کار کامپیوتری یا خیاطی. باید بدانید سردردهای ناشی از ضعف بینایی، با سردردهای میگرنی و عصبی کاملا متفاوت هستند.

سردرد ناشی از ضعیف شدن چشم‌ها در ناحیه پیشانی و عموما پس از انجام کارهایی که به دقت زیاد نیاز دارند، ظاهر می‌شوند. این سردردها اغلب با کمی استراحت خود به خود برطرف می‌شوند. 

دیدن هاله‌های اطراف نور

زمانی که چشمان شما نتواند به درستی روی چیزی متمرکز باشد، ممکن است نور را به صورت پخش شده یا بلوری ببیند و در نتیجه احساس می‌کنید که در اطراف نور مورد نظر، هاله‌ها و بارقه‌هایی وجود دارد که در عالم واقعیت هیچ کدام از آثار هاله وجود نخواهد داشت

و در نتیجه این موضوع می‌تواند یکی از علائم چشم ضعیف، آستیگمات یا عوارض جانبی جراحی لیزیک باشد.

مالیدن چشم بر اثر ضعیف شدن چشم

مالیدن eye به دفعات نشان دهنده خستگی eye می‌باشد که گاهی اوقات عینک می‌تواند به شما کمک کند. همچنین به دلیل آلرژی‌هایی مثل چشمان صورتی، آلرژی فصلی یا چشمان خشک می‌باشد.

گم‌کردن خط هنگام خواندن کتاب

این موضوع زیاد مورد توجه قرار نمی‌گیرد اما می‌تواند یکی از علائم ضعیف شدن بافت عضلانی چشم باشد که معمولاً به دلیل آستیگمات است. کودکانی که در حال یادگیری برای خواندن و نوشتن هستند، باید روی کلمات اشاره کنند تا این مهارت را یاد بگیرند

اما بزرگسالانی که عادت به گم کردن خط دارند، باید این مشکل را جدی بگیرند و به چشمان خود توجه داشته باشند.

استفاده مکرر از لنز بی کیفیت و تشدید ضعیف شدن چشم

برخی از افراد به دلیل تنوع در رنگ چشم ها برای مجالس از لنزهای بی کیفیت استفاده می کنند. که این خود باعث آسیب به چشم می شود اما اگر به صورت مکرر از این لنزها استفاده شود باعث ضعیف شدن eye می شود. برای خرید لنز حتما آن را از جای معتبر تهیه کنید.

برای خرید لنز طبی مارک فستيوال با شماره های درج شده در وب سایت تماس بگیرید.

لنز مارکت با سابقه کار طولانی در این کار به شما تضمین می دهد که محصولاتشان هیچ گونه آسیبی به چشمان شما وارد نمی کند. البته همه چیز به جنس لنز بستگی ندارد و فرد نیز باید بهداشت مربوط به لنز ها رعایت کند.

سخن پایانی در باب ضعیف شدن چشم

چشم ها یکی از بزرگ ترین نعمت های الهی هستند که باید شکرگذار آن باشید. دید خوب به شما کمک می‌کند عملکرد خوبی در انجام تمامی کارها داشته باشید، با برداشتن چند قدم ساده می‌توانید مطمئن شوید که بینایی شما در بهترین حالت است.

در زمان مشاهده علائم ضعیفی eye حتماً به پزشک مراجعه شود؛ معاینه منظم چشم بهترین راه برای محافظت از بینایی است. لنز مارکت امیدوار است اطلاعات کافی را در این زمینه به شما رسانده باشد.

موارد مهم درباره لنز چشمی | نکاتی درمورد لنز چشمی

لنز طبی فصلی و بررسی آن | ویژگی های لنز طبی فصلی

پیر چشمی چیست؟ علایم، راه های پیشگیری و روش های درمان

عوارض لنز طبی / بهترین راهنمایی ها برای استفاده از لنز طبی

2 دیدگاه در “ضعیف شدن چشم و عوامل پیشگیری از این بیماری

 1. حورا پودینه گفت:

  سلام برای کار زیاد با مانیتور لپتاب آیا قطره ای یا لنزی برای جلوگیری از اسیب هاش وجود داره؟

  1. سلام وقتتون بخیر دوست عزیز
   ممنونم که لنزمارکت رو جهت مشاوره و خرید انتخاب کردید .
   بله میتونید از لنزهایی که یو وی رو فیلتر میکنن استفاده کنید .

   *******************************
   جهت استعلام موجودی نمرات و رنگهای مورد نظر با واتس آپ ما در تماس باشید : 09399333093

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *